naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 2. 12. 2023
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2024
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » tratě » po stopách tratě 8c

Po stopách tratě 8c

text a foto: Petr Kapoun
vloženo: 10. 1. 2008

Výpravu po trase zrušené železniční tratě 8c z České Lípy střelnice do Kamenického Šenova jsme uskutečnili za lehce mrazivého počasí v neděli 16. 12. 2007. Jejím cílem bylo zjištění současného stavu a dokomentace pozůstatků trati. Jako výchozí bod jsme zvolili dnešní zastávku nákladiště Česká Lípa střelnice, kam lze dojet pravidelnými vlaky po trati z České Lípy do Jedlové. S vycházkou po tělese jsme se rozhodli neotálet z toho důvodu, že již na podzim zde začala probíhat úprava tělesa z České Lípy do Horní Libchavy pro cyklostezku „Varhany“ a tím dochází k likvidaci mnoha pozůstatků po dávno zrušené železnici. A je třeba říct, že jsme byli překvapeni, kolik se toho od podzimu stihlo udělat. Práce momentálně neprobíhaly, na jaře by dle záměru realizátorů stavby měl být úsek do Horní Libchavy hotový. Pak má stavba pokračovat až na bývalé horní nádraží v Kamenickém Šenově. Bude tak možné dojet na kole z České Lípy až k chráněné Panské skále. Případní zájemci o shlédnutí pozůstatků dráhy by tedy návštěvu neměli odkládat, pokud ovšem nepatří k těm, co se tu raději svezou na kole. V době stavby také nebude možné po tělese projít. Výpravu jsme z časových důvodů a zejména kvůli pokročilému stmívání ukončili ještě před koncovou stanicí. Přímo z dolního nádraží však existuje velké množství fotografií ze současné doby, neboť, jak známo, zde Klub přátel lokálky pořádá pravidelné akce. Pro dopravu zpět lze použít autobusové linky do České Lípy, České Kamenice či Nového Boru. Trasa se dá v době vegetačního klidu zvládnout bez problémů, jen pár krátkých úseků jsme museli obejít mimo těleso dráhy, jednalo se hlavně o chybějící mostky a několik hůře prostupných míst zarostlých křovisky.

K historii trati uvedu jen základní data, neboť účelem tohoto pojednání je spíše popis současného stavu. Dráha byla vystavěna společností BNB a otevřena 29. 8. 1903. V Kamenickém Šenově se napojila na trať do České Kamenice, otevřenou již 10. 2. 1886. Úsek Kamenický Šenov – Česká Kamenice byl zestátněn v roce 1908. V roce 1925 došlo k zestátnění úseku do České Lípy střelnice. 30. září 1979 bylo dnem, kdy došlo k úřednímu zrušení trati Česká Lípa střelnice – Kamenický Šenov a zastavení osobní dopravy v trati Kamenický Šenov – Česká Kamenice. Nákladní doprava ve zbylém úseku fungovala až do 1. 10. 1992. Staničení dráhy začíná v Kamenickém Šenově a končí v České Lípě střelnici (0,000–21,832), resp. začíná v České Kamenici a končí v Kamenickém Šenově (0,000–4,457). Nejmenší poloměr oblouku činí 180 m, největší sklon 35,5 promile.

Nad zastávkou Česká Lípa střelnice vidíme původní výpravní budovu dráhy, přístup k vlakům byl po schodech. Bývalá výtopna dráhy, trať vedla vpravo od ní spolu s dráhou do Jedlové, vlevo je vlečka Benziny.
Výtopna z druhé strany, při pohledu od vlečky – dnes ji užívá „konkurence“. Bezprostředně za výtopnou je těleso po hrubé úpravě pro stavbu cyklostezky, vpravo se odklání trať do Jedlové.
Povalený staničník na 21. kilometru. Mostek zhruba v kilometru 20,5.
Největší terénní překážkou na vycházce je chybějící konstrukce mostu přes říčku Šporku, překonat ji lze po lávce polní cesty vpravo od tělesa dráhy. Vlevo od trati lze občas najít zbytky telefonního vedení, na celé trati však již nestojí jediný sloup.
Těleso dráhy v km 20,0.
Zastávka Manušice (km 18,4), místní kaple bezprostředně sousedila s dřevěnou budovou zastávky. ... po té dnes najdeme jen obrys betonových základů.
Po přímém úseku půjdeme až do dopravny Horní Libchava. Chybějící „suchý“ mostek, na dohled od něj je již dopravna.
... u jejího vjezdu stále přežívá zbytek lichoběžníkové tabulky. Na horním snímku už nás vítá bývalá staniční budova typizovaného vzoru, která je v současnosti trvale obydlena.
Celkový pohled na bývalé kolejiště dopravny Horní Libchava a dochované budovy.
Vzhled budovy se za léta od zrušení provozu nijak nezměnil. Bývalý přejezd za dopravnou, účastník silničního provozu jej zaznamená jako netypický hrbol.

Dostali jsme se na konec rozestavěného úseku, který tvoří první etapu zmíněného projektu cyklostezky Varhany. Celkové náklady na tuto etapu dosahují kolem 17 milionů korun, pro všechny etapy jsou předpokládané náklady až 70 mil. Kč. Shánění financí na další části ještě po určitý čas umožní železničním fandům návštěvu úseku Horní Libchava – Kamenický Šenov ve stávající podobě.

Úsek trati do Volfartic patří celkově mezi ty hůře schůdné, ale zato zde najdeme nejvíce pozůstatků po bývalé železnici. Pro návštěvu lze rozhodně doporučit vegetačně klidné období.

Množství poházených pražců je zde běžné, některé dosud vězí v loži dráhy, zřídka na nich zůstaly i podkladnice.
Pouze v tomto mezistaničním úseku se dochovaly staničníky po 100 m téměř všechny. Na fotografii ze 14. kilometru dobře vidíme prudké stoupání bývalé tratě.
Chybějící mostek před Volfarticemi a fotogenické panorama obce. V dopravně Volfartice sice již nestojí skladiště ...
... zato budovu si její majitel postupně opravuje a nezapomněl ani na obnovu nápisu! Pohled na ni, s trochou tolerance, oko příznivce železnice nepochybně potěší.
Km 12,9 – pohled zpět k Volfarticím, těleso je zde přehrazeno několika ohradníky pro dobytek. Následující úsek je poněkud hůře schůdný. Trasa dráhy dále nepřetržitě stoupá polem, mineme zastávku Nová Ves (km 11,9), po které dnes nezbylo ani památky. V tomto úseku upoutá asi jen osamělý pískáček.
Asi dva kilometry trať dále vede lesem. Zde upoutá kromě několika zbylých kilometrovníků bývalý mostek přes jeden z přítoků říčky Libchavy, ten lze pohodlně překonat pod náspem. Za lesem se otevírá pohled na zanedbaný prostor dopravny Mistrovice (km 9,6). Dosud tu stojí torzo rampy na nakládku čediče z nedalekého lomu. Nakládalo se zde až do zrušení trati.
Pohled od cesty na zanedbané skladiště a budovu za ním. Budova bývalé silniční váhy.
Detail rozpadajícího se skladiště. Detail štítu budovy v původním stavu z konce provozu.
Výpravní budova v Mistrovicích je neobydlená a pomalu se stává terčem zlodějů stavebního materiálu.
Dopravna Nový Oldřichov leží nedaleko (km 8,3), budova byla nedávno opravena, oplocený pozemek slouží jako zahrada.

Přejezd za dopravnou Mistrovice skrývá kusy kolejnic, stejně jako několik dalších křížení dráhy s pozemními komunikacemi v úseku do Nového Oldřichova.
Nakládací rampa staničky Mistrovice, skladiště již nestojí.

Trasa dráhy dále stoupá lesem a slouží jako cesta. Další z bývalých přejezdů zde skrývá kolejnice.
Po opuštění lesa těleso vede souběžně se silnicí do Kamenického Šenova a dále po pastvinách až do bývalé vrcholové dopravny Kamenický Šenov horní nádraží. Na bývalém horním nádraží v km 4,6 vidíme poslední souvislejší úsek kolejí, jedná se však pouze o vlečku do skláren.
Zde bývala vrata do podniku. Kolejiště vrcholové dopravny a přestavěné skladiště.
Výpravní budova je po opravě. Nad ní stojí objekt bývalé restaurace se zbytkem výmluvného nápisu.
Na dohled od trati spatříme chráněnou Panskou skálu. Zde se vyplatí udělat přestávku, jde o nádherný čedičový útvar.
Trasa dráhy prudce klesala k přejezdu hlavní silnice, jsou zde zbytky drátovodu pro obsluhu závor z dopravny. Podjezd místní silnice do Horního Prysku na konci táhlého oblouku, trasa dráhy vede dále lesem a táhlým obloukem za stálého klesání obchází Šenovský vrch.
Budova bývalé zastávky Horní Prysk (km 2,2) je ukrytá v lese a nepochybně zůstává nejhezčí a nejzachovalejší stavbou na trati. Její obyvatelé s nostalgií vzpomínají na provoz vlaků.
Trať prudce klesala až do Kamenického Šenova, zachované těleso slouží pro vycházky obyvatel a je velmi dobře schůdné.

Na okraji města u zahrádek vychází z lesa a tady definitivně narazíme v hlubokém zářezu na železniční svršek, po kterém bychom došli pravotočivým obloukem do nedaleké stanice.


diskuse k článku

založit diskusi

související diskuse

Tratě pod Jedlovou