Diskuse » Železnice » Tratě v Karlovarském kraji » Archiv diskuse Tratě v Karlovarském kraji do 07. 4. 2021 « předcházející | další »

Archiv diskuse Tratě v Karlovarském kraji do 07. 4. 2021

dolů
hledání | obrázky (odtud | na mapě) | strom | 3 hod. | 1 den | týden | vzhled | nápověda
odhlášení | přihlášení | úprava profilu | registrace | seznam uživatelů | moderátoři
   autor příspěvek
Středa, 10. března 2021 - 22:33:13  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2290
Registrován: 5-2002
Výluka zatim oficiálně prodloužena do 30. dubna. A už to bude rok, co trvá oprava. Jel jsem okolo na kole asi dva týdny zpět a obávám se, že i 30.dubna je spíš optimistický termín
Čtvrtek, 11. března 2021 - 14:41:09  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2751
Registrován: 9-2009
I úzkorozchodné dráhy Sokolovska se někdy dostaly i do týdeníků.
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130615451-ceskoslovensky-fil movy-tydenik/210562262700019/
Čas 1:59 až 3:13 je věnován výstavbě Ústřední třídírny a elektrárny v Tisové v roce 1960. Ústřední třídírna v Tisové tehdy patřila podniku "SR-Velkodůl Přátelství, n. p., Tisová", kterému zároveň patřily povrchové lomy Antonín a Silvestr. V týdeníku je vidět parní lokomotiva, která zde sloužila při výstavbě.

Dle detailů se patrně jedná o lokomotivu řady 411.0. Dle jiných pramenů zde byly lokomotivy 411.014 a 411.045 (lokomotivy nebyly majetkem výše uvedeného podniku).

Dále je zde záběr z lomu Silvestr na v té době novou lokomotivu typu 17 E 3 odvážející uhlí od rypadla k jižnímu zásobníku Ústřední třídírny Tisová. Jedná se o lokomotivu, která byla výše uvedeným podnikem převzata dne 9. února 1960. Podnik ji přidělil závodu Silvestr pro úsek Silvestr - lom. Do provozu byla zařazena v dubnu 1960. Číslo "125" v době dodání lokomotivy bylo již neplatné, neboť podniky v revíru zavedly již dříve stejný systém inventárních čísel (např. 6122/001), kde první číslo za lomítkem určovalo příslušnost k podniku. Tato lokomotiva tedy dostala brzy správné číslo 009 (do inventární karty bylo zapsáno poněkud jiné číslo 6122/017). I po vzniku koncernového podniku "SR-Důl Pohraniční stráž, k. p., Březová" v roce 1975 lokomotiva sloužila stále v lomu Silvestr. Po ukončení těžby v tomto lomu (1981) se zdejší technika včetně lokomotiv přesouvá na nově otevřený lom Michal. Po vzniku úseků "Kolejová doprava I" a "Kolejová doprava II" se lokomotiva používá i v jiných lomech. V první polovině osmdesátých let tato lokomotiva dostává nové číslo "017", které odpovídalo číslu za lomítkem u jejího inventárního čísla. Vyřazena likvidací byla již v září 1986.
Čtvrtek, 11. března 2021 - 15:13:28  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1967
Registrován: 6-2019
Předpokládám, že lomové dráhy závodu Silvestr se nikdy "provozně" nepotkaly s novodobým kolejištěm - vlečkou ÚTT, i když 21 let fungovaly v těsné blízkosti?
A důlní dráhy lomů Silvestr a Přátelství byly napojeny na zbytek úzkorozchodné sítě v jediném místě - podjezdem pod novou trasou vlečky do Citic a přejezdem silnice 21026?
O té novodobé historii těchto lomů jsem v archivu našel jen velmi málo. Zajímavé je i označení Severní či Jižní zásobník, když podle orientace by mělo jít spíše o Západ - Východ.
doch liebe keinen von der Eisenbahn
doch liebe keine ausm Tagebau

Čtvrtek, 11. března 2021 - 19:32:37  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2752
Registrován: 9-2009
Ahmad_Šáh_Masúd: Nejdříve k těm názvům. Na konci roku 1951 vznikly v revírech tehdejšího Československa nové národní podniky, které do té doby byly součástí celorevírních národních podniků ("HDB, národní podnik, Sokolov", "SHD, národní podnik, Most", "OKD, národní podnik, Ostrava", atd.). Nebudu tu vyjmenovávat všechny podniky, které tímto krokem vznikly. Z původních národních podniků vznikla oborová ředitelství, která sdružovala podniky stejného odvětví (sdružení HDBS, atd.). Sdružení či ředitelství se stalo prostředníkem mezi podniky a ministerstvy. Na konci roku 1951 tedy vznikly v této oblasti tři samostatné podniky "SR, důl Antonín, n. p., Sokolov", "SR, důl Silvestr, n. p., Dolní Rychnov" a "SR, briketárna, n. p., Dolní Rychnov". Tyto tři národní podniky měly mezi sebou úzkou vazbu, takže nebylo divu, že se zakrátko sloučily do jednoho národního podniku s názvem "SR, důl Silvestr, n. p., Dolní Rychnov". V té době bylo populární dostat do názvu něco lepšího, takže se podnik přejmenoval ke dni 1. 6. 1957 na "SR, velkodůl Přátelství, n. p., Tisová". V té době již probíhala výstavba komplexu v Tisové (myšleno třídírna, briketárna a vlečka, sousední elektrárna Tisová nikdy nespadala pod oborové ředitelství HDB). Vznikl tedy další národní podnik s názvem "SR, třídírna Tisová, národní podnik, Tisová". Ten měl však krátkou samostatnost. Brzy (1958) byl sloučen s podnikem "SR, velkodůl Přátelství, n. p., Tisová". Název se při této příležitosti nezměnil (změnil se až později).

Takže v roce 1958 byla struktura podniku "SR, velkodůl Přátelství, n. p., Tisová: následující:
- závod Důl Silvestr v Dolním Rychnově,
- závod Důl Antonín v Sokolově,
- závod Briketárna v Dolním Rychnově,
- závod Velkotřídírna v Tisové (od 1. 4. 1958).

Pokud tedy v době samostatných podniků přecházela lokomotiva např. ze Silvestra na Antonín, musela se vypracovat administrativní dohoda o převodu majetku, která platila v celém tehdejším Československu při prodeji základních prostředků mezi podniky. Píšu to proto, že se většinou v literatuře (dnes spíše na internetu) takové lokomotivy házejí do jednoho pytle s názvem HDB, ačkoliv ty lokomotivy spolu neměly nic společného (to se týká i SHD). Pod oborové ředitelství HDB Sokolov spadal např. i podnik v jihočeských Mydlovarech, a třeba pod oborové ředitelství SHD Most spadal svého času třeba podnik v Horním Slavkově.

A teď koleje:
Podnik "SR, důl Antonín, n. p., Sokolov" měl svojí vlečku, vlečkové lokomotivy a dvě třídírny. Měl také povrchový lom (dříve i hlubinný důl) s rozchodem kolejí 900 mm (dříve 600 mm). Z této vlečky pochází lokomotiva, která je vidět ve filmu "Marečku, podejte mi pero!".
Podnik "SR, důl Silvestr, n. p., Dolní Rychnov" měl svojí vlečku, vlečkové lokomotivy a překládací stanici. Část uhlí přímo z lomu směřovala do briketárny v Dolním Rychnově řetězovkou na třídičku. Měl povrchový lom s rozchodem 900 mm.
Podnik "SR, briketárna, n. p., Dolní Rychnov" měl vlečku, a třídičku (lanovka ze Silvestra). Vlečku tehdy obsluhovaly sklárny v Dolním Rychnově.
(Po sloučení podniků docházelo ke změnám.)

Lom Silvestr zprvu využíval dílny pro opravy kolejových vozidel na Antonínu (hangár). Oba lomy byly spojeny kolejí, která byla vedená pod začátkem vlečky "Silvestr". Po vybudování ústřední třídírny v Tisové se postupně provoz na vlečce "Silvestr" ukončil. Těleso vlečky "Silvestr" a těleso vlečky do Dolního Rychnova postupně odtěžil lom Antonín (jižní lom). Vybudovalo se nové vlečkové spojení do Dolního Rychnova a také tzv. myší díra, která existuje dodnes. Zde byly oba lomy opět kolejově propojeny.
Závod Silvestr měl později vlastní dílny pro opravy kolejových vozidel (budova existuje dodnes) a ještě hangár pro lokomotivy.

To úzkorozchodné kolejiště u třídírny se do jeho likvidace asi moc nezměnilo (detailně jsem to nestudoval). I v tom dokumentu je vidět vlak s lokomotivou typu 17 E, která projíždí u třídírny. Nějaké mapy mám, ale není to moc kvalitní. Musím to vyhledat.

Omlouvám se za případné chyby a nedostatky či omyly.
Čtvrtek, 11. března 2021 - 19:55:05  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2753
Registrován: 9-2009
Ahmad_Šáh_Masúd
V tomto týdeníku (čas 4:05 až 4:44) z roku 1963 je vidět krátký záběr vlaku ze Silvestra v prostoru třídírny. V dokumentu uvádějí sice Medard, ale venkovní záběry jsou ze Silvestra.
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130615451-ceskoslovensky-fil movy-tydenik/213562262700010-ceskoslovensky-filmovy-tydenik-1963/
Čtvrtek, 11. března 2021 - 20:36:32  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2754
Registrován: 9-2009
Ahmad_Šáh_Masúd:
Dodnes stojí některé objekty závodu Silvestr (dílny pro opravy úzkorozchodných kolejových vozidel, měnírna či rozvodna, sklady):

Na druhém záběru je vidět tentýž sklad a koleje obou rozchodů. Na třetím záběru je vidět celková situace. Mám tu mapu asi ze sedmdesátých let, a moc se ty úzké koleje nezměnily.
Na mapě je vidět vlevo hangár pro úzkorozchodné lokomotivy, uprostřed je jižní zásobník a vpravo rozvodna či měnírna.


(Příspěvek byl editován uživatelem Kuřil_p.)
Čtvrtek, 11. března 2021 - 20:54:07  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2755
Registrován: 9-2009
Dopněk:
Na tom druhém leteckém záběru je vidět i lokomotiva typu 900 BN 150, o které jsem psal nedávno zde:
https://www.k-report.net/discus/messages/28/467.html?1615322984
Také je tam vidět jedna lokomotiva typu 900 BS 200. Snad se jedná o lokomotivu s číslem 016, která sem přešla právě v roce 1964 se sousedního lomu Antonín. Zde byla v následujícím roce zrušena. Kotel se ještě nějakou dobu evidoval.
Čtvrtek, 11. března 2021 - 20:55:24  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 92
Registrován: 12-2020
Kuřil p: Když vidím vaše znalosti, neuvažujete o napsání nejakého většího článku či brožury o historii těch úzkých drah, lomů a vleček na Sokolovsku? Myslím, že o tom dosud žádná literatura neexistuje a zajímalo by to více lidí.
Čtvrtek, 11. března 2021 - 21:15:48  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2756
Registrován: 9-2009
J.M.: Ještě nemám vše prostudováno.[happy]

Už také "dávná" minulost. Lokomotiva T 334.0794 na předávacích kolejích pro ETI Tisová.

(Příspěvek byl editován uživatelem Kuřil_p.)
Pátek, 12. března 2021 - 00:46:27  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1418
Registrován: 11-2006
Kuřil_p:
"Ahmad_Šáh_Masúd
V tomto týdeníku (čas 4:05 až 4:44) z roku 1963 je vidět krátký záběr vlaku ze Silvestra v prostoru třídírny. V dokumentu uvádějí sice Medard, ale venkovní záběry jsou ze Silvestra.
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1130615451-ceskoslovensky-fil movy-tydenik/213562262700010-ceskoslovensky-filmovy-tydenik-1963/"

A co to je v tom čase 4:05 - 4:30 za stavědlo s tou Integrou Domino? Neměl byste někdo nějaké fotky?
Já mám Integru Domino jen z ÚTT v Tisové před 9 lety:


(Příspěvek byl editován uživatelem Sonic.)
Pátek, 12. března 2021 - 09:36:56  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2757
Registrován: 9-2009
Sonic: To bohužel nemám. Možná by to šlo zjistit podle toho uspořádání kolejí na panelu, které je tam trochu vidět.
Pátek, 12. března 2021 - 12:06:01  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1969
Registrován: 6-2019
KP: Děkuji za souhrn dostupných informací, je to skutečně vyčerpávající. K chybné záměně názvů Přátelství a Silvestr mě navedly mapy, myslel jsem, že jde o splynutí do jednoho postupem těžby.

neuvažujete o napsání nejakého většího článku či brožury o historii těch úzkých drah, lomů a vleček na Sokolovsku? Myslím, že o tom dosud žádná literatura neexistuje a zajímalo by to více lidí.

Když to nenapíše pan Kuřil, tak už asi nikdo. Především proto, že je asi jediný koho tu kolejová doprava zajímá více a má k tomu předpoklady. Vídám se třeba poslední dobou často s Mirčevem, ten je mentálně a duševně naprosto čilý, strávil na šachtě většinu života, ale rozhodně se nechystá nic publikovat. A mnoho dalších je už ve věku, kdy to nebudou schopní dotáhnout do konce (věk, zdraví, zájem ...).
doch liebe keinen von der Eisenbahn
doch liebe keine ausm Tagebau

Pátek, 12. března 2021 - 15:04:29  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 533
Registrován: 7-2011
Ono je mnoho zajímavého i na druhém konci revíru, počínaje N.S., resp.bylo zajímavé, dnes už to samozřejmě neexistuje, např. bývávalo na Lipnici pro parničky HDBS depo. Jako asi desetiletí kluci jsme tam chodili a sledovali cvrkot. Rovněž náhrada lanovky z lomu Družba na třídírnu hlubiny Družba. Nahradila se právě dráhou 900 mm, kde zpočátku tahaly parničky dva velkoprostorové vozy, později je nahradily 17e3, které už zapřahaly vozů 5. Vyklápěly se přímo proti bývalému nádraží N.S. a odtud pasovkou na třídírnu.
Třeba by p.Kuřil i k tomuto mohl něco připodotknout.
Pátek, 12. března 2021 - 15:12:32  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2758
Registrován: 9-2009
Ahmad_Šáh_Masúd: Je to rozsáhlé téma a fotografií je málo. Také pamětníci již ubývají.
Tohle jsou záběry z týdeníku z roku 1958:


Lokomotiva č. 8 odváží uhlí do jižního zásobníku. Lokomotiva je typu 900 BS 200 (ČKD 2902 1951), která tou dobou byla přidělena úseku Silvestr-lom. V roce 1957 prodělala generální opravu a zároveň obdržela kompresor (za 13 043,09 Kčs). Stroj tedy mohl být nasazen s vozy typu LOWA 56. Zakrátko úsek lom Silvestr obdržel čtyři nové lokomotivy typu 17 E, které byly nasazeny do provozu v průběhu června a července 1959. Pro lokomotivu č. 8 (v té době obdržela nové číslo 007) tedy již nebyla práce a přešla v tomto roce do rezervy závodu Silvestr. Sousední lom Antonín ze Silvestra převzal některé nepotřebné parní lokomotivy, ale zde nebylo potřeba kompresoru. Až v květnu 1962 závod Antonín úředně převzal další lokomotivy z rezervy závodu Silvestr (i lok. č. 007). Lokomotiva č. 007 (dříve č. 8) se tedy stala rezervou závodu Antonín. V roce 1963 se dostala do Ústředních dílen (později Sokolovské strojírny), kde u ní proběhla generální oprava. Poté byla zařazena na úsek Antonín-lom. Tou dobou se odtěžovalo to těleso vlečky "Silvestr" a těleso vlečky do Dolního Rychnova. V roce 1965 došlo k ukončení těžby v tomto lomu a lokomotiva od 1. července přešla opět do rezervy. Dne 12. října 1965 jednala komise o jejím vyřazení. Lokomotiva se měla zlikvidovat, ale k tomu nedošlo, neboť se lokomotiva předala ještě s jednou lokomotivou úředně téhož měsíce podniku "SR, kombinát pro využití hnědého uhlí, n. p., Vřesová".

Poznámka:
Závody, které spadaly pod podniky, se obvykle ještě členily na úseky. Povrchový lom byl nejčastěji rozdělen na úseky "skrývka" a "lom". Později existoval úsek "zakládání". Každý úsek byl samostatnou hospodářskou jednotkou (administrativa, zaměstnanci, základní prostředky - automobily, lokomotivy, atd.). Na povrchu byly ještě další úseky (např. úsek dílny, úsek vlečka, atd.).

(Příspěvek byl editován uživatelem Kuřil_p.)
Pátek, 12. března 2021 - 16:55:04  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2759
Registrován: 9-2009
frako: Paradoxně jsem v minulosti znal nejvíce lidí, kteří kdysi začínali na závodě Lipnice, ale fotografií k tomuto závodu je nejméně. Také je k tomuto závodu nejméně archivních dokumentů (archivní materiály z tohoto závodu se více stěhovaly). Také mne toto odradilo od dalšího intenzivního bádání. K lokomotivám a tratím toho z počátku 20. století seženete více než k lokomotivě, která jezdila např. ještě v roce 1990. Nikdo to nefotil a inventární soupisy se likvidují.

Dle vyprávění pamětníků parní lokomotivy měly zázemí zde (existují tu na tomto místě plechové hangáry dodnes, ale zda jsou to ty původní, si nejsem jistý. Pamětníci mi tvrdili, že ano.):

Nemůžu najít fotografie tohoto místa ze současnosti. Ta administrativní budova tam stála ještě v devadesátých letech.

Z lomu Lipnice se odváželo uhlí až na třídírnu Markéta u Vintířova. Trať vedla přes most u rozvodny Jiří společně se silnicí. Lom ukončil těžbu v roce 1975.

(Příspěvek byl editován uživatelem Kuřil_p.)
Pátek, 12. března 2021 - 17:19:45  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 534
Registrován: 7-2011
No tak vlečku Markétu ještě pamatuji, ale uhlí se tam neložilo, vytahovali jsme odsud denně 2 zetky kaolínu, vlečka odbočovala z vlečky Jiří. To byl počátek šedesátek, kdy jsem jako mlaďoučký fíra jezdil na I.zál. v N.S. Blahé paměti.
Pátek, 12. března 2021 - 18:30:01  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2760
Registrován: 9-2009
frako: Vy asi myslíte vlečku k plavírně kaolinu "Markéta"? Já myslel třídírnu závodu Lipnice. Třídírna dostala název "Markéta" právě podle té nedaleké plavírny kaolinu "Markéta".
Na leteckém záběru z roku 1965 je vidět most, který sloužil zároveň pro automobily a úzkorozchodnou dráhu z lomu Lipnice. Most stojí dodnes. V místě bývalé třídírny závodu Lipnice je dnes autodoprava společnosti "SU, právní nástupce, a. s." Je zde také benzinová stanice pro automobily i lokomotivy.


(Příspěvek byl editován uživatelem Kuřil_p.)
Pátek, 12. března 2021 - 19:05:44  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2761
Registrován: 9-2009
Tady je vidět zároveň vlečka k plavírně a třídírna závodu Lipnice. Na vlečku plavírny se později provizorně napojila vlečka na Vřesovou (do dokončení výstavby kolejí okolo keramzitky).


(Příspěvek byl editován uživatelem Kuřil_p.)
Pátek, 12. března 2021 - 21:30:54  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 4565
Registrován: 5-2004
Napadá mě dotaz, když vidím ty fotky: uměly ty důlní páry jezdit na místní hnědé uhlí, nebo se pro ně muselo vozit kvalitní černé?
Pátek, 12. března 2021 - 23:39:30  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1419
Registrován: 11-2006
David_jaša: Jak důlní páry bohužel nevím, ale páry ČSD v sokolovském depu tak zbrojily sokolovské hnědé uhlí (rovnou ze třídírny dolu Marie Majerové za sokolovským depem), a pak se přejíždělo na vedlejší kolej k depu, kde se to jeřábem dosypávalo černým ostravským uhlím. Matně si pamatuju, že mi jeden ze sokolovských signalistů říkal, že snad v poměru 2/3 (hnědé) ku 1/3 (černé).
Pátek, 12. března 2021 - 23:40:23  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1420
Registrován: 11-2006
Kuřil_p:
"Sonic: To bohužel nemám. Možná by to šlo zjistit podle toho uspořádání kolejí na panelu, které je tam trochu vidět."
Chápu, nevadí. Jasan, ale zatím jsem to z toho bohužel nepoznal.
Sobota, 13. března 2021 - 11:31:43  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 38
Registrován: 3-2020
Dobré sobotní dopoledne, chtěl bych se znalých zeptat, zda nevíte, jestli jezdí vlaky Mn 87000/01 nějak pravidelně a nějak bez zásadního rozkolu od GVD? Až skončí tato špatná doba, tak bych si chtěl poblíž Nové Role vyfotit nějaký náklad, proto se ptám. [fotic]
Sobota, 13. března 2021 - 15:07:27  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1972
Registrován: 6-2019
PK: Mně se osvědčila práce ve vrstvách na webu České geologické služby/Důlní díla a poddolování. Třeba původní vlečka do Rychnova je takto, jiný je i triangl v Rychnově a napojení do Citic.

S Lipnicí to však nepomůže, protože disponibilní mapa je jen z období s lanovkou do Nového Sedla.
doch liebe keinen von der Eisenbahn
doch liebe keine ausm Tagebau

Sobota, 13. března 2021 - 16:14:11  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2770
Registrován: 9-2009
Ahmad_Šáh_Masúd:
Dobrý. O pěkný kus se ta vlečka posunula. To jsem ani nevěděl.
Tady je ještě ta vlečka "Silvestr", kterou jsem kdysi překreslil. Výkres se týkal rekonstrukce vlečky. Vlečka byla v podstatě pouze kolejiště zřízené na vlečce z Citic do Dolního Rychnova. Začátek a konec vlečky je znázorněn na výkresu. Obsluhu vykonávaly ČSD. Vlečka měla v té době dvě lokomotivy. Remíza pro lokomotivy zde nebyla, ale domnívám se, že zdejší lokomotivy využívaly remízu na vlečce závodu Antonín.


Poznámka: Lom Silvestr vznikl v roce 1939. Tehdy se lom jmenoval Sylvester. V některých dokumentech se stále psalo Sylvestr místo Silvestr.

(Příspěvek byl editován uživatelem Kuřil_p.)
Sobota, 13. března 2021 - 16:33:04  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1973
Registrován: 6-2019
Výkres toho přípojného kolejiště - vlečky Sylvestr mám někde naskenovaný (minimálně jsem to posílal panu J. M.), časem ho najdu.

Máte to přesné, zrovna jsem chtěl doplnit, že ta "Myší díra" na novodobé vlečce (a vlastně i staré) nejdříve sloužila podstatně staršímu dopravnímu systému - té povrchové řetězovkové dráze. Předpokládám, že jde o totéž.
No i když... ono se řekne stará historie - takovou řetězovku jako pohon (to by mě zajímal napínací systém) jsem fotil ještě kolem roku 2003 v Žopech u Holešova.

Tady je zákres těch řetězovek z padesátých let a i obě rychnovské vlečky:

doch liebe keinen von der Eisenbahn
doch liebe keine ausm Tagebau

Sobota, 13. března 2021 - 16:40:56  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1974
Registrován: 6-2019
O pěkný kus se ta vlečka posunula.
Úplně přesné to není, vlivem linearizované (nebo spojité, teď nevím jak se to správně jmenuje) změny měřítka je tam zkreslení, nepřesnost takových deset až dvacet metrů. Ale pro procházku v terénu to je zcela dostačující (*). Ještě by to šlo nakopírovat do PS z jiných, novějších map do vrstev a pak prolnout, ale ke zkreslení by došlo úplně stejně.

* díky tomu čínskému viru ani nic jiného moc dělat nejde a tak jsem se od rovníkové Afriky vrátil k bádání zpátky do regionu
doch liebe keinen von der Eisenbahn
doch liebe keine ausm Tagebau

Sobota, 13. března 2021 - 17:26:13  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2771
Registrován: 9-2009
Ahmad_Šáh_Masúd:
Zřejmě, aby se vlečka mohla přeložit, musel se změnit vlastník. Na Ministerstvu paliv a energetiky byl údaj, že vlečku Citice - Silvestr převezme od ČSD podnik "SR-důl Silvestr, n. p., Dolní Rychnov" ke dni 1. 1. 1957.

Podniku patřila i vlečka v briketárně v Dolním Rychnově (svého času samostatný podnik SR, briketárna, n. p, Dolní Rychnov").

Kvalita je hrozná. Vlečka je také nazývaná jako "Stará Anežka", neboť zde byl hlubinný důl Anežka. Ještě v roce 2010 zde byly vidět zbytky.
Sobota, 13. března 2021 - 18:06:39  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2772
Registrován: 9-2009
Briketárna v Dolním Rychnově se dostala i na obraz:

Je zde vidět řetezovka z lomu Silvestr a vlečka.
Na nekvalitní fotografii je vidět Briketárna a hlubinný důl Anežka (vpravo):


(Příspěvek byl editován uživatelem Kuřil_p.)
Sobota, 13. března 2021 - 18:09:14  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1975
Registrován: 6-2019
Stará Anežka (hlavní a asi jediná jáma) byla ovšem v Rychnově za Hřbitovní ulicí, u dnešního hřiště - důlní dílo 3906. Docházelo tam ke zmatení názvů.
doch liebe keinen von der Eisenbahn
doch liebe keine ausm Tagebau

Sobota, 13. března 2021 - 18:17:24  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2773
Registrován: 9-2009
Ahmad_Šáh_Masúd: Omlouvám se. Úsek kam patřila tato vlečka měl název "Stará třídírna". Zde byla dříve třídírna hlubinného dolu. Jsem to popletl.
Sobota, 13. března 2021 - 19:54:54  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1421
Registrován: 11-2006
Kuřil_p:
"Kvalita je hrozná. Vlečka je také nazývaná jako "Stará Anežka", neboť zde byl hlubinný důl Anežka. Ještě v roce 2010 zde byly vidět zbytky. "

Skvělé fotky, díky! Jestli jsem to identifikoval správně, tak na fotomapách 2006 jsou ty "zbytky" hezky vidět (a pak i na 2012, a naposledy ještě 2015, ale už bez kolejí):
https://mapy.cz/s/mesofogevo
Sobota, 13. března 2021 - 21:21:16  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1976
Registrován: 6-2019
Tedy kousek od dolu Nová Anežka. Jo, to jsou vzácné záběry, bez ohledu na kvalitu. Hlavně že jsem tam fotil nějaké šroty sergejů, ale dozadu jsem nedošel. Projel jsem disk, ale ani jedna fotka.
doch liebe keinen von der Eisenbahn
doch liebe keine ausm Tagebau

Neděle, 14. března 2021 - 00:24:07  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 3916
Registrován: 3-2006
A co to je v tom čase 4:05 - 4:30 za stavědlo s tou Integrou Domino? Neměl byste někdo nějaké fotky?

Rozklikl jsem si fotomapu z roku 1964 v oblasti jižního zásobníku a u něj je dvojitá kolejová spojka, do které je zaústěná kolej obcházející zásobník, pak se to rozdělí na tři koleje do řezů a na druhé straně se spojí do jedné.


Ejhle, ono je to podobné pravému hornímu rohu pultu.


A kouknu kousek vedle a tam pod uhelným mostem prochází dvě koleje, směrem k elektrárně je kolejová spojka a na druhou stranu odbočují koleje doprava.


Což se hodně podobá tomuto místu. (koleje vidět nejdou, ale na trolejovém drátu je vidět spojka)


A kameraman udělal čelem vzad.


Ovšem to stavědlo v montáži je jiné - jiné kolejiště a taky třeba jiná okna na stavědle. Předpokládám, že filmaři přijeli jenom jednou a natočili si jedno v montáži a jedno v provozu.
Upozornění: Příspěvek může obsahovat stopy ironie, cynismu a černého humoru.
Vyrobeno v závodě, který zpracovává vzdálené vize, bláznivé sny a šílené nápady.
Neděle, 14. března 2021 - 03:05:42  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2779
Registrován: 9-2009
Mikulda: Předpokládám, že filmaři přijeli jenom jednou a natočili si jedno v montáži a jedno v provozu.
Perfektní.[ok]
Neděle, 14. března 2021 - 12:45:38  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 535
Registrován: 7-2011
Vede se zde řeč o Staré Anežce a Nové Anežce, já znám jen jednu a to Anežku. Byla do ní vlečka a bylo to ve Svatavě, vedle Kraslické tratě, úplně na konci Svatavy vlevo směr jízdy Kraslice. Obsluhou této vlečky prováděla tzv.III.záloha. Ložilo se tam poměrně dost, obsluha byla 6x denně. Také jsem si na této záloze rok odsloužil, to ještě za parní trakce. Páru pak vystřídal Čme 1113.
Neděle, 14. března 2021 - 12:48:05  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2782
Registrován: 9-2009
Sonic: Ano, správně.
Tady je fotografie hlubinného dolu "Nová Anežka". V pozadí je briketárna. Objekty poté patřily podniku "SR, důl Silvestr, n. p., Dolní Rychnov". Uprostřed je vidět ta malá cihlová budova, která tam stojí dodnes(?).
Neděle, 14. března 2021 - 13:16:18  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2783
Registrován: 9-2009
Další fotografie z tohoto místa:
I dle podkrovního okna současné obytné budovy lze rozpoznat, že budova byla kdysi součástí objektů hlubinného dolu "Nová Anežka" (je dobře rozpoznatelná na předchozí historické fotografii).

Neděle, 14. března 2021 - 13:48:19  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2784
Registrován: 9-2009
Stav vlečky asi z počátku osmdesátých let:

Úzkorozchodná dráha vycházela od Myší díry a vedla až do lomu Michal.

Na počátku padesátých let, na vlečce vykonávaly obsluhu sousední sklárny. Po včlenění do závodu "SR, důl Silvestr, n. p., Dolní Rychnov", zde vykonával obsluhu patrně mateřský podnik. V počátku tu byl zřízen úsek Stará třídírna. Tento úsek měl svojí lokomotivu, která byla vyrobená v roce 1942 v Belgii. Potom došlo k úřednímu sloučení úseků vleček pod jeden úsek Vlečka, takže sem patrně zajížděly i jiné lokomotivy. Briketárna ukončila činnost údajně 31. března 1968 (po najetí nové briketárny ve Vřesové).

Toto místo je zakresleno na výkresu (ta odbočující kolej z vlečky).

Mohu se mýlit.


(Příspěvek byl editován uživatelem Kuřil_p.)
Úterý, 16. března 2021 - 17:18:06  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 8
Registrován: 2-2020
Pro znalce tratě do Kraslic, co jezdí za jednotku na vlaku 17018? Jezdí tam řada 810? Také o víkendu?
Středa, 17. března 2021 - 10:18:28  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 64
Registrován: 1-2015
KL podle oběhů po-pá jezdí RS1 a so a ne 810.
T_D
Středa, 17. března 2021 - 18:10:10  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 111
Registrován: 8-2017
Hájek dokumentačně, stav dnes odpoledne:Omluvte kvalitu, foceno mobilem [andel]
„Je jedno jestli Marseille, Moskva nebo Paříž, když máš dobrej koktejl, nezáleží, kde paříš." (WOHNOUT - Depardieu)
Středa, 24. března 2021 - 18:55:38  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1997
Registrován: 6-2019
IDS Cargo v Nebanicích na obsluze. Zítra další posun.
doch liebe keinen von der Eisenbahn
doch liebe keine ausm Tagebau

Pátek, 26. března 2021 - 19:01:16  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 208
Registrován: 7-2017
Dobrý večer, jen jsem se chtěl zeptat, čí dílo je ta ochranka na horním nádraží v KV, předpokládám Dobré správy. To už mě na nádraží dlouho nikdo neprudil za to, že tam jsem, že tam fotím vlaky (kvůli tomu na mě chtěl volat PČR), že je Koronavirus, že má být zavřený doma a pak mi ten opálený pán řekl, že nenávidí Čecháčky, kteří na všechno kašlou. Tak toto platit z našich daní, fakt masakr.

Přitom, já nic neporušil[crazy]. Ke všemu na nádraží v KV je člověk sám. Tak doufám, že sem někdo i z Dobré správy zajde a chytne se za nos, v jejich případě asi spíše za chobot. Protože takový příběh jsem naposledy zažil v roce 1988, ale to bylo ve Vydrníku, několik stovek km na východ.
Pátek, 26. března 2021 - 19:07:03  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1807
Registrován: 2-2010
ad Jarda_Cempirek: to neřešte, ten problém je po celé ČR, a ne jen teď o coroně, ale i mimo, prostě si tyhle lidi myslí, že mají na něco větší právo než vy a hned na vás volají policii. Zažil jsem několikrát příjezd a vždy to bylo řešeno s ochrankou, že na to nemá právo.
Pesimista vidí v tunelu tmu. Optimista vidí na konci tunelu světlo. Realista vidí světla vlaku. A strojvůdce vidí tři debily na kolejích.
Youtube kanál: https://www.youtube.com/user/TravelTrainProd
Flickr: https://www.flickr.com/photos/144608621@N07/
Blog: https://travelproductioncz.blogspot.cz/
Sobota, 27. března 2021 - 16:10:12  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 674
Registrován: 6-2012
Jarda_Cempírek: To nemá smysl řešit tyhle pacienty. S nimi už mám taky pár veselých příhod. Nejaktuálnější je z Plzně kdy jsem šel na popely pro loko, ve vestě a s taškami. Dvě tyhle gumy ke mě přišli a že co tu kradu [lol] Tak jsem se jich zeptal na to samé + kde mají výstražnou vestu když se pohybují v kolejišti. Odpověď byla že jsem drzý a radši odešli zas lelkovat mezi osobní vozy na bouračkách.

Sobota, 27. března 2021 - 16:27:58  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 13678
Registrován: 4-2003
Jarda_Cempírek

Podobné jsem zažil v Praze na Smíchově a Ostravě už nevím kde přesně asi Vítkovice.

Hlavní argument byl ,že je zakázáno fotit pro komerční učely. To že v ochrance jsou lemplové kterým příroda moc nenadělila je věc kterou asi všichni víme.
No druhá věc je ,že vedení těch ochranek těm lidem vyhrožuje vyhazovem a strhávaní peněz . Ten o Ostravy mi to říkal a že at si to vyfotím ,ale tak to je ...

Vlastně uplná demence a s koronavirem to nemá co dělat ..

Takový začarovaný kruh dnešní doby ...
T_D
Sobota, 27. března 2021 - 20:09:35  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 112
Registrován: 8-2017
Výluka Dalovice - Hájek prodloužena do 9. dubna.
„Je jedno jestli Marseille, Moskva nebo Paříž, když máš dobrej koktejl, nezáleží, kde paříš." (WOHNOUT - Depardieu)
Sobota, 27. března 2021 - 21:02:34  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 8042
Registrován: 8-2007
No hurá.Od 10.4. by po 11 měsících snad už mohly vlaky jezdit mezi Ostrovem a k.Varama.[ok]
Sobota, 27. března 2021 - 22:14:15  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 7461
Registrován: 5-2002
Na jak dlouho vlastně ? ( Myslím že je tam v plánu ještě další výluka?)
Deltacze
Neděle, 28. března 2021 - 11:25:08  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 711
Registrován: 7-2010
[fotic] dokud je to v pravidlech

DKV Plzeň 36x
TS 301, 302 a 304
TS 305
Pondělí, 29. března 2021 - 19:58:14  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1137
Registrován: 6-2005
Uklízím arch(l)ív a tady je něco z výletu na Karlovarsko 10. května 2015:


Trance 4 ever[pozor] www.mixcloud.com/LubosNovak\ 2 hot [blesk]
Čtvrtek, 01. dubna 2021 - 00:00:38  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 738
Registrován: 7-2008
Prosba na někoho znalého: sloužila někdy na Mattonce T444 0557?
Čtvrtek, 01. dubna 2021 - 07:36:26  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 679
Registrován: 6-2012
Aktuálně z úseku Dalovice - Hájek.

Údajně je naplánována nějaká 200 denní výluka Ostrov - Hájek pro změnu... Ví někdo co by se mělo dělat?
Čtvrtek, 01. dubna 2021 - 09:25:42  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 678
Registrován: 9-2008
Stroj T444.1535 a T444.0295
ty to dvě tam byli stálice v Kyselce
Čtvrtek, 01. dubna 2021 - 18:12:49  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 679
Registrován: 9-2008
Petruš_opava psal jsem email [happy]
Pondělí, 05. dubna 2021 - 15:01:53  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 196
Registrován: 2-2006
Dnes poslední den výluky K. Vary - Ostrov. Alespoň podle oficiálního webu ČD.

Úterý, 06. dubna 2021 - 08:49:27  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 681
Registrován: 6-2012
To byl nějaký šum. Pořád se nejezdí a poslední info co mám, tak od 9.4. otevřeno pro osobní i nákladní dopravu.
Úterý, 06. dubna 2021 - 20:41:43  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 209
Registrován: 7-2017
No dle zveřejněných JŘ na stránkách SŽ a ČD šum přetrvává. Přitom jediní, kdo si v tom čtou, jsem my železnicí postižení[proud]. Tak už z toho důvodu by to mohli mít v cajku[happy].

Vyhledávač spojení je ok.
Středa, 07. dubna 2021 - 12:57:45  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 682
Registrován: 6-2012
https://www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/vyluka/8957/ Už je to do půlnoci 9.4., takže reálně od 10.4.
Středa, 07. dubna 2021 - 13:22:36  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2031
Registrován: 6-2019
A od 12. 4. bude obnovena osobní doprava do SRN přes přechody Pomezí, Plesná a Potůčky. Vstup do SRN zatím však silně omezený (turismus de facto jen v podobě tranzitu do další země + povinný čerstvý AG test).
doch liebe keinen von der Eisenbahn
doch liebe keine ausm Tagebau