naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 2. 12. 2023
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2024
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » tratě » výstavba kontejnerového překladiště před zahájením

Výstavba kontejnerového překladiště před zahájením

text: Pavel Stejskal a Lukáš Soukup
neoznačené foto: Pavel Stejskal
vloženo: 15. 2. 2011

Dlouho očekávaná výstavba kontejnerového překladiště firmy Metrans v České Třebové je před zahájením, v pondělí 14. 2. došlo k předání pozemků stavební firmě. Dojde k využití několik let opuštěného prostoru za nádražím Střed, který je známý pod názvem „montážní základna“. Ta zde vznikla v polovině 80. let pro potřeby železničního vojska. Zde byla montována kolejová pole pro rozsáhlé opravy železničních tratí v širokém okolí České Třebové. Po zrušení železničního vojska byly prostory opuštěny, vybudovaná kasárna byla nejprve ponechána svému osudu a po jejím zdevastování a rozkradení všeho co se rozkrást dalo, byly žalostné zbytky strženy. Zůstaly jen koleje a jeřábová dráha, místy staré kolejnice a zapomenuté pražce. Pak základnu využívaly k montážním pracím firmy, podílející se na výstavbě koridoru nejprve z České Třebové do Brna, později i mezi Pardubicemi a Olomoucí. Pak i koleje osiřely, jen sporadicky byly využívány pro montáž nebo demontáž kolejových polí různými firmami. Pouze asfaltové plochy, kdysi sloužící pro příjezd aut, byly využívány autoškolami jako cvičná plocha.

Nový kontejnerový terminál firmy Metrans bude mít 6 průjezdných kolejí, jednu výtažnou a napojení na jižní spojovací kolej od vjezdového nádraží i od odjezdové skupiny. Užitná délka kolejí má být 800 metrů, přičemž zhlaví mají být zatrolejována tak, aby elektrické lokomotivy mohly vlak dovézt až na překládací koleje bez potřeby přepřahu. Nad vlastním manipulačním prostorem překladiště troleje nebudou, neboť zde bude probíhat manipulace s kontejnery pomocí portálových jeřábů. Kromě vyhybek na překladiště bude v jižní spojovací koleji vložena vyhybka směřující do skupiny kolejí Střed. Odbočná kolej zatím nebude zaústěna, je to pouze příprava pro budoucí rozšíření terminálu. Upravena bude také příjezdová komunikace. Most přes odjezdovou a vjezdovou kolej byl opraven již minulý rok a za ním dojde k úpravě a vybudování parkovišť pro kamiony. Postaveny budou také nezbytné objekty pro řízení provozu překladiště, kanceláře a sociální zařízení. V dalších etapách rozšíření terminálu se počítá s vybudováním vícepatrové budovy pro vedení Metransu s centrálním dispečerským stanovištěm pro kombinovanou dopravu v ČR a již zmíněné rozšíření kolejiště. Příjezdová silnice na vjezdové nádraží ke stavědlu 014 bude také upravena, nově bude příjezd na tuto silnici veden okolo stavědla 039. Zde bude upraven terén do mírnějšího stoupání, než je nyní na provizorní komunikaci.

Mapka označující umístění terminálu u nádraží v České Třebové. Mapka označující umístění terminálu u nádraží v České Třebové. Přibližné schéma kolejiště terminálu Metrans. Přibližné schéma kolejiště terminálu Metrans.
Opuštěné kolejiště vojenské základny se brzy stane staveništěm. Opuštěné kolejiště vojenské základny se brzy stane staveništěm. Opuštěné kolejiště vojenské základny, v pozadí stavědlo 015 pro spádoviště. Opuštěné kolejiště vojenské základny, v pozadí stavědlo 015 pro spádoviště.
Prostor montážní základy na pohledu od východu. Prostor montážní základy na pohledu od západu.
Poslední dva snímky zachycují celý prostor montážní základny od východu (vlevo), respektive od západu. 2x foto Lukáš Soukup

Vlastní překládací modul pak vychází z modelu hojně využívaného v západní Evropě, především v Německu – průjezdné koleje, zatrolejovaná zhlaví a využití kolejových portálových jeřábů. Umožňuje maximální efektivitu překládky bez nutnosti manipulace se soupravami a je vhodný pro případ překládky mezi železničními soupravami navzájem, což bude v případě České Třebové především využito. Po zprovoznění terminálu, předpokládaném na přelomu tohoto a příštího roku, sem bude z Prahy přesměrováno především zpracování vlaků ze severomořských přístavů s kontejnery mířícími na Slovensko a do Maďarska.

Celá skupina Metrans vyvíjí v současnosti aktivity především v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Na všech těchto trzích je největším operátorem kombinované dopravy. Kromě mateřské společnosti má dceřiné společnosti Metrans (Danubia) a.s. na Slovensku, Metrans (Danubia) Kft. v Maďarsku, Metrans (Deutschland) GmbH v Německu a Metrans (Adria) s.z.o.o. ve Slovinsku. Kromě toho zcela vlastní železniční opravny DYKO Kolín a společnost Arehor Šenov a má 50% podíl ve společnosti Railtransport. Po útlumovém roce 2009 zaznamenala v loňském roce vysoký růst, když zajistila překlad celkem 1 266 766 TEU, meziročně o 36 % více. Největším překladištěm je Praha-Uhříněves, další vlastní překladiště jsou v Lípě nad Dřevnicí, Nýřanech a ve slovenské Dunajské Stredě. Kromě investice do terminálu v České Třebové se chystá v letošním roce rovněž rozšíření terminálu v Nýřanech. V letošním roce vypravuje týdně až 200 ucelených vlaků. Kromě vlaků z přístavů v Hamburku, Bremerhavenu, Koperu a Rotterdamu do vlastních terminálů zajišťuje Metrans rovněž od loňska vlaky pro zásobování automobilek Hyundai a KIA v Nošovicích a Žilině z přístavu Koper.

Pokud jde o další železniční aktivity, vlastní společnost 1 060 kloubových vozů Sggmrss. Z poslední plánované 200kusové série tedy bylo dodáno pouze 60 vozů, s ohledem na dočasný útlum poptávky. V současnosti je v Tatravagónce Poprad připravován zcela nový typ 80' čtyřnápravového vozu. Metrans současně vlastní čtyři lokomotivy řady 740, z nichž tři slouží na posunu v Uhříněvsi a jedna od loňského roku v Dunajské Stredě. Před dokončením v závodě Arriva Werke Neustrelitz je také první Eurorunner z loni objednané tříkusové série.diskuse k článku

založit diskusi