naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 2. 12. 2023
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2024
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » cestování » drážní doprava v buenos aires

Drážní doprava v Buenos Aires

text: Vít Hinčica, Aquilino González Podestá
neoznačené foto: Vít Hinčica
vloženo: 7. 5. 2013
upraveno: 20. 7. 2013

Následujícím příspěvkem se podíváme do Argentiny, konkrétně do oblasti označované jako Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), která je tvořena autonomním městem Buenos Aires a zhruba 40 přilehlými departamenty, tzv. partidos, jež jsou s městem, případně i mezi sebou navzájem, funkčně integrovány.

Obecně se funkční integrace určitého území odvíjí od každodenního pohybu, který lidé uskutečňují za účelem uspokojení svých pracovních, ale také studijních, zdravotních a spotřebních potřeb. V případě RMBA k ní přispívá nemalou měrou také drážní doprava, kterou zde zastupují vlaky, metro a tramvaje. Krok po kroku se nyní na tyto zástupce podíváme blíže.

Historie drážní dopravy v RMBA je ovšem velmi bohatá, a tudíž i značně komplikovaná. S ohledem na to, že pro našince představuje Argentina velmi vzdálenou zemi, by zřejmě nebylo vhodné, kdybychom čtenáře K-reportu obtěžovali sáhodlouhým výkladem a detaily. Namísto toho se tedy pokusíme vytvořit text, který bude jakýmsi průvodcem současného, případně i minulého nebo v budoucnu předpokládaného stavu věci.

  • Tramvaje

    První kapitola přibližuje historii gigantického tramvajového provozu (s délkou sítě kolem 875 km) od počátků provozu koňky, přes nástup elektrické trakce, epizodu parní tramvaje, až po strmý pád v 60. letech. Alespoň malý návrat zaznamenaly tramvaje v letech osmdesátých a také po roce 2000.

  • Subte (metro)

    Ani s podzemní dráhou nebylo Buenos Aires pozadu, vždyť zde už v roce 1913 vyjelo první metro na jižní polokouli. Dnes síť dosahuje téměř 50 kilometrů a má 6 linek. Jen před pár měsíci dojezdily po 99 letech provozu původní vozy z roku 1913!

  • Železnice

    Čilá osobní doprava na více než 800 kilometrech tratí v aglomeraci Buenos Aires silně kontrastuje s úpadkem nákladní a dálkové osobní dopravy. Velké kontrasty najdeme ale i v příměstské dopravě, kde se vlaky pohybují na třech rozchodech, provozované v nezávislé trakci, ale i napájené elektřinou z trakčního vedení nebo třetí kolejnice.Upozornění:

Za účelem dosažení lepší čtivosti budeme uvádět jména společností v původním znění, v případě častějšího opakování je však zkrátíme do podoby užívané místně, přičemž tuto podobu budeme v některých případech překládat do češtiny. Tak nebo onak, bude čtenář na dané skutečnosti vždy předem upozorňován, s ohledem na délku textu někdy i opakovaně.

Tří- a víceslovné oficiální názvy budou pro lepší odlišení od českého textu psány v kurzívě a v závorkách pak budou překládány, toto pořadí však bude narušováno v případech, kdy budeme chtít zdůraznit roli daného subjektu, kterou by čtenář v původním názvu nemusel napoprvé odhalit. Neúplné či zkrácené názvy společností, obvykle bez předchozího představení jejich plného jména, budou psány od počátku v uvozovkách, aby se tím dalo najevo, že se nejedná o plný oficiální název.

Jelikož jsme si vědomi, že by některé místopisné názvy v původním znění nepřinesly čtenáři nehovořícímu španělsky alespoň základní představivost o tom, odkud, kam a kudy některé tratě vedly, budeme automaticky překládat tyto výrazy:

avenida = třída
calle = ulice
plaza = náměstí

V případě názvů stanic a zastávek však budeme ponechávat původní jména.

Pokud to bude možné a žádoucí, budeme se snažit vlastní jména v textu zmiňovaných osob v souladu s doporučeními Ústavu pro jazyk český skloňovat.

V textu budeme dále pohlížet na výrazy „Angličan“, „anglický“ jako na možná synonyma výrazů „Brit“, „britský“, a to z toho důvodu, že není v silách autora zkoumat, zda zdroje, ze kterých čerpal, chtěly uváděním výrazů „Angličan“, „anglický“ atd. činit nějaké odlišení, nebo je braly také jako synonyma ke slovům „Brit“ a „britský“, což se zdá být mnohem pravděpodobnější, neboť ve španělštině se výraz „británico“ využívá spíše zřídka.související články

Drážní doprava v Chile 15. 4. 2014

diskuse k článku

založit diskusi