naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 2. 12. 2023
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2024
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » logistika » terminál db schenker logistics pardubice-semtín

Terminál DB Schenker Logistics Pardubice-Semtín

text a foto: Miroslav Mlynarčík
vloženo: 6. 11. 2010
upraveno: 3. 6. 2013

I když přeprava jednotlivých vozových zásilek v Evropě v poslední době zaznamenává spíše ústup a pokud se podaří nějaké nové přepravy na koleje dostat, jde spíše o kombinovanou dopravu nebo ucelené vlaky, přesto lze i u nás zaznamenat několik příznivých novinek z poslední doby na tomto poli.

Příkladem je česká pobočka společnosti DB Schenker. Ačkoli je součástí koncernu DB, její aktivity na českém území jsou zastoupeny především klasickou silniční nákladní dopravou a donedávna prakticky žádný z jejích vlastních skladů ani nebyl vybaven kolejovým napojením. V letošním roce však byly hned dva nové sklady s vlastním kolejovým napojením uvedeny do provozu. Jde jednak o sklad v Brně-Slatině, původně sloužící ČSAD Hodonín. Od června byl tento sklad, napojený vlečkou ze stanice Brno-Slatina, zařazen do sítě logistických center DB Schenker. Vlečka bude využita především pro zásilky využívající síť vlastních vlaků PowerRailer, spojující střední Evropu s Balkánem a zaměřených na zkvalitnění přepravy jednotlivých vozových zásilek (obdoba vlaků Carpathia Express). Sklad bude sloužit zásilkám z Česka, jenž musely být doposud překládány na železnici v Šoproni.

V poslední červnový den tohoto roku pak byl oficiálně zahájen provoz nového terminálu DB Schenker v Pardubicích-Semtíně a 20. října byla pokřtěna vlečka do tohoto terminálu. O této stavbě, včetně historie lokality, ve které se nachází, si řekněme trochu více.

Terminál Schenker Pardubice-Semtín v provozu. Schéma bízkého okolí terminálu.

V roce 1920 byla založena v Semtíně u Pardubic Československá akciová továrna na látky výbušné, později přejmenována na Explosii a ihned byla vybudovala i vlečka spojující závod se stanicí Rosice nad Labem. V brzké době následovala stavba sesterského závodu Synthesia a po okupaci v roce 1938 též závod u Rybitví a dále závodu UMA.

Všechny areály spojovala se stanicí Rosice nad Labem kolej, interně označená jako D 205, z níž se nejprve oddělovala větev závodu 05 – AGRO, výrobna kyseliny dusičné na Zelené Louce – název místní části továrny. Na Zelené Louce byla též postavena teplárna a elektrárna a vzniklo další kolejové spojení do Rosic nad Labem. V 50. letech došlo k velkorysému rozšíření a přestavbě vlečky, změně oblouků na minimální poloměr 180 m a svedení do jedné větve na nové hlavní seřadiště a zároveň předávací kolejiště u teplárny. Kolej D 205 byla z části snesena a sloužila už jen k obsluze nyní odloučené výrobny kyseliny dusičné úvratí přes hradecké zhlaví Rosic nad Labem. Po sloučení všech závodů do jediného podniku VCHZ Synthesia byla na nové hlavní větvi vlečky dne 5. 11. 1959 povolena přeprava osob k vybudovanému nástupišti uvnitř areálu. Mezi kolejí D 205 a předávacím kolejištěm vlečky měla teplárna své popílkoviště, které se naplnilo a odstavilo v 80. letech minulého století.

Po revoluci dochází k utlumování výrob a hledá se nové využití volných ploch v Semtíně. Na bývalém popílkovišti se rozjíždí projekt výroby Biolihu, ale celá investice byla v zárodku přenesena do Lovosic, kde vznikl podnik Preol. Další uvažovanou výstavbou v tomto místě měl být logistický areál firmy MAERSK LOGISTICS, ten byl nakonec po různých průtazích vybudován na opačném konci Pardubic v Černé za Bory.

Po rozhodnutí Synthesie postupně zrušit odloučenou výrobu kyseliny dusičné na Zelené Louce byla v těsné blízkosti postavena obalovna Skanska a silnice k této firmě po severním obvodu bývalého popílkoviště podél seřadiště.

Nyní se dostáváme k samotné výstavbě terminálu:

Během roku 2008 byl vyhlášen záměr postavit v těchto místech logistické centrum a proběhlo řízení EIA. Ke konci roku 2008 započaly na popílkovišti přípravné práce a na jaře 2009 byla zahájena samotná výstavba první haly s obslužnými komunikacemi a vlastní vlečkou. Stavba měla být předána k užívání na podzim roku 2009, ale v průběhu léta se objevily problémy se stavebním povolením a vypukla známá politická kauza s největší „černou“ stavbou v zemi. Staveniště bylo opuštěno, zakonzervováno a hlídáno bezpečnostní agenturou. Na přelomu let 2009/2010 přišla tuhá zima s vydatným přívalem sněhu i do nížin a musel být odklizen sníh z rovné střechy nedostavěné haly. Zatím se hledalo řešení, jak legálně dostavět terminál.

Předávací kolejiště do Synthesie na podzim 2008, vlevo plocha budoucího terminálu. 205. kolej na dusičnou, Zelená Louka.
Vlevo popílkoviště, vzadu obalovna Skanska k níž vede silnice a vpravo seřadiště Synthesie s teplárnou. 7. května 2009 jsou terénní úpravy v plném proudu.
205. kolej na dusičnou a vpravo vznikající pláň pro vlečku terminálu. Skelet haly na snímku z 22. června 2009.
30. června 2009 již plně probíhá stavba vlečky.

Téhož dne také proběhla jedna z posledních obsluh výrobny kyseliny dusičné strojem 740.514, právě zaskakujícím v Semtíně.
10. 7. 2009 jsou vloženy všechny výhybky. 14. 7. 2009 probíhají prce v plném proudu.
O tři měsíce později je první hala téměř hotová a dokončuje se rampa pro vykládku. Neobvykle tuhá zima v lednu 2010, opuštěné staveniště a vpravo seřadiště Synthesie.

V průběhu jara 2010 se dodatečně získalo stavební povolení a první hala mohla být v červnu předána k užívání. Také se dokončila přestavba mostu a vznikla lávka cyklostezky na příjezdové komunikaci, další zkapacitnění a rozšíření křižovatky se silnicí I/36 u areálu C.S.Cargo před Semtínem pokračuje. Samotná vlečka byla hotova v létě a čekala na zahájení provozu. Vlečka začíná vloženou výhybkou do koleje č. 205 za mostkem přes Brozanský potok a tvoří ji zatím dvě kusé koleje podél rampy hal č. 1. a 2. v asfaltové ploše, v plánu jsou další koleje k ještě nepostavené hale č. 5.

Pohled od obalovny SKANSKA, vlevo předávací kolejiště, vpravo dostavěná první hala. Oprava mostu na 205. koleji v květnu 2010.
Betonové zarážedlo koleje na konci nové vlečky, vpravo 205. kolej z Rosic. Stavba dalších hal s kolejí k budoucím rampám.

První cvičná obsluha vlečky proběhla strojem 724.602 Unipetrol Dopravy 22. září přistavením vozu řady Habbillnss k rampě za účelem nácviku manipulace vykládky. Tyto vozy využívá jeden z nájemců skladové plochy v terminálu Schenker, firma ESAB při přepravách z mateřského výrobního závodu ve Vamberku. Denně by mělo být na této relaci přepraveno 6 vozů a nahrazeno tak až 15 kamionů.

Přebírání zátěže pro vedle stojící terminál strojem 724.602. Stroj 724.602 čeká na povolení k vjezdu do Rosic, aby se úvratí dostal se zátěží k terminálu po koleji vlevo.
Jízda za „angličan“ na hradeckém zhlaví Rosic, a pak úvratí zpátky k terminálu.
A tady již 724.602 přistavuje vozy k terminálu. 724.602 se vrací od terminálu s prázdnými vozy na seřadiště Synthesie.

V současné době probíhá zkušební provoz do konce roku. Vozy nejprve přiveze záloha ČD Cargo ze stanice Pardubice-Rosice nad Labem společně se zátěží do Synthesie na předávací kolejiště. Zde je převezme stroj Unipetrol Dopravy, vykonávající službu v Semtíně. Po rozřazení se s nimi vydá zpátky na zhlaví Rosic nad Labem až za „angličan“ č. 102ab, a pak úvratí sune vozy po koleji č. 205 k rampě terminálu. Poté se vrátí do Synthesie a během dne podle potřeby zajede k terminálu k manipulaci s vozy, případně prázdné vozy odtáhne zpět do areálu Synthesie. Vyložené vozy společně se zátěží ze Semtína odváží z předávacího kolejiště stroj ČD Cargo do Rosic nad Labem.

Na Zelené Louce má být v následujících měsících postaveno až pět skladových hal a také růst počet přistavených vozů na vlečku. Podle prohlášení DB Schenkeru by po železnici mělo jít až 50 % přeprav do a z terminálu Semtín.

Doplnění 3. 6. 2013:

Po necelých třech letech od zprovoznění logistického centra DB Schenker si přibližme aktuální situaci nejen v provozu související vlečky, ale celého přilehlého průmyslového areálu. Po roce 1989, kdy došlo k dramatickému propadu průmyslové výroby národního podniku VCHZ Synthesia Semtín, vznikla potřeba najít nové využití areálu. Pro externí firmy byla proto postupně vyčleněna celá oblast výroben plastických hmot, tzv. továrna UMA a nyní jsou nabízeny plochy v celém areálu Synthesie. Pro propagaci a přilákání investorů do oblasti Semtína vznikl projekt SemtinZone, s vlastním realizačním týmem a mediální prezentací, upozorňující na vybavení areálu kompletní infrastrukturou, vlastní teplárnou/elektrárnou a vlečkou, vedoucí doslova ke každému objektu a každé ploše.

V areálu Semtína jsou postupně demolovány odstavené výrobny a připravuje se generální přestavba energocentra za účelem rozšíření palivové základny – kromě nyní používaného černého a hnědého uhlí se postaví nové kotle na plyn a biomasu.

Právě v souvislosti s dopravou uhlí do Synthesie lze potkat v Pardubicích-Rosicích zajímavé a neobvyklé stroje. V současnosti s hnědým uhlím do Rosic zavítá společnost VIAMONT DSP se stroji 724.7, případně pronajatou elektrickou lokomotivou řady 130 SD-KD, s černým uhlím z Ostravska a Polska sem zajíždí AWT se svými „šestikoláky“ 181.024 a 040, a také s polskými lokomotivami ET22 a ET41.

Polské černé uhlí sem vozí nyní přímo PKP Cargo s polskými dvojičkami ET41, případně s ET22, epizodkou byla vozba uhlí ODOSem „bobinou“ řady 140 a vlastním „šestikolákem“ a také premiérový dovoz ruského uhlí stroji 753.7 společnosti Unipetrol Doprava, která jinak obsluhuje vlečku pro Synthesii, Explosii a další spoluuživatele. Do konce roku 2012 se na vozbě černého uhlí podílelo ČD Cargo přísunem v době pravidelných obsluh vlečky.

Nyní mezi hlavní velké přepravy patří výše zmíněný dovoz výrobků společnosti ESAB z Vamberku do logistického centra DB Schenker, nyní pravidelně uskutečňovaný s dojezdem po 22. hodině přes Hradec Králové a následnou noční vykládkou. Přes den je naopak vlečka využita pro nakládku výrobků do kontejnerů pro zámořské zákazníky. Vozy s kontejnery jsou následně odesílány na terminál Metransu v Praze-Uhříněvsi a od letošního roku nově i do terminálu v České Třebové. Konkurence silniční dopravy je veliká a tak doufejme, že si železnice tyto přepravy udrží. Vlečka Semtín také občas poslouží k deponii vozů různých společností, podnikajících v železniční dopravě. Poslední velkou investicí na vlečce byla celková oprava přejezdu v Semtíně na silnici I/36 spojující Pardubice a Lázně Bohdaneč o víkendu 25. až 27. května 2013. Přejezd byl kompletně rozebrán, došlo k výměně železničního svršku i spodku a změně nivelety.

V Pardubicích-Rosicích nad Labem se chystá výstavba skladového areálu a překladiště v místě bývalé PREFY naproti nádraží s plánovaným napojením nové vlečky do stanice. V současné době probíhá stavební řízení, jehož součástí je projekt vlečkové koleje vycházející z pardubického zhlaví a vedoucí podél rampy nové haly souběžně se staničním kolejištěm. Na pardubické zhlaví je plánována výstavba vlečkového napojení zamýšleného přístavu Pardubice. Jeho výstavba je ovšem podmíněna splavněním Labe z Chvaletic, případně v hodně vzdálené budoucnosti i s realizací projektu „Dunaj – Odra – Labe“.

Semtín - hlavní brána s novým logem SemtinZone. Semtín – hlavní brána s novým logem SemtinZone. Stroj 724.602 Unipetrol Doprava přistavuje kontejner na nakládku k LC Schenker v Semtíně. Stroj 724.602 Unipetrol Doprava přistavuje kontejner na nakládku k LC Schenker v Semtíně.
A zde 724.602 přistavuje vozy s uhlím k vysypání v hlubinném zásobníku teplárny Semtín. A zde 724.602 přistavuje vozy s uhlím k vysypání v hlubinném zásobníku teplárny Semtín.
181.024 a 753.739 čekají na prázdné vozy po uhlí ze Synthesie. 181.024 a 753.739 čekají na prázdné vozy po uhlí ze Synthesie. Stále častěji černé uhlí do Rosic nad Labem doveze stroj PKP Cargo. Stále častěji černé uhlí do Rosic nad Labem doveze stroj PKP Cargo.
Stroje 741.702 a 703 Viamont DSP přivezly hnědé uhlí pro Synthesii a čekají na jeho vyložení. Stroje 741.702 a 703 Viamont DSP přivezly hnědé uhlí pro Synthesii a čekají na jeho vyložení.


související aktuality

Volná cesta 19. 7. 2011
DB Schenker vybuduje terminál v Pardubicích 16. 10. 2008

diskuse k článku

založit diskusi