Diskuse » Archiv 2017 » Železnice » Historie železnic předcházející | další

Historie železnic

dolů
   diskuse  posl. autor příspěvků  stran  posl. příspěvek
Archivy starších příspěvků   
 
Archiv diskuse Historie železnic do 15. 02. 2017 Plešoun 60 15-02-17  11:01
Archiv diskuse Historie železnic do 21. 02. 2017 McBain 60 21-02-17  22:54
Archiv diskuse Historie železnic do 03. 03. 2017 hank 60 03-03-17  18:23
Archiv diskuse Historie železnic do 30. 04. 2017 Akumulátor III 60 30-04-17  08:58
Archiv diskuse Historie železnic do 29. 05. 2017 hank 60 29-05-17  18:49
Archiv diskuse Historie železnic do 12. 07. 2017 Simba 60 12-07-17  21:49
Archiv diskuse Historie železnic do 04. 08. 2017 Cogwheel 60 04-08-17  10:23
Archiv diskuse Historie železnic do 15. 08. 2017 Bram 60 15-08-17  11:16
Archiv diskuse Historie železnic do 17. 08. 2017 Kaneki 60 17-08-17  16:05
Archiv diskuse Historie železnic do 22. 08. 2017 Colonel32 60 22-08-17  15:19
Archiv diskuse Historie železnic do 12. 11. 2017 T_._H_. 60 12-11-17  19:28
Archiv diskuse Historie železnic do 27. 11. 2017 Jan_perner 60 27-11-17  15:44
   autor příspěvek
Pondělí, 27. listopadu 2017 - 17:01:57  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2323
Registrován: 9-2009
Také často opomíjený název:

Vládní nařízení ze dne 20.1.1939 o úpravě působnosti ministerstva dopravy a o organisaci státního dopravního podnikání
27.1.1939 | Sbírka:  2/1939 Sb.II | Částka:  1/1939

§ 3
(1) Dosavadní podniky Československé státní dráhy a Československá pošta se slučují dnem 1. ledna 1939 pro zemi Českou a zemi Moravskoslezskou v jeden státní podnik s názvem Česko-Slovenské dráhy a pošty v zemích českých.


V jízdních řádech se tou dobou tento název s pomlčkou používal, nebo se mýlím? Domníval jsem se, že název se měnil už po vzniku autonomie Slovenska v listopadu roku 1938.
Pondělí, 27. listopadu 2017 - 18:27:19  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2666
Registrován: 5-2002
DObrý chaos v tom ti naši předkové měli. Těžko ČSD mohly být podnikem, když se na jejich zaměstnance ještě po druhé světové válce vztahovala služební pragmatika zrušená až zákonem č. 66/1950 Sb., o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců,

A v pragmatice stojí:
"S přisvědčením obojí sněmovny rady říšské vidí Mi se naříditi takto:
Článek I.
Hlava první tohoto zákona má platnost pro státní úředníky vřaděné do některé hodnostní třídy.
...
Článek IV.
Druhá hlava tohoto zákona platí pro sluhy.


Podle mého názoru byly československé státní dráhy (v podobě MŽ a jednotlivých ředitelství) za první republiky organizační složkou státu, nikoliv podnikem. Zákon 404/1920 de facto nevstoupil v účinnosst, neboť nebylo vydáno prováděcí nařízení vlády, bez kterého zůstal pouhou deklarací.
Ostatně soudím, že EU musí být rozpuštěna a nahrazena funkčním hospodářským společenstvím. Čím dříve, tím lépe...

Nejchráněnější organismus v Absurdistánu? Kůrovec - kvůli tomu obětovali celou Šumavu...
Pondělí, 27. listopadu 2017 - 20:13:10  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 6296
Registrován: 8-2012
Otázka zní, jestli je ta právní subjektivita nutná na to, aby dnešní státní dopravce připomněl 100 let provozování železnice státem u nás
Ale on nepřipomíná sto let provozování železnice státem. On si připomíná "100 let spolu 1918-2018 | České dráhy Národní dopravce", přičemž to propaguje na obálce Jízdního řádu 2018, který není "státním" vydáním podle zákona a onen "národní dopravce" (nikoli státní) se výrazně a záměrně přičinil o to, aby to státnímu vydání neodpovídalo ani obsahově. Zároveň se tento dopravce, kdykoli se mu to hodí, staví do pozice "já nejsem státní, ale běžná akciovka". Takže s kým tedy "spolu"? S ministerstvem dopravy, kde je kontinuita s "úřadem pro správu dopravy" jasná? S k.k. österr. Staatsbahnen a kontinuitou danou recepčním zákonem? Ještě zbývá přihlásit se ke kontinuitě se "štégem" a ČMD-BMB... přičemž je fakt, že člověk o těch souvislostech začne přemýšlet až v okamžiku, kdy ho taková marketingová hloupost/vychcanost praští do očí, čímž to vlastně působí kontraproduktivně.
Forever trusting who we are, and nothing else matters.
Pondělí, 27. listopadu 2017 - 21:20:18  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2667
Registrován: 5-2002
Hmmmm.... takže až Národní divadlo podle vás také provozuje marketingovou hloupost nebo vychcanost, když uvádí, že existuje kontinuálně od roku 1883? Od té doby sice stojí tzv. historická budova ND, ale do roku 1900 budovu Národního divadla provozovalo Družstvo národního divadla a od roku 1900 pak Společnost Národního divadla, s.r.o. Do podoby příspěvkové organizace státu (v dnešní terminologii) se transformovalo také až po vzniku ČSR.

http://www.170let.cz/clanek/druzstvo-narodniho-divadla-v-praze-25

taková marketingová hloupost/vychcanost praští do očí, čímž to vlastně působí kontraproduktivně.
Opravdu jste přesvědčen o tom, že každý, kdo si koupí Jízdní řád ČD se v tom takto vrtá s cílem "dostat modré"? Se divím, že nerozebíráte i to, že ČSD nebo čsd zanikly 31.12.1992 a tudíž že je špatně i ten druhý letopočet na kritizovaném nápisu.
Ostatně soudím, že EU musí být rozpuštěna a nahrazena funkčním hospodářským společenstvím. Čím dříve, tím lépe...

Nejchráněnější organismus v Absurdistánu? Kůrovec - kvůli tomu obětovali celou Šumavu...
Pondělí, 27. listopadu 2017 - 21:40:19  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 6299
Registrován: 8-2012
Národní divadlo podle vás také provozuje
Podle mě nikoli, podle něčí potřeby mi to podsunout ano.
jste přesvědčen o tom, že každý, kdo si koupí Jízdní řád ČD se v tom takto vrtá
Nevím, z jakého mého příspěvku to dedukujete, ale nejsem. Vrtám se v tom já, protože mě historie železnice zajímá a "100 let spolu" v případě ČD ještě nikdo smysluplně nevysvětlil. Možná to zkuste vy namísto vylepšování výkladů mých myšlenek a přesvědčení.
Forever trusting who we are, and nothing else matters.
Úterý, 28. listopadu 2017 - 00:17:27  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2454
Registrován: 7-2005
..ke správnému označení c.k.státních drah můžou pomoc oficiální hlavičkové papíry...
Úterý, 28. listopadu 2017 - 01:03:57  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1280
Registrován: 10-2007
Omlouvám se že vás přerušuji uprostřed hádky kdy vznikly nebo nevznikly ČSD, ale

Vlastislav Mojžíš vás zve na letošní poslední přednášku v rámci cyklu seminářů Historie dopravy, pořádanou tradičně na Vzdělávacím a informačním pracovišti Dopravní fakulty Jana Pernera, ul. Pod Výtopnou 2 v Praze.
Přednášku na téma „První elektrické lokomotivy pro ČSD" prosloví ve středu 6. prosince 2017 od 15:00 h p. doc. Ing. Jaroslav Opava, CSc. z Ústavu dopravních prostředků Fakulty dopravní ČVUT. Pojednání seznamuje se všemi osmi řadami trolejových lokomotiv v celkovém počtu 19 strojů a třemi řadami lokomotiv akumulátorových“.
Účast na seminářích je bezplatná
Úterý, 28. listopadu 2017 - 09:02:01  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 425
Registrován: 9-2016
Právo na provozování dopravy na dráze železné náleželo v Rakousku státu. Panovník, jako představitel státu, různým jednotlivcům, společnostem a spolkům propůjčoval koncesi ke stavbě a provozování drah. Rakousko mělo také svou státní drážní společnost. Když v roce 1918 došlo k vyhlášení Československé republiky (28.10.) a pozdějšímu jejímu uznání jinými státy, přihlásilo se Československo k právnímu nástupnictví po R-U na území Čech a Moravy. Slovensko a Podkarpatská Rus byly připojeny až později, ale i u nich platily podmínky nástupnictví. Právní nástupnictví zaručuje, že původní právo platí do doby, než je ukončeno jiným právem. A teď zde začíná právnický problém. Československo převzalo všechna práva původního R-U, tedy i právo propůjčovat koncese na drahách. A také převzalo původní rakouské st. dráhy na území ČSR. Tak celkem logicky vznikly Československé státní dráhy.
Ono po 28.10.1918 bylo celkem dost legislativní práce, neboť jednak bylo nutno zajistit mezinárodní uznání, připojit Slovensko, udělat nové zákony (a pokud něco fungovalo, tak se to zatím řešit nemuselo) a jednak řešení vnitropolitické situace zabíralo dost času, takže na nějaké zákony o drahách nebyl čas. Tak ani zákon 404/1922 je implicitně nevyjmenovává, ale vztahuje se na ně.
Všechny další změny a transformace vedoucí až k dnešním ČD byly vedeny v duchu právního nástupnictví. Z těchto předpokladů se tak dá odvodit, že ČSD/ČD jsou tak staré, jak starý je náš stát, tedy příští rok to bude 100 let.
Jan_perner
Úterý, 28. listopadu 2017 - 09:32:13  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 221
Registrován: 10-2002
Tak "100 let spolu" je nesmysl samozřejmě zcela evidentní. V tom roce 1918 se stalo vlastně totéž, co v roce 1993. Dráhy se rozdělily spolu se státem. Kontinuita ČSD->ČD je stejná jako kkStB->ČSD. Proč tedy starší datum je milník a novější ne?

Zdepa (2454):
Písmeno je na začátku velké proto, že se jedná o začátek věty, stejně tak na konci věty je tečka [happy] Tenkrát se prost za větu považoval i nadpis nebo heslo.
Ceterum autem censeo ČD a.s. esse delandam
Úterý, 28. listopadu 2017 - 12:53:44  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 426
Registrován: 9-2016
Ad Jan_Perner: "100 let spolu" znamená někdo s někým. Někdo budou asi ČD, ale kdo je ten "někým" - tedy ta druhá strana. My dva ani ostatní cestující to asi nebudeme. Což takhle stát. Jenže jak je to s tím státem? Ten také 100 let de facto neexistuje. Ale co to vlastně slavíme 28.10. a proč? S tím státem je to v podstatě stejné, jako s těmi dráhami.

Takže 100 let spolu je buď blbost nebo "básnická licence". A ta má evokovat, že v roce 2018 to bude 100 let od vzniku samostatného Česk.... a Česk..... drah.

A tím bych asi toto téma dál nepitval.
Úterý, 28. listopadu 2017 - 21:18:23  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 6311
Registrován: 8-2012
Tak celkem logicky vznikly Československé státní dráhy
Nikoli, tak vznikly československé státní dráhy (dráhy ve vlastnictví státu) z rakouských státních drah. (Že je "celkem logicky" blbost odvozovat z toho "100 let spolu" je právě předmětem této diskuze. Spolu se státem nebo s kým teda?)
Z těchto předpokladů se tak dá odvodit, že ČSD/ČD jsou tak staré, jak starý je náš stát, tedy příští rok to bude 100 let
Tak mi to prosím odvoďte. Nikoli domněnky, šotoanalýzy a přání vydávaná za "logiku", ale křišťálová právnická mluva vyfutrovaná judikaturou.
Forever trusting who we are, and nothing else matters.
Středa, 29. listopadu 2017 - 07:58:37  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 7544
Registrován: 4-2003
Tak "100 let spolu" je nesmysl samozřejmě zcela evidentní.

To je blbost jak stehno, ale právě proto se toho může chytnout nějaký pitomec a ještě se dočkáme nějaký (další, debilní) nálepky na vagónech. [angry][crazy]

Takže bych to nevytahoval, nepival a neřešil.
obrázek - Drážní stupnice tvrdosti modrých gum.
citát - Harry Callahan: "Názory jsou jako díra do zadku. Má ji každý."

Středa, 29. listopadu 2017 - 08:15:41  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 427
Registrován: 9-2016
T.H.: Rakouský říšský zákoník 16/1896 stanovil nejvyšší orgán správy drah ministerstvo železnic. Jemu byly tak podřízeny rakouské státní dráhy. Zákon 2/1918 ustanovil k obstarání nejvyšší státní správy mj. v §1 "úřad pro správu dopravy". Tedy československý úřad. Ten převzal správu drah na území ČSR. Tudíž státní dráhy byly československé. Z tohoto úřadu pak vzniklo ministerstvo železnic. A v roce 1919 vydal 1. a 5. 2. 1919 ministr železnic výnos s názvem "Organizace ředitelstev státních drah republiky Československé".
Ani rakouské státní dráhy nebyly zřízeny žádným zákonem, tak ani československé dráhy nebyly zřízeny žádným zákonem. Byla to složka státu, která ani neměla vlastní účetnictví. Na základě zákona 404/1922 a prováděcí vyhlášky 206/1924 došlo k oddělení státní a podnikové správy, podnik ČSD začal od 1.1.1925 vést vlastní "řádné" účetnictví. Mezitím v roce 1923 byla poprvé užita zkratka Č.S.D.
Jak psáno výše, žádný zákon o vzniku československých státních drah nevznikl. Ale zrovna tak nevznikl žádný zákon o poště, armádě a dalších státních podnicích. Zdálo by se, že tedy nelze najít přesný bod založení. Jenže to je omyl. Jelikož "státní dráhy" působily na území dnešní ČR ještě před vznikem ČSR v roce 1918 a působily také potom, je jejich kontinuita nezpochybnitelná. A jestliže do 28.10.1918 byly rakouské, tak od 2.11.1918 byly řízeny československým úřadem. Byly tedy československé. Tedy československé státní dráhy.
Naopak, kdyby se připustilo, že vznikly až někdy později, tak co bylo mezi 2.11.1918 a tímto datem. Kdo v té době provozoval dopravu a podléhal ČS úřadům a ministerstvům?
Středa, 29. listopadu 2017 - 13:31:05  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 5567
Registrován: 11-2009

Vindobona před 51 lety u Veselí nad Lužnicí ....
Středa, 29. listopadu 2017 - 14:44:51  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2010
Registrován: 6-2004
Ad Makus: Vlastnická značka ČSD se vyskytuje mnohem dřív než v roce 1923, např. na továrních snímcích firmy Ringhoffer už na přelomu let 1918 a 1919. Mimo jiné existuje s vlastnickou značkou ČSD fotografie prvního osobního vozu pro československý stát, ABa 7-171, která je datována 30. 11. 1918.
Středa, 29. listopadu 2017 - 17:16:55  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2456
Registrován: 7-2005
konečně se diskuze dostává k "jádru pudla" - nikdo to oficiálně neschválil, je to kontinuita c.k. státních drah převedená na nově vznikly samostatný stát. Díky radosti nad nově vzniklým samostatným státem je jisté období, kdy hromada věcí stojí "na vodě", než se je časem podařilo zapilovat. A hlavně nikdo časem nechtěl koukat zpět, což je krásně vidět v materiálech, které začal sbírat šéf někdejšího železničního archivu nejprve v roce 1924 a následně k 10.výročí vzniku ČSR. Měla z toho tehdy vzniknout vzpomínková kniha, ale mnoho účastníků se odmítlo o vzpomínky podělit. Něco málo se sebralo, ale nakonec zůstal materiál v rukopisu, protože už tehdy těch děr bylo hodně. O tom jaký tu byl zmatek ukazuje těch několik málo textů, co vyšlo. Nebo v nevydaých pamětech tehdejšího "nejvyššího železničáře" pana Bašty, které jsou ve sbírce rukopisů NTM. Jen kapitola "Po převratu - Gen.ředitelství" má 40 strojopisných stran....

Středa, 29. listopadu 2017 - 17:37:53  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2324
Registrován: 9-2009
Zkratka ČSD se objevuje i v dokumentech krátce po vzniku ČSR. Tehdy se zkratky psaly s tečkami.
Středa, 29. listopadu 2017 - 18:13:02  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 6320
Registrován: 8-2012
je jejich kontinuita nezpochybnitelná
Kontinuitu rakouských státních drah taky nikdo nezpochybňuje. Otázka zní, s kým je to "100 let spolu"?
(Ale děkuju za historický exkurz, je to zajímavá diskuze. Bez ohledu na to, že logická odpověď na výše položenou otázku asi neexistuje, prostě se nějaká modrá guma akorát potřebuje přiživit na výročí republiky.)
Forever trusting who we are, and nothing else matters.
Radar007
Středa, 29. listopadu 2017 - 22:12:17  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 366
Registrován: 7-2010
T.H. : Zeptejte se tiskového mluvčího Českých Drah, ten Vám velice rád odpoví......
Simba
Čtvrtek, 30. listopadu 2017 - 00:10:21  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2554
Registrován: 7-2008
Když už jste tu nakousli to klausovsko-mečiarovské královské dělení v 93:


Ale určitě to byl jenom tiskařský šotek [wink]

(Příspěvek byl editován uživatelem simba.)
Statistik
Čtvrtek, 30. listopadu 2017 - 00:23:25  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 5736
Registrován: 6-2004
Tak pokud to pro místní badatelské obecenstvo je dostatečným argumentem, tak v digitalizovaném obchodním rejstříku nejsou žádné České státní dráhy dohledatelné, takže velmi pravděpodobně tam ani nikdy fakticky zapsány nebyly. A nevyskytuje se to ani v historii ČD (ve smyslu změn obchodního jména a právní formy).
Čtvrtek, 30. listopadu 2017 - 00:44:11  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 87
Registrován: 7-2017
Mahel: ČSD fotografie prvního osobního vozu pro československý stát, ABa 7-171, která je datována 30. 11. 1918.

Jedná se o první čtyřosý vůz pro stát, nikoli osobní vůz obecně. Samotné datum 30.11. uvedené na fotografii je podivné ze dvou důvodů. Jednak byl vůz předán ve skutečnosti až 27.12. a i samotná fotografie byla podle pořadí továrních snímků zřejmě pořízena později. Ale i kdyby tomu tak bylo, již několik dní běžely přejímky vozů Ce. Nákladní vozy pro ČSD (tedy i se značkou ČSD) se poprvé přejímali již 7.11., takže vzhledem k tomu, že zákon č. 2/1918 byl přijat teprve 2.11., tak to byl fofr ...
Čtvrtek, 30. listopadu 2017 - 00:48:22  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 7122
Registrován: 9-2003
V mírném chaosu po lednu 1993 jsem též nový význam ČSD registroval(ad.Simba),ale prostě se to z vícero důvodů neprosadilo..Raději se všude postupně zamalovávalo "s" Přišlo mi to ubohé..No,je to pryč..[sad]
..pořádná mašina má kotel a komín..
Simba
Čtvrtek, 30. listopadu 2017 - 01:08:38  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2556
Registrován: 7-2008
Alf:
zřejmě tak nějak to bylo. Podobný zmatek, jak v osmnáctém [happy]

V obchodním rejstříku nic být nemusí, proč by taky mělo (není to nic k chlubení, o ohýbání pravdy v každém systému dle jeho potřeb ani nemluvě - dělo se to, děje a dít bude, napíše se a řekne, co se zrovna "hodí do krámu"). A stále je tu ta možnost se šotkem, mno ... každopádně je to raritka [wink]
Statistik
Čtvrtek, 30. listopadu 2017 - 07:59:21  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 5737
Registrován: 6-2004
Raritka to je. Proč to musí být v rejstříku? Protože pokud to tam není, tak je to jen prázdný, neplatný a právně nezávazný canc z říše snů.
Čtvrtek, 30. listopadu 2017 - 08:10:20  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1262
Registrován: 6-2016
Statistik: Přesně tak! Jakákoliv změna údajů, která není zapsána v OR de iure NEEXISTUJE. Ověřeno mnohokrát v oblasti bytového družstevnictví/společného vlastnictví jednotek.
Čtvrtek, 30. listopadu 2017 - 08:31:22  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2457
Registrován: 7-2005
Já mám jedno někde sken "č.s.d." už asi z roku 1908 !! [happy] Je to dopis stanice Okna na BNB, která měla razítko ve forma B.N.B. Woken / Č.S.D. Okny [proud] jen to najít..
Statistik
Čtvrtek, 30. listopadu 2017 - 08:40:39  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 5738
Registrován: 6-2004
Jen jestli to Č.S.D. nebude spíš Česká severní dráha... Ale jistě jste to psal jako vtip - omlouvám se za nepochopení.
Vagonet
Čtvrtek, 30. listopadu 2017 - 11:59:05  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 70
Registrován: 7-2017
Netechnický, neprávnický pohled: 100 let spolu jsou železná dráha a cestující obecenstvo v českém prostředí, bez obrazu císařpána a ouřední germánštiny.
Pátek, 01. prosince 2017 - 07:17:50  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 15150
Registrován: 5-2002
Simba: V obchodním rejstříku nic být nemusí, proč by taky mělo
Tak zrovna od archivního badatele mi tenhle "argument" přijde jako úlet...

A stále je tu ta možnost se šotkem
...anebo s přespříliš iniciativním jedincem.
Asi jako když byl Nečas v Litvě a někdo vida na jmenovce koncovku jeho příjmení se domníval, že ho nějaký národovec iniciativně politevštil, a tak tu domnělou horlivost napravil tím, že mu to litevsky znějící -as amputoval. K jeho velkému divení ale Peťule na oslovení "mistr Neč" vůbec nereagovala...

Vagonet: 100 let spolu jsou železná dráha a cestující obecenstvo v českém prostředí, bez obrazu císařpána a ouřední germánštiny
To by šlo, akorát by se muselo abstrahovat od těch cca 6 let BMB-ČMD za protektorátu (ale co, vojna se taky někdy počítá do praxe).
Pátek, 01. prosince 2017 - 07:36:46  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1264
Registrován: 6-2016
"ale co, vojna se taky někdy počítá do praxe"
Nejen do praxe, ale i do důchodu[proud]
Pátek, 01. prosince 2017 - 18:34:33  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 15157
Registrován: 5-2002
HK: Nejen do praxe, ale i do důchodu
A to se vyplatí, Horste...!
Simba
Pátek, 01. prosince 2017 - 20:08:35  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2558
Registrován: 7-2008
V obchodním rejstříku to ani být nemůže, zákonem nakonec vznikly ČD, pokud si vybavuji, to ale neznamená, že se o tom neuvažovalo (a zřejmě byly i některé služební materiály s předstihem takto vytištěny a následně nepoužity, určitě si je tiskárna nevydala sama bez souhlasu, příp.zaplacení) - a to je to, oč tu šlo. Koneckonců, to že jsou ČD a.s. vůbec nic neznamená, vyhovělo se jen liteře zákona, akcie stále drží stát, tím jsou v podstatě dráhy stále státní a je k nim přistupováno podle toho, co se zrovna "hodí do krámu" (aneb vlk se nažral a koza zůstala celá). Dráhy jsou formálně rozdělené, skutečnost je však jiná a bratříčkování železničních firem mezi sebou, zejména těch, které byly kdysi součástí unitárních drah je jen důkazem, byť právně neprokázaným.

Co se návaznosti tradic ČD na ČSD týče, přijde mi zvláštní, že se k nim dráhy hlásí až letos a ne v době modroptáčnických gum, kdy ČSD a ČSFR končily ... i když, až tak zvláštní to zas není, že, však pro některé z nich byla v té době "železnice jen přežitek 19.století".

(Příspěvek byl editován uživatelem simba.)
Simba
Pátek, 01. prosince 2017 - 20:40:43  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2559
Registrován: 7-2008
Stále aktuální a současně nadčasová píseň, spějeme k danému stavu stále rychleji:
Wabi Daněk - Stromy
Statistik
Pátek, 01. prosince 2017 - 22:54:53  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 5739
Registrován: 6-2004
V obchodním rejstříku to ani být nemůže, zákonem nakonec vznikly ČD...
...Koneckonců, to že jsou ČD a.s. vůbec nic neznamená, vyhovělo se jen liteře zákona, akcie stále drží stát, tím jsou v podstatě dráhy stále státní a je k nim přistupováno podle toho, co se zrovna "hodí do krámu..."

Já bych se v tom být Vámi radši dál nebabral, nebo se v tom zamotáte ještě víc, ale když už jste to vytáhnul, tak bacha, mícháte dvě věci, které spolu ne úplně do puntíku musejí souviset. Na vysvětlenou: zákon byl podepsán tuším v prosinci 92 (přesně to můžu dohledat) s účinností od 1. 1. 93. Předmětem zákona bylo mj., že se státní podnik ČSD rozdělí na státní podniky České dráhy a Železnice SR.
Nicméně v obchodním rejstříku byly České dráhy zapsány až 25. 3. 1993, a dosavadní "ČSD, s.p." zaniknul v České republice výmazem k témuž datu. Takže když to vezmu čistě z obchodně-právního hlediska, tak ČD,s.p. vznikly až 25. 3. 1993. Po třech měsících navíc byla právní forma Českých drah změněna ze státního podniku na státní organizaci, abych to vzal fakt do detailu. Mimochodem, ta akciovka (lhostejno, že balík akcií je vlastněn 100 % státem) byla založena obdobným mechanismem až k 1. 1. 2003, a souviselo s tím hlavně vyčlenění (vznik) SŽDC jakožto samostatné organizace.

PS pro rejpaly: necituji z Wikipedie.
Sobota, 02. prosince 2017 - 18:40:58  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2669
Registrován: 5-2002
Nicméně v obchodním rejstříku byly České dráhy zapsány až 25. 3. 1993, a dosavadní "ČSD, s.p." zaniknul v České republice výmazem k témuž datu. Takže když to vezmu čistě z obchodně-právního hlediska, tak ČD,s.p. vznikly až 25. 3. 1993.

Nikoliv. Žádný podnik nevzniká dnem zápisu, ale dnem stanoveným zakládacím aktem, v tomto případě zákonem čili "§ 5 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993."

Už proto, že č. 625/1992 Sb. říká v "§ 1 Uplynutím dne 31. prosince 1992 zaniká státní organizace Československé státní dráhy (dále jen "Československé státní dráhy")."
Ostatně soudím, že EU musí být rozpuštěna a nahrazena funkčním hospodářským společenstvím. Čím dříve, tím lépe...

Nejchráněnější organismus v Absurdistánu? Kůrovec - kvůli tomu obětovali celou Šumavu...
Sobota, 02. prosince 2017 - 20:25:02  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2539
Registrován: 1-2006
Právo pojmově rozlišuje založení a vznik, čemuž odpovídá i rozdíl časový.
Sobota, 02. prosince 2017 - 20:48:33  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2672
Registrován: 5-2002
H_B: Jistě. Zákon nebyl přijat dne 1.1.1993. Den účinnosti zákona - viz onen § 5 - byl v tomto případě dnem založení i dnem vzniku. S ohledem na hektičnost té doby se sbírka tiskla a distribuovala v tehdejších podmínkách "on-line".
Naproti tomu rejstřík ještě koncem devadesátých let běžně potřeboval na zapsání společnosti či změn v ní až půl roku. V tomto případě to šlo docela rychle, tři měsíce. Ale nelze říci, že ČD de iure neexistovaly, to by bylo hodně odvážné.
Ostatně soudím, že EU musí být rozpuštěna a nahrazena funkčním hospodářským společenstvím. Čím dříve, tím lépe...

Nejchráněnější organismus v Absurdistánu? Kůrovec - kvůli tomu obětovali celou Šumavu...
Sobota, 02. prosince 2017 - 21:51:23  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2540
Registrován: 1-2006
Narážel jsem také na to, že u různých zakladatelských aktů se úloha zápisu v obchodním rejstříku lišila - u klasicky zakládaných společností/družstev byl zápis konstitutivní (teprve jím společnost/družstvo vzniklo), u společností založených zákonem ovšem byl zápis do OR jen deklaratorní (vznikly vyhlášením/vytištěním ve sbírce zákonů nebo dnem určeným v zákoně - při kolizi platilo pozdější z obou dat).
Konkrétně zákon č. 625/1992 Sb. byl vyhlášen v částce 129 Sbírky zákonů, datované dnem 28.12.1992, tedy ČSD skutečně zanikly o půlnoci z 31.12.1992 na 1.1.1993 jak určil text zákona.


Naproti tomu rejstřík ještě koncem devadesátých let běžně potřeboval na zapsání společnosti či změn v ní až půl roku.
Pokud žadatel nechápal, co si po něm systém žádá [wink]
Můj rekord v té době byl zápis v OR provedený už o den dříve, než jsem stihl formální založení té firmy [biggrin]
Úterý, 05. prosince 2017 - 22:25:18  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2460
Registrován: 7-2005
a zase je tu jedno "kulatý"
Úterý, 05. prosince 2017 - 22:28:20  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2461
Registrován: 7-2005
a pro Tomáše jedno se zpožděním... [wink]
Úterý, 19. prosince 2017 - 03:33:05  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1282
Registrován: 10-2007
Pan Vlastislav Mojžíš vás srdečně zve na 22. seminář Historie dopravy, který se uskuteční ve středu 10. ledna 2018 od 15:00 do 16:30 h, tradičně na Vzdělávacím a informačním pracovišti Dopravní fakulty Jana Pernera, ul. Pod Výtopnou 2 v Praze. Přednášku „Motorové vozy ČSD“ prosloví pan doc. Ing. Karel Sellner, CSc.
Pondělí, 25. prosince 2017 - 14:00:07  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 147
Registrován: 11-2006
Dobrý den,
poradil by někdo, jaké bylo rozdělení drah u ČSD v 70.letech ? Severozápadní, východní atd..... Děkuji
Pondělí, 25. prosince 2017 - 15:00:31  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 248
Registrován: 7-2017
Etawil 147: 4 správy drah: Severozápadní v Praze, Jihozápadní v Plzni, Střední v Olomouci, Východná v Bratislavě. Některé služby (především doprava, přeprava, lokomotivní a vozové hospodářství a jiné) byly ještě organizovány do provozních oddílů podřízených správám drah. Provozní oddíly sídlily v Praze, Ústí nad Labem, Hradci Králové, České Třebové, Plzni, Českých Budějovicích, Brně, Ostravě, Bratislavě a Košicích. (Snad jsem na nic nezapomněl.)
Pondělí, 25. prosince 2017 - 15:55:12  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2361
Registrován: 5-2008
Etawil: Východní dráha správa dráhy : Bratislava , tři PO ( provozní oddíly )Košice (11) , Zvolen(12), Bratislava(13) .Poznávací znamení příslušnosti k dráze statistický čísla stanic , služeben začínají 1, seřaďovací stanice 1xx
Střední dráha správa dráhy Olomouc , taky tři PO Ostrava (31), Přerov(32), Brno(33) statistický čísla stanic , služeben začínají3 , seřaďovací stanice 3xx.
Severozápadní dráha , správa dráhy Praha PO Praha (51) Č. Třebová (53) Hradec Králové (55), Ustí nad Labem (57) ,statistický čísla stanic , služeben začínají 5 , , seřazovacích stanic začínají5xx,
Jihozápadní dráha správa dráhy Plzeň PO Plzeň (71) , Č. Budějovice (72)
statistický čísla stanic , služeben začínají 7 , seřazovacích stanic začínají 7xx ,
Evidenční čísla stanic platí v obou státech dodnes

(Příspěvek byl editován uživatelem parmezano.)
Pondělí, 25. prosince 2017 - 17:48:01  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 249
Registrován: 7-2017
Omlouvám se, dával jsem to z hlavy... [blush]
Pondělí, 25. prosince 2017 - 21:52:37  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 149
Registrován: 11-2006
Dobrý večer,
velké díky pánům : dědek_hank a Parmezano ! Moc děkuji za doplňující informace [happy]. Hezké dny
Iiii
Pondělí, 25. prosince 2017 - 22:28:22  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 3235
Registrován: 5-2002
SZ dráha zahrnovala Střední, Severní a Východní Čechy, JZ Jižní a Západní (hranice byla Klášterec n.O.-Žabokliky-Rakovník-Beroun-Tábor), Střední dráha Moravu (s drobnými odchylkami od hranic) a Východní dráha území Slovenska. V tabulkách JŘ bylo uvedeno pod které ředitelství daná trať/ úsek spadá. Zde pod zkratkami SD Pr/SD Pz http://www.zelpage.cz/gvd/1988/161_05.jpg
Úterý, 26. prosince 2017 - 08:40:45  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2018
Registrován: 6-2004
Pro úplnost: rozdělení na čtyři Dráhy platilo od roku 1963, ale v r. 1968/69 se v důsledku zavedení federálního uspořádání státu výrazně změnila hranice mezi Střední a Východní dráhou. Původně pod Střední dráhu patřil i kus Slovenska na severozápadě a pod Východní dráhu kus jižní Moravy.
Úterý, 26. prosince 2017 - 11:32:18  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2364
Registrován: 5-2008
Mahel: Na Slovensku to byl" hlavní tah" Čadca -Kralovany , Púchov -Žilina , Kralovany - Suchá Hora , Žilina- Rajec , Čadca - Kysucké Nové Město PO Ostrava , zbytek PO Přerov .
Úterý, 26. prosince 2017 - 15:13:10  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2466
Registrován: 7-2005
V rámci změn v organizaci resortu ministerstva dopravy podle zákona č.3/1963 Sb z 5. ledna 1963 a na základě rozkazu ministra dopravy č.4/1963 s platností od 1. května 1963 bylo vyhlášeno nové organizační uspořádání řízení železniční dopravy.

Byl snížen počet drah ze šesti na čtyři:
-Východní dráha se sídlem v Bratislavě (VD)
-Střední dráha se sídlem v Olomouci (SD)
-Severozápadní dráha se sídlem v Praze (SZD)
-Jihozápadní dráha se sídlem v Plzni (JZD)

Pro řízení základních železničních výkonných jednotek byly zřízeny provozní oddíly (PO):

JZD – PO Plzeň, PO České Budějovice
SZD – PO Praha, PO Ústí nad Labem, PO Hradec Králové, PO Česká Třebová
SD – PO Ostrava, PO Přerov, PO Olomouc
VD – PO Bratislava, PO Košice, PO Zvolen, PO Brno

1963 délky tratí
Východní dráha – 3304,186 km
Střední dráha – 3026,279 km
Severozápadní dráha – 4329,578 km
Jihozápadní dráha – 2504,820 km

Podle věstníku MD č.15/1968, příloha 4, byla provedena změna obvodu správy Východní dráhy a správy Střední dráhy od 1. července 1968 v rámci federativního uspořádání ČSSR. Tratě správy Střední dráhy na území Slovenska, byly předány do kompetence správy Východní dráhy. Východní dráha naopak předala tratě na jižní Moravě, a většinu provozního oddílu Brno do kompetence Střední dráhy. U obou správ drah proběhlo přerozdělení traťových okrsků.
Úterý, 26. prosince 2017 - 15:38:18  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2366
Registrován: 5-2008
V Brně v té době byly dvě dráhy Východní a Střední. Konkrétně v Komárově , " Přerovská " trať patřila k "Střední dráze" PO Přerov (končila v úrovni vjezd. náv.žst. Brno hl.n.) Vedlejší "komárovská spojka" patřila Východní dráze .
Čtvrtek, 28. prosince 2017 - 14:17:32  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 150
Registrován: 11-2006
Dobrý den pánové,
všem diskutujícím děkuji za obsáhlé informace - úžasné ! Jen bych se na závěr optal, zda-li někdo neví, jaké bylo to původní - šestičlenné rozdělení .....Krásné dny.
Čtvrtek, 28. prosince 2017 - 14:33:39  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 259
Registrován: 7-2017
Etawil 150: Dráha Plzeňská, Pražská, Ústecká, Ostravská, Bratislavská a Košická. (Snad jsem tentokrát na nic nezapomněl... [crazy]) Toto platilo 1952 - 63.
BmbČ
Čtvrtek, 28. prosince 2017 - 14:43:12  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 7688
Registrován: 1-2007
Jihozápadní dráha pak časem obdržela zkratku JhZD.
Skutkové předkův buďtež chloubou i výstrahou potomkům!
Čtvrtek, 28. prosince 2017 - 14:56:43  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2467
Registrován: 7-2005
Na základě usnesení strany a vlády byla dne 1. srpna 1952 vyhlášena nová organizace československých železnic. V rámci administrativní úpravy byla za základní administrativní a hospodářskou jednotkou železnic určena dráha. Původní OŘ ukončila svou činnost podle rozkazu ministra železnic z 12. září 1952 číslo 16 k 14. září 1952 a od 15. září 1952 zahájil práci aparát správ drah podle statutu dráhy schváleného vládou a statutů služeb, odborů a skupin, které v prozatímní úpravě vydali náčelníci drah.

Nové územní rozdělení drah vešlo v platnost rozkazem ministra železnic číslo 25 z 8. prosince 1952
(oběžník MŽ č.2 z 24.12.1952).
Nové rozdělení bylo toto:
Československé státní dráhy – Košická dráha se sídlem dráhy v Košicích
Československé státní dráhy – Bratislavská dráha se sídlem dráhy v Bratislavě
Československé státní dráhy – Ostravská dráha se sídlem dráhy v Ostravě (dočasně v Olomouci)
Československé státní dráhy – Pražská dráha se sídlem dráhy v Praze
Československé státní dráhy – Ústecká dráha se sídlem dráhy v Ústí nad Labem
Československé státní dráhy – Plzeňská dráha se sídlem dráhy v Plzni

(Ostravská dráha v Olomouci nakonec zůstala "nafurt")

Jednotlivé dráhy byly rozděleny na oddělení dráhy:
Dráhy - Oddělení
Košická dráha - Košické, Zvolenské, Žilinské
Bratislavská dráha - Novozámecké, Bratislavské, Brněnské
Ostravská dráha - Ostravské, Přerovské, Olomoucké
Pražská dráha - Královehradecké, Pardubické, Pražské
Ústecká dráha - Nymburské, Liberecké, Kralupské, Ústecké
Plzeňská dráha - Českobudějovické, Plzeňské, Sokolovské

Stav tratí dle délky k 31. prosinci 1955

Košická dráha 2004,415 km
Bratislavská dráha 2546,911
Ostravská dráha 1819,458
Pražská dráha 1925,561
Ústecká dráha 2280,839
Plzeňská dráha 2590,803
Čtvrtek, 28. prosince 2017 - 19:36:16  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 151
Registrován: 11-2006
Znovu musím napsat : klobouk dolu ! Vyčerpávající informace, žasnu a velice všem děkuji !!![happy]
Pátek, 29. prosince 2017 - 08:44:43  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2468
Registrován: 7-2005
Není potřeb nic smekat, jsou to základní data, dohledatelná ve výročních zprávách ministerstva nebo v jeho věstníku. Jen, že to ještě nikdo nepověsil na internet, takže je nutné si sednout do té správné knihovny a listovat.
Sobota, 30. prosince 2017 - 00:26:35  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 3846
Registrován: 9-2007
Zdepa: Jejda, Tomáš chodí na "káčko" velmi zřídka a často jen vložit fotku z akce do spolků. Děkuji ovšem přenáramně, jen jsem to našel až teď [andel]
McBain
Neděle, 31. prosince 2017 - 18:04:43  
Administrátor
Číslo příspěvku: 25615
Registrován: 5-2002
Pánové, co víte/nevíte o výhybně Mokropsy?

Zjistil jsem, že v roce 1945 (dveprahy.cz) je tam v prostoru toho dnešního podivného ostrovního nástupiště vidět staveniště, a v roce 1949 je tam vidět v podstatě hotový peron i se schody do podchodu? Ale vlaky jezdí po původní trati.

Neměla tam být ta ostrovní nástupiště třeba dvě, pro každý směr jedno - něco jako v Chuchli?A jinak samozřejmě PF 2018 a historii zdar!