naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 3.3.2019
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2019
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » logistika » kontejnerové terminály žsr

Kontejnerové terminály ŽSR

text: Jozef Horváth
vloženo: 18. 7. 2006

U našich východních sousedů se chystají významné investice do sítě terminálů kombinované dopravy, které budou součástí veřejné železniční infrastruktury. Stejně jako například v Německu, kde je vlastníkem původních drážních překladišť DB a DR v současnosti DB Netz a jsou provozována společností DUSS, bude rovněž investorem v tomto případě správce železniční infrastruktury ŽSR.

Stejně jako v ČR existovala i na Slovensku před 15 lety síť původně drážních překladišť v majetku ČSKD-Intrans, které později přešly na nově založenou dceřinou společnost SKD-Intrans. Tato překladiště však postupně ztrácela výkony a tím i svou důležitost. Vedle toho však postupně vzniklo několik nových překladišť. V současnosti je naprosto dominantním překladištěm, co se týče realizovaných objemů překládek, překladiště Metrans /Danubia/ v Dunajské Stredě, které v následujících letech čeká rozšíření a výrazná modernizace... To slouží k obsluze jižní části Slovenska a celého území Maďarska, přičemž je důležité zdůraznit, že Metrans je dominantním operátorem i na maďarském trhu.

Dalším dynamicky se rozvíjejícím překladištěm je překladiště firmy Lörincz, umístěné v jihoslovenském Sládkovičovu. Narozdíl od Metransu se firma Lörencz soustředí pouze na provoz překladiště, takže jeho kapacita je využívána pro vlaky různých operátorů. Jde především o relace do Rotterdamu, případně Mělníka.

Přímo v hlavním městě, Bratislavě, existují dvě překladiště v těsné blízkosti. Téměř nevyužívané zařízení SKD-Intrans (ÚNS) a pak překladiště SPaP (Pálenisko). Překladiště Slovenských přístavů je využíváno pro vlaky ERS (Mělník, Bremerhaven).

Kromě toho pak existuje ještě několik dožívajících překladišť SKD-Intrans a to konkrétně v Žilině a v Košicích, přičemž areál v Košicích je prakticky před zavřením. Na druhé straně překladiště v Žilině zažívá v poslední době jistou renesanci a to díky kontejnerovým zásilkám pro rozjíždějící se továrnu KIA. Většina kontejnerů je přepravována vlaky z přístavu Koper. Zvláštním případem je pak překladiště ZSCS v Dobré (TKD), které slouží v první řadě k překládce kontejnerů mezi vozy širokého a normálního rozchodu. TKD bylo uvedeno do provozu 1.6.2005 a plně nahradilo původní překladiště v Čierné n/T. To mj. patřilo k vůbec prvním kontejnerovým překladištím v tehdejším Československu.

Správce infrastruktury ŽSR se ve své krátké historii dosud na poli vlastnictví terminálů neangažoval. Jedinou výjimkou je překladiště v Ružomberoku. Jeho výstavba byla zahájena ještě v 80. letech jako investice ČSD, nebylo však dokončeno. Až později, když se našel zájemce o jeho využití, bylo zprovozněno tehdy ještě unitárními ŽSR. Konkrétně v letech 1998–9 jej využívala společnost Metrans pro své vlaky z Prahy-Uhříněvsi, ovšem jen do doby zprovoznění vlastního terminálu v Dunajské Stredě.

Překladiště ŽSR v Ružomberoku s Tatrami v pozadí. foto ŽSR

Nyní tedy přichází ŽSR s novým ambiciózním plánem na investice v této oblasti. Zcela nové terminály by měly vzniknout v Bratislavě, Žilině, Zvolenu a Košicích. Při jejich výstavbě se počítá s významnou účastí prostředků EU (Fond soudržnosti a strukturální fondy). Během letošního roku by mělo být vyjasněny možnosti spolufinancování a rovněž stanoveny potřebné termíny vlastní realizace.

Zobrazit na celou obrazovku


diskuse k článku

založit diskusi