naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 2. 12. 2023
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2024
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » provoz » bohemia expres ii

Bohemia Expres II

text a neoznačené foto: Lukáš Soukup
vloženo: 10. 6. 2006

Česká republika získala od 8. 6. další spojení pravidelným vlakem kombinované dopravy, a to v relaci Hamburk – Lovosice. Spoj bude mít v obou směrech již od začátku 3 odjezdy týdně. Rovněž jako v případě vlaku Lovosice – Duisburg jde o vlak určený pro vnitrokontinentální kombinovanou dopravu a jde opět o produkt operátorů Bohamiakombi a Kombiverkehr. V tomto konkrétním případě je vlak ukončen v terminále Hamburg Billwerder, tedy v jednom z terminálů, jenž je součástí DB Netz, a který je provozován společností DUSS, a je určen primárně pro vnitrokontinentální zásilky. Tento terminál je především využíván jako HUB mezi Skandinávií a Německem a okolními zeměmi. Z Billwerderu je možné pomocí železničních trajektů z přístavů Kiel, Rostock a Lübeck spojení přímými vlaky kombinované dopravy např. do Arsta, Gävle, Norrköppingu, Hallsbergu, Sundsvallu a Osla.

Na české straně je vlak ukončen v Lovosicích. Zde je v současnosti poněkud paradoxní situace, neboť zde vedle sebe existují dvě překladiště. V jednom případě se jedná o překladiště firmy INTRANS, které má pronajaté firma TRANS-SPED-CONSULT. Toto překladiště přímo sousedí s bývalým překladištěm Ro-La vlaků, které patří Českým drahám. Prakticky přesně před dvěma lety odsud vyjel poslední vlak Ro-La do Drážďan. Od té doby se zde téměř nic nedělo, s jednou krátkou výjimkou, kterou vyvolaly letošní dubnové povodně. Vysoký stav vody na Labi si vynutil částečné vyklizení překladiště Maersk Intermodal Terminal (MIT) v areálu Českých přístavů v Mělníce. Z důvodů jeho omezené kapacity tak byly mezi 1. až 8. dubnem zpracovávány vlaky z a do Rotterdamu v Lovosicích a to jak na překladišti INTRANS, tak především na bývalém překladišti Ro-La. Za tímto účelem sem byl dokonce z Mělníka přesunut jeden stacker, jak ukazují i následující snímky.

Zpracovávání rotterdamského vlaku dne 8. 4. na bývalém překladišti Ro-La.

Nicméně ČD se rozhodly aktivně vstoupit i do oblasti provozování překladišť, tedy do oblasti, kterou prakticky vyklidily již jejich předchůdkyně ČSD v roce 1988 vyčleněním společnosti ČSKD-Intrans. ČD si tedy nyní za tímto účelem pořídily použitý stacker, sloužící původně na překladišti RCA v Linci, který poté krátce sloužil v Žilině pro potřeby nové automobilky KIA. Vlak z Hamburku je tak zpracováván na ploše původně určené jako shromaždiště kamionů, čekajících na najetí na soupravu Ro-La. Současně ovšem bude část vlaku zpracovávána i na sousedním překladišti firmou TRANS-SPED-CONSULT, tedy především zásilky v nádržkových kontejnerech.

První vlak přijel z Hamburku do Lovosic za účastí médií krátce po 13. hodině. Vytížení tohoto vlaku bylo zajištěno pouze zásilkami pro firmu Hangartner. Tato firma zajišťuje v Česku logistické služby pro výrobní závod Lego na Kladně. V tomto konkrétním případě jde o přepravu dílů z Dánska do kladenského závodu, která byla dosud realizována zcela po silnici. Firma Hangartner je ovšem specializována na kombinované přepravy, takže využití železnice v úseku Hamburk – Lovosice nepředstavovalo větší komplikaci z hlediska jejího vybavení. První vlak tak byl ložen 11 výměnnými nástavbami C745 a 12 kombi-návěsy. Kromě těchto zásilek se předpokládá především vytížení tank-kontejnery, které jsou v této relaci přepravovány v současnosti formou vozových zásilek, a do budoucna samozřejmě dalšími zásilkami v relaci ČR/Slovensko – Německo/Skandinávie. Obdobně jako v případě vlaku do Duisburgu není zatím zajištěno dostatečné vytížení spoje, opět se tak počítá v náběhové fázi s finanční podporou a to tentokrát jak z německé strany, tak i z nově schváleného českého podpůrného programu. Tato podpora může trvat maximálně 3 roky, resp. bude ukončena po dosažení dostatečného vytížení vlaku.

Bohemia expres II nedaleko zastávky Dolní Zálezly. foto Jan Zukal
Zřejmě první překládka kombi-návěsu na území ČR. Spreader s kleštinami pro překládku návěsů a nástaveb.
Celkový pohled na bývalé překladiště Ro-La. Silniční souprava s tandemovým přívěsem a se dvěmi nástavbami C745.
Zobrazit na celou obrazovku


diskuse k článku

založit diskusi