naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 2. 12. 2023
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2024
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

naše weby » poznávací značky silničních vozidel v českých zemích – historie a vývoj » 2001 – dosud

2001 – dosud

V souvislosti s převedením agendy registrace vozidel z Ministerstva vnitra na Ministerstvo dopravy došlo ke změně systému. Současně byl termín „státní poznávací značka“ (SPZ) nahrazen termínem „registrační značka“ (RZ). Po zrušení okresních úřadů bylo vydávání registračních značek převedeno na obce s rozšířenou působností (ORP). Základní kódování je podle krajů.

Přidělení písmen
kraj písmeno
Praha A
Středočeský S
Ústecký U
Liberecký L
Karlovarský K
Královéhradecký H
Pardubický E
Plzeňský P
Jihočeský C
Vysočina J
Jihomoravský B
Olomoucký M
Moravskoslezský T
Zlínský Z

Systém přidělování číselných sérií na ORP je následující: Obce s rozšířenou působností nahlašují čtvrtletně své požadavky na počet RZ jednotlivých typů podle svého aktuálního stavu zásob (pokud mají zásoby dostatečné, nemusí objednat nic). Tyto požadavky jsou pak podle abecedního pořadí obcí v rámci kraje sestaveny a objednána výroba tabulek, které jsou posléze distribuovány obcím. V případě, že obci tabulky docházejí dříve, může si v rámci kraje vyžádat RZ od jiné obce.

Nové značky obsahují 5 až 7 znaků, přičemž musí mít alespoň jedno písmeno a alespoň jednu číslici. Zároveň platí zásada, že první písmeno zleva označuje příslušný kraj. Vzniká tak téměř nevyčerpatelná zásoba možných kombinací písmen a číslic. Všechny RZ obsahují v levé části volné místo pro modrý proužek EU. Po květnu 2004 se postupně – po vyčerpání starých zásob – vydávají RZ již s tímto proužkem.

Obrázek je již v plné velikosti.

Odkazy na vyhlášku:
http://www.mdcr.cz/text/archiv2004/reg-tab.pdf
http://www.mdcr.cz/text/oblasti/legislat/zakvyh/v243–01.rtf

Seznam obcí s rozšířenou působností je uveden zde.