naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 2. 12. 2023
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2024
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » logistika » dokončení modernizace překladiště čd v lovosicích

Dokončení modernizace překladiště ČD v Lovosicích

text a foto: Lukáš Soukup
vloženo: 17. 12. 2007

Kombinovaná doprava se v Česku dočkala v prosinci další poměrně důležité události – dokončení první části výstavby kontejnerového překladiště ČD, a. s. v Lovosicích. Od roku 1989, kdy přešlo provozování a vlastnictví většiny překladišť ČSD plně pod ČSKD Intrans, se tak opět státní dopravce aktivně zapojuje do této oblasti.

V průběhu rekonstrukce, započaté loni v prosinci, byl asfaltový povrch plochy terminálu sloužícího původně pro překládku kamionů ze souprav vlaků Ro-La, nahrazen betonovým povrchem. Část nové plochy byla předána k užívání v září, druhá pak v polovině prosince. Současně došlo k odstranění jedné kusé koleje v bývalé opravně vozů a přerušení a zkrácení dvou původně průběžných kolejí č. 301 a 607. Takto uvolněný prostor byl využit pro zvětšení plochy překladiště. U dvou sousedních průběžných kolejí č. 605 a 603 bylo částečně odstraněno trakční vedení a byla tak umožněna vertikální překládka ložných jednotek v délce cca 200 m. Takto lze rovněž zapřáhnout do přeloženého vlaku přímo elektrickou lokomotivu. Ucelený vlak lze rozdělit na dva díly a jednotky z něj překládat, přičemž pro vzdálenější kolej č. 603 je snížena nosnost překladače kvůli většímu vyložení. Proto je bližší kolej č. 605 zároveň upravena pro možnost pojíždění překladačem, který tak může zajet přímo ke vzdálenější koleji – poté co jsou vozy z krajní koleje odsunuty.

Součástí rekonstrukce bylo i pořízení nového překládacího mechanismu – reach stacker Kalmar ContChamp. K dispozici jsou tak na překladišti již dva reach stackery a denní kapacita překládky může dosáhnout až cca 400 TEU. Celková kapacita odstavné plochy pro kontejnery je nyní 900 TEU, v další fází se počítá s rozšířením až na 3000 TEU. Součástí další fáze bude také prodloužení plochy podél překládací koleje 605, tak aby ucelené vlaky mohly být zpracovány najednou bez nutnosti dělení.

Celkové náklady na rekonstrukci si vyžádaly 184 mil. Kč, z čehož 56,684 mil. Kč byl příspěvek z fondu ERDF prostřednictvím Operačního programu Infrastruktura a 22,673 mil. Kč z prostředků státního rozpočtu. Pokračování rekonstrukce druhou etapou bude do značné míry záviset na možnosti využití podpory z veřejných zdrojů. I když v současnosti existuje národní program podpory kombinované dopravy pro období 2006 až 2010, v letošním roce nebyla ze strany MD vyhlášena žádná výzva na předkládání projektových žádostí a je otázka jestli se tak stane v příštím roce.

Provozovatelem překladiště je od 1. 3. 2007 společnost ČD-DUSS Terminál, a.s. Ta je společným podnikem ČD (51 %) a Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Strasse (49 %). Německy DUSS je největším provozovatelem překladišť silnice – železnice v Evropě, v roce 2003 převzal provoz všech překladišť DB Netz (30). Některá překladiště byla později pro nízké využití opuštěna, resp. jsou provozována jinými provozovateli, současně však byla otevřená nová, takže v současnosti DUSS v Německu provozuje 24 překladišť. Prostřednictvím dceřiných společností provozuje terminály rovněž v Itálii a nyní tedy pronikl i na český trh. Kromě Lovosic samozřejmě nejsou do budoucna vyloučeny i aktivity ČD-DUSS Terminál v jiných lokalitách ČR.

Současný provoz v překladišti sestává ze tří dvojic vlaků týdně v relaci Lovosice – Hamburg Billwerder pro operátora Bohemiakombi. Na sousedním překladišti provozovaném firmou Trans-Sped-Consult je pak pro stejného zákazníka zpracováván vlak do Duisburgu. Dalším důležitým zákazníkem je NYK NCO , pro kterého je provozován okružní spoj Amsterdam Ceres Paragon – Rotterdam – Lovosice, v současnosti s frekvencí jednoho až dvou příjezdů do Lovosic týdně. Především pro NYK rovněž slouží sousední skladovací hala, ve které probíhá stripping a stuffing kontejnerů. Od 21. října je přibližně jednou týdně z Lovosic vypravován spoj pro společnost Argo do Malaszewicz na polsko-běloruských hranicích se zásilkami do Ruska a dalších států SNS. V příštím roce se předpokládá rozšíření provozu na překladišti o další relace.

Budování betonové plochy (květen 2007). Přerušené koleje 605 a 603 (květen 2007).
Pohled od jihu na překladiště se zakrytou kolejí 605.
Pohled opačným směrem – zde dojde k prodloužení překladištní plochy. Druhá část betonové plochy, která byla dokončena v prosinci.
Odstavná plocha pro kontejnery – v popředí běloruské kontejnery. Stuffing kontejnerů v krytém skladu, kontejnery jsou poté na vagoně přetaženy na překladiště.
Způsob ukončení trolejového vedení nad kolejí 605.

Tabulka a graf (oboje zdroj: Bohemiakombi) ukazují vývoj přeprav u vlaků Bohemiakombi. Jako 1 kamion je počítán 1 návěs, dvojice vým. nástaveb, či jeden kontejner.

Počet vlaků Bohemiakombi
Období Lovosice – Duisburg (překladiště TSC) Lovosice – Hamburg (překladiště ČD-DUSS)
I.06 17 -
II.06 16 -
III.06 18 -
IV.06 15 -
V.06 14 -
VI.06 13 20
VII.06 17 26
VIII.06 18 26
IX.06 17 26
X.06 23 26
XI.06 24 25
XII.06 21 22
I.07 22 21
II.07 24 24
III.07 27 26
IV.07 20 22
V.07 24 20
VI.07 26 25
VII.07 24 22
VIII.07 27 18
IX.07 25 24
X.07 25 20diskuse k článku

založit diskusi