naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 5.1.2019
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2019
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

naše weby » poznávací značky silničních vozidel v českých zemích – historie a vývoj » 1938 – 1945

1938 – 1945

Další systém zavedený na území dnešní ČR byl součástí německého říšského systému.

Na území obsazeném Německem v roce 1938 byl zaveden již krátce po obsazení, na území Protektorátu pak pravděpodobně až v průběhu roku 1940.

Území obsazené v říjnu 1938 se stalo přímou součástí Říše. Na severu a západě našeho území, kde zábor sahal často hluboko do vnitrozemí, vznikla samostatná provincie „Sudetenland“ (rozdělená na 3 oblasti). Jižní části zabraného území byly připojeny k již existujícím správním celkům, původně bavorským a rakouským. Od západu na východ to byly: Oberpfalz, Niederbayern, Oberdonau a Niederdonau.

Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava se po nějakou dobu nadále na jeho území přidělovaly SPZ československého vzoru z roku 1932. Později byl ale zaveden nový vzor odpovídají říšskému a taktéž Říši přizpůsoben systém kódování. Protektorátní systém platil pravděpodobně až do konce roku 1945.

PA-49270

Říšské SPZ měly bílé, černě orámované tabulky s černým písmem, vpředu zpravidla jednořádkové, vzadu jedno i dvouřádkové. Dvouřádkové mohly být buď obdélníkové nebo s „useknutými“ rohy v horní polovině. Obsahovaly kód oblasti nebo organizace, za pomlčkou pak bylo jedno až šestimístné číslo.

Přidělení kódů v protektorátu
písmena oblast
PA Čechy
PB Morava
PC státní dráhy a pošta
PD Praha
PS bezpečnostní orgány
PV protektorátní vojsko

Pražské městské autobusy měly SPZ přidělovánu nadále podobným způsobem, jako před válkou, od PD-12000 výše, přičemž poslední trojčíslí se shodovalo s evidenčním číslem vozidla.

Přidělení kódů v na území zabraném roku 1938
písmena oblast
S Sudetenland
IIC Niederbayern
IIE Oberpfalz
Od Oberdonau
Nd Niederdonau

IIC a IIE jsou bavorské kódy. Pro Bavorsko byla v německém systému od roku 1906 vyhrazena římská číslice „II“, písmeno označovalo oblast.

Oberdonau a Niederdonau byly říšské názvy pro Horní a Dolní Rakousko (Ober- a Niederöstereich), zavedené po obsazení Rakouska Německem.

Dále se samozřejmě na našem území vyskytovaly poznávací značky říšských orgánů a institucí vydávané centrálně. Uvádíme jen nejrozšířenější:

písmena oblast
WH Wehrmacht Heer (pozemní vojsko)
WL Wehrmacht Luftwaffe (letectvo)
WM Wehrmacht Marine (námořní vojsko)
Pol Polizei
Waffen SS, Schutzstaffeln der NSDAP
RP Reichspost (říšská pošta)