naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 5.1.2019
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2019
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

naše weby » poznávací značky silničních vozidel v českých zemích – historie a vývoj » 1906 – 1918

1906 – 1918

V Rakousku-Uhersku byla evidence motorových vozidel zavedena v roce 1906. Vzhledem k dualistickému uspořádání monarchie zavedla každá část vlastní systém.

V rakouské části byly zavedeny bílé tabulky s černým písmem. Na ní bylo písmeno vyjadřující region – většinou zemi a pak jedno- až trojmístné číslo. Pokud byla tato číselná řada vyčerpána, byly za písmeno přidávány římské číslice (I, II, III, … atd.). V Čechách a ve Vídni byly římské číslice již od začátku platnosti systému. Přední tabulky byly jednořádkové, zadní dvouřádkové – v horním řádku písmeno a případně římské číslice, v dolním pořadové číslo 1–999.

Přidělení písmen zemím
písmeno země (dobově) země (česky)
A Wien Vídeň
B Niederösterreich Dolní Rakousy
C Oberösterreich Horní Rakousy
D Salzburg Salcbursko
E Tirol Tyrolsko
F Kärnten Korutany
H Steiermark Štýrsko
J Krain Kraňsko
K Kustenland Přímoří (Istrie)
M Dalmatia Dalmácie
N Prag Praha
O Böhmen Čechy
P Mähren Morava
R Schlesien Slezsko
S Galizien Halič
T Bukowina Bukovina
W Vorarlberg Voralrbersko
Mapa Rakouska 1906 - 1918

Jednotlivé série byly v rámci země rozděleny na jednotlivé okresy, víceméně podle abecedního pořadí tehdy platných úředních názvů měst. Zde je výchozí stav rozdělení číselných bloků pro automobily v Čechách, na Moravěve Slezsku. Další číselné bloky pak byly přidělovány okresům, které vyčerpaly kapacitu předchozího bloku a nebo nově zřízeným výdejním místům.

Motocykly dostávaly duplicitní číselnou řadu. Zatímco v Čechách platilo pro motocykly shodné přidělení číselných řad jako pro automobily, na Moravě bylo pravděpodobně odlišné.

Obrázek je již v plné velikosti.

Na Slovensku samozřejmě platil od roku 1906 systém uherský. Poznávací značky byly podobné jako rakouské, jen písmeno vyjadřující oblast bylo červené – samotné pořadové číslo pak černé. Pokud vím, tak číselná řada 1 – 999 nebyla do vzniku Československa nikde vyčerpána a tudíž se pořadové římské číslice nepoužívaly. Písmeno většinou odpovídalo prvnímu písmenu sídelního města dané oblasti. Na území dnešního Slovenska těmi městy byly Bratislava (písmeno P – Pozsony) a Košice (K – Kassa). Jak byly tyto oblasti definovány mi zatím není moc jasné. Uhry se dělily sice na župy, ale těch bylo mnohem více. Nevím proto, jestli na Slovensko nezasahovala i jiná oblast se sídlem v dnešním Maďarsku.

Ještě jedna poznámka:
Ne celé dnešní území České republiky bylo před 1. světovou válkou součástí rakouské monarchie. Oblast tzv. Hlučínska byla součástí Německa resp. Pruska. V Prusku byla evidence motorových vozidel zavedena už v roce 1902, v roce 1906 pak byl systém částečně sjednocen v rámci celého Německa. Pro Slezsko, jehož součástí Hlučínsko bylo, bylo v původním pruském systému určeno písmeno K (za ním pak následovalo až čtyřmístné číslo). Při sjednocování německých systémů v roce 1906 dostalo Prusko přidělenou římskou číslici I, která byla před kódem provincie – ve Slezsku tedy IK.

Takže vlastně na malé části našeho území byla evidence motorových vozidel zavedena už v roce 1902.