naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 2. 12. 2023
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2024
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » tratě » nová vlečka do pivovaru warsteiner

Nová vlečka do pivovaru Warsteiner

text a neoznačené foto: Tobiáš Fuks, Dieter Bohlen a Christiane Willeke, pivovar Warsteiner
vloženo: 19. 5. 2005
upraveno: 12. 6. 2005

V dubnu letošního roku, shodou okolností jen pár dní po ukončení provozu na naší vlečce do Velkých Popovic, byl v Německu zahájen provoz na nově postavené pivovarské vlečce. Majitelem této vlečky je jeden z největších a nejznámějších výrobců zlatavého moku v Německu – pivovar Warsteiner.

Rozhodnutí vybudovat vlečku padlo již v roce 1997, a to jako společný projekt pivovaru a města Warstein. Poměrně dlouhé přípravy a rozhodování urychlilo blížící se zavedení silničního mýta na německých dálnicích, kdy díky zvýšeným nákladům na silniční dopravu hrozil nárůst cen piva. Proto bylo vedením pivovaru rozhodnuto vlečku vybudovat a část objemu rozváženého piva převést na železnici, a to zvláště v relacích do vzdálenějších odbytišť. Podle představ provozovatele by mělo být po železnici odváženo asi 200 tisíc tun nákladu ročně. Zde je nutno připomenout, že „pivní logistika“ má jedno výhodné specifikum, a totiž že je zde zajištěn poměrně velký podíl zpětného vytížení vozidel, neboť při distribuci piva stále hrají velkou roli vratné obaly (na rozdíl od jiných alkoholických a nealkoholických nápojů a spotřebního zboží vůbec)  – KEG sudy a skleněné lahve.

Vlečka je pojata skutečně velkoryse a v prostoru pivovaru je zakončena nádražím s menším automatizovaným kontejnerovým překladištěm, neboť veškeré železniční zásilky jsou a budou expedovány v ucelených kontejnerových vlacích. Kontejnery poskytl významný evropský pronajímatel, švédská firma BNS Consent – Consent Equipment AB. Dopravu na vlečce převzala „domácí“ společnost WLE (Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH), která pro tyto přepravy zakoupila již v roce 2004 novou lokomotivu typu G2000 z produkce firmy Vossloh. Lokomotiva, označená jednoduchým „WLE 21“ a opatřená reklamním nátěrem pivovaru (díky němuž je přezdívána „pivní basa Warsteiner“, „Warsteiner Bierkiste“), byla před zahájením provozu na vlečce využívána na jiných přepravách svého vlastníka, jak ukazují následující snímky z ledna a února letošního roku.

Zmíněné pivovarské nádraží s kontejnerovým terminálem. foto pivovar Warsteiner
Obrázek je již v plné velikosti. Kontejnerové překladiště v areálu pivovaru. Pivovarnická lokomotiva na výkonech zatím mimo svou vlečku (3x). www.railfan.de

Na „nepivovarských“ výkonech je příležitostně využívána i nadále, jak můžeme vidět například na dalších snímcích Michaela Bernholda a Gerda Hahna z http://www.lok-report.de/, kdy na 1. máje letošního roku vedla zvláštní osobní vlak z Warsteinu do Münsteru.

Obrázek je již v plné velikosti. Obrázek je již v plné velikosti.
Jiný „nealkoholický“ výkon vidíme na tomto snímku, kdy na přípřeži pomáhá vlakovému stroji WLE 51 (G1206, VSFT) s uceleným vlakem výsypných vozů na jedné z vleček do vápencových lomů v okolí Warsteinu. foto pivovar Warsteiner

Provoz na necelých 5 km dlouhé vlečce byl slavnostně zahájen 11. dubna letošního roku; tomuto okamžiku předcházel zkušební provoz, trvající od konce roku 2004. Samotná stavba trvala od února 2003, bylo při ní přemístěno 560 000 m3 zeminy a vybudovány čtyři úrovňové silniční přejezdy, z toho jeden zabezpečený závorami, čtyři silniční nadjezdy a dva železniční mosty; úplně byla stavba dokončena v květnu 2005, tedy po zahájení pravidelného provozu. Základní technické parametry vlečky jsou:

  • Délka vlečky: 4 900 m
  • Délka „širé“ trati: 4 185 m
  • Délka staničních kolejí: 2 550 m
  • Nejhlubší zářez: 13 m
  • Nejvyšší násep: 12 m
  • Výškový rozdíl trati: cca 79 m

Snímky pod odstavcem pocházejí z druhého dne provozu a cílovou stanicí vlaku byl toho dne Mnichov, což je jedna ze dvou stávajících železničních destinací – druhou je zatím Verona. Ovšem záměrem je, aby zdejší pivo – jemuž dominuje značka Warsteiner Premium Verum – bylo v budoucnu železnicí rozváženo i do dalších míst: Berlína a přístavů v Hamburku, Brémách a Bremerhavenu.

Na snímku vjíždí 12.4.2005 lokomotiva „WLE 21“ v čele uceleného kontejnerového vlaku do výhybny Lohbusch na vrcholu stoupání 33 promile, na postrku jí pomáhá stroj „WLE 40“. www.railfan.de Zde vidíme stejný vlak v úseku vlečky Lohbusch – Hohe Leith. www.railfan.de
A zde opouští stejného dne večer tentýž vlak stanici Treuchtlingen. www.railfan.de

Na závěr je ovšem nutno zdůraznit, že realizace bohulibého záměru nezvyšovat cenu piva by nebyla možná bez státní podpory a subvencí, a to na všech úrovních od samotného města Warstein, zemské vlády Severního Porýní – Vestfálska až po Evropskou unii, které přispěly na výstavbu infrastruktury (vlečka a terminál) a pravděpodobně i pořízení železničních kontejnerových vozů a kontejnerů; celkové náklady na vybudování vlečky činily 30 milionů €. Navíc musela být splněna i podmínka dostatečného objemu rozváženého piva na dostatečně dlouhé vzdálenosti, což například zmíněný Velkopopovický Kozel bohužel nesplňuje.

Zatímco v současnosti využívá Warsteiner především 45' kontejnery společnosti BNS Consent, v budoucnu by se na ucelených vlacích z pivovaru měly objevovat obdobné přepravní jednotky již v barvách pivovaru. Společnost Orten vyrobila na objednávku pivovaru prototyp výměnné nástavby určené pro přepravu piva. Díky vybavení jedné strany shrnovací plachtou je umožněna rychlejší a jednodušší vykládka. Nástavba má vnější délku 13,7 m, výšku 2,9 m a šířku 2,5 m a maximální užitečné zatížení 28 t. V prázdném stavu může být stohována do pěti vrstev. Po získání certifikace pro použití na železnici bude následovat první 30 kusová série. Prototyp byl poprvé představen veřejnosti na veletrhu Transport Logistic v Mnichově.

foto Lukáš Soukup foto Lukáš Soukup
Zobrazit na celou obrazovku


související články

Ukončení provozu na vlečce do Velkých Popovic 17. 4. 2005

diskuse k článku

založit diskusi