naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 4.11.2017
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2018
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
zacházení s cookies
redakce@k-report.net

články » železnice » cestování » drážní doprava v buenos aires

Drážní doprava v Buenos Aires

text: Vít Hinčica, Aquilino González Podestá
neoznačené foto: Vít Hinčica
vloženo: 7. 5. 2013
upraveno: 20. 7. 2013

Následujícím příspěvkem se podíváme do Argentiny, konkrétně do oblasti označované jako Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), která je tvořena autonomním městem Buenos Aires a zhruba 40 přilehlými departamenty, tzv. partidos, jež jsou s městem, případně i mezi sebou navzájem, funkčně integrovány.

Obecně se funkční integrace určitého území odvíjí od každodenního pohybu, který lidé uskutečňují za účelem uspokojení svých pracovních, ale také studijních, zdravotních a spotřebních potřeb. V případě RMBA k ní přispívá nemalou měrou také drážní doprava, kterou zde zastupují vlaky, metro a tramvaje. Krok po kroku se nyní na tyto zástupce podíváme blíže.

Historie drážní dopravy v RMBA je ovšem velmi bohatá, a tudíž i značně komplikovaná. S ohledem na to, že pro našince představuje Argentina velmi vzdálenou zemi, by zřejmě nebylo vhodné, kdybychom čtenáře K-reportu obtěžovali sáhodlouhým výkladem a detaily. Namísto toho se tedy pokusíme vytvořit text, který bude jakýmsi průvodcem současného, případně i minulého nebo v budoucnu předpokládaného stavu věci.

  • Tramvaje

    První kapitola přibližuje historii gigantického tramvajového provozu (s délkou sítě kolem 875 km) od počátků provozu koňky, přes nástup elektrické trakce, epizodu parní tramvaje, až po strmý pád v 60. letech. Alespoň malý návrat zaznamenaly tramvaje v letech osmdesátých a také po roce 2000.

  • Subte (metro)

    Ani s podzemní dráhou nebylo Buenos Aires pozadu, vždyť zde už v roce 1913 vyjelo první metro na jižní polokouli. Dnes síť dosahuje téměř 50 kilometrů a má 6 linek. Jen před pár měsíci dojezdily po 99 letech provozu původní vozy z roku 1913!

  • Železnice

    Čilá osobní doprava na více než 800 kilometrech tratí v aglomeraci Buenos Aires silně kontrastuje s úpadkem nákladní a dálkové osobní dopravy. Velké kontrasty najdeme ale i v příměstské dopravě, kde se vlaky pohybují na třech rozchodech, provozované v nezávislé trakci, ale i napájené elektřinou z trakčního vedení nebo třetí kolejnice.Upozornění:

Za účelem dosažení lepší čtivosti budeme uvádět jména společností v původním znění, v případě častějšího opakování je však zkrátíme do podoby užívané místně, přičemž tuto podobu budeme v některých případech překládat do češtiny. Tak nebo onak, bude čtenář na dané skutečnosti vždy předem upozorňován, s ohledem na délku textu někdy i opakovaně.

Tří- a víceslovné oficiální názvy budou pro lepší odlišení od českého textu psány v kurzívě a v závorkách pak budou překládány, toto pořadí však bude narušováno v případech, kdy budeme chtít zdůraznit roli daného subjektu, kterou by čtenář v původním názvu nemusel napoprvé odhalit. Neúplné či zkrácené názvy společností, obvykle bez předchozího představení jejich plného jména, budou psány od počátku v uvozovkách, aby se tím dalo najevo, že se nejedná o plný oficiální název.

Jelikož jsme si vědomi, že by některé místopisné názvy v původním znění nepřinesly čtenáři nehovořícímu španělsky alespoň základní představivost o tom, odkud, kam a kudy některé tratě vedly, budeme automaticky překládat tyto výrazy:

avenida = třída
calle = ulice
plaza = náměstí

V případě názvů stanic a zastávek však budeme ponechávat původní jména.

Pokud to bude možné a žádoucí, budeme se snažit vlastní jména v textu zmiňovaných osob v souladu s doporučeními Ústavu pro jazyk český skloňovat.

V textu budeme dále pohlížet na výrazy „Angličan“, „anglický“ jako na možná synonyma výrazů „Brit“, „britský“, a to z toho důvodu, že není v silách autora zkoumat, zda zdroje, ze kterých čerpal, chtěly uváděním výrazů „Angličan“, „anglický“ atd. činit nějaké odlišení, nebo je braly také jako synonyma ke slovům „Brit“ a „britský“, což se zdá být mnohem pravděpodobnější, neboť ve španělštině se výraz „británico“ využívá spíše zřídka.související články

Drážní doprava v Chile 15. 4. 2014

diskuse k článku

založit diskusi