naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 5.1.2019
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2019
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

naše weby » poznávací značky silničních vozidel v českých zemích – historie a vývoj » 1932 – 1939

1932 – 1939

Vládním nařízením č.107 ze dne 30.června 1932 byl zaveden nový systém poznávacích značek, v tomto nařízení označované jako evidenční značky – později se používalo označení rejstříková značka. Skládaly se z jednoho písmene a až pětimístného čísla odděleného pomlčkou. U motocyklů bylo písmeno za číslem (12.345-M), u automobilů před číslem (M-12.345). U dvouřádkových bylo vždy celé číslo na jednom řádku. Číslice na tisícové a stovkové pozici byly odděleny tečkou. Tabulky byly černé s bílým písmem a bílým orámováním. U motocyklů byla předepsána minimální výška písma 8cm a šířka rysu 10mm, u automobilových minimální výška písma 10cm a šířka rysu 15mm. Všechna vozidla musela mít přední i zadní evidenční značku, na motocyklech byla přední na blatníku čitelná z obou stran.

Obrázek je již v plné velikosti.

Dále existovaly evidenční značky pro účely zkušebních jízd a převozu, které měly bílé tabulky (bez orámování) s černým písmem.

Zemské úřady přidělily v roce 1932 jednotlivým evidenčním úřadům určité skupiny čísel, zvlášť pro motocykly a zvlášť pro automobily. Po vyčerpání své číselné skupiny požádal evidenční úřad o přidělení dalších čísel. Zemský úřad přiděloval číselné skupiny i nově zřízeným evidenčním úřadům.

V případě vyčerpání celé číselné řady do 99.999 se počítalo s přidáním římské číslice za písmeno a číslováním opět od 1. Římská číslice měla být od písmene i od dalších čísel oddělena pomlčkou, u dvouřádkových tabulek se umísťovala na stejný řádek jako písmeno (Č-I-12.345). K tomu došlo až v samém závěru platnosti tohoto systému, a to pouze u číselné řady pro automobily v Čechách. Na vozidlech se značek s římskou číslicí objevilo jen naprosté minimum.

Přidělení písmen
písmeno oblast
Č Země Česká
M Země Moravskoslezská
S Země Slovenská
R Země Podkarpatoruská
P Obvod hlavního města Prahy
D Podniky československé pošty a československých státních drah
Po kliknutí na písmeno se zobrazí rozdělení na jednotlivé evidenční úřady (okresy a města) a další podrobnosti.

Vojenské poznávací značky měly pouze číslo bez písmene a jednu společnou číselnou řadu pro automobily a motocykly.

Prozatímní značky cizozemských motorových vozidel přidělovaly celnice na hraničních přechodech. Před zemským písmenem měly přidáno písmeno H (HČ, HM, HS, HR).

Dočasné značky cizozemských motorových vozidel s písmenem Z (ZČ, ZM, ZS a ZR) a trvalé značky cizozemských vozidle s písmenem T (TČ, TM, TS a TR) vydávaly zemské úřady.

Na území obsazeném na podzim 1938 byly záhy zavedeny poznávací značky německé (resp. maďarské). V Protektorátu Čechy a Morava bylo možno používat vozidla s československými poznávacími značkami do 30. června 1940. Na Slovensku zůstal tento systém v platnosti až do roku 1945, kdy byl zaveden nový československý poválečný systém.

Čáslav, tentokrát ve druhé polovině třicátých let. V popředí Č-3.339, v pozadí pravděpodobně Č-3.647 (blok Č-3.281 až Č-3.930). Německý (dnes Havlíčkův) Brod na konci třicátých let. Tatra 57A Č-41.302 je registrována tamtéž (blok Č-40.891 až 41.450).