naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 2. 12. 2023
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2024
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » vozidla » výroba jednotek škoda 7ev pro české dráhy

Výroba jednotek Škoda 7Ev pro České dráhy

text: Lukáš Soukup
neoznačené foto: Martin Šarman
vloženo: 2. 6. 2011

V polovině února byla uzavřena smlouva mezi firmami Škoda Vagonka a České dráhy o dodávkách 19 elektrických motorových jednotek nové konstrukce. Podrobnosti o kontraktu i o vozidlech samotných jsou k dispozici již delší dobu. Bez zajímavosti ovšem není ani vlastní proces výroby, do kterého je přímo zapojena rovněž železniční nákladní doprava. Produkce jednotek byla v rozběhu již před uzavřením kontraktu, takže v současnosti již běží plným tempem. Z logistického hlediska jde o poměrně náročnou záležitost, neboť montáž vozidel probíhá hned ve třech závodech skupiny Škoda Transportation. Hliníkové skříně jsou vyráběny ve Vítkovicích firmou Škoda Vagonka. Povrchová úprava skříní je prováděna v závodě MOVO v Plzni, zatímco montáž čel a celkové dokončení jednotek pak bude probíhat přímo v mateřském závodě Škoda Transportation v Plzni, kam budou přemístěny skříně z MOVA rovněž po kolejích.

Rozměry hrubé skříně produkované ve Vítkovicích jsou: šířka 2 820 mm, výška vozidla 3 388 mm, délka 23 301 mm v případě čelního vozu a 25 796 mm v případě vloženého vozu. Jde tedy o nadrozměrný náklad jak v případě silniční, tak i železniční dopravy, jakých bude nutno přepravit celkem 53 kusů prakticky přes celou republiku. Vzhledem k pravidelnosti přeprav a dispozičnímu řešení závodu MOVO, který omezuje možnost nasazení silničních prostředků, jsou tyto přepravy realizovány po železnici. Jako nejsnáze proveditelné řešení s maximálním využitím stávajícího vozového parku ČD Cargo byla zvolena úprava vozu Res 54 konstr. sk., spočívající v demontáži bočnic i čelnic a naopak přimontování opěrných prvků, sloužících k fixaci přepravované skříně. Jelikož přepravovaná skříň přesahuje na každé straně až o 5579 mm ložnou délku vozu Res, musí být zásilka kryta ještě z každé strany ochranným vozem. Pro tento účel je možné využít plošinové vozy bez čelnic, např. vozy Smmps.

Detail speciálního přípravku namontovaného na voze Res. Detail speciálního přípravku namontovaného na voze Res.

První zásilka byla z Ostravy – Vítkovic odeslána 31. 3. t. r. a směřovala do Velimi k provedení pevnostních zkoušek skříně čelního vozu ve VÚKV. První zásilka skříně budoucího čelního vozu pro MOVO Plzeň pak dorazila do Plzně v polovině května. Zásilky sestávající z nosného vozu Res a dvou ochranných vozů jsou při přepravě do Plzně řazeny do běžných nákladních vlaků, vždy za lokomotivou. Tyto přepravy by měly probíhat až do roku 2014, kdy by měly být rovněž dokončeny dodávky jednotek pro ČD.

První zásilka z Vítkovic do Plzně v Berouně, jako ochranné jsou řazeny vozy Smmps. První zásilka z Vítkovic do Plzně v Berouně, jako ochranné jsou řazeny vozy Smmps. 17. 5. 2011
Druhá zásilka do Plzně byla zachycena 29. 5. 2011 na Branickém mostě v Praze, řazená v soupravě Pn 63710. Jako ochranné jsou řazeny vozy Sgnss, za nimi řazený vůz Kils slouží k návratu přepravních pomůcek do Vítkovic. Druhá zásilka do Plzně byla zachycena 29. 5. 2011 na Branickém mostě v Praze, řazená v soupravě Pn 63710. Jako ochranné jsou řazeny vozy Sgnss.
Druhá zásilka do Plzně byla zachycena 29. 5. 2011 na Branickém mostě v Praze, řazená v soupravě Pn 63710. Jako ochranné jsou řazeny vozy Sgnss. foto Jan Zukal
O den později pobývá skříň vozu v Berouně. O den později pobývá skříň vozu v Berouně.
O den později pobývá skříň vozu v Berouně.
O den později pobývá skříň vozu v Berouně. O den později pobývá skříň vozu v Berouně.

Uvedený případ je bohužel spíše výjimkou pokud jde o přepravy obdobného typu pro výrobce kolejových vozidel s využitím železniční přepravy. Silniční dopravci disponují v současnosti vozidlovým parkem, který většinu podobných přeprav zabezpečí za nižší cenu při daleko vyšší operativnosti. Aktuálním příkladem je například produkce ocelových skříní jednotek Talent 2, které jsou produkovány v závodě Bombardier Transportation Czech Republic v České Lípě a dodávány do závodu Hennigsdorf.

Silniční přeprava skříně jednotky Talent 2 z České Lípy. Silniční přeprava skříně jednotky Talent 2 z České Lípy. foto Ewals Cargo Care