naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 2. 12. 2023
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2024
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » logistika » causa 45 stop

Causa 45 stop

text a foto: Lukáš Soukup
vloženo: 21. 12. 2006

Námořní kontejnery patří k nejrozšířenějším ložným jednotkám – přibližně 70 % veškerého zboží v námořní dopravě je loženo právě v námořních kontejnerech. Ty musí odpovídat standardům podle norem ISO. I přesto se vyskytují určité odlišnosti ve vnějších rozměrech, vyplývající především z rozdílných norem pro vnější rozměry silničních vozidel, které se podílí na rozvozu kontejnerů z přístavů. Zatímco nejrozšířenější kontejnery ISO 1 A a 1 C s délkou 40' resp. 20' nepůsobí v silniční dopravě problémy, vyskytují se v námořní dopravě rovněž kontejnery s větší délkou. Těmi jsou především poměrně rozšířené 45' (13,7 m) kontejnery, představující jakýsi kompromis mezi především v Severní Americe používanými ještě delšími ISO kontejnery (48', 53') a nejrozšířenějšími 40' ISO kontejnery. Jejich přeprava v silniční dopravě však s ohledem na návrhové parametry evropských silnic nebyla považována za bezpečnou.

Směrnice 96/53/ES z července 1996 stanovila, že maximální délka silniční soupravy nesmí přesahovat 16,5 m a vzdálenost od královského čepu ke konci návěsu může být maximálně 12 m. Především pak poloměr kružnice opsaný předním rohem návěsu nesmí při otáčení na královském čepu přesáhnout 2,04 m. Ačkoli celkově tato směrnice umožnila nasazení rozměrnějších silničních souprav, právě poslední podmínka prakticky vyloučila 45' kontejnery ze silniční přepravy – povolený rozměr je překročen o 81 mm. Směrnice stanovila nicméně výjimku právě pro 45' kontejnery, která povoluje jejich silniční přepravu po dobu přibližně 10 let po nabytí její platnosti.

Od poloviny 90. let přesto klasické ISO kontejnery s délkou 45' postupně z Evropy téměř vymizely. Nicméně kontejnery s délkou 45' jsou používané stále, jde však o jinou přepravní jednotku – tzv. pallet-wide kontejnery. Jak již název napovídá, jde o kontejnery s šířkou přizpůsobenou pro přepravu europalet. Klasické ISO kontejnery s délkou 45' s vnitřní šířkou 2 330 m neumožňují ložení 3 europalet na délku vedle sebe. Pallet-wide kontejner však umožňuje díky vnitřní šířce od 2 400 mm naložení až 33 europalet – tedy stejně jako nejrozšířenější silniční návěs s délkou 13,6 m. Hlavním prvkem, který umožňuje přepravu 45' kontejnerů po silnici bez porušení předpisů je provedení rohových prvků a hran čela kontejneru, které jsou zkoseny tak, že splňují kriteria směrnice 96/53/EC. Viz schéma (Jan Vašíček).

Obrázek je již v plné velikosti.

Konstrukci takovéhoto kontejneru si nechala patentovat firma Geest North Sea Line (nyní součást Samskip) v polovině 90. let a od té doby zaznamenaly značné rozšíření, především v příbřežní námořní dopravě. Ale právě díky své šířce nemohou být ve většině případů pallet-wide kontejnery přepravovány na běžných kontejnerových (buněčných) lodích, uzpůsobených pro kontejnery s vnějšími rozměry podle norem ISO (především jde o vnější šířku). Proto se použití pallet-wide kontejnerů omezuje prakticky pouze na Evropu.

Přes výše uvedenou skutečnost, že 45' ISO kontejnery z Evropy během posledních 10 let postupně téměř vymizely, se s nimi možná budeme setkávat i nadále. Díky liberálnějšímu přístupu Evropské komise a většímu důrazu na podporu logistiky nakonec od 1. 1. 2007 pravděpodobně nedojde k úplnému zákazu silniční přepravy 45' ISO kontejnerů a zřejmě zůstane zachován současný stav. Resp. přeprava 45' ISO kontejnerů bude možné na území a v rámci národních předpisů jednotlivých členských zemí. Při mezinárodní přepravě pak bude přeprava probíhat na základě zvláštních dohod.

Konečné rozhodnutí Komise však jistě nepotěší ty společnosti, které během posledních 10 let masivně investovaly právě do nových 45' kontejnerů, odpovídajících evropské směrnici 96/53/EC. Cena takto upraveného kontejneru je totiž cca o 200 USD vyšší než klasického ISO kontejneru.

45' pallet-wide kontejnery jsou nepostradatelné i v autoprůmyslu – zde v případě automobilky TPCA. Označení šířky kontejneru na čele.


diskuse k článku

založit diskusi