diskuse » Nápověda » Úvod

Úvod

dolů
hledání | obrázky | strom | 3 hod. | 1 den | týden | vzhled | nápověda
odhlášení | úprava profilu |  registrace |  seznam uživatelů |  moderátoři

Vítejte v diskusním fóru dopravního serveru K-report. Tato stránka Vám dá základní informace jak se ve fóru správně pohybovat. Máte-li se stránkami nějaké potíže, prosíme kontaktujte moderátory.


Čtení diskusí

Přístup do diskusního fóra je veřejný bez nutnosti registrace. Fórum je rozděleno na několik diskusních skupin, v nichž jsou stránky s jednotlivými tématy (dialogy). Na každé stránce jsou vždy aktuální příspěvky, starší jsou umístěny v archivech přístupných z dané stránky. Příspěvky z minulých let jsou umístěny ve zvláštních diskusních skupinách přístupných z titulní stránky diskuse a z menu. Strukturu diskusí lze variantně procházet ve stromovém zobrazení.

Fórum lze také prohledávat, z tohoto rozhraní je možné vyhledávat podle klíčových slov, času odeslání příspěvků, jmen autorů a umístění příspěvků. Registrovaní uživatelé zde mohou vybírat příspěvky od své poslední návštěvy. Odkazy v záhlaví i patě diskuse umožňují zobrazit všechny příspěvky za poslední den a týden.


Přispívání do diskusí

Přispívání do diskusí je veřejné, přispívat mohou registrovaní i neregistrovaní uživatelé (do diskusní skupiny Železnice pouze registrovaní). Na konci stránek s příspěvky je formulář na nový příspěvek. K příspěvku mohou být nahrány obrázky a další přílohy, text může být naformátován a doplněn o tabulky a odkazy (podrobně zde). Neregistrovaní uživatelé si mohou vybrat jakékoliv uživatelské jméno (v případě shody nebo podobnosti se jménem jiného, registrovaného uživatele, budou systémem upozorněni) a po odeslání příspěvku bude zobrazena celá IP adresa jejich počítače. Po kliknutí na tlačítko "Náhled/odeslání říspěvku" se ke kontrole zobrazí příspěvek v podobě, v jaké bude odeslán do diskuse.

Pro své příspěvky se snažte najít nejvhodnější umístění v některém z dialogů. Pokud máte dojem, že je třeba založit dialog na nové téma, navrhněte jeho založení ve Sděleních pro redakci. V diskusní skupině Hry a simulátory mohou uživatelé zakládat nové diskuse sami.

Registrovaní uživatelé mohou do 30 minut po odeslání svůj příspěvek upravit Upravit příspěvek nebo smazat Smazat příspěvek. V diskusní skupině Inzeráty mohou registrovaní uživatelé mazat své příspěvky po neomezenou dobu.


Registrace uživatelského účtu

Mít svůj uživatelský účet na přináší mimo jiné následující výhody:

 • možnost zasílání nových příspěvků z vybraných diskusí e-mailem,
 • možnost upravit svůj profil pomocí obrázku a podpisu u každého příspěvku,
 • možnost upravit nebo smazat nepovedený příspěvek během 30 minut po odeslání,
 • možnost přidávat k příspěvkům soubory jako přílohy (obrázky le posílat i bez registrace),
 • možnost posílat ostatním diskutujícím soukromé zprávy,
 • jistotu nezneužití vašeho uživatelského jména.

Nový účet můžete získat v sekci Registrace nového uživatele. K registraci je nezbytný funkční e-mail, který je třeba při aktivaci účtu, změně hesla nebo obdržení soukromé zprávy. Jedna e-mailová adresa může být použita pouze u jednoho účtu. V úpravě profilu lze nastavit nezobrazování e-mailu oststaním uživatelům.


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel diskusního fóra svojí registrací v diskusním fóru a aktivním užíváním svého diskusního účtu souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v registračním formuláři správcem Společnost přátel kolejové dopravy, se sídlem Praha 10, V Rybníčkách 3081/3, PSČ 100 00, IČ 72539178 (příp. jeho členové nebo zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři na dobu neurčitou; tím nejsou dotčena jeho práva podle ustanovení § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Správce je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod reg. č. 00040505.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v registračním formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely provozování diskusního fóra serveru www.k-report.net. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to výhradně pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Členové nebo zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení členství, pracovního poměru nebo prací.


Soukromé zprávy

Registrovaní uživatelé si mohou posílat soukromé zprávy Poslat soukromou zprávu uživateli, které adresát obdrží e-mailem bez vědomí ostatních uživatelů.


Pravidla chování na fóru
 1. Do diskusí na serveru K-report mohou přispívat registrovaní i neregistrovaní uživatelé.
 2. Uživatelé nesou odpovědnost za příspěvky jimi odeslané a souhlasí s jejich zveřejněním a archivací.
 3. Uživatelé nesmí používat vulgární výrazy, pomlouvat, urážet ani vyhrožovat násilím nebo se jinak nevhodně vyjadřovat.
 4. Uživatelé nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či jiné nezákonné nebo společensky škodlivé jednání.
 5. Uživatelé nesmí šířit spam ani propagovat komerční aktivity bez svolení redakce.
 6. Uživatelé nesmí zveřejňovat soukromé údaje jiných osob, jako jsou například adresy, telefonní čísla nebo neveřejnou korespondenci, stejně jako identifikační údaje obětí trestných činů.
 7. Uživatelé nesmí používat uživatelská jména příliš podobná již registrovaným účtům.
 8. Redakce si vyhrazuje právo mazat příspěvky porušující tato pravidla nebo příspěvky bez věcné souvislosti s tématem.
 9. Redakce si vyhrazuje právo ve výjimečných případech odepřít přístup do diskusí, zejména při opakovaném porušování tohoto kodexu.

Uvádění registračních značek vozidel

S ohledem na zákon o ochraně osobních údajů a výkladové stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů je do diskuse zakázáno vkládat fotografie, umožňující identifikovat výskyt konkrétního silničního vozidla (a tím konkrétní fyzické osoby) na konkrétním místě a/nebo v konkrétním čase, stejně jako uvádět takové údaje (např. uvádět, kde a kdy bylo spatřeno vozidlo s určitou RZ nebo vkládat fotografie vozidel, ze kterých je patrné místo a/nebo čas pořízení nebo z nich lze identifikovat konkrétní vozidlo, bez ohledu na to, zda je nebo není čitelná RZ), pokud není dále uvedeno jinak. To neplatí, pokud byl dán souhlas dotyčné osoby se zveřejněním fotografie nebo se jedná o obecně známé snímky historické hodnoty nebo nežijící osoby.

Fotografie registračních značek jako takových je do diskuse přípustné vkládat za podmínky, že z fotografie jinak není patrné, kde a kdy byla pořízena (např. výřez pouze RZ nebo záběr celého vozidla na neidentifikovatelném místě apod.). Lze také uvést informaci v textu, kdy byla RZ viděna, ale bez určení konkrétního místa.

Výše uvedené platí i pro cizozemské registrační značky.

Příspěvky porušující výše uvedené požadavky budou vymazány.


Další část nápovědy