naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 2. 12. 2023
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2024
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » logistika » vývoj velkokapacitní nákladní jednotky kombinované dopravy

Vývoj velkokapacitní nákladní jednotky kombinované dopravy

text: doc. Ing. Vladimír Klapita, PhD. - ŽU Žilina, doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD. - ŽU Žilina, Ing. Ľubica Fraňová - SKD Intrans Žilina, Lukáš Soukup
neoznačené foto: ŽU Žilina
vloženo: 18. 4. 2011

V kombinované dopravě je cílem operátorů KD, zasilatelů, dopravců a samozřejmě i konečných zákazníků přepravit co největší množství zboží s co nejmenšími náklady. Tento trend je znatelný v nákladní dopravě na silnici, železnici i v kombinované dopravě – využití velkoobjemových návěsů, vagonů a případně jednotek kombinované dopravy se stává standardem. Ovšem dopravní prostředky není možné zvětšovat donekonečna – existuje řada technických a technologických limitů daných parametry dopravní infrastruktury a platnou legislativou.

Nejrozšířenější intermodální přepravní jednotkou (dále jen IPJ) jsou tzv. velké kontejnery (zajišťují přes 50 % rozsahu intermodální dopravy). Kontejner s parametry podle normy ISO 1 má ovšem několik nevýhod, přičemž nejdůležitější jsou jeho vnitřní rozměry. Při přepravě zboží na europaletách (1 200 x 800 mm) není možné optimálně využít ložnou plochu kontejneru, neboť ta neumožňuje ložit dvě palety na šířku vedle sebe. I z těchto důvodů se v současnosti využívají stále častěji tzv. High Cube kontejnery s vyšší vnitřní výškou a tedy i s větším ložným objemem. Kromě standardní délky 40 stop se v Evropě využívají kontejnery i s délkou 45 stop. S vnitřní výškou 2,7 m, délkou 13,5 m a při zachování šířky a je pak vnitřní objem kontejneru až 86 m3 a nosnost téměř 28 tun.

EU, resp. příslušná komise se rovněž zaobírá optimalizací a vývojem intermodálních přepravních jednotek, a to buďto přímo a nebo prostřednictvím přímé finanční podpory účelovým projektům v této oblasti. Z hlediska velkokapacitních přepravních jednotek byl v podstatě úspěšně dokončen mezinárodní projekt s názvem Tellibox, což je akronym pro „Intelligent Mega Swap Boxes for advenced intermodal freight transport“.

Projekt byl zaměřený na vývoj víceúčelové intermodální přepravní jednotky s použitím v silniční, železniční, vnitrozemské vodní i příbřežní námořní dopravě. Nová přepravní jednotka dostala pracovní název „MegaSwapBox“. Jednotka spojuje některé vlastnosti ISO kontejneru a výměnné nástavby s vysokými užitnými parametry. Při její konstrukci byly brány v potaz především následující podmínky:

  • trimodalita (silniční, železniční a vodní doprava)
  • stohovatelnost
  • manipulace standardními manipulačními prostředky používanými v terminálech (horní rohové prvky a úchyty pro kleštiny ve spodní části)
  • možnost přepravy na používaných železničních vozech se sníženou úložnou plochou
  • ložný objem 100 m3 a vnitřní výška 3 m
  • vnější délka 45´, vnější šířka 2,55 m, vnější výška 3,2 m
  • možnost ložných operací ze tří stran (t.j. čelo a obě boční strany)
  • zdvihatelná střecha pro usnadnění ložných operací
  • zabezpečení proti krádežím a poškození
  • splnění všech relevantních požadavků vyplývajících z norem EU pro silniční a železniční dopravu

Splnění všech uvedených náročných podmínek si vyžádalo netradiční přístup při konstrukci jednotky. Nejnáročnějším byl požadavek na maximální vnější výšku 3,2 m při vnitřní výšce minimálně 3 m, zcela otevíratelné boční stěny a svisle pohyblivá střecha. Společně s celkovou délkou cca 13,7 m kladou tyto parametry mimořádné požadavky na pevnost a tuhost konstrukce IPJ.

Studie konstrukčního řešení. Studie konstrukčního řešení.

Pro přepravu v silniční dopravě bylo nutno navrhnout zcela nové chassis, neboť stávající kontejnerové nosiče neumožňují běžnou přepravu takto vysokých jednotek. V rámci EU je maximální výška silničních vozidel omezena na 4 m, takže musí být využito chassis s mimořádně nízko umístěnou ložnou plochou.

Výsledkem projektu je IPJ skříňového typu s rozměry odpovídajícími zadání. Přístup k ložnému prostoru je zajištěn z každé strany čtveřicí skládacích dveří. Výroba prototypu proběhla u polského výrobce Wesob Sp. z.o.o. Speciální silniční chassis bylo vyrobeno německou firmou HRD Trailer-Engineering GmbH.

Po úspěšném vývoji a certifikací pro využití v kombinované dopravě proběhla série zkoušek ve skutečném provozu. První zkoušky MegaSwapBox podstoupil v silniční dopravě na nově vyvinutém chassis. Poté následovaly některé úpravy a prototyp absolvoval zkoušky v lednu 2011. V silniční, železniční i vodní dopravě absolvoval celkem 5 000 km..

Veřejné představení jednotky výsledného prototypu MegaSwapBoxu se konalo 19. 3. 2011 na terminálu DKT v Duisburgu. Závěrem lze dodat, že na jedné straně byly sice splněny všechny hlavní požadavky vyplývající ze zadní. Výsledné řešení je na druhé straně poměrně technologicky náročné a k jeho uplatnění v běžné praxi, i vzhledem k nutnosti použití speciálního silničního chassis, povede zřejmě ještě dlouhá cesta.

Prototyp jednotky na silničním chassis. Prototyp jednotky na silničním chassis.
Prototyp jednotky na silničním chassis.
Prototyp jednotky na kontejnerovém voze. Prototyp jednotky na kontejnerovém voze.
Prototyp jednotky na kontejnerovém voze.

Z hlediska ložných parametrů IPJ je tak v současnosti využitelnou alternativou pro kombinaci silnice – železnice velkoobjemový návěs upravený pro KD. Ten splňuje požadavky z hlediska vnitřní výšky i přístupnosti ložného prostoru ze tří stran. Samozřejmě jej nelze stohovat a není ani vhodný pro nasazení ve vodní dopravě. Od ledna tohoto roku se s návěsy můžeme setkat na našich kolejích i ve vnitrostátní dopravě. Pravidelně jsou přepravovány tyto návěsy pro firmu Ewals Cargo Care mezi překladišti AWT v Paskově a ČD DUSS v Lovosicích na běžných nákladních vlacích.

Čtverice návěsů na vlaku Nex 50500 v Praze-Libni. Čtverice návěsů na vlaku Nex 50500 v Praze-Libni. foto Lukáš Soukup, 4. 4. 2011 Z důvodu plného vytížení Nex 50500 vyrazily návěsy mimořádně jako přetěž. Z důvodu plného vytížení Nex 50500 vyrazily mimořádně návěsy jako přetěž. foto Jan Vašíček, 26. 3. 2011


diskuse k článku

založit diskusi