naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 2. 12. 2023
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2024
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

naše weby » poznávací značky silničních vozidel v českých zemích – historie a vývoj » 1906 – 1918

1906 – 1918

V Rakousku-Uhersku byla evidence motorových vozidel zavedena v roce 1906. Vzhledem k dualistickému uspořádání monarchie zavedla každá část vlastní systém.

V rakouské části byly zavedeny bílé tabulky s černým písmem. Na ní bylo písmeno vyjadřující region – většinou zemi a pak jedno- až trojmístné číslo. Pokud byla tato číselná řada vyčerpána, byly za písmeno přidávány římské číslice (I, II, III, … atd.). V Čechách a ve Vídni byly římské číslice již od začátku platnosti systému. Přední tabulky byly jednořádkové, zadní dvouřádkové – v horním řádku písmeno a případně římské číslice, v dolním pořadové číslo 1–999.

Přidělení písmen zemím
písmeno země (dobově) země (česky)
A Wien Vídeň
B Niederösterreich Dolní Rakousy
C Oberösterreich Horní Rakousy
D Salzburg Salcbursko
E Tirol Tyrolsko
F Kärnten Korutany
H Steiermark Štýrsko
J Krain Kraňsko
K Kustenland Přímoří (Istrie)
M Dalmatia Dalmácie
N Prag Praha
O Böhmen Čechy
P Mähren Morava
R Schlesien Slezsko
S Galizien Halič
T Bukowina Bukovina
W Vorarlberg Voralrbersko
Mapa Rakouska 1906 - 1918

Jednotlivé série byly v rámci země rozděleny na jednotlivé okresy, víceméně podle abecedního pořadí tehdy platných úředních názvů měst. Zde je výchozí stav rozdělení číselných bloků pro automobily v Čechách, na Moravěve Slezsku. Další číselné bloky pak byly přidělovány okresům, které vyčerpaly kapacitu předchozího bloku a nebo nově zřízeným výdejním místům.

Motocykly dostávaly duplicitní číselnou řadu. Zatímco v Čechách platilo pro motocykly shodné přidělení číselných řad jako pro automobily, na Moravě bylo pravděpodobně odlišné.

Obrázek je již v plné velikosti.

Na Slovensku samozřejmě platil od roku 1906 systém uherský. Poznávací značky byly podobné jako rakouské, jen písmeno vyjadřující oblast bylo červené – samotné pořadové číslo pak černé. Pokud vím, tak číselná řada 1 – 999 nebyla do vzniku Československa nikde vyčerpána a tudíž se pořadové římské číslice nepoužívaly. Písmeno většinou odpovídalo prvnímu písmenu sídelního města dané oblasti. Na území dnešního Slovenska těmi městy byly Bratislava (písmeno P – Pozsony) a Košice (K – Kassa). Jak byly tyto oblasti definovány mi zatím není moc jasné. Uhry se dělily sice na župy, ale těch bylo mnohem více. Nevím proto, jestli na Slovensko nezasahovala i jiná oblast se sídlem v dnešním Maďarsku.

Ještě jedna poznámka:
Ne celé dnešní území České republiky bylo před 1. světovou válkou součástí rakouské monarchie. Oblast tzv. Hlučínska byla součástí Německa resp. Pruska. V Prusku byla evidence motorových vozidel zavedena už v roce 1902, v roce 1906 pak byl systém částečně sjednocen v rámci celého Německa. Pro Slezsko, jehož součástí Hlučínsko bylo, bylo v původním pruském systému určeno písmeno K (za ním pak následovalo až čtyřmístné číslo). Při sjednocování německých systémů v roce 1906 dostalo Prusko přidělenou římskou číslici I, která byla před kódem provincie – ve Slezsku tedy IK.

Takže vlastně na malé části našeho území byla evidence motorových vozidel zavedena už v roce 1902.