naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 2. 12. 2023
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2024
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » městská doprava » tramvaje » konec obratiště laurová

Konec obratiště Laurová

text a foto: Jan Bonev
vloženo: 6. 4. 2008

Na jaře letošního roku postoupila stavba prodloužení tramvajové tratě v pražských Radlicích natolik, že si vyžádala zastavení provozu na stávajícím úseku. Tato informace by snad nebyla ani tak zajímavá, kdyby současnou trať nezakončoval poslední tramvajový triangl v ČR, na kterém se obracely pravidelné linky. Odjezdu poslední tramvaje z trianglu v prvních minutách dne 5. dubna 2008 předcházela poměrně zajímavá historie, na kterou se níže krátce podíváme.

V roce 1913 byla oblast na jihozápad od křižovatky Anděl poprvé napojena na síť elektrických drah, a to hned dvěma tratěmi. Z Plzeňské ulice odbočila dvoukolejná trať do Radlické, aby se u dnešních Ženských domovů rozdělila na dva směry. Do Ostrovského ulice odbočila trať, která končila po necelých pětistech metrech před školou v ulici U Santošky. Přímá větev pokračovala nad smíchovským nádražím až k dodnes existující usedlosti Koulka. Tu najdeme v Křížové ulici před areálem České správy sociálního zabezpečení. Posledních pár set metrů trati v ulici Křížová bylo vedeno pouze jednokolejně.

Po čtrnácti letech došlo k dalšímu rozšíření, dne 16. 6. 1927 byla uvedena do provozu trať pokračující Radlickou ulicí od křižovatky s Křížovou. Dvoukolejná trať o délce téměř 1 km stoupala až ke škole v Radlicích, naproti níž končila smyčkou v parčíku. Těsně před smyčkou byla ovšem tehdejší Radlická ulice natolik úzká, že umožnila v délce téměř 200 metrů zřídit pouze jednokolejnou trať.

Poté provoz na tramvajové trati nerušeně pokračoval až do osmdesátých let, kdy sílícímu automobilismu přestaly postačovat tehdejší komunikace. Pro obyvatele tehdy budovaných sídlišť Jihozápadního města byla Radlická ulice nejkratším spojením do města. V rámci stavby tzv. Radlické radiály byla komunikace postupně dostavěna a rozšířena na čtyři pruhy až k dnešní stanici metra Radlická. Dále měla pokračovat dle několika variant povrchově nebo tunelem až k Městskému okruhu, na který by se připojila v oblasti již zmíněné usedlosti Koulka. Okruh byl ovšem v osmdesátých letech v nedohlednu, takže se přistoupilo alespoň k odstranění úzkého hrdla v Radlické ulici. Tomu padla 1. listopadu 1983 za oběť i část tramvajové trati s jednokolejným úsekem.

Zástavba v oblasti byla zbořena a široká silnice o čtyřech pruzích prodloužena až k ulici K vodojemu. Pro zachování tehdy nepříliš perspektivní tramvajové tratě byl zřízen provizorní triangl u zastávky Laurová s jedním vrcholem v bezejmenné ulici, vzniklé demolicí původní zástavby a jejím nahrazením nevzhledým objektem. Co možná nejlevnější a nejrychlejší řešení obratiště vedlo k jeho malé kapacitě a dalším omezením. Z toho důvodu sem začaly pravidelně jezdit jen sólo vozy, ačkoliv obracení dvojic bylo možné.

Další podstatné události nastaly až po roce 1989. Zcela se změnila trasa uvažované Radlické radiály, která nově měla vést tunelem až na Zlíchov. V roce 1994 se dokonce začala prověřovat možnost prodloužení tramvajové tratě k mezitím zprovozněné stanici metra Radlická.

Poté se opět mnoho let nic zásadního nedělo, až v roce 1999 do provozu tramvají opět rázně promluvila stavba nové silnice. Kvůli výstavbě Městského okruhu (tunelu Mrázovka) byla mezi Ženskými domovy a ulicí Křížová zcela přestavěna Radlická ulice. V roce 1999 to přineslo tříměsíční výluku na Laurovou (od 1. 4. do 1. 7.), během které byl provoz převeden na provizorní trať. Mnohem delší výluka začala 1. října 2001 a trvala až do 15. září 2004! V této době byla postavena nad tubusy Městského okruhu prakticky nová trať v pozměněné stopě.

Krátce před prvním přerušením provozu projíždí 6. 3. 1999 pod staveništěm tunelu Mrázovka vůz 8649. Sotva měsíc poté chybějící oblouk u Křížové připomíná spíše zrušenou trať (19. 4. 1999).
Na obrázku z června 2000 je opět vše při starém – koleje byly opraveny a vůz 8726 uhání na Laurovou.

Tehdy se už po několika letech stagnace opět hovořilo o prodloužení tramvajových kolejí na Radlickou. V prvním čtvtletí roku 2001 byla Metroprojektem zpracována studie, která měla určit výsledné vedení tratě. Podle tehdejších předpokladů se měly koleje na Radlické položit už v roce 2002 a provoz měl být zahájen v roce 2004, s celkovými náklady lehce přes 200 milionů korun. Místo využití dlouhodobé odstávky ke stavbě ale nastalo další období nejistoty, završené prodejem pozemků u stanice metra Radlická, kde měla vyrůst nová smyčka.

Okolní snímky z 1. října 2001 zachycují „první pokus o poslední jízdu“. Když se tehdy měl na téměř tři roky přerušit provoz, nebylo úplně jisté, zda se tramvaje na Laurovou vůbec vrátí. Špatný stav svršku, odmítavý postoj policie k provozování problematického trianglu, nepříliš zásadní význam trati, snadná náhrada autobusy a případná úspora za realizaci přeložky u tunelu Mrázovka, to vše hovořilo proti tramvajím.
Na horním a pravém snímku je dobře patrná v asfaltu zalitá původní kolej do centra, která mimo jiné dosvědčuje úspornost při stavbě trianglu. Levý obrázek pro změnu dokumentuje původní zakončení koleje v odbočné ulici, které vzalo za své při výstavbě obytného komplexu Neklanka.

Vše se ale nakonec v dobré obrátilo. Tramvaje se v roce 2004 na lehce opravený triangl vrátily a podmínkou stavby nového sídla ČSOB na zmíněných pozemcích bylo zachování prostoru pro menší smyčku. Další přípravy se rozeběhly a v roce 2006 byla dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí. Poslední překážkou stavby bylo financování – náklady postupně nabobtnaly na více než půl miliardy korun. Jejich krytí nakonec zajistil Operační program Praha – Konkurenceschopnost, který poskytnul 568 milionů Kč.

V roce 2005 už po přeložce kolem tunelu Mrázovka jezdila linka 6. Zde se představuje služebně nejstarší pražský vůz 8359 (ex. 6124), který letos oslaví 46 let provozu.

Nová trať o délce 741 metrů povede v ose Radlické ulice na vlastním pásu, který ale umožní nouzové využití pro automobily. Prostor pro silniční vozidla se zúží na jeden pruh v každém směru. Na nové trati vznikne posunutá zastávka Laurová, zastávka Radlická-škola (v místě smyčky původní tratě) a konečná zastávka Radlická ve dvoukolejné smyčce u stanice metra. Současně se stavbou trati bude kompletně přestavěna celá komunikace, nad Laurovou budou zřízeny po obou stranách protihlukové stěny a postavena nová měnírna.

Několika snímky ze 4. dubna 2008 se podívejme na rozestavěnost budoucí tramvajové tratě Laurová – Radlická. První obrázek zachycuje okolí smyčky: pod námi je vstup do metra, vlevo již zmíněné sídlo ČSOB, v pozadí kaple svatého Jana Nepomuckého.
Po bombardování v roce 1945, stavbě silnice, metra a sídla banky, je snad budování tramvajové smyčky posledním zásahem do okolí kapličky z roku 1722. Ve smyčce se momentálně ukládají antivibrační rohože a podkladní vrstva, připravuje se pokládka pražců.
U odjezdu ze smyčky je zřizován malý objekt se sociálním zařízením. Pohled z Radlické ulice ke smyčce.
Přestavovaná komunikace nad zastávkou u radlické školy. Poloha obrubníků prozrazuje umístění budoucí zastávky Radlická-škola.
Průchod ulice zástavbou pod radlickou školou. Nevzhledné „betonové koryto“ nad Laurovou.
Prostor budoucí zastávky Laurová nad stávajícím obratištěm je zatím spíše oranicí plnou děr a inženýrských sítí.

Už téměř 25 let končí tramvaje na kusé koleji uprostřed Radlické ulice.

V srpnu 2007 začali stavaři ze SSŽ budovat rozsáhlé přeložky inženýrských sítí a kolem Radlické ulice se postupně objevovaly první stožáry trakčního vedení. Zaměstnanci ČKD Praha DIZ se současně pustili do technologické části stavby, zejména do stavby nové měnírny. V zimě byl upřesněn termín ukončení provozu na stávajícím obratišti na 4. dubna 2008. Znovu by tramvaje do Radlic měly vyrazit 15. září 2008, tentokrát už na novou smyčku.

Do té doby bude podle všeho rekonstruována i stávající trať a tramvajový trojúhelník na křižovatce Radlická / Za Ženskými domovy. Výběrové řízení na první uvedenou stavbu proběhlo v dubnu 2008. Zajímavostí na rekonstruovaném úseku bude zřízení nové zastávky mezi Křížovou a Laurovou.

Za pošmourného počasí 4. dubna 2008 otáčejí na Laurové poslední tramvaje za denního světla...
Opravdový konec ovšem nastává až po půlnoci 5. dubna. Nejprve přijíždí na 31. polonočním pořadí linky 6 vůz 8303, aby po dvaceti minutách odjel už na lince 54.
Úplně poslední se stává tramvaj 8702, která přijíždí v 0:28 jako 32. „šestka“. V 0:44 pak triangl opouští a uzavírá tak v nedožitých 25 letech jeho provoz...

Ještě téhož dne začíná demontáž trakční vedení a další práce na sebe jistě nenechají dlouho čekat. Uzavírá se tak zajímavá kapitola pražské MHD. Mizí kuriozita, která po léta přitahovala zájemce o tramvajovou dopravu, ale současně omezovala a ohrožovala provoz do Radlic. Ačkoliv na několik nejbližších měsíců koleje osiří, po 25 letech nejistoty můžeme konečně s klidem říci, že tramvaje budou cinkat v Radlické ulici ještě hodně dlouho...

Zdroje
Zajímavé odkazy
Zobrazit na celou obrazovku


související články

První tramvají do Radlic 14. 9. 2008

diskuse k článku

založit diskusi

související diskuse

Tramvaje v Praze