naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 2. 12. 2023
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2024
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

naše weby » poznávací značky silničních vozidel v českých zemích – historie a vývoj » 1932 – 1939

1932 – 1939

Vládním nařízením č.107 ze dne 30.června 1932 byl zaveden nový systém poznávacích značek, v tomto nařízení označované jako evidenční značky – později se používalo označení rejstříková značka. Skládaly se z jednoho písmene a až pětimístného čísla odděleného pomlčkou. U motocyklů bylo písmeno za číslem (12.345-M), u automobilů před číslem (M-12.345). U dvouřádkových bylo vždy celé číslo na jednom řádku. Číslice na tisícové a stovkové pozici byly odděleny tečkou. Tabulky byly černé s bílým písmem a bílým orámováním. U motocyklů byla předepsána minimální výška písma 8cm a šířka rysu 10mm, u automobilových minimální výška písma 10cm a šířka rysu 15mm. Všechna vozidla musela mít přední i zadní evidenční značku, na motocyklech byla přední na blatníku čitelná z obou stran.

Obrázek je již v plné velikosti.

Dále existovaly evidenční značky pro účely zkušebních jízd a převozu, které měly bílé tabulky (bez orámování) s černým písmem.

Zemské úřady přidělily v roce 1932 jednotlivým evidenčním úřadům určité skupiny čísel, zvlášť pro motocykly a zvlášť pro automobily. Po vyčerpání své číselné skupiny požádal evidenční úřad o přidělení dalších čísel. Zemský úřad přiděloval číselné skupiny i nově zřízeným evidenčním úřadům.

V případě vyčerpání celé číselné řady do 99.999 se počítalo s přidáním římské číslice za písmeno a číslováním opět od 1. Římská číslice měla být od písmene i od dalších čísel oddělena pomlčkou, u dvouřádkových tabulek se umísťovala na stejný řádek jako písmeno (Č-I-12.345). K tomu došlo až v samém závěru platnosti tohoto systému, a to pouze u číselné řady pro automobily v Čechách. Na vozidlech se značek s římskou číslicí objevilo jen naprosté minimum.

Přidělení písmen
písmeno oblast
Č Země Česká
M Země Moravskoslezská
S Země Slovenská
R Země Podkarpatoruská
P Obvod hlavního města Prahy
D Podniky československé pošty a československých státních drah
Po kliknutí na písmeno se zobrazí rozdělení na jednotlivé evidenční úřady (okresy a města) a další podrobnosti.

Vojenské poznávací značky měly pouze číslo bez písmene a jednu společnou číselnou řadu pro automobily a motocykly.

Prozatímní značky cizozemských motorových vozidel přidělovaly celnice na hraničních přechodech. Před zemským písmenem měly přidáno písmeno H (HČ, HM, HS, HR).

Dočasné značky cizozemských motorových vozidel s písmenem Z (ZČ, ZM, ZS a ZR) a trvalé značky cizozemských vozidle s písmenem T (TČ, TM, TS a TR) vydávaly zemské úřady.

Na území obsazeném na podzim 1938 byly záhy zavedeny poznávací značky německé (resp. maďarské). V Protektorátu Čechy a Morava bylo možno používat vozidla s československými poznávacími značkami do 30. června 1940. Na Slovensku zůstal tento systém v platnosti až do roku 1945, kdy byl zaveden nový československý poválečný systém.

Čáslav, tentokrát ve druhé polovině třicátých let. V popředí Č-3.339, v pozadí pravděpodobně Č-3.647 (blok Č-3.281 až Č-3.930). Německý (dnes Havlíčkův) Brod na konci třicátých let. Tatra 57A Č-41.302 je registrována tamtéž (blok Č-40.891 až 41.450).