naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 2. 12. 2023
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2024
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » provoz » „sergeje“ před deseti lety

„Sergeje“ před deseti lety

text a foto: Martin Boháč
vloženo: 5. 9. 2004
upraveno: 15. 9. 2004

V tomto a příštím roce uplyne již deset let od doby, kdy byl ve většině posledních dep v českých zemích ukončen pravidelný provoz lokomotiv řady 781 „sergejů“, které byly od té doby soustředěny pouze do dep Sokolov a Cheb. V té době byly tyto sovětské stroje provozovány ještě v depech České Budějovice, Plzeň, Chomutov, Turnov, Nymburk, Letohrad, Brno-Maloměřice, Praha-Vršovice, Břeclav, Veselí nad Moravou a Přerov. Pojďme si na několika snímcích připomenout tuto dobu:

VESELÍ NAD MORAVOU
Lokomotiva 781.040 depa Veselí nad Moravou, odstavená ve svém domovském depu 8. května 1995. Za povšimnutí stojí atypické pluhy.
PŘEROV

Posledními „sergeji“ v Přerově byly 781.420 a 436, které byly používány při napěťových výlukách a občas i na trati Kojetín – Skašov (u Tovačova). Zatímco 436 byl v roce 1995 předán do Sokolova, odkud byl jako vůbec první český stroj své řady prodán v roce 1999 nově vznikajícím privátním dopravcům v Německu, konkrétně jako V 200.001 společnosti PEG, v jejíž modročervených barvách jezdil až do letošního roku, byl 420 zrušen již počátkem roku 1995.

Na snímku je 781.420 již ve značně dezolátním stavu na vlečce firmy Metalšrot Tlumačov, kde svou existenci skončilo mnoho dalších „sergejů“ i jiných vozidel ČD.
BOHUMÍN – ČESKÉ BUDĚJOVICE – PLZEŇ – SOKOLOV
Poslední provozní stroje depa Bohumín, 781.203 a 349, byly v roce 1994 přesunuty do Plzně a později Sokolova. 781.203 se v září 1994 na pouhý týden „zastavil“ v Českých Budějovicích, kde byl nasazován na trať do Horního Dvořiště. Na snímku z 25. září 1994 právě přijel v čele lokomotivního vlaku, sestaveného ještě z dnes již zrušených „zamračených“ 751.183 a 177, k nástupištím v Českých Budějovicích.
CHOMUTOV

Až do roku 1995 provozovalo „sergeje“ na „buštěhradce“ Chomutov – Citice kromě depa Sokolov i depo Chomutov. Na rozdíl od svých sokolovských kolegyň zajížděly zdejší lokomotivy této řady i mimo trať 140, zejména do Března u Chomutova a Třebušic.

9. září 1994 jel chomutovský stroj 781.267 v čele nákladního vlaku okolo Ostrova nad Ohří.
Stejného dne v protisměru v čele ložených „wapek“ 781.344.

Osud chomutovských „sergejů“ se začal nachylovat na jaře roku 1995, kdy se na jejich výkonech začala objevovat „dvojčata brejlovců“ řady 753. Na snímku 781.365, táhnoucí dvojici 753.140 a 324, projíždí vrcholovou stanici tratě 140 Hájek 9. dubna 1995.

TURNOV

Depo Turnov nasazovalo poslední stroje této řady do čela vlaků do Nymburka a Všetat až do roku 1995. Ke konci provozu se zde sešly stroje původem z různých českých dep, ve kterých byl provoz této řady ukončen nebo omezen již dříve (tak jako tomu bylo později ve větší míře v Sokolově).

Mezi poslední zde provozované stroje patřil i 781.324, předaný z Přerova. Na snímku 5. dubna 1995 s nákladním vlakem u Bakova nad Jizerou.
Zde vyjíždí 24. května téhož roku z Dobrovic k Mladé Boleslavi.
O tři dny později byl ve Vlkavě i s komínem místního cukrovaru zachycen 781.427 (ve skutečnosti ostravský 781.485).
Ve stejný den se v Bakově nad Jizerou rozjíždí ex-brněnský 781.448.
Dalším turnovským strojem předaným z Brna byl 781.501. Zde projíždí 5. dubna 1995 výhybnou Příšovice...
...aby pomohl neschopnému „pilštyku“ 735.057 odvézt manipulační vlak z Bakova nad Jizerou do Turnova.
Na této trati dodnes pravidelně jezdí ucelené vlaky s libuňským sklářským pískem. Na snímku z téhož dne projíždí Bakovem nad Jizerou jeden z těchto vlaků, který vede 781.518, původem z Veselí nad Lužnicí.
Z depa Praha-Vršovice pocházel 781.575. Na snímku z 18. listopadu 1994 stojí odstavený v Mladé Boleslavi.
NYMBURK

Na stejných tratích jako turnovské stroje se mohl vyskytnout i 781.520, neboli všetatská dispečerka depa Nymburk. Začátkem roku 1995 byl nahrazen dvojicí lokomotiv 742.073+100 a na jaře téhož roku zrušen.

Na snímku ze zimy 1994/1995 čeká stroj 781.520 ve Všetatech na svůj další výkon.
ČESKÉ BUDĚJOVICE

V Českých Budějovicích „sergeje“ jezdily na trati do Horního Dvořiště až do listopadu 1994, ačkoliv zde byl jejich turnusový provoz ukončen již v roce 1992. Kuriozitou zde byl provoz lokomotiv 781.469 a 482, které byly oficiálně zrušeny již 16. prosince 1992. Tyto stroje existují v zahraničí (Německo, dnes Polsko) dodnes… Kromě těchto dvou a výše zmíněného 781.203 zde do konce provozu vydržely ještě 781.419 a 542.

V dobách motorového provozu na dvořišťské trati přepřahala část nákladních vlaků až/již ve výhybně Nemanice. Na snímku, pořízeném 1. září 1994, se lokomotivy 781.419 a 751.090 vrací od takového přepřahu do českobudějovického depa.
Lokomotiva 781.469 v závěsu „dvojčete zamračených“ 751.152 a 233 opouští Rybník v podvečer 15. července 1994.
Stejný stroj opouští 30.10.1994 v čele nedělního „nexáku“ 44307, přepravujícího ze Švédska do Rakouska celulózu ve vozech Habins, České Budějovice.
Lokomotivy 781.482 a 469, zachycené 1. září 1994, při návratu z Horního Dvořiště v tehdejší odbočce Rožnov.
Téhož dne večer vyrazil z Českých Budějovic v čele ostravského uhlí pro linecké hutě 781.542. Na postrku samozřejmě pomáhá jedna z tehdy početné flotily budějckých zamračených.
6. října 1994 vjíždí stejný stroj do výhybny Včelná.
Téhož dne stanul stejný stroj v čele vlaku se štěrkem na výluku u Omlenic. Předelektrizační práce již byly v plném proudu…
Neprovozní českobudějovické stroje byly odstaveny i v jiných podřízených služebnách. Zde 781.499 spolu s 781.531 a 532 v Českých Velenicích 2. října 1994.
V Protivíně byly odstaveny 781.260, 417, 540 (na snímku z 25. září 1994), a 541. Zobrazený stroj byl v roce 2000 po mnohaletém odstavení zprovozněn a prodán do Německa společnosti WAB.
PLZEŇ

Depo Plzeň nasazovalo své poslední „sergeje“ pravidelně na trať Plzeň – Domažlice, při výlukách se objevovaly i na tratích Plzeň – Žatec a někdy i Plzeň – Klatovy. V posledním období provozovalo plzeňské depo již jen stroje „pětkové řady“, tedy lokomotivy vyrobené až v letech 1978 – 1979. Koncem provozu „sergejů“ zde proběhlo několik prohozů tabulek s označením lokomotivy mezi různými stroji. Kromě výše zmíněné 781.598, přeznačené na 781.566, došlo také k zajímavému „trojprohozu“ mezi stroji 781.418, 557 a 582. Zdický vrak 781.418 byl označen jako 582 a takto zlikvidován. Skutečný 582 byl označen 557 a skutečný 557 jako 418.

Na několika snímcích je 26. února 1995 zachycen stroj 781.555 (poslední opravený stroj této řady ČD, nepočítaje pozdější muzejní lokomotivy, dílny Nymburk 1993) v čele stejného vlaku s cementem do České Kubice.
Nejprve projížděje Chotěšovem
Posléze Blížejovem
A na závěr Radonicemi.
V té době se na „domažlickej“ již v čele nákladních vlaků pravidelně objevovala i „dvojčata kocourů“ řady 742. Jedno takové dvojče, 742.421 + 152, odvezl téhož dne zmiňovaný „555“ při návratu z Domažlic zpět do Plzně. Na snímku je celá sestava zachycena u Staňkova.
Stejný lokomotivní vlak při křižování s protijedoucím nákladním vlakem, v čele se 781.566 (ve skutečnosti 781.598) ve Stodě.
Dalším plzeňským strojem byl 781.556. Na snímku ze 17. listopadu 1994 stojí se svým vlakem, vezoucím cement z Turni nad Bodvou do České Kubice, ve stanici Plzeň-Jižní Předměstí.
Originální vzhled lokomotivy 781.557 (pozdější 781.418) je zachycen 17. listopadu 1994 v Plzni-Skvrňanech.
„Nový“ vzhled dokumentují snímky z 26. února 1995, oba vlaky (dopolední i odpolední do Německa) jsou zachyceny u Staňkova.
LETOHRAD

V Letohradu byly „sergeje“ po ukončení turnusového nasazení na trati do polského Mezilesí nasazovány až do roku 1995 na této trati provozovány nepravidelně i nadále, a navíc občas vyjížděly v čele manipulačních vlaků do Hanušovic a Týniště nad Orlicí.

Tak tomu bylo i 14. října 1994, kdy ex-vršovický 781.550 vyjel na manipulačních vlacích Letohrad – Týniště a zpět. Na následujících snímcích je „sergej“ zacyhcen v poměrně neobvyklé situaci, při posunu v Kostelci nad Orlicí.
V podvečer stejného dne je pak zachycen při návratu do Letohradu v Doudlebech nad Orlicí. Za povšimnutí stojí v pozadí stojící souprava „Rybák“ + Ds, v té době pravidelně provozovaná s lokomotivou 742 na ranních osobních vlacích Doudleby – Vamberk.
„Sergeje“ byly v Letohradu provozovány až do podzimu 1995. Na snímku odstavené provozní stroje 781.487 a 550 v letohradském depu 20. srpna 1995.
PRAHA

V Praze byl provoz „sergejů“ ukončen již počátkem devadesátých let, ale ještě od jara do podzimu 1994 byl na dispečerský výkon „S13“ nasazen místo tehdy provozované dvojice lokomotiv řady 742 poslední stroj této řady, 781.600. Díky charakteru svého výkonu se s ním bylo možno setkat v širokém okolí Prahy, zejména na trati Praha – Benešov – Tábor, ale i jinde.

Na snímku ze 14. května 1994 čeká odstavený 781.600 ve vršovickém depu na svůj další výkon.
Zobrazit na celou obrazovku


diskuse k článku

založit diskusi