naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 15. 10. 2022
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2023
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » logistika » kontejnerové terminály žsr

Kontejnerové terminály ŽSR

text: Jozef Horváth
vloženo: 18. 7. 2006

U našich východních sousedů se chystají významné investice do sítě terminálů kombinované dopravy, které budou součástí veřejné železniční infrastruktury. Stejně jako například v Německu, kde je vlastníkem původních drážních překladišť DB a DR v současnosti DB Netz a jsou provozována společností DUSS, bude rovněž investorem v tomto případě správce železniční infrastruktury ŽSR.

Stejně jako v ČR existovala i na Slovensku před 15 lety síť původně drážních překladišť v majetku ČSKD-Intrans, které později přešly na nově založenou dceřinou společnost SKD-Intrans. Tato překladiště však postupně ztrácela výkony a tím i svou důležitost. Vedle toho však postupně vzniklo několik nových překladišť. V současnosti je naprosto dominantním překladištěm, co se týče realizovaných objemů překládek, překladiště Metrans /Danubia/ v Dunajské Stredě, které v následujících letech čeká rozšíření a výrazná modernizace... To slouží k obsluze jižní části Slovenska a celého území Maďarska, přičemž je důležité zdůraznit, že Metrans je dominantním operátorem i na maďarském trhu.

Dalším dynamicky se rozvíjejícím překladištěm je překladiště firmy Lörincz, umístěné v jihoslovenském Sládkovičovu. Narozdíl od Metransu se firma Lörencz soustředí pouze na provoz překladiště, takže jeho kapacita je využívána pro vlaky různých operátorů. Jde především o relace do Rotterdamu, případně Mělníka.

Přímo v hlavním městě, Bratislavě, existují dvě překladiště v těsné blízkosti. Téměř nevyužívané zařízení SKD-Intrans (ÚNS) a pak překladiště SPaP (Pálenisko). Překladiště Slovenských přístavů je využíváno pro vlaky ERS (Mělník, Bremerhaven).

Kromě toho pak existuje ještě několik dožívajících překladišť SKD-Intrans a to konkrétně v Žilině a v Košicích, přičemž areál v Košicích je prakticky před zavřením. Na druhé straně překladiště v Žilině zažívá v poslední době jistou renesanci a to díky kontejnerovým zásilkám pro rozjíždějící se továrnu KIA. Většina kontejnerů je přepravována vlaky z přístavu Koper. Zvláštním případem je pak překladiště ZSCS v Dobré (TKD), které slouží v první řadě k překládce kontejnerů mezi vozy širokého a normálního rozchodu. TKD bylo uvedeno do provozu 1.6.2005 a plně nahradilo původní překladiště v Čierné n/T. To mj. patřilo k vůbec prvním kontejnerovým překladištím v tehdejším Československu.

Správce infrastruktury ŽSR se ve své krátké historii dosud na poli vlastnictví terminálů neangažoval. Jedinou výjimkou je překladiště v Ružomberoku. Jeho výstavba byla zahájena ještě v 80. letech jako investice ČSD, nebylo však dokončeno. Až později, když se našel zájemce o jeho využití, bylo zprovozněno tehdy ještě unitárními ŽSR. Konkrétně v letech 1998–9 jej využívala společnost Metrans pro své vlaky z Prahy-Uhříněvsi, ovšem jen do doby zprovoznění vlastního terminálu v Dunajské Stredě.

Překladiště ŽSR v Ružomberoku s Tatrami v pozadí. foto ŽSR

Nyní tedy přichází ŽSR s novým ambiciózním plánem na investice v této oblasti. Zcela nové terminály by měly vzniknout v Bratislavě, Žilině, Zvolenu a Košicích. Při jejich výstavbě se počítá s významnou účastí prostředků EU (Fond soudržnosti a strukturální fondy). Během letošního roku by mělo být vyjasněny možnosti spolufinancování a rovněž stanoveny potřebné termíny vlastní realizace.

Zobrazit na celou obrazovku


diskuse k článku

založit diskusi