naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 2. 12. 2023
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2024
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

aktuality » několik aktualit z polska

Několik aktualit z Polska

autor: Jan Slavík
vloženo: 30. 3. 2010

V následujících odstavcích naleznete několik užitečných zajímavostí a aktualit z polského železničního světa, především z pohraničního Dolního Slezska.

Z polského Dolního Slezska došla před několika dny zajímavá a užitečná informace o tom, že průvodčí vlaků společnosti „Przewozy Regionalne“ (nástupce původních PKP) byli již plně vybaveni moderními přenosnými „terminály“ umožňujícími vydej různých typů jízdenek (obdoba POP u ČD), takže od 15. března 2010 prodávají přímo ve vlacích už například i „Bilety turystyczne“, které bylo až do té doby možno získat pouze ve „stabilních“ výdejnách jízdenek. Pro cestující z ČR, kteří by chtěli na takové jízdenky cestovat, to výrazně usnadňuje situaci, protože například v železniční stanici Międzylesie je výdejna jízdenek již několik měsíců trvale uzavřena, a i kdyby fungovala, nemusely by přestupní doby mezi vlaky z ČR a navazujícími vnitrostátními spoji pro nákup jízdenek stačit. Podrobnější informace jsou dostupné například v „Aktualitě“ s titulkem „REGIOkarnet, Bilet turystyczny i bilety okresowe do kupienia w pociągu“ na této adrese (v polštině).

Příznivý dojem z této zprávy ovšem potenciálním velikonočním návštěvníkům Polska poněkud zkazí skutečnost, že o letošních Velikonocích nepojedou některé jinak každodenně jezdící osobní vlaky, což možnost využití železnice k velikonočním výletům (zejména jednodenním) ztěžuje – týká se to například odpoledního vlaku R 66335 z Wrocławi přes Kłodzko do Międzylesie, který o velikonočních svátcích nepojede, takže pro případný návrat vlakem do ČR přes Międzylesie je třeba z polského vnitrozemí použít už vlaku R 66331, jedoucího o cca hodinu dříve. Aktualizované traťové tabulky polských železničních jízdních řádů jsou na Internetu dostupné prostřednictvím této stránky („rozkliknutím“ odkazů skrytých pod daty uvedenými v pravém sloupci tabulky).

Všem, kdo se zajímají o aktuální dění na železnici v Dolnoslezském vojvodství, lze doporučit seznámení s informacemi nabízenými na relativně nedlouho (podle dostupného obsahu zřejmě asi od poloviny roku 2008) v této podobě fungujícím internetovém portálu s adresou http://www.koleje.dolnyslask.pl/ – jde v podstatě o „železniční sekci“ informačního portálu samosprávy Dolnoslezského vojvodství, kterou obhospodařují agilní a i odborně patrně docela zdatné osoby, snažící se o šíření kvalifikovaných aktuálních informací, užitečných pro uživatele dolnoslezských železnic a zájemce o dění na nich: v současnosti patří k nejzajímavějším zprávám například upozornění na zastavení provozu jediné dvojice osobních vlaků vedených mezi Kłodzkem a Kudowou-Zdrójem a její nahrazení autobusy kvůli dlouhé pomalé jízdě působící poruchy lokomotiv, které nejsou přizpůsobeny tak nízké trvalé rychlosti. Od počátku března 2010 tedy vlak R-6621 „Kamieńczyk“ z Poznaně končí a vlak R-6622 „Kamieńczyk“ do Poznaně začíná v žst. Kłodzko Główne (= jede pouze úseku s elektrickou trakcí) a ve zbytku trasy je (zatím údajně s účinností do soboty 3. 4. 2010) nahrazen autobusem firmy „A-VISTA“, která jinak provozuje m.j. městskou a příměstskou dopravu v Kłodzku a okolí. Trasa NAD je ovšem v horském úseku mezi městy Duszniki Zdrój a Kudowa-Zdrój výrazně kratší a rychlejší než trasa železnice (k zastávce Kulin Kłodzki autobus NAD nezajíždí), a proto byl s účinností od 15. 3. 2010 oficiálně změněn jízdní řád pro NAD v celém úseku – upravený jízdní řád je však k dispozici pouze ve formě vývěsek v železničních stanicích a zastávkách dotčeného úseku trati, a proto fotografický záběr vývěsek nabízíme zde. Informace o tom, jak se situace změní po uplynutí 30 dnů, pro které byla zatím „kolejowa komunikacja zastępcza“ objednána, uvedl dolnoslezský portál 30. března: měla by fungovat po zbytek účinnosti nyní platného jízdního řádu (viz zde). Díky tomu lze v Kudowe-Zdróji v době mezi příjezdem a odjezdem autobusu bez problémů navštívit i vlastní lázeňskou část města, která leží téměř 2 km od nádraží – o velikonočních svátcích ovšem už není možné stihnout návrat do ČR vlakem přes Międzylesie (= viz upozornění v předchozím odstavci), takže je nutno vrátit se do ČR přímo z Kudowe-Zdróje pěšky nebo minibusem CDS Náchod (linka č. 000158).

Výše uvedený portál nabízí navíc ve zprávě zveřejněné dne 8. 3. 2010 pod názvem „Pomóż stworzyć nowy rozkład jazdy pociągów“ také možnost uplatnit do konce března t. r. připomínky a náměty týkající se jízdního řádu železnice v Dolnoslezském vojvodství (konkrétně zde) – v příloze zprávy je k dispozici i formulář (soubor ve formátu „DOC“), který lze vyplnit a jako jedinou přípustnou formu uplatnění podnětů dodat do konce měsíce března 2010 „Urządu Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego“ (lze i elektronickou poštou na adresu uvedenou ve zmíněné zprávě). Tím se otvírá možnost uplatnit své náměty a připomínky i českým zájemcům o využití železnice při cestách do Polska – s ohledem na dosavadní nedokonalé spojení v relaci ČR – Kłodzko – Wrocław a zpět, obtížně použitelné především návštěvníky Polska cestujícími z ČR, by jistě neškodilo, kdyby podnětů na zlepšení právě zejména tohoto spojení dostal „Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego“ co nejvíce i z ČR.

Aktualizováno 31. 3. 2010.