naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 5.1.2019
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2019
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

naše weby » poznávací značky silničních vozidel v českých zemích – historie a vývoj » 1918 – 1932

1918 – 1932

Po vzniku Československa v českých zemích pokračoval rakouský systém v podstatě beze změny. Poznávací značky vydávaly jednotlivé okresy, po vyčerpání přidělené série dostaly sérii další. V Čechách byla na začátku roku 1921 nejvyšší přidělená poznávací značka OVIII-930, v Praze se začaly vydávat NX pro vozidla autodopravních společností, NVI až NIX ale zatím zůstaly volné. V polovině roku 1922 už byla nejvyšší na registrační úřad přidělená čísla v Čechách OIX-895, na Moravě PII-200, ve Slezsku R-900.

Tabulky civilních poznávacích značek byly dál bílé s černými písmena a číslicemi.

V evidenci vojenských vozidel panoval za Rakouska-Uherska poněkud chaos a proto byla po vzniku ČSR nově všechna vojenská vozidla zaregistrována v Praze a měla tedy i pražské poznávací značky, ale v negativním barevném provedení – bílé na černém podkladě.

V Praze bylo do konce tohoto systému v roce 1932 u automobilů dosaženo série NXXV. Pro některé skupiny vozidel byly vyhrazeny zvláštní série:

  • NIII – vozidla státních orgánů (z toho nejvíce Ministerstvo pošt a telegrafů NIII 1–500, dále Ministerstvo vnitra NIII 501–599 atd.)
  • NVI – automobily s taxametry (taxíky)
  • NX – autodopravní akciové společnosti

Vojenské automobily měly SPZ v negativním barevném provedení a vyhrazeny série NII, NIV, NVII a NIX.

Pro motocykly a motorové tříkolky se vydávala duplicitní číselná řada, v Praze bylo dosaženo série NVII. Byla vyhrazena zvláštní série NVI pro „motodrožky“, dále pak číselná řada NI 1–500 pro vojenské motocykly v negativním barevném provedení. Zbytek, včetně NI 501–999, byly motocykly soukromé.

Po sloučení Moravy a Slezska v roce 1928, byla platnost písmene P rozšířena na celou Zemi moravskoslezskou.

Na konci platnosti systému, na počátku třicátých let, již bylo používání římských číslic, zvláště v Čechách, zcela neúnosné. Čísla jako OLXXXVII-789 byla velmi obtížně čitelná a tak bylo nutné zavést nový systém.

Obrázek je již v plné velikosti.

Na Slovensku a Podkarpatské Rusi byla situace po vzniku ČSR odlišná.

Všichni majitelé motorových vozidel na Slovensku museli nejdříve svá vozidla zaregistrovat u policejního ředitelství v Bratislavě a dostali bratislavské poznávací značky dle původního uherského systému: červené P a trojmístné číslo. V roce 1922 byla automobilům přidělena čísla v rozsahu P289 – P700. Později však byl na Slovensku systém upraven podobně jako v české části ČSR. Slovensku zůstalo přiděleno původně bratislavské červené P (takže na Slovensku a na Moravě existovaly stejné PZ, lišící se jen barvou P) Po vyčerpání čísené řady byly přidávány římské číslice psané též červěně.

Obdobně všichna motorová vozidla na Podkarpatské Rusi byla zaregistrována u policejního ředitelství v Užhorodě. Poznávací značka se skládala z písmen PR a čísla 1 až 999. Po vyčerpání číselné řady byla použita římská číslice I. Centrální evidence na Podkarpatské Rusi, na rozdíl od Slovenska, vydžela až do roku 1935.

Nákladní automobil firmy Kudrna&Němeček z Vamberka ve dvacátých letech má poznávací značku O-XIII 281 (OXIII 251–300 okres Rychnov nad Kněžnou). Poznávací značky na automobilech na náměstí v Čáslavi na začátku třicátých let dobře dokumentují už poněkud nevyhovující „dlouhé“ římské číslice.

OXXXIII-551 – Jan Potoček, mlynář, Dolní Bučice 30 (okres Čáslav);

OXLI-916 – Magda Prchalová, choť městského lékaře, Čáslav, Masarykova 285