naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 5.1.2019
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2019
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » provoz » railtrans s kontejnerovým vlakem

Railtrans s kontejnerovým vlakem

text a neoznačené foto: Lukáš Soukup
vloženo: 19. 4. 2008
upraveno: 6. 7. 2008

Dne 16. 4. se uskutečnila zajímavá přeprava v trase Praha-Uhříněves – Norimberk. Z překladiště firmy Metrans v pražské Uhříněvsi byl totiž vypraven první vlak v režii jiného dopravce než ČD Cargo (resp. jeho předchůdce ČD).

Zdejší překladiště, zdaleka největší nejen v ČR, ale i celém středoevropském prostoru, odbavuje denně několik ucelených vlaků především do přístavů Hamburg a Bremerhaven. Na ty pak navazují ucelené kontejnerové vlaky do dalších překladišť společnosti Metrans v Lípě nad Dřevnicí a Dunajské Stredě (viz článek Nový terminál v Dunajské Stredě v provozu). Od konce loňského roku jsou v provozu další menší překladiště, sloužící hlavně jako deponie prázdných kontejnerů v Otrokovicích, Košicích a také v Nýřanech u Plzně. Překladiště v Nýřanech je umístěno v areálu bývalého Agrochemického podniku, který byl za tímto účelem během loňského roku přestavěn. Byla zde vybudována zpevněná plocha pro ukládaní kontejnerů a pojezd mobilních překladačů (viz obrázky v diskusi). 5. listopadu pak přijela do Nýřan první skupina vozů s kontejnery z Uhříněvsi. Od letošního jara se postupně rozbíhá obsluha tohoto překladiště formou ucelených vlaků z Prahy. Toto překladiště tak přebírá funkci původního překladiště v areálu Škoda Holding, které fungovalo až do své likvidace v rámci přestavby celého tohoto území do konce roku 2004. To však bylo obsluhováno vlaky z Mělníka a sloužilo tedy především pro účely firmy Maersk.

Kromě výše zmíněných případů jsou ještě ucelené kontejnerové vlaky z Uhříněvsi vypravovány především při potřebě přesunu většího množství prázdných kontejnerů. Pasivní obchodní bilance mezi Evropou a Čínou vyvolává potřebu návratu velkého množství prázdných kontejnerů z Evropy. Ještě silnější je tento fakt u nových členských zemí EU, proto je značné množství prázdných kontejnerů pravidelně předisponováváno z Česka, Slovenska a Maďarska do lokalit nejbližší možné nakládky. Těmi je pravidelně oblast západního Německa a Rakouska. V těchto případech je pravidelně využívána železniční doprava a to obvykle formou vozových zásilek, příležitostně pak i formou ucelených vlaků. A právě takováto situace nastala během letošního dubna, kdy bylo nutné přesunout velké množství prázdných kontejnerů pro společnost NYK Line z překladišť v Lípě a Praze do Bavorska.

Vlak s prázdnými kontejnery sestavený z 23 vozů Sggmrss společnosti Metrans s celkovou délkou 607 metrů byl vypraven z Prahy-Uhříněvsi 16. 4. v odpoledních hodinách a směřoval přes Plzeň a Domažlice do kontejnerového depa v norimberském přístavu (viz zde). Ovšem na rozdíl od předcházejících případů se tentokrát přepravy zhostila společnost RailTrans. Při této příležitosti byla nasazena i nově získaná lokomotiva 203 506, odkoupená od STOCK Transport a v polovině dubna opatřena v Siegenu firemním nátěrem nového vlastníka. I když šlo o nárazovou přepravu, nelze vyloučit v obdobném případě její další opakování.

Souprava vozů Sggmrss (v Popradu je nyní vyráběna již 4 200kusová série pro Metrans) na 103. koleji v Uhříněvsi.
Na překladišti Metrans od loňského roku pracuje již 5 portálových jeřábů. Lokomotiva 203 506 před odjezdem z Uhříněvsi.
Průjezd vlaku zastávkou Praha-Horní Měcholupy. Jan Vašíček zachytil „hada“ kontejnerů v Chuchli.
Pod kostelem Svatého Jana Nepomuckého v Chuchli projíždí kontejnerový vlak Railtransu. foto Jan Vašíček

Doplnění 6. 7. 2008:

K identické přepravě prázdných kontejnerů z Uhříněvsi do Norimberku skutečně došlo, nejprve 4. 5. a dále pak 1. 7. Prázdná souprava se pak vždy ihned po vykládce vracela zpět do Uhřínevsi. V obou případech byl vlak veden již dvojicí lokomotiv typu V100. Vlastní 203.506 Railtransu byla doplněná ještě o lokomotivu 202.269 zapůjčenou od dopravce Gleiskraft.

Při návratu soupravy od druhé přepravy z Norimberka však bylo nasazení vozidel zajímavější – stroj 203.506 byl totiž nahrazen lokomotivou ER20–013 – tedy Eurorunnerem z parku MRCE dispolok. Stalo se tak rok poté, co byl tento typ schválen Drážním úřadem pro provoz na síti SŽDC. A přímo tato lokomotiva ještě předtím v rámci zkušebního provozu – 7. 6. 2007 – zajistila vozbu zvláštního osobního vlaku rovněž z Norimberku do Prahy a zpět.

Po příjezdu do Uhříněvsi 3. 7. se pak spolu s 202.269 vydaly obě lokomotivy s kontejnerovým vlakem v relaci Praha-Uhříněves – Dunajská Streda. Šlo tak prakticky o první využití typu ER20 v nákladní dopravě na českých kolejích, v tomto případě za účelem ověření vlastností lokomotivy na tomto typu výkonů.

Druhý vlak do Norimberka dne 4. 5. připravený s lokomotivami 203.506 a 202.269 k odjezdu z výchozí stanice.
Třetí přeprava v relaci Praha-Uhříněves – Norimberk – Praha-Horní Měcholupy. Kontejnerový vlak Praha Uhříněves – Dunajská Streda při průjezdu Běchovicemi v čele s ER20–013.


diskuse k článku

založit diskusi