diskuse » Nápověda » Formátování a přílohy

Formátování a přílohy

dolů
hledání | obrázky | strom | 3 hod. | 1 den | týden | vzhled | nápověda
odhlášení | úprava profilu |  registrace |  seznam uživatelů |  moderátoři

Vzhled příspěvků se ovládá speciálním formátovacím jazykem, který umožňuje měnit například velikost a barvu textu bez znalosti jazyka html. Ovládat se ho naučí snadno každý, u všech příkazů v nápovědě jsou uvedeny i příklady.

Obsah


Úvod do formátování

Všechny formátovací tagy mají následující strukturu:

  \tag{formátovaný text}

Tag je klíčové slovo (například "green" pro zelený text a "b" pro tučný text). Jednotlivá formátování se mohou prolínat. Seznam podporovaných tagů je uveden níže na této stránce. Pro použití formátování vložte konrétní tagy do svého příspěvku, u většiny případů vám s tím pomohou ovládací prvky ve formuláři pro nový příspěvek a klávesové zkratky, popsané v další kapitole nápovědy. V náhledu příspěvku se všechna formátování zobrazí a zjistíte tak, jestli jste je použili správně.

Formátování pomocí ovládacích prvků ve formuláři pro nový příspěvek je možné dvěma způsoby:

 • 1. Kliknutím na tlačítko vložit začátek tagu, 2. napsat zamýšlený text, 3. opětovným kliknutím na tlačítko uzavřít tag.
  Příklad formátování příspěvku

 • 1. Napsat zamýšlený text, 2. označit napsaný text, 3. kliknutím na tlačítko text naformátovat.
  Příklad formátování příspěvku

Formátování textu
 • Základní nastavení
Tag Popis Zobrazení v diskusi
\b{váš text} Tučně Tučně váš text
\i{váš text} Kurzíva Kurzíva váš text
\u{váš text} Podtržení Podtržení váš text
\+{váš text} Horní index Horní index ABCváš text
\-{váš text} Dolní index Dolní index ABCváš text
\strike{váš text} Přeškrtnutí váš text
\center{váš text} Vycentrování textu
váš text
\indent{váš text} Odsazení textu
váš text
\c{autor,č. příspěvku,text} Citace z jiného příspěvku,
vkládání ikonkou u příspěvku Citace
Text
(Poslal autor)

 • Barvy
Tag Popis Zobrazení v diskusi
\black{váš text} Černý text váš text
\gray{váš text} Šedý text váš text
\white{váš text} Bílý text váš text
\red{váš text} Červený text váš text
\orange{váš text} Oranžový text váš text
\yellow{váš text} Žlutý text váš text
\green{váš text} Zelený text váš text
\cyan{váš text} Azurový text váš text
\blue{váš text} Modrý text váš text
\purple{váš text} Fialový text váš text
\rgb{#123456,váš text} Barevný text; barva je zadaná
šestimístným hexadecimálním
kódem v RGB.
váš text

 • Velikost textu
Tag Popis Zobrazení v diskusi
\2{váš text} Největší text váš text
\1{váš text} Velký text váš text
\0{váš text} Normální text váš text
\-1{váš text} Malý text váš text
\2{váš text} Nejmenší text váš text

 • Font
Tag Popis Zobrazení v diskusi
\font{Arial,váš text} Font písma, lze zadat název jakéhokoliv fontu,
je ale třeba dát pozor na escapování čárek
váš text
\sans-serif{váš text} Bezpatkové písmo (Arial) váš text
\serif{váš text} Patkové písmo (Times) váš text
\monospace{váš text} Písmo s pevnou šířkou váš text

Odkazy
Tag Popis Zobrazení v diskusi
\link{https://www.k-report.net/,text odkazu} Odkaz text odkazu
\newurl{https://www.k-report.net/,text odkazu} Odkaz s otevřením
v novém okně/panelu Odkaz
text odkazu
\mail{redakce@k-report.net,text odkazu} Odkaz na e-mail text odkazu

Při vkládání odkazů je třeba dát pozor na escapování čárek. Při vložení odkazu tlačítkem by mělo být escapování zajištěno automaticky.


Smajlíci
Tag Popis Zobrazení v diskusi
\clipart{happy} Smajlík, vkládání kliknutím na vybraný obrázek ve formuláři.
:) Smajlík "happy" (zkrácený zápis) :)
;) Smajlík "wink" (zkrácený zápis) ;)
:( Smajlík "sad" (zkrácený zápis) :(
:o Smajlík "coze" (zkrácený zápis) :o
:| Smajlík "lame" (zkrácený zápis) :|

Zvláštní znaky
Tag Popis Zobrazení v diskusi
\char{64} Znak uvedený ASCII kódem, výběr z tabulky Znak @
\ch{c} Copyright (zkrácený zápis) ©
\ch{deg} Stupeň (zkrácený zápis) °
\ch{nullset} Průměr (zkrácený zápis) Ø
\ch{br} Zalomení textu ABC
DEF
\ch{line} Vodorovná čára

Escapování znaků

Zpětná lomítka a složené závorky mají při zpracování příspěvku zvláštní funkci. Pokud je chcete použít jako text, musíte je "escapovat", tedy před nimi napsat jedno zpětné lomítko. Podobně v zápisu argumentů v tagu je potřeba escapovat čárky v rámci jednoho argumentu (např. výčet fontů, URL). Čárky není třeba escapovat v posledním argumentu tagu a v tagu o jediném argumentu.

Tag Zobrazení v diskusi
\\ \
\{ {
\} }
\, ,

Tabulky a seznamy
Tag Popis Zobrazení v diskusi
\table{A,BC
D,E,F
G,H,}
Tabulka, prvky v řádku odděluje čárka nebo tabulátor, řádky odděluje zalomení textu Tabulka
ABC
DEF
GH
\list{A
B
C
}
Seznam s odrážkami, prvky odděluje zalomení textu
 • A
 • B
 • C
\olist{A
B
C
}
Číslovaný seznam, prvky odděluje zalomení textu
 1. A
 2. B
 3. C

Ke vkládání tabulek lze kromě textového zápisu a editoru tabulek Tabulka použít i jednoduché kopírování z tabulkového editoru do prázdného tagu \table{}.


HTML

Kromě formátovacího jazyka pro diskusní software lze v příspěvcích používat i vybrané tagy z jazyka HTML. Povolené znaky jsou následující: <a> (s atributy href a target), <b>, <blink>, <center>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <h7>, <i>, <pre>, <strike>, <sub>, <sup> a <u>


Přílohy
Tag Popis Zobrazení v diskusi
\obrazek{573495} Obrázek s náhledem, vkládání pomocí tlačítka "Poslání obrázku..."
Povolené formáty: jpg
Maximální rozměry: 1280x1280 pixelů
Maximální velikost: 400 kB
\popjpeg{123456,popis obrázku}
\popgif{123456,popis obrázku}
\poppng{123456,popis obrázku}
Malý obrázek v plné velikosti, vkládání pomocí tlačítka "Poslání přílohy..."
Povolené formáty: jpeg, gif, png (pouze registrovaní uživatelé)
Maximální rozměry: 320x240 pixelů (pouze registrovaní uživatelé)
popis obrázku
\popattach{123456,popis souboru}
Přiložený soubor, vkládání pomocí tlačítka "Poslání přílohy..."
Maximální velikost: 850 kB (pouze registrovaní uživatelé)
application/pdfpopis souboru
soubor.pdf (313.3 k)

Předchozí část nápovědy | Další část nápovědy