naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 15. 10. 2022
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2023
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » logistika » trendy v kombinované dopravě v roce 2010

Trendy v kombinované dopravě v roce 2010

text a foto: Lukáš Sokukp
grafy: Bohemiakombi
vloženo: 6. 4. 2010

Poslední březnový den proběhl v Lovosicích na překladišti ČD-DUSS workshop zaměřený na seznámení s možnostmi kontinentální kombinované dopravy (KD) prostřednictvím vlaků operátorů Bohemiakombi a Kombiverkehr. V Německu je síť takovýchto vlakových spojů rozvíjena již od 70. let, z Lovosic, potažmo z Česka, vyjel první vlak do Duisburgu v roce 2005. Po devíti měsících pak přibyla další linka do Hamburku. Obě linky si již dokázaly najít široké spektrum zákazníků, přičemž ti ze západní Evropy stále dominují. Zmíněná akce v Lovosicích byla zaměřena právě na propagaci linek mezi českými zákazníky, tedy především na silniční dopravce. Podíl zásilek českých dopravních firem na vlacích v minulém roce začal velmi nadějně narůstat a tento pozitivní trend zatím přetrvává i letos.

Oba zmíněné vlaky jsou stále provozovány ve frekvenci tří dvojic týdně, i když linka do Hamburku musela být v roce 2009 přechodně z důvodů malé poptávky provozována pouze dvakrát týdně. Obě linky jsou v Česku i Německu provozovány národními železničními dopravci. Kvalita služeb je v současnosti na vyhovující úrovni, i když v roce 2007 dosáhla nespolehlivost na německém úseku neúnosné míry a linka do Hamburku byla po určitou dobu provozována jiným dopravcem – německou pobočkou polského CTL.

Počet přepravených kamionů na linkách Bohemia Express (Lovosice - Duisburg/Hamburg Billwerder)

Poznámka ke grafu: Jedním kamionem se rozumí:
 - silniční návěs,
 - pár výměnných nástaveb do 7,82 m,
 - bulk – kontejner nebo výměnná nástavba délky 30',
 - tank – kontejner libovolné délky.

Pro další zatraktivnění těchto vlaků je nutné zajistit odjezd alespoň každý pracovní den. Tak bude možné rozšířit portfolio zákazníků i na přepravy náročnější na přepravní dobu. V současnosti, především u vlaku do Duisburgu, převažují přepravy v tankových a bulk kontejnerech, tedy přepravy surovin s menšími nároky na přepravní čas. Nasazení KD oproti přímým přepravám klasických návěsů po silnici zde nabízí řadu výhod, jako o 4 t vyšší hmotnost při rozvozu z terminálu, vyšší produktivitu silniční soupravy nebo možnost využití kontejneru či výměnné nástavby jako dočasného meziskladu surovin. Trh těchto přeprav je však poměrně omezen, narozdíl např. přeprav zboží v plachtových návěsech.

I v této oblasti se však daří získávat zákazníky, a to i mezi českými autodopravci. Tento fakt, že zákazníky jsou přímo silniční dopravci, je také zásadním rozdílem oproti většině ostatních železničních linek KD, orientovaných v Česku především na přepravy námořních kontejnerů, kde autodopravci jsou spíše v roli konkurentů. Pro kontinentální KD jsou využívány jak klasické výměnné nástavby, využívané především v Německu, tak i návěsy, a to včetně těch s vnitřní výškou 3 m. Předností návěsů pro KD je především to, že nevyžadují specielní silniční nosiče, které jsou sice rozšířené v západní Evropě, nikoli však u českých dopravců. Mezi prvními českými autodopravci využívajícími návěsy v KD patří Josef Mička a firma UPLINE.

Zmíněni autodopravci byli mezi těmi, kteří využili v loňském roce dotace z programu na pořízení prostředků pro KD. Tyto prostředky umožňovaly podporu až do výše 30 % ceny pořízené technologie. Částkou cca 20 mil. Kč byl ve výsledku podpořen nákup celkem 130 jednotek KD (bulk a tank-kontejnery, návěsy), silničních chassis a informačního systému. Podmínkou je samozřejmě nasazení podpořených technologií v KD silnice-železnice. Pokud by se podařilo uvolnit prostředky pro tento program i v letošním roce a podpořit nákup dalších jednotek, šlo by o významný krok k dalšímu rozvoji KD, ať rozšířením stávajících linek, nebo zavedením nových. Kromě plánovaného zvýšení frekvence vlaků Lovosice – Duisburg je připravováno i návazně spojení z Lovosic dále na Moravu. I na stávajících linkách KD z Lovosic je patrný trend nárůstu přeprav v návěsech a to zásluhou především českých dopravců.

Přepravy návěsů na linkách Bohemia Express
Přepravy návěsů na linkách Bohemia Express

Na podporu kombinované dopravy, resp. opatřením na podporu železniční a vodní nákladní dopravy je zaměřena i jedna z prioritních os Operačního programu Doprava, který umožňuje čerpání evropských fondů (v tomto případě ERDF) pro účely dopravní infrastruktury. Bohužel, s výjimkou zatím jediné výzvy v rámci programu revitalizace železničních vleček, byly veškeré prostředky investovány do vnitrozemské vodní dopravy. Značná část prostředků jde nyní do zvyšování podjezdné výšky mostů na labské vodní cestě. Přitom na německé straně obdobné investice neprobíhají, ani se s nimi neuvažuje. A smysl těchto projektů je zpochybňován i českými rejdaři.Obdobným případem je i splavňování Vltavy do Českých Budějovic, které může mít přínos pro turismus, nikoli pro skutečné dopravní potřeby.

Na závěr ještě stručné shrnutí novinek z kombinované dopravy na českých kolejích u ostatních operátorů. Loňský rok byl ve znamení poklesu výkonů a omezování nabídky. Operátor Kombiverkehr byl nucen pozastavit provoz dlouholetého tradičního tranzitního spoje z přístavů Hamburg a Bremerhaven do terminálu BILK v Budapešti. Stejně tak rok 2009 nepřežil spoj společnosti Eurolog z italské Piacenzy do Gliwic, který zajišťoval především kontinentální přepravy výměnných nástaveb a návěsů.

Rejdařství Maersk Line od letošního roku spolupracuje při přepravách z Bremerhavenu do Mělníka, Bratislavy a Budapešti přímo s železničními dopravci (DBS Rail Deutschland, ČD Cargo, ZSCS). Operátor ERS, jehož služeb v této relaci dosud Maersk využíval, nadále provozuje vlaky Rotterdam – Mělník s dopravci ERS Railways a OKD, Doprava. Od března je pak provozován i spoj Bremerhaven – Mělník (dopravci ITL a OKD, Doprava). Pro spojení s Hamburkem nabízí ERS nyní také vlaky na překladiště v Praze-Žižkově, spolu s ČSKD-Intrans.

Několik změn nastalo i u největšího operátora – Metransu. V novém grafikonu byl posílen význam překladiště v Praze-Uhříněvsi, když satelitní překladiště v Lípě a Dunajské Stredě jsou nyní obsluhovány právě přes Prahu a nikoli přímými vlaky z německých přístavů. Od začátku roku rovněž provozuje nové vlaky z přístavu Koper do průmyslových zón v Nošovicích a Žilině-Tepličce, určené pro obsluhu dodavatelů automobilek Hyundai a KIA. Konečně od 13. 4. je pak plánováno zavedení zcela nových vlaků z Prahy do Rotterdamu. Současně probíhá příprava nového překladiště a dalšího zázemí firmy v České Třebové, jehož fyzická výstavba by mohla začít ještě v letošním roce.

Pro přepravu meganávěsů jsou na vlacích pravidelně řazeny vozy Sdggmrss „TWIN“, jejichž sériová produkce probíhá v rumunském Aradu. Kromě meganávěsů jsou přepravovány pravidelně běžné plachtové nebo izotermické návěsy.
Při využití maximální hmotnosti soupravy v KD na německém území 44 t jsou pro silniční rozvoz nasazovány třínápravové tahače. Manipulace s návěsem firmy Josef Mička, v současnosti má firma v parku již 20 kombinávěsů.
Čelní překladač může manipulovat s jednotkami na vozech na dvou staničních kolejích. Rovněž granulovaný polypropylen z Litvínova bude nově přepravován v kontejnerech – využity budou i tyto 30' bulk-kontejnery z parku italské firmy Roffi Isabelli Franco.
Pro sypké materiály jsou využitelné i 30' výměnné nástavby s hliníkovou konstrukcí – v tomto případě využívané OKD, Doprava při přepravě speciálních koksu do Porúří.


diskuse k článku

založit diskusi