Diskuse K-report » Archiv 2016 » Železnice » Otázky - zodpověz, kdo víš a znáš » Archiv diskuse Otázky - zodpověz, kdo víš a znáš do 25. 10. 2016 předcházející | další

Archiv diskuse Otázky - zodpověz, kdo víš a znáš do 25. 10. 2016

dolů
   autor příspěvek
ferova_konkurence
Neděle, 23. října 2016 - 00:40:30  
Neregistrovaný host
89.29.114.202
ivan.66:
Předpis SŽDC D1:
1520. Ve stanicích s DOZ je dovoleno odstavovat vozidla (včetně hnacích vozidel) jen na koleje,
které jsou z obou stran opatřeny odvratnými kolejemi nebo výkolejkami, popř. zarážedlem. Není-li
to možné, musí dopravce vozidla na příslušné straně zajistit uzamykatelnou podložkou pro zajiště-
ní boční ochrany jízdních cest. Klíče (číselné kódy) od zámků uzamykatelných podložek se uloží
(oznámí) na místo určené ZDD.
Stejné podmínky platí pro stanice s výlukou dopravní služby výpravčího, pokud zůstanou
vozidla odstavena i v době trvání této výluky.
Podrobnosti musí být uvedeny v ZDD.
Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na odstavená vozidla, která jsou pod trvalým do-
hledem zaměstnance dopravce.

Poznámka: O tom, zda je stanice s DOZ se dozvíte v TTP, tabulka 1, sloupec 1 vlevo od názvu žst. bude uvedeno "DOZ".
Neděle, 23. října 2016 - 11:31:44  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 22
Registrován: 7-2015
Dík. Měl jsem za to, že u hnacích vozidel, když je zajištěno ruční brzdou pod zámkem- např. v uzamčené kabině, tak se to uzamykatelnými podložkami řešit nemusí. Jak je vidno, mýlil jsem se. Takže budeme vozit další krámy na mašině. A v dohledné době budou dálkově řízena většina tratí, takže je to čím, dál aktuálnější.

(Příspěvek byl editován uživatelem ivan.66.)
Bobo
Neděle, 23. října 2016 - 12:42:45  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 13279
Registrován: 5-2002
1505. K zajištění vozidel proti ujetí se smí používat jen ruční nebo průběžné brzdy a prostředky
k zajištění vozidel proti ujetí, kterými jsou dřevěné klíny, zarážky, kovové podložky nebo uzamykatelné
kovové podložky.
Dřevěnými klíny se podkládají hnací vozidla..........

Uzamykatelná kovová podložka se používá pro zajištění odstavených vozidel proti ujetí
nebo může zajištovat odstavená vozidla místo výkolejky (při jejím poškození apod). Nesmí se používat
pro zajištění hnacích vozidel a pro zajištění vozidel s menším průměrem kol než 840 mm.

kolisti = piráti chodníků
<font color="ffff00">neosvětlený cyklista = žádný cyklista</font>
jsem nucen používat automobil. na chodníku díky kolistům není bezpečno
http://www.stopkoureni.cz/
Starý Vlk
Neděle, 23. října 2016 - 12:43:27  
Neregistrovaný host
90.178.49.205
ferova_konkurence, ivan.66
Výňatek Z D 1 SŽDC.
1505. K zajištění vozidel proti ujetí se smí používat jen ruční nebo průběžné brzdy a prostředky k zajištění vozidel proti ujetí, kterými jsou dřevěné klíny, zarážky, kovové podložky nebo uzamykatelné kovové podložky.
Dřevěnými klíny se podkládají hnací vozidla.
Zarážky se dvěma přírubami se mohou používat k zajišťování vozidel proti ujetí i tam, kde je jejich používání k zastavování vozidel při posunu zakázáno. Zarážky s jednou přírubou lze používat k zajištění stojících vozidel proti ujetí pouze během posunu, kdy jsou vozidla pod dozorem člena posunové čety.
Uzamykatelná kovová podložka se používá pro zajištění odstavených vozidel proti ujetí nebo může zajištovat odstavená vozidla místo výkolejky (při jejím poškození apod). Nesmí se používat pro zajištění hnacích vozidel a pro zajištění vozidel s menším průměrem kol než 840 mm.
====
Takže na mašině možná-kdyby bylo třeba zajistit zanechanou soupravu-u motorových a elektrických vozů a jednotek ne. Ty se prostě musí odstavit na kolej, kde je odvratná výměna či výkolejka, tam stačí podložení klíny+ruční brzda (její ekvivalent). Pokud to nejde, musí je někdo po dobu odstavení střežit.
Neděle, 23. října 2016 - 14:45:32  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2259
Registrován: 2-2010
ivan.66+Bobo+SV: jenže ono také platí, že uzamykatelnou podložkou se naplňuje ustanovení D1,čl. 2807:
"Ve stanicích, které nejsou nepřetržitě obsazeny zaměstnancem vykonávajícím dopravní službu, lze odstavit vozidla jen na koleje, které mají z obou stran zařízení, zabraňující nežádoucímu ujetí vozidel (odvratnou výhybku, výkolejku nebo zarážedlo kusé koleje) do vlakových cest nebo do prostoru nástupiště, pokud je k němu přístup cestujících uskutečňován přes příslušnou kolej.
V nezbytných případech lze odstavit vozidla na kolejích nesplňujících podmínku předchozího odstavce, pokud budou zajištěna z obou stran uzamykatelnou podložkou. Klíč (číselný kód) od zámku uzamykatelné podložky se uloží (oznámí) na místo určené ZDD.
Dále platí čl. 1523: "ZDD může v odůvodněných případech:
a) zpřísnit způsob zajištění vozidel proti ujetí;
b) zakázat odstavování vozidel na spojovacích kolejích;
c) zakázat odstavování vozidel na dopravních kolejích bez odvratných kolejí (výkolejek) ve stanicích s DOZ nebo ve stanici s výlukou dopravní služby výpravčího.
Schvalovatel ZDD musí zajistit, aby toto zpřísnění, popř. zákaz byl uveden v TTP."

Dále viz text ferova_konkurence. Takže je třeba nahlédnout do TTP.
Neděle, 23. října 2016 - 17:18:26  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1267
Registrován: 10-2009
Odstavování vozidel, vč. HV a SHV, je stále větší problém. Dopravců už je, dle zprávy v Železničáři, 104. Každý musí mít s sebou dostatek zajišťovacích prostředků. Podkládat uzamykatelnou podložkou je nutno ze všech stran, kde není odvrat nebo výkolejka. Což je na dopravních kolejích málokde. I proti stoupání je nutno podkládat! Ne jak jsme byli poučováni zaměstnavatelem, že jen proti spádu. No a co pak s těma klíčema, že? Už je problém i s klíčema od mašin. Je to prostě čím dál lepší. Zajímavé je, že silniční doprava si nevymýšlí stále nové překážky provozu, tak, jako česká železnice.
Starý Vlk
Neděle, 23. října 2016 - 22:04:12  
Neregistrovaný host
90.178.49.205
Haan: Ovšem to nic nemění na tom, že uzamykatelná podložka je pro zajištění hnacího vozidla či vozidla s koly o průměru menším než 840 mm nepoužitelná, protože jasně vyslovený zákaz čl. 1505 D1 je prostě zákaz. Pokud nějaký jiný článek předpisu by měl toto povolit, byl by to (je?) předpisový paskvil.
Pondělí, 24. října 2016 - 00:04:53  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2261
Registrován: 2-2010
Starý Vlk:
"Ovšem to nic nemění na tom, že uzamykatelná podložka je pro zajištění hnacího vozidla či vozidla s koly o průměru menším než 840 mm nepoužitelná, protože jasně vyslovený zákaz čl. 1505 D1 je prostě zákaz. Pokud nějaký jiný článek předpisu by měl toto povolit, byl by to (je?) předpisový paskvil."

To, co píšete, nezpochybňuji. HV, SHV, či vozidla s koly o průměru menším než 840 mm se zajistí podle instrukcí dopravce. Přesto uzamykatelné podložky podle čl.2807 musí být na kolej umístěny proto, aby zabránily nežádoucímu ujetí vozidel do vlakových cest (není-li odvratná výhybka, výkolejka nebo zarážedlo kusé koleje) nebo do prostoru nástupiště, pokud je k němu přístup cestujících uskutečňován přes příslušnou kolej. Čl.2807 není o zajišťování vozidel (on ty články 1505 a další zpřísňuje) ale o chybějícím odvratu, výkolejce, zarážedlu kusé koleje tam, kde je v nezbytných případech nutno vozidla nechat odstavená v době, kdy ve stanici není nikdo. Co když Vám ty zarážky, podložky, klíny někdo sebere, nebo si s nimi zatopí a ruční brzdy vám ta vozidla neudrží? Kam se asi nekontrolovaně rozjedou(?) - do vlak. cesty nějakému vlaku, nebo přes přechod, kde jdou lidé?
Samosebou, že se totéž může stát i ve stanici, kde pořád někdo vykonává dopravní službu. Ale aspoň tam je naděje, že to možná dotyčný včas zjistí. Anebo ZDD zakáže na takové koleje vozidla odstavovat. A vše se dočtete v TTP.
Mladějov
Pondělí, 24. října 2016 - 00:55:46  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 8907
Registrován: 3-2007
Faajn. Takže prosím o radu : Nákladní vlak je v takovéto stanici "uhnut" a čeká (dispozice, spadlá trolej jinde, třeba). Uplyne mu pracovní doba, není možné zajistit vystřídání, uzamykatelné podložky žádné, veškeré místnosti uzamčeny.
Co tedy má dotyčný fíra udělat, aby neporušil D1 ? Bivakovat tam dvacet hodin ?

Děkuji za odpověď.
Pondělí, 24. října 2016 - 05:55:56  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2149
Registrován: 1-2006
Pokud dopravce není schopen zajistit své povinnosti v podobě vystřídání, požadovaného dohledu či potřebných podložek, pak je jeho povinností o tom včas informovat SŽDC, která potřebná opatření zajistí na jeho náklady.
V případě vícečetného opakování se dopravce dočká řešení otázky, zda je vůbec způsobilý ke vpuštění na dopravní cestu.
Pondělí, 24. října 2016 - 07:50:28  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2262
Registrován: 2-2010
Mladějov:
"Faajn. Takže prosím o radu : Nákladní vlak je v takovéto stanici "uhnut" a čeká (dispozice, spadlá trolej jinde, třeba). Uplyne mu pracovní doba, není možné zajistit vystřídání, uzamykatelné podložky žádné, veškeré místnosti uzamčeny.
Co tedy má dotyčný fíra udělat, aby neporušil D1 ? Bivakovat tam dvacet hodin?"
Bivakovat tam, dokud nebude vystřídán na ose. A kdy taková nezbytná situace podle Vás může nastat, pokud to není kalamita způsobená přírodou nebo nehodou?
VIA
Pondělí, 24. října 2016 - 08:37:25  
Neregistrovaný host
89.203.212.123
Uzamykatelné podložky jsou v každé stanici na DOZ na místě k tomu učeném, uvedeném v PN DOZ. Tam je také uvedeno, který strojvedoucí může na takovou trať vyrazit a od čeho má mít klíče. To, že tedy zřejmě 90 procent strojvedoucích netuší jak se chovat při takové banalitě ve stanici na DOZ, je chyba, netroufám si hodnotit kde. Pokud netuší, nezbývá, než kempovat. Dispečer ho odtamtud určitě bez ohlášení předpisového zajištění nepustí. Pokud to zamkne a odjede, je to, řekl bych, hrubé porušení předpisů.
Pondělí, 24. října 2016 - 08:59:14  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 12210
Registrován: 5-2002
SV, Haan: Nesmí se používat pro zajištění hnacích vozidel a pro zajištění vozidel s menším průměrem kol než 840 mm.
Že jsem tak zvědavej: je tím míněn jmenovitý průměr nových kol nebo skutečný průměr?
Ona totiž například "rodiny" 843/943/043 nebo 810/010 mají vlečňáky s jmenovitým průměrem nových kol 840 mm - v reálu mají nová kola třeba 842 mm a sjetá smějí být až na 770 mm.
Pondělí, 24. října 2016 - 09:32:13  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2263
Registrován: 2-2010
Hajnej:
"SV, Haan: Že jsem tak zvědavej: je tím míněn jmenovitý průměr nových kol nebo skutečný průměr?
Ona totiž například "rodiny" 843/943/043 nebo 810/010 mají vlečňáky s jmenovitým průměrem nových kol 840 mm - v reálu mají nová kola třeba 842 mm a sjetá smějí být až na 770 mm."
Nuž, to nevím, to musí vědět strojvedoucí. Proto bych je v případě nutnosti nepředvídaného odstavení zajistila podle pokynů dopravce a dle čl. 1505. a Navíc bych tam z obou stran dala uzamykatelné podložky (na rovině, z kopce, do kopce), aby to v případě nepřítomnosti dopravní pracovníka, neujelo do VC, či do lidí. Jinak tam musím zůstat a nemohu odjet rg dopryč. Bavím se o mimořádnostech potřeby odstavování vozidel na kolejích, které nemají odvrat, výkolejku, šturc, případně je tam přechod. Pravidlo řeší GVD, PNDOZ příp. TTP tak, jak píše VIA.
Pondělí, 24. října 2016 - 09:46:55  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1268
Registrován: 10-2009
Pane Hajnej, on se asi bere jmenovitý průměr. Ale nejsem si jist, jak by to dopadlo, kdyby něco. Tak, jako skončil v létě jízdu Railjet z Grazu v Brně, pro malý - nedovolený průměr kol.
Pro Mladějova a spol. Nemusí docházet k žádným vyjímečným situacím. Třeba: Přijede vlak do stanice a v ní se nalézá jen jedna uzamykatelná podložka. Nebo žádná, protože už tam jeden vlak odstaven a uzamčen ke kolejím je a ve stanici má dopravce ČD jen jednu sadu (2 ks) podložek. Může jít strojvedoucí pryč? Směna mu skončila, je tedy osobou - občanem ve svém osobním volnu. Komu to ohlásí a co mu řekne? Může strojvedoucí zavolat na CDP a oznámit, že souprava není zajištěna předepsaným způsobem? Bylo by to taky řešení. Co by udělal úsekový dispečer (úd), to by mě zajímalo. Já na jeho místě bych zakázal další dopravu přes stanici DOZ i v sousedních úsecích. Jaká byla praxe letos v létě? Inu, taková, že strojvedoucí si to vzal na sebe, jako obvykle. Aby zachránil dráhu. Aby byl loiální ke svému zaměstnavateli, na kterého celý rok nadává. Ale to se dostáváme od předpisů jinam. I když to s předpisy souvisí. Dalším nedostatkem, který D1 samozřejmě neřeší, ale strojvedoucí již ano, je fakt, že tato činnost je něčím navíc, co přinesla dálkovina. A z toho plyne, že SŽDC ušetřila část zaměstnanců a dopravcům zato práce přibyla. Ale dopravci, aspoň u toho mého je to až chorobné, chtějí šetřit. A teď by měli snad zaplatit zvýšenou potřebu pracovní doby zaměstnance?! Tak to půjde těžko. Proto se na podkládání nepřidalo nic nebo téměř nic pracovní doby. Má to ten strojvedoucí za povinnost dělat v době svého osobního volna? Zvlášť když si to ani připsat nemůže, mnohdy je mezi směnami sotva těch povinných 6 hodin odpočinku. Část kolegů to řeší tím, že ve volné neděli jdou na mši a doufají, že to ohlídá ten nahoře. Třeba to funguje, co já vím? Jen by mě zajímalo, čím to podloží vlakový personál zbývajících dopravců. Píše se, že "zajišťovací prostředky zapůjčí SŽDC". Tak bych teda rád věděl, kde se ta půjčovna nachází. Přeju všem hezký podzimní den. P.
22michal
Pondělí, 24. října 2016 - 09:48:18  
Neregistrovaný host
85.93.96.37
Hajnej- selský rozum by řekl, že se to bude řídit tím, jaký nejmenší průměr může mít dvojkolí na dané řadě. Ale jak je to doopravdy, nevím.
Mladějov
Pondělí, 24. října 2016 - 10:02:15  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 8908
Registrován: 3-2007
Pokud to zamkne a odejde..hrubé porušení předpisů

Takže tam musí po své pracovní době bivakovat, bez jídla, vody třeba ještě x hodin ?
No to by mne moc zajímalo, co by tomuhle "výkladu" řekl právník. Tím zase porušuje jiná ustanovení, třeba o délce pracovní doby, tedy zákon. Takže se dovolím domnívat, že když by odešel, případný soud by vyhrál.
Mladějov
Pondělí, 24. října 2016 - 10:31:00  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 8909
Registrován: 3-2007
Vážená dámo, zajištění bezpečnosti utažením patřičného množství ručních brzd je dostatečné. A tohle by posuzoval soud, ne někdo od SŽDC či DI.
Požadovat po někom, aby po třináctihodinové směně někde dřepěl bez vody, jídla a WC třeba dalších šest hodin jen proto,že někdo napsal další větičku do předpisu, prostě nemůžete.
Lidi nejsou nevolníci.

(Příspěvek byl editován uživatelem Mladějov.)
VIA
Pondělí, 24. října 2016 - 10:35:18  
Neregistrovaný host
89.203.212.123
Já bych nebivakoval, bo vím, kde vzít podložku, a kde jsou od nich klíče. Pokud bych nevěděl, volal bych dispečera, svého, DOZ, prostě jednal. Ale rozhodně bych od toho neodešel, jednou jsem tak již na vystřídání čekal. A ano, nevolal jsem odbory,a ni právníka, ale byl tam hoďku zadarmo, než se dostavil kolega na vystřídání, který to tam hlídal dál. U soudu bych skončit nechtěl, kvůli takové prkotině, jako že tam chvilku počkám. On mi to zaměstnavatel vynahradil jinak. Takže za mne raději chvilku bivak, než pak soud, proč jsem nezabezpečil, atp., kdyby to opravdu někam ujelo. Asi mám priority nějak jinak.

Co se týče diskuze o průměru kol, tak pokud to není míněno jako žert, tak bych o tom nepřemýšlel. Když to přeženu, tak raději založit třeba podvozky Vz. 53 blbě, než vůbec, byť proti předpisu. Je vidět, kam spěje tohle uvažování. Hajnej, kolik myslíte, že fírů tuší, jaký průměr kola mají pod sebou? Myslím tím jmenovitý, a ne už vůbec takovou broskvovinu jako "aktuální 839,63 mm" [crazy]
Starý Vlk
Pondělí, 24. října 2016 - 10:37:43  
Neregistrovaný host
90.178.49.205
Haan 2261: Pak tam ty podložky ale nebude dávat zaměstnanec dopravce (strojvedoucí), ale někdo jiný, když mají nahrazovat něco, co není vlastnictvím dopravce. Nebo to, po dohodě s provozovatelem dráhy, zaměstnanec dopravce udělá a nechá si to zaplatit, neboť je to něco navíc. A náklady na to může dopravce požadovat po provozovateli.

Hungry_bear 2149: Co je dopravci do toho, že z důvodů, které nezavinil ani nezpůsobil, není možné řádně odstavit vlak, který nemůže jet dál? Dopravce má zajišťovat, aby byl strojvedoucí vystřídán i v situaci, na jejímž vzniku se nepodílel a o které mnohdy vůbec neví? Za to, co způsobil provozovatel dráhy (nesjízdnost trati) mu dopravce určité platit nic nebude. Spíše by to mohlo být naopak. A na předem plánované odstavení si dopravce strojvedoucího (hnací vozidlo), vybaví příslušnými pomůckami předem.
VIA
Pondělí, 24. října 2016 - 10:38:49  
Neregistrovaný host
89.203.212.123
Moje matka říkává: Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody.
Prostě bych to řešil, ale až POTOM, po splnění toho, že to zabezpečím. Mladějove, vy byste doma dobře usnul, kdyby někde v Prdelákově stálo Vámi opuštěných 1800t jen tak podle předpisu zabezpečených na klikách na dopravní koleji? Já moc ne...
Pondělí, 24. října 2016 - 10:39:44  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2265
Registrován: 2-2010
Mladějov: jenže v případě mimořádností-kalamita, nehoda-musí volit strojvedoucí mezi dvěma "zly". A tím zvoleným zlem musí být prvořadě zajištění bezpečnosti, nikoliv překročení jeho zákonem a předpisy stanovené max.pracovní doby, ve které sic jen sedí na HV, ale neřídí.
"Požadovat po někom, aby po třináctihodinové směně někde dřepěl bez vody, jídla a WC třeba dalších šest hodin, prostě nemůžete. Lidi nejsou nevolníci."
To chápu. Existuje pravidlo-GVD a zpracování turnusů. Ale pak jsou také mimořádnosti, které nelze do pravidel zahrnout a ty se řeší operativně. Ať si dělá, kdo chce, co chce. Já bych odtud neodjela bez splnění podmínek v D1. A zaplacení přesčasu bych si zdůvodnila a taky vyřvala.
Omlouvám se za smáznutý můj předchozí příspěvek.
VIA
Pondělí, 24. října 2016 - 10:44:29  
Neregistrovaný host
89.203.212.123
SV: Však ty uzamykatelné podložky jsou ve vlastnictví provozovatele dráhy a v jeho prostorách. Strojvedoucí je tam "jen" položí a zajistí a ohlásí.

PS: Chtěl jsem ještě něco připsat, ale smazal jsem to... Vlastně bych opakoval jinými slovy to, co je v mém předchozím příspěvku. Máti moje, jakou Ty máš zase pravdu.[kladivo]
Mladějov
Pondělí, 24. října 2016 - 11:00:10  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 8911
Registrován: 3-2007
Ano a podruhé, vámi ignorováno - utažení potřebného počtu klik je bezpečné ve stanici, kde je výpravčí, ale není bezpečné ve stanici, kde není ?

Klasický přístup "Co se napíše do Bible (D1) musí být pravda".
Pondělí, 24. října 2016 - 11:04:34  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2266
Registrován: 2-2010
Mladějov: "Klasický přístup "Co se napíše do Bible (D1) musí být pravda".
A klasicky z toho, co je napsáno v D1 bude vycházet i soudce a podle toho rozhodne.[wink]
Mladějov
Pondělí, 24. října 2016 - 11:10:51  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 8913
Registrován: 3-2007
No to vycházet bude, nakonec jsem to zde uvedl myslím první já, ale dogmatický výklad předpisu nemůže jít proti zákonům této země a nad extrémem vaším, někoho nutit trávit dalších x hodin někde bez vody, jídla a WC, by se soud asi hodně podivil a média měla o čem psát, hlavně o tom, kam vede předisový dogmatismus a jak to "těm vevnitř" ani nepřipadá divné, zvláštní, nepatřičné. Teda když tam nemusej sedět oni, když to "jen" nařizujou.

Můj první odstavec opět ignorován, ten se nehodí do krámu, že..?

(Příspěvek byl editován uživatelem Mladějov.)
VIA
Pondělí, 24. října 2016 - 11:19:16  
Neregistrovaný host
89.203.212.123
Mladějove, ženete to do extrému a zcela zbytečně. My hledáme cestu, jak to po dohodě s lidmi okolo vyřešit, aby tam nikdo nezemřel hlady. Vy už jste naježený a koukáte koho kolem naprdnout, na koho to hodit a s kým se soudit. Já myslím, že kdyby šlo do tuhého, byla mimořádka, nejezdilo se, tak to klidně objede pohotovostní výpravka autem a třeba by dovezl i ty prostředky a možná i něco proti smrti hladem. Za sebe končím, já vím, co budu dělat, až někde v lese temném na DOZ budu řešit mimořádnost. Doufám, že na koleji vedle nebude nějaký profiprudil z Mladějova. Třeba bych mu mohl půjčit klíč od místnosti se zajišťovacími prostředky, ale raději budu dělat, že ho nemám, ať nepřijde o tu báječnou možnost se soudit a poskytovat stravu médiím:-) Hodně štěstí.[kladivo]
Pondělí, 24. října 2016 - 11:25:20  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2267
Registrován: 2-2010
Mladějov: "Můj první odstavec opět ignorován, ten se nehodí do krámu, že..?"
Odpověď si přečtěte v mém příspěvku 2261-poslední odstavec: "Samosebou, že se totéž může stát i ve stanici, kde pořád někdo vykonává dopravní službu. Ale aspoň tam je naděje, že to možná dotyčný včas zjistí. Anebo ZDD zakáže na takové koleje vozidla odstavovat."
Mladějov
Pondělí, 24. října 2016 - 11:26:58  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 8914
Registrován: 3-2007
No, víte, na tom, že se něco nařídí, a až dodatečně se to řeší a "nějak to dopadne, však oni dole si poradí" se hřeší celá léta.
Profesionální přístup by byl napřed ty možné problémy pojmenovat, analyzovat, udělat řešení a až pak to nařídit předpisem.
Jinak se tomu říká také "systémový přístup".
Ale koukám, že vlastně dodatečné hašení problémů vzniklých bordelem nikomu už nevadí..ideální stav nejen pro SŽDC.

No a asi počtvrté a to, co by soudce zajímalo : Proč je utažení RB jednou bezpečným zajištěním vlaku a v téže stanici na téže koleji o týden později není.

Protože to píšou v předpise ? No to je argumentace.


EDit : Haan, naše příspěvky se minuly a Via: Jo ono je pruzení, chtít, aby se postupovalo systematicky a ne chaoticky ?
Tak pak joo..

(Příspěvek byl editován uživatelem Mladějov.)
Pondělí, 24. října 2016 - 11:37:23  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2268
Registrován: 2-2010
Mladějov: To není o demagogickém výkladu, ale o vině. Podle svého nejlepšího svědomí a uvážení může strojvedoucí jednat jen v případech, které v předpise nejsou uvedeny. A tento zde diskutovaný případ tam uveden je a zcela jasně. To, že se může stát, že ani v trvale obsazené stanici nezjistí dopravní pracovník, že se ta vozidla (předtím řádně zajištěna podle čl.1505 a následných) dala samovolně do pohybu a vjela na přechod s lidmi, či do VC jiného vlaku, už ale v takovém případě není problém a ani vina strojvedoucího. A o tom to je.
VIA
Pondělí, 24. října 2016 - 11:46:56  
Neregistrovaný host
89.203.212.123
Ještě snad trochu: Ano, Váš přístup považuji za prudění. Neboť na problém typu:

Faajn. Takže prosím o radu : Nákladní vlak je v takovéto stanici "uhnut" a čeká (dispozice, spadlá trolej jinde, třeba). Uplyne mu pracovní doba, není možné zajistit vystřídání, uzamykatelné podložky žádné, veškeré místnosti uzamčeny. tu je několik odpovědí. Ta varianta by systémově neměla nastat. Jak jsem byl již napsal: Uzamykatelné podložky jsou v každé stanici na DOZ na místě k tomu učeném, uvedeném v PN DOZ. Tam je také uvedeno, který strojvedoucí může na takovou trať vyrazit a od čeho má mít klíče. A tady bych začal. Pak až bych řešil mimořádnosti, které bude řešit obtížnější, s trochou osobního nasazení, a zde i se znalostmi o DOZ, které se u strojvedoucího předpokládají. (byť někdy možná marně, jak vidím...)
Starý Vlk
Pondělí, 24. října 2016 - 11:59:08  
Neregistrovaný host
90.178.49.205
VIA
Pondělí, 24. října 2016 - 10:44:29
Ano, podložky si strojvedoucí najde, položí je a zamkne. A tu dobu, kterou u toho stráví, si nechá zaplatit, pokud bude nad jeho pracovní dobu. To je totiž přesně to, o čem jsem psal. Ne že si bude strojvedoucí nějaké podložky vozit s sebou.
VIA
Pondělí, 24. října 2016 - 12:09:57  
Neregistrovaný host
89.203.212.123
SV:
Někde jsem psal, že si vozí podložky s sebou? Já tak nějak předpokládám, že pokud je strojvedoucí ve službě, že to dělá v pracovní době. Pokud je to Mladějovem nastíněná mimořádnost, je třeba k ní tak přistupovat a i to tak mzdově řešit. Víc už k tomu fakt asi nevymačkám.
O úspěšnosti vymáhání mzdových náhrad dopravcem na SŽDC nás tu prosím informujte. Hezký den bez mimořádností.
Pondělí, 24. října 2016 - 12:13:51  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 12220
Registrován: 5-2002
VIA: Hajnej, kolik myslíte, že fírů tuší, jaký průměr kola mají pod sebou?
To je mi celkem fuk a je to jejich boj, jak budou postupovat.
Mně jde o to, že by se měl předpisotvůrce vyjádřit jasně - právě proto, že je dlouholetým zvykem mluvit o průměru nových kol a ne o tom aktuálním.
Starý Vlk
Pondělí, 24. října 2016 - 12:19:46  
Neregistrovaný host
90.178.49.205
VIA
Pondělí, 24. října 2016 - 11:46:56
Ještě k vašemu příspěvku: trochu se mi nelíbí, jak předpokládáte, že strojvedoucí moc o DOZ nevědí. Taková prehistorická DOZ, jako byla na trati Plzeň-Cheb už neexistuje, tam strojvedoucí i sám sobě obsluhoval elektromotorické přestavníky výměn a další vychytávky. O tomhle musel něco vědět a speciálně z toho byl zkoušen. Ale vše ostatní-kde je jaký klíč a od čeho, co má komu říci a zavolat, mu sděloval dispečer DOZ. Bez spojení s ním vlak stál.
Dnes je to stejné-je problém, dispečer, event. strojvedoucí naváže spojení. No a pak už dostává pokyny od toho, kdo to tam řídí-to jest od dispečera. Pokud jsou splnitelné-drtivá většina-tak to udělá a zase jen dispečerovi řekne, co udělal. Takže stačí, když strojvedoucí ví, kam zavolat a nic víc znát nepotřebuje. Protože když žádné, ani náhradní, spojení nefunguje, vlak stojí. Žádný strojvedoucí ze své iniciativy nebude pokládat a zamykat podložky, aniž by k tomu dostal od dispečera pokyn.
O úspěšnosti vymáhání mzdových náhrad na SŽDC vás bohužel jako strojvedoucí informovat nemohu. To by mohl udělat někdo jiný, konkrétně ten, kdo strojvedoucí vyplácí mzdu.
VIA
Pondělí, 24. října 2016 - 12:35:37  
Neregistrovaný host
89.203.212.123
SV: Já tu neznalost nepředpokládám. Já jsem na tom ještě trošku hůř. Já to pozoruji... A vy mi to potvrzujete. Myslím, že jste asi PN DOZ k nějakým tratím moc pozorně nečetl...

Tak třeba namátkou:

Toto Prováděcí nařízení pro trať s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením
(dále jen PNDOZ) stanovuje pravidla pro výkon dopravní služby a obsluhu dálkově
ovládaného zabezpečovacího zařízení na trati Střelice (mimo) - Rakšice (mimo),
Moravské Bránice - Ivančice.
PNDOZ platí jen v návaznosti na příslušná ustanovení dokumentů a předpisů
vnitropodnikové legislativy SŽDC (DAP) nebo ustanovení těchto předpisů a norem
doplňuje.
Toto PNDOZ je nedílnou součástí přílohy 5A staničních řádů ŽST Silůvky, Moravské
Bránice, Moravský Krumlov, Ivančice, Rakšice a Střelice.
Opatření týkající se dopravní služby na trati s dálkově ovládaným zabezpečovacím
zařízením Střelice (mimo) - Rakšice (mimo), Moravské Bránice - Ivančice včetně
ZDD a VR musí být zpracována a vydána v souladu s dokumenty a předpisy
vnitropodnikové legislativy SŽDC (DAP) a návaznými ustanoveními tohoto PNDOZ.
Ustanovení tohoto PNDOZ může měnit a doplňovat nebo z něj povolovat výjimky jen
schvalovatel, kromě ustanovení, která vyplývají z obecně závazných právních
předpisů.
Toto PNDOZ je závazné pro:
- všechny zaměstnance SŽDC, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na
organizování, řízení nebo provozování drážní dopravy na tratích Střelice –
Hrušovany nad Jevišovkou a Moravské Bránice - Ivančice v traťových úsecích
Střelice - Rakšice a Moravské Bránice - Ivančice;
- všechny zaměstnance SŽDC, kteří se podílejí na provozování dráhy na tratích
Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou, Moravské Bránice – Ivančice, v traťových
úsecích Střelice - Rakšice, Moravské Bránice – Ivančice, a při jejich pracovní
činnosti v dálkově řízených stanicích a v přilehlých mezistaničních úsecích
dochází k ovlivňování provozování drážní dopravy;
-právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního vztahu se SŽDC využívají
jimi provozovanou dopravní cestu na trati na tratích Střelice – Hrušovany nad
Jevišovkou, Moravské Bránice – Ivančice, v traťových úsecích Střelice -
Rakšice, Moravské Bránice – Ivančice, a tímto smluvním vztahem jsou k tomu
vázány;
- právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního vztahu se SŽDC
vykonávají práce nebo jinou činnost na tratích Střelice – Hrušovany nad
Jevišovkou, Moravské Bránice – Ivančice, v traťových úsecích Střelice - Rakšice,
Moravské Bránice – Ivančice, v důsledku které dochází k ovlivňování provozu
dráhy nebo drážní dopravy, kterou zajišťují SŽDC a tímto smluvním vztahem jsou
k tomu vázány.
Každá osoba, pro kterou je toto PNDOZ závazné, se musí před zařazením k
samostatnému výkonu dopravní služby nebo jiné činnosti na trati v traťovém úseku
Střelice - Rakšice seznámit s ustanoveními tohoto PNDOZ. Znalost PNDOZ je
nedílnou součástí poznání traťových a místních poměrů.
Vedoucí zaměstnanci SŽDC a dopravců, kteří určují zaměstnance k výkonu dopravní
služby, se musí před jejich zařazením vždy přesvědčit, zda splňují podmínky odborné
způsobilosti včetně znalosti tohoto PNDOZ.


A teď ruku na srdce. Kolik strojvedoucích ze sta tohle ví a zná? Čili, tu neznalost skutečně, jak píšete, předpokládám. Tím neříkám, že za to sami mohou.
Pondělí, 24. října 2016 - 12:39:54  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2922
Registrován: 11-2008
Nevím, pročetl jsem PNDOZ pro trať Č. Třebová - Kolín, a ZDD několika stanic na této trati, ale nenašel jsem konkrétně kde ty podložky najdu. Vždy pouze odkaz na "určené místo". Kde tuto informaci fira najde ?[andel][vypravci]
VIA
Pondělí, 24. října 2016 - 12:47:22  
Neregistrovaný host
89.203.212.123
Zkusil bych Přílohy 8 příslušných stanic ležících v oblasti DOZ. Namátkou jsem na Moravě klikal, je to tam. A třeba i Český Brod to tak má. Tam by to vše mělo v textu PN být.
podložka
Pondělí, 24. října 2016 - 12:49:06  
Neregistrovaný host
93.99.148.35
Uzamykatelné podložky na tratích s DOZ jsou v dopravách, od těch mají klíče pouze výpravčí. Takže pokud někde potřebuji uzamknout mimořádně vlak, výpravčí šup šup vezme kabelu a jede do té stanice. Pokud dopravce plánuje vlak odstavit, vozí svoje.
VIA
Pondělí, 24. října 2016 - 12:59:24  
Neregistrovaný host
89.203.212.123
podložka: Já myslím, že obecně nemáte pravdu. Budu teď volně citovat, neboť to z pdf nějak nemohu zkopírovat slovo od slova, ale je to třeba na Portále SŽDC, ZDD, staniční řády, Příloha 8.
Tam je např napsáno, že v ŽST A je x uzamykatelných podložek, místnost, kde jsou, kdo má klíč a kde se dá vyzvednout. Mj. je tam také povinnost vybavení vedoucích hnacích vozidel těmito klíči... a také povinnost strojvedoucího míti s sebou ve službe toto PN DOZ...

Překvapivé zjištění? Myslím, že pro mnoho lidí ano. Ale takových papírů je, a přesto vlaky ještě jezdí:-) My si to totiž opravdu na té železnici komplikujeme sami.
podložka
Pondělí, 24. října 2016 - 13:06:45  
Neregistrovaný host
93.99.148.35
Na trati, kde dělám, je to tak, jak jsem napsal. Je možné, že jinde je to jinak
Starý Vlk
Pondělí, 24. října 2016 - 13:28:47  
Neregistrovaný host
90.178.49.205
VIA: A teď ruku na srdce: k čemu ta znalost strojvedoucímu je? Sám od sebe nic z toho, o čem se květnatě vypráví v PNDOZ, stejně dělat nemůže. Vždy musí nejdříve navázat spojení s dispečerem. A ten mu přece řekne, co má udělat a sdělí mu, kde příslušné pomůcky a zařízení jsou v konkrétní dopravně k dispozici. Pokud to neví z hlavy, tak si to od svého stolu rozklikne v počítači. A jestli strojvedoucí neví, že ve stanici XY jsou podložky ve skladu číslo Z, tak se nic neděje. Řekne mu to dispečer, když mu vydá pokyn k odstavení vlaku. Jediné, co strojvedoucí z PNDOZ opravdu potřebuje, jsou telefonní čísla pro náhradní spojení s dispečerem. Ale i ta se dají zjistit jinak. Je docela úsměvná představa, že např. strojvedoucí z rychlíků budou mít s sebou klíče od všech pojížděných stanic s DOZ a ještě hromadu aktuálních PNDOZ.
VIA
Pondělí, 24. října 2016 - 13:43:25  
Neregistrovaný host
89.203.212.123
SV: Jo, tak s tím by se dalo částečně souhlasit. Ale diskuze nebyla o tom, k čemu je znalost čehokoliv komukoliv. To by se každý z předpisu mohl naučit jen kousky:-)
Martin2
Pondělí, 24. října 2016 - 16:54:35  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 3547
Registrován: 8-2005
ad VIA: prosím buďte konkrétní a uveďte trať s DOZetkou, kde musí mít strojvedoucí u sebe klíče od dopraven nebo jiných objektů, kde jsou uzamykatelné podložky uloženy. Nepotřebuji citaci, bohatě mi stačí jen ta trať, na portále si to dohledám. Jezdím na hodně tratích (cca 6) s DOZ (v Čechách) a nikde taková povinnost není. Jinak řečeno, vím že ve všech dopravnách uzamykatelné podložky jsou, ale jako strojvedoucí se k nim nemohu fyzicky dostat.
Díky za konkrétní odpověď.
Pondělí, 24. října 2016 - 17:37:51  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2269
Registrován: 2-2010
VIA: vše, co potřeba vědět, se dozví strojvedoucí buď přímo, nebo zprostředkovaně z PND7-část A konkrétního CDP.
Např. pro CDP Přerov-viz příloha 3-Seznam kolejí pro krátkodobé odstavování souprav.
A kde najde podložky se dozví z Provozního řádu CDP Přerov čl.:
246. Ve stanicích řízené oblasti (vyjma ŽST Vlárský průsmyk), které nejsou nepřetržitě obsazeny zaměstnancem vykonávajícím dopravní službu musí být uloženy uzamykatelné kovové podložky nebo přenosné uzamykatelné výkolejky pro zajištění odstaveného vozidla neschopného další jízdy. Klíče od místností s uloženými uzamykatelnými podložkami nebo přenosnými uzamykatelnými výkolejkami jsou uloženy u pohotovostních výpravčích.
247. Hnací vozidlo smí být uzamčeno v jakékoliv stanici řízené oblasti za podmínky, že osobní předání klíčů od hnacího vozidla mezi odstupující a nastupující lokomotivní četou zajistí příslušný dopravce.

Tak to bychom měli tyto 2 dokumenty (jen pro jedno CDP!), k tomu znalost D1, TTP a dopravcem předepsanou ne/znalost ZDD a dalších pro strojvedoucího kila závazných pokynů, nařízení, předpisů a vysvětlivek k nim. Věŕím, že jsou všechny v souladu! Myslíte, že je to možné uchovat vše v jednom mozku?
Pondělí, 24. října 2016 - 18:00:05  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2172
Registrován: 5-2008
Haan: co tak postavit tam někaký " domeček " , kde by bylo všechno potřebné uloženo , uzamčeno zámkem s "kodem ", ten "kod" se nahrá do služebních mobilů dopravců . A když vznikne potřeba tak si to ten strojvoda najde v mobilu ten kod a pokračuje si v činnsti .
Starý Vlk
Pondělí, 24. října 2016 - 18:19:51  
Neregistrovaný host
90.178.49.205
VIA: Ne. Znalost je to, co má zaměstnanec v úplném rozsahu znalostí. Nevím, zda tam různé přílohy různých Staničních řádu patří, domnívám se, že nikoli. Já už toho moc nenajezdím, ale bez detailní znalosti PNDOZ se obejdu, když něco nevím, tak se prostě zeptám nebo si nechám poradit. Zvlášť na DOZ je to nanejvýš vhodné, tam si stejně jako strojvedoucí nemohu bez souhlasu dispečera po dopravní stránce stejně nic udělat.
A pokud není předepsaná úplná znalost celého předpisu, tak se opravdu strojvedoucí (jakýkoli jiný zaměstnanec, pro kterého D 1 platí) naučí jen ty kousky. Příkladem budiž předpis SŽDC D 1.
Razak
Pondělí, 24. října 2016 - 19:03:26  
Neregistrovaný host
37.188.137.135
Nevíte, jestli mají ČD ve vlacích internet omezený FUP nebo neomezený? Protože kolikrát se připojím, ale rychlost je tragická, jindy bez problémů jedou videa. A to samozřejmě ve městě, chápu že když je slabý signál, je horší i rychlost. Mě jde o to, jestli je problém v dané WiFi něho může jít o vyčerpaný limit a pomalejší data, stejně jako u mobilního operátora. Popř proč např v tom samým panteru je rychlost rozdílná?
VIA
Pondělí, 24. října 2016 - 19:08:54  
Neregistrovaný host
78.80.72.120
Martin2: Ustanoveni o klicich jsou například na trati HB - JI. Podlozky by se v tech zamcenych mistnostech mely brat v propade, ze napr. vlečka Cepro v ZST Slapanov je plna /105. a 107. kolej je zajistena odvratem, resp. výkolejkou/ a souprava zustane mimoradne na 3. koleji. Je to tam nekde v zadni casti textu, ze vedouci hnaci vozidlo ma byt vybaveno klicem. Tam pisou telefonnim, ale nenapadlo mne to zkouset, ten klic se fasuje na podpis třeba v HB, nebo v JI, podle toho z které strany tam vjíždíte. Pak se da dostat do mistnosti s podložkami. Tratovy vypravci v JI pak overuje dotazem, jak je souprava zajistena. Analogicky Dobronin. Tak jsme byli skoleni.
Hezky vecer, VIA.
VIA
Pondělí, 24. října 2016 - 19:16:41  
Neregistrovaný host
78.80.72.120
Haan: Ale je si taky nemyslim, ze si to všechno muze clovek pamatovat. Tohle byla moje první intenzivne jezdena DOZ, tak si ji pamatuji, protože jsme v začátcích byli veichni dost vykuleni. Pak ČB - HD, museli jsme do Plzne na prezkouseni. Ona aspoň zakladni znalost není k zahozeni, je tristni, když tam pak někdo doveze vlak, z neznalosti utahne kliky na kopci a dolu ne a hrdinne odjizdi a divi se, ze se na nej ani vypravci neprisel podivat... osobne zazito. osobne si to umim představit jinak, jednodušeji, i pro mne je napr.skutečnost, ze prestaly byt zarážky věci provozovatele drahy trovhu proti srsti... Ale v provozu se musí konat tak, aby "dobře bolo". Je rad spim a rad spim v klidu, bez hruzy z ujetych vozu.
Pondělí, 24. října 2016 - 19:32:16  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2270
Registrován: 2-2010
Martin2+VIA: tak jsem náhodně nahlédla do jednoho PNDOZ a hle co jsem objevila:
"Železniční kolejová vozidla, včetně hnacích vozidel, je nutno v dálkově řízených
stanicích (včetně ŽST AB a BC při jejich předání na dálkové řízení ve vymezené noční době) odstavovat pokud možno jen na koleje, které mají z obou stran zařízení zabraňující nežádoucímu ujetí vozidel (odvratnou výhybku, výkolejku nebo zarážedlo kusé koleje) do vlakových cest.
V nezbytných případech lze odstavit vozidla, včetně hnacích vozidel, na kolejích nesplňujících podmínku předchozího odstavce, pokud budou zajištěna na straně, kde výše uvedené zařízení není, bez ohledu na sklonové poměry uzamykatelnou kovovou podložkou. Zajišťovací prostředky pro tyto účely si v potřebném počtu zajistí dopravce.Nemá-li dopravce potřebný počet uzamykatelných kovových podložek, může po předchozím projednání a souhlasu přednosty PO XY použít uzamykatelné kovové podložky uložené ve stanicích."

Co z toho plyne? Že dopravci budou nuceni si uzamykatelné podložky na vlastní náklady pořídit a vybavit jimi HV, když na to kývli(?). A nechci slyšet trávu růst, že se po stejném textu budou časem opičit i jiná PNDOZ. A k tomu asi směřoval původní dotaz, který tuto diskusi rozvinul.
Úterý, 25. října 2016 - 07:03:26  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1849
Registrován: 7-2012
Z jiného soudku OeBB požaduje od nového GVD k FIPce příplatek 10 EURO, má někdo podrobnější informace?
Mladějov
Úterý, 25. října 2016 - 09:08:49  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 8919
Registrován: 3-2007
Zdroj , Marceli ?
Vyčkejte, dočkáte se, podrobnější info najdete tam, kde si pro tu FIP půjdete.
Konečně !
ÖBB Direktion
Úterý, 25. října 2016 - 09:58:25  
Neregistrovaný host
81.19.46.120
Martzel Schtanzel: OeBB požaduje od nového GVD k FIPce příplatek 10 EURO, má někdo podrobnější informace?
Auf Ihre Frage geben wir das Antwort, das es sich um einen sogenannten Schotouschendlösungzuschlag handelt.[pozor]
Úterý, 25. října 2016 - 10:00:17  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1850
Registrován: 7-2012
Já vím, že se opět za celoživotní práci okolo železnice dočkám.......

Trochu by mi také zajímalo který belbec to vymyslel.
Úterý, 25. října 2016 - 10:03:24  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1851
Registrován: 7-2012
Schotouschendlösungzuschlag Na Ja!
Mladějov
Úterý, 25. října 2016 - 10:06:47  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 8920
Registrován: 3-2007
Jako nemáte 10 E ? Je vám je líto dát ?
No to jste chudák.
Mně jste dorazil tím objížděním Rajka- Blava na FIP OeBB, abyste nemusel dát 2E za autobus.
Vy byste měl být vděčen , že můžete za stovku jezdit osm dní po vybrané zemi a ne pořád pyskovat.
Styďte se, pane nenežraný.
Zjevně se to zavádí přesně kvůli takovým, jako vy.
Jak píše předpisatel [biggrin]
Úterý, 25. října 2016 - 10:35:48  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1852
Registrován: 7-2012
Spočtěte si přestupy Bratislava - Hegyeshalom. To se opravdu vyplatí Praha - Vídeň - Hegyeshalom. Průjezd OeBB je 20 Euro, ale ikdyž si nechám Fipky na Linec kde není EC tak mám 50 % slevu , radujete se zbytečně.
Martin2
Úterý, 25. října 2016 - 10:55:02  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 3548
Registrován: 8-2005
ad Haan: ovšem D1 nařizuje už hooodně dlouho, že zajišťování souprav je problém dopravce a ten si má zajistit vlastní zajišťovací prostředky. Diskuse vznikla co dělat v případě, že jde o mimořádné, neplánované (paní příroda ukáže kdo tu vládne) odtsavení soupravy na DOZ, kdy D1 umožňuje po dohodě využít zajišťovací prostředky SŽDC.

ad VIA: takže abych to shrnuli:
Vaše tvrzení Mj. je tam také povinnost vybavení vedoucích hnacích vozidel těmito klíči... je pro trať HB-JIH nepravdivé. V kapitole 9. VYBAVENÍ STANIC A HNACÍCH VOZIDEL NA TRATI S DOZ se nic takového nenařizuje.

Dále jak zmiňujete : Je to tam nekde v zadni casti textu, ze vedouci hnaci vozidlo ma byt vybaveno klicem. jde také o silně nepřesné tvrzení, vřele doporučuju si nejdřív PNDOZ pořádně přečíst a hlavně pochopit než tu silácky říkat že 90% strojvedoucích netuší co má a nemá na DOZ za povinnosti, protože tím co jste tu napsal jste se sám zařadil do těch 90%. Vůbec nepolemizuju nad tím procentem znalosti či neznalosti, mám na to svůj názor a nemám potřebu ho ventilovat.
Vrátím se zpět k začátku tohoto odstavce a uvedu přesnou citaci z PNDOZ:
Doprovody vlaků, jedoucích do dálkově řízené oblasti, mohou být na vyžádání vybaveny
svazkem klíčů od pomocných stavědel, telefonních objektů a místností vedle dopravních
kanceláří (zde jsou přenosné výměnové zámky, kovové uzamykatelné podložky a
zarážky).
Svazky klíčů od pomocných stavědel, telefonních objektů a místností vedle dopravních
kanceláří jsou uloženy na řídícím pracovišti v Jihlavě (2 ks) a ve vstupní stanici řízené
oblasti H. Brod u venkovního výpravčího (2 ks).

Co z toho plyne? Když vím, že vezu vlak na odstavení do Šlapanova, tak si mohu, ale také nemusím v Brodě nebo Jihlavě vyzvednout klíče od místnosti s podložkama. Je to věcí dopravce jak si to zařídí a domluví se se SŽDC. Viz i základní myšlenka D1, která jasně říká, že vlak si zajišťuje dopravce vlastními prostředky a jen když to nejde, tak se může zkusit domluvit se SŽDC, ale nikde není řečeno, že mu vyhoví, už jen třeba z toho důvodu, že zarážky a podložky výpravčímu došly. Také jsem se s tím setkal.
Každopádně je potřeba se vrátit na začátek diskuse, která se rozproudila ohledně bivakování ve stanici, když to MIMOŘÁDNĚ nejde dál. V této situaci na trati HB-JIH (osobně si myslím, že i na jiných tratích DOZ) má fíra smolíka a musí se pokusit, ve spolupráci s dispečerem DOZ a svým dispečerem, vymyslet jak ten vlak zajistit, aby se dostal domů.

Dál píšete, něco na způsob, že klíč o telefoních objektů slouží k dostání se do místnosti se zařážkama. Podle mne to tak není. Stačí si přečíst co je napsáno ohledně dobrovolného fasování klíčů, na svazku jsou klíče od Pst, telefoních objektů a místností s uzamykatelnýma zarážkama. Aspoň tak to chápu já.


V čem máte pravdu je toto: Strojvedoucí má mít u sebe PNDOZ, což nemá, protože mu ho nikdo nedal.
Úterý, 25. října 2016 - 11:26:04  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2875
Registrován: 7-2006
A třeba i Český Brod to tak má

Mno to tedy nevím,bo Č.Brod je neobsazený a klíče od DK jsou v Poříčanech ..[ko]
Zklamání změní člověka k nepoznání ..