Diskuse K-report » Archiv 2016 » Železnice » Železniční uzel Praha » Archiv diskuse Železniční uzel Praha do 12. 09. 2016 předcházející | další

Archiv diskuse Železniční uzel Praha do 12. 09. 2016

dolů
   autor příspěvek
Vláďa42
Pátek, 02. září 2016 - 10:04:31  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 962
Registrován: 9-2009
K6S31ODR:
Ještě bych doplnil:
§4 Na to je předpis (Není na to předpis)
§5 Bylo by to příliš složité
§10 Stejně to bude na hovno
Pátek, 02. září 2016 - 10:49:38  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 11858
Registrován: 5-2002
V42: to číslování je nějaké zmatečné, protože to poslední patří do základního patera a naopak ty první dvě až do rozšíření...

I. Základní pravidla modrého života
§1 Vždycky se to tak dělalo / nikdy se to tak nedělalo
§2 Ještě nic nepřišlo
§3 Všichni jsou na obědě
§4 Nedělejte problémy a nějak se tam dohodněte
§5 Všechno je to na hovno

II. Rozšířená pravidla modrého života
§6 Cestující by to nepochopili
§7 Cestující by to zneužili
§8 Na to je předpis / na to není předpis
§9 Zpoždění k cestováíní vlakem prostě patří
§10 Vlak, ve kterým neplatí režijka, nemá smysl
Pátek, 02. září 2016 - 10:53:08  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 11859
Registrován: 5-2002
Bram: Srovnej si pár nádraží v obdobně velkých německých městech v době meziválečné a zjistíš, že snad ze všech možných hledisek to nádraží bylo v zoufalém stavu
To máš celkem pravdu.
Otázkou je, nakolik to bylo dáno okolnostmi vzniku, tedy že je to slepenec tří různých drah. Ono se už tenkrát s tím chtělo něco dělat, ale pořád se bůhvíproč nedařilo dojít k dohodě jak...
Bkp
Pátek, 02. září 2016 - 11:14:40  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 7470
Registrován: 8-2003
Ono spíš u nás bylo ve zvyku se stanicema nedělat nic víc, než bylo nezbytně nutné. Viz. ta hala nad nástupištěmi, která nakonec vznikla jen jedna a při rozšiřování stanice místo jejího rozšíření došlo na klasiku, zatímco v Německu a ostatně i v Polsku jsou ve velikých městech reprezentativní haly běžné. On bije do očí i rozdíl pod Jeseníkama, kdy v Glucholazech už před mnoha roky vzniklo ostrovní nástupiště se sto metrů dlouhým zastřešením, zatímco v Jeseníku došlo na pořádné nástupiště až letos a budu úspěch, když na něm bude pár laviček, zastřešení mimo koridor je považováno za zbytečný luxus, o tom, že už když na tom koridoru dojde, tak je to mnohdy zbytečně krátké a lepší provedení než ocelové íčko a trapézový plech v celkovém provedení nákladová rampa je taktéž většinou nereálné.
Slepeckou holí se golf nedá hrát!
Pátek, 02. září 2016 - 11:31:57  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 6232
Registrován: 4-2003
Bkp:On bije do očí i rozdíl pod Jeseníkama, kdy v Glucholazech už před mnoha roky vzniklo ostrovní nástupiště se sto metrů dlouhým zastřešením, zatímco v Jeseníku došlo na pořádné nástupiště až letos

Mám obavy, že celkově prvorepublikové ČSD byly oproti DRG naprosto pozadu a to přitom Německo bylo válečnými reparacemi neskutečně postižený stát [crazy].
Pátek, 02. září 2016 - 11:32:06  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 296
Registrován: 6-2015
Vláďa42, Hajnej: Jj, to je super, znám, a opravdu to platí[lol]
Pátek, 02. září 2016 - 11:41:12  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2955
Registrován: 5-2002
Já myslím, že Německo bylo, co se drah týče, před Rakousko-Uherskem. Ten náskok si pak udrželi a zvětšovali, mj. i z vojenských důvodů. Třeba co se zabzař týče, tam si myslím, že rozdíl byl patrný.
Ty drážní paragrafy u nás platily už při výstavbě drah.[sad]
Pátek, 02. září 2016 - 11:46:30  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 297
Registrován: 6-2015
Hajnej: Někde tam chybí § "Bylo by to příliš složité"[wink]
Vláďa42
Pátek, 02. září 2016 - 12:07:29  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 963
Registrován: 9-2009
Ono je to ale docela smutný. V tomto státě se málokde najde něco tak rigidního, jako je dráha. Potíž lidí od dráhy a šotoušů je, že si to omlouvají a někteří se v tom vyloženě rochní. Pak se ale nemůžeme divit, že to tu vypadá, jak vypadá. Ten problém s rekonstrukcemi/výstavbou/nebo třeba VRT dle mého není v nedostatku financí, ekolozích, nebo nevycházejících ekonomických analýzách, ale právě v aplikování těchto paragrafů na všech úrovních železničního světa.
Na ty VRT sedí skoro vše, nebo ne? No a teď do mě!
Pátek, 02. září 2016 - 15:45:51  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 11862
Registrován: 5-2002
K6S: Někde tam chybí § "Bylo by to příliš složité"
Ten přišel do života v době všelijakých tarifních integrací (zejména v PIDu) v podobě §6 Cestující by to nepochopili - a když se ukázalo, že cestující až zas tak hloupí nejsou, tak tu rázem byl §7 Cestující by to zneužili.
Pak byl kdesi odchycen §8, kdy se nějaká dobrá duše zdráhala přijmout nějaké zcela logické řešení, protože nemělo oporu v předpise (jen železniční bohové dnes vědí, jestli tomu bylo tak proto, že to nenapadlo ani toho předpisáře, a nebo jestli byl předpisář názoru, že takovou samozřejmost snad oslit na papír nemusí).
§9 snad kdysi vypustil z huby nějaký stisknutý mluvka a konečně je tu §10 inspirovaný autentickou situací, kdy dělal Petr Šimral charterový vlak pro Zdeňka Hudce na báňské vlečky na Ostravsku. Protože byli zavedeni jako osobní vlak, museli být vylistováni i na pragotronech a v Olomouci se k nim hrnula nějaká dáma s taškama na kontraband (tenkrát se jezdilo levně nakupovat do Cieszyna na trhy a pak se to prodávalo v bývalých kočárkárnách) a ptala se, jestli ji vezmou. Po odpovědi, že pokud má jízdenku, tak ano, odvětila, že má režijku. Po sdělení, že v tom vlaku režijka neplatí, vytřeštila oči a zeptala se: "A jakej má ten vlak smysl...?"
Pátek, 02. září 2016 - 15:51:24  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 11863
Registrován: 5-2002
V42: V tomto státě se málokde najde něco tak rigidního, jako je dráha.
Ona je dráha rigidní už ze své podstatu snad všude. Přece jen je tu spousta rozhraní, která musí fungovat a být často všelijak zpětně kompatibilní.
Současný stav je dán spíš souběhem této přirozené (a v lecčems dokonce užitečné) rigidity s obecnou neschopností tuzemců se na něčem domluvit a pak k tomu směřovat. Asi je to dáno tím, že nám cca 400 let nevládli "naši", ale "cizí", a když už se přece jen na něčem dohodneme a někdo má na starosti, aby se to tak udělalo a tedy nás musí tím směrem řídit, tak nám v našich očích vládne a tím pádem je rázem "cizincem" a považujeme sa svoji svatou povinnost ho neposlouchat a ztrpčovat mu život...
Vláďa42
Pátek, 02. září 2016 - 17:44:28  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 964
Registrován: 9-2009
Se ještě omlouvám, že tak od věci. Ale možná (ne)znáte Ondřeje Štefla. Scio. Tenhle pán má krásnou přednášku o vzdělávání. Začíná tím, že promítne fotku třídy začátkem 19. století a dnes. Rozdíl? 00nic. Pravda, není oslovská lavice a kalamáře. Pak totéž srovnání provede u armády.
Pokud ale chceme držet aspoň chvost pelotonu, nemůžeme trvat na 19. století. Ba ani na 20.
Pátek, 02. září 2016 - 18:00:33  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 299
Registrován: 6-2015
Děkuji za upřesnění paragrafů a gestorský výklad problematiky Modrého života.[happy]
Vláďa42
Pátek, 02. září 2016 - 18:12:16  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 965
Registrován: 9-2009
Ještě si pro odlehčení dovolím něco o Modrém náboženství. Jak tu o něm psal kolega jk v roce 2009:

Šotocírkev - Bohem je železnice sama o sobě. Církev je zastoupena Dopravcem, analogicky k "monopolu" církve římsko-katolické Dopravcem státním. Ostatní dopravci jsou nahlíženi jako heretici, někteří jsou sice tolerovatelní, proti jiným je vedena diskusní válka ohněm a mečem. Železniční infrastruktura hraje roli svatostánku, přičemž nejsvětějším místem (oltářem) je Vlak, jehož jízda je zároveň bohoslužbou. Té se věřící účastní buď pasivně (=s fotoaparátem na náspu) nebo aktivně, tedy, že se veze. Krom každodenních bohoslužeb, kterých je podle věřících pohříchu pořád málo, jsou pořádány i mimořádné poutě na místa zvláštního duchovního významu (Jedlová, Lužná, Vrútky...). Nejbližším a nejoblíbenějším duchovním je věřícímu strojvedoucí, jenž má ku pomoci ministranty a jáhny, obecně zvané "lidé z provozu". Vyšší klérus (úřednictvo) je spíše neoblíben, vysloveně negativně je pak vnímán biskupský sbor (GŘ; snad nejvíc nyní oficiální dvorní malíř). Duchovní i věřící mají ambivalentní vztah k nevěřícím a dalšímu šíření víry - na jednu stranu naříkají nad prázdnotou svatostánků a nízkou návštěvností bohoslužeb, na stranu druhou jsou nevěřící ve stavostáncích pozorování nevlídným okem. Nerespektují totiž pravidla ani tradice, z nízkých - komerčních důvodů trvají na "katalogovém", bezchybném průběhu bohoslužby aniž by respektovali lidský faktor, Bůh je pro ně tak jen služba, která jim má za mrzkou úplatu sloužit. Část se dokonce z nepochopení uchyluje k obrazoborectví - velebné chrámy ani věkovité oltáře jim nejsou dost dobré a žádají tzv. modernizaci, tj. de facto jejich odduchovnění. Lidé bez vyznání, ale respektující elementární duchovní hodnoty (=jedoucí autobusem, s výjimkou dálkových linek, které jsou zplozencem pekla) mají ještě možnost nápravy a pokání, ti, kteří se upsali Antikristu a pravidelně s ním obcují při černé mši (= jedou autem) již propadli peklu definitivně). Nezřídka naruší Antikrist i průběh bohoslužby, je však vždy po zásluze potrestán. Tak jako každá církev i tato funguje již staletí na základě směsice dogmat, tradic, zázraků a víry. Běda tomu, kdo by ji rouhačským osvícenstvím chtěl rozvrátit!
Pátek, 02. září 2016 - 18:18:22  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 300
Registrován: 6-2015
Je v tomto náboženství kupčení s odpustky?
A je zde i Desatero božích přikázání nebo Písmo Svaté? - to je SPPO nebo Zákon o drahách?


(Příspěvek byl editován uživatelem K6S31ODR.)
Vláďa42
Pátek, 02. září 2016 - 18:47:06  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 966
Registrován: 9-2009
To nevím, stojím na hranici a neodvolám! VRT musí být!
P_v
Pátek, 02. září 2016 - 19:04:29  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1551
Registrován: 5-2002
Vláďa42: Ona se ta armáda za poslední půl století taky moc nezměnila. Změna přichází se zavedením nové zbraně nebo zrušením staré. Takže po zrušení jízdy, redukci pěchoty, zavedení telekomunikace, tanků, letadel, raket, nastala opět stagnace.
Vláďa42
Pátek, 02. září 2016 - 19:21:13  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 967
Registrován: 9-2009
Ale jistý vývoj tu přeci jen je (od toho 19. století). Co si budeme povídat, ale když srovnám ty hochy na koních v legračních kabátcích pěchující prach do pušky s dronem řízeným přes satelit strhávající laserem naváděnou pumu. Jasně, tak jako tak jde o vraždění. Ale to i na dráze šlo vždy "jen" o přepravu "substrátu".
Sobota, 03. září 2016 - 00:48:18  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2250
Registrován: 5-2002
Hajnej 11862: Pokud si pamatuju (a protože už je to celkem dávno, tak bych si to snad ještě mohl pamatovat [wink]), ta věta nebyla až tak zvídavou otázkou, jak by se z textu mohlo jevit. "No a co to má za smysl, takovej vlak...?!" (vysloveno nevýslovně [happy] pohrdavou dikcí) myslím předznamenalo na přepravním trhu mnohé...
Sobota, 03. září 2016 - 09:14:25  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 11866
Registrován: 5-2002
TZ: děkuji za dokreslení, já to znám jenom z citace.

V42: Začíná tím, že promítne fotku třídy začátkem 19. století a dnes. Rozdíl? 00nic.
Abych tomu uvěřil, musel bych být školu neabsolvovavší nerodič. Ale protože jsem do školy chodil a mám 3 děti a občas (gró obstarává manželka) chodím na třídní schůzky, tak si dovoluji nesouhlasit - rozdíl tu je a to podstatný. Jak v třídách, tak i v lidech.
Přísně vzato může být rozdíl i dán místem (Xídlišti vs. Kladská) a ne jen časem (1973-1981 vs. 2002-2017), ale asi by nebyl problém požádat ing. Jiřího Pohla, který chodil tamtéž, co moje děti, aby svoji alma mater navštívil a provedl srovnání čistě časové...
Sobota, 03. září 2016 - 11:40:04  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 696
Registrován: 5-2002
Vláďa42:
"Jasně, tak jako tak jde o vraždění."
Takhle bych to neformuloval: ve válčení jde o prosazování se. To vraždění je jenom vedlejší průvodní jev, a čím vyspělejší kultura, tím více nežádoucí. Nejlepší vojenská akce je ta, ve které stačí sílu pouze demonstrovat a protivník se stáhne.
Sobota, 03. září 2016 - 13:34:20  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 11867
Registrován: 5-2002
V42: ještě k tomu porovnávání tříd podle fotek - ono je to vůbec zavádějící a nesmyslné, protože v té samé učebně dokáže jeden kantor zaujmout a jinej k smrti nudit...

s dronem řízeným přes satelit
nereju, ptám se: fakt je řízenej přes satelit? Nelokalizuje se jen pomocí satelitů a není řízenej někde zblízka napřímo? Přes ten satelit ta komunikace trvá docela dlouho a pro řízením (v tom smyslu, v jakém o něm mluví kybernetika) je celkem nevhodná...
Trochu mi to připomíná formulaci, že "autobus hlásí svoji polohu přes GPS" - poloha je samozřejmě pomocí GPS zjištěná, ale na dispečink jde jinudy. Představa, že někde v centrále provozovatele GPS vypadne hláška "101 pořadí 1 je na Bohdalci" a teď si tam všichni drbou hlavu, co s tím, mě docela pobaví...
pacient
Sobota, 03. září 2016 - 14:29:09  
Neregistrovaný host
80.188.32.227
Hajnej: Nevím, jak přesně daleko je to z Langley (Virginie) do Afgánistánu, ale asi moc blízko to nebude....[wink]
http://technet.idnes.cz/bezpilotni-letouny-rizene-z-usa-utoci-na- dalnem-vychode-jako-v-pocitacove-hre-18b-/tec_technika.aspx?c=A10 0322_160113_tec_technika_vse

Přes ten satelit ta komunikace trvá docela dlouho a pro řízením (v tom smyslu, v jakém o něm mluví kybernetika) je celkem nevhodná...
Evidentně to U.S. Army nevadí.... Hlavně že ušetří pilotům za "cesťák".[lol]
Sobota, 03. září 2016 - 14:52:47  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 11868
Registrován: 5-2002
pacient: Tak asi jo, zřejmě jim tedy zadávají cílové chování a ono si to poradí samo.
Já jen že o tom řízení či přenosu "přes satelit" slýchám tak často, že už jsem ostražitej (zpravidla jde o GSM-R nebo GPRS, což samozřejmě nebude případ těch Tramtárií)...
pacient
Sobota, 03. září 2016 - 16:54:33  
Neregistrovaný host
80.188.32.227
Hajnej: Tak asi jo, zřejmě jim tedy zadávají cílové chování a ono si to poradí samo.
No hlavně mají tu družici sami pro sebe.

Já jen že o tom řízení či přenosu "přes satelit" slýchám tak často, že už jsem ostražitej (zpravidla jde o GSM-R nebo GPRS, což samozřejmě nebude případ těch Tramtárií)...
Tak, tak. Ovládání přes GSM, GPRS, WI-FI, atd. je pěkná věc, dokud se něco nepo.... Což se u drážních vozidel může dít celkem často. On stačí přechod z jedné BTS na druhou a člověk zažije spoustu "srandy".
Vláďa42
Sobota, 03. září 2016 - 17:30:44  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 968
Registrován: 9-2009
A od satelitů, které překvapí nejednoho diskutéra do naší tvrdé reality:

http://ihned.cz/c1-65416020-za-zrusenim-nejvetsiho-zeleznicniho-t endru-muze-byt-lobbing-tvrdi-manazer-vitezne-firmy-dukazy-chybi
Pružinskij
Sobota, 03. září 2016 - 17:40:46  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1005
Registrován: 4-2015
Nevím proč by to mělo někoho překvapit. O propojení stavařského byznysu, politiky, potažmo dojení státních fondů a zdrojů a systému rozdělování velkých zakázek, si tady léta letoucí povídají vrabci na střeše.
Je to svinstvo.
West code was broken.

Jeffer
Sobota, 03. září 2016 - 17:41:37  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 727
Registrován: 1-2005
pacient Pointa s družicami je ale tá, že sa obvykle používajú geostacionárne vo výške nejakých 30000 km nad povrchom. Tj. signál z riadiaceho strediska na družicu za 0,1 s, signál z družice k dronovi za ďalšiu desatinu. Aj tej družici zosilnenie a retranslácia nejakú dobu trvá, to znamená, že na konci bude latencia (od zadania povelu do potvrdenia jeho prijatia) niekde medzi polsekundou a sekundou. Na druhú stranu, dron asi nepotrebuje bleskové reakcie – nepresne trafený odpal munície dorieši jej aktívne navádzanie, a keď príde ku slovu uhýbanie… No čo, jeden zničený dron sú len milióny dolárov. Oproti operátorovi (pilotovi) ešte pomerne lacná vec. A naviac hromadu vecí zvláda autonómne.
Grrrrrr... Gorrrrr... Gorila! (14.2.2003 v Košiciach na stanici na R604 Dargov do Bratislavy)
Vláďa42
Sobota, 03. září 2016 - 17:47:37  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 969
Registrován: 9-2009
O překvapení jsem sice psal v souvislosti s družicemi, ale nevadí.
S poslední větou však plně souhlasím. Nedá se vsadit, kdo vyhraje? Mám totiž tajný tip.
Pružinskij
Sobota, 03. září 2016 - 17:52:45  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1008
Registrován: 4-2015
Vsadit si můžem, ale myslím, že to bude prd platný... Velký hráči mezi sebe hned tak někoho nepustí (tedy jedině za změněných politických poměrů, tedy silné politické vůle ke změně a tu tedy nevidím...).
West code was broken.

Vláďa42
Sobota, 03. září 2016 - 18:16:26  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 970
Registrován: 9-2009
A není to náhodou to, na co tu celou dobu upozorňuju a říkám, že to je jeden z řady důvodu stavu, ve kterém jsme?
Pružinskij
Sobota, 03. září 2016 - 18:20:07  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1012
Registrován: 4-2015
Však se s Váma zrovna v tomto nehádám.
West code was broken.

stavitel
Sobota, 03. září 2016 - 19:38:45  
Neregistrovaný host
37.188.229.118
"...tvrdí manažer, důkazy však chybí."
A co jiného taky má tvrdit? Takový článek z bakalonovin má asi stejný význam, jako tvrzení že 2 x 3 = 5...protože "důkazy pro toto tvrzení chybí".
stavitel
Sobota, 03. září 2016 - 19:42:55  
Neregistrovaný host
37.188.229.118
Pardon...chtěl jsem ještě připsat, že to bude určitě pravda, protože to psali v novinách :-).
Martin2
Neděle, 04. září 2016 - 11:49:47  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 3536
Registrován: 8-2005
Jsem zvědav, jak jsou chytří soudruzi na právním oddělení SŽDC, aby udělali výběrko, které projde u ÚHOSu a soudu a zároveň vyloučí Chládka. Potažmo, aby nebylo moc okaté, že v jednom výběrku byl limit stavebních zakázek za 1mld. a teď najednou bude 5mld[crazy].
Vláďa42
Neděle, 04. září 2016 - 12:50:20  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 972
Registrován: 9-2009
Martin2: oni to zvládnou, kapříci si rybník nevypustí...
Neděle, 04. září 2016 - 17:44:43  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 452
Registrován: 6-2010
VIDEO: Subjektivní pohled strojvedoucího 434.2186 na trať Praha Vršovice - Hostivice https://youtu.be/VuGDauA8EfA

Neděle, 04. září 2016 - 20:45:53  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 628
Registrován: 9-2013
Páteční provoz ve stanici Radotín a zastávce Velká Chuchle.
https://youtu.be/3EDsBFt5dEY
Blanka
Neděle, 04. září 2016 - 22:01:33  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 33
Registrován: 12-2014
Zdravím! Pro zájemce ke shlédnutí video z cesty vršovického Čtyřkoláka na pouť v Kácově [happy]
https://youtu.be/Ox7XWfYIFPM

Můj Youtube kanál s převážně železniční tématikou dostupný zde [masinka]
Pondělí, 05. září 2016 - 13:33:56  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 10
Registrován: 12-2015
věděl by někdo jak častý je provoz na Branickém mostě? Díky
Pondělí, 05. září 2016 - 14:57:06  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 6247
Registrován: 4-2003
shaun24:věděl by někdo jak častý je provoz na Branickém mostě? Díky

Minimálně jeden nákladní vlak za hodinu (spíš ale častěji) se tam prožene vždy - ale chtít po někom přesný jízdní řád a přesný počet vlaků, tak to fakt nejde [nene].
djst
Pondělí, 05. září 2016 - 15:15:09  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 486
Registrován: 8-2014
shaun24: nejvíc toho pravidelně jezdí v noci, počínaje v 21:05, konče v 2:14. Pak jednotlivě v 5:30, 6:10 (mimo pondělí), manipulák v 6:30 (mimo víkend), auta do Německa 8:25 (mimo středu, neděli), kontejnery 8:30 (jen pondělí), 8:50, 9:00 (mimo pondělí), následně pauza až do 11:40 (manipulák se vrací, mimo víkend), 12:00 (vápenec), 12:10, následně až 19:10 (vyrovnávka vápence, mimo pondělí, neděli), 19:15 (mimo neděli). To jsou všechny pravidelné nákladní vlaky.

Ovšem důrazně upozorňují, že náklady jezdí velice často mimo jízdní řád a taky že toho tam jezdí dost ad-hoc (mj. i Lv vlaky).

(Příspěvek byl editován uživatelem djst.)
pokud mi chcete poslat mail, klikněte zde
Luboš_3.21
Pondělí, 05. září 2016 - 15:26:23  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 832
Registrován: 4-2014
shaun24 - ještě doplním brama, občas se dá i po Branickém mostě projet, protože se přes něj odklání rychlíky z Plzně na Hl.n.Praha, ale to je opravdu mít velké štěstí, mě se to již několikrát povedlo, vyrazit do Prahy právě v době, kdy jsou přes něj vedeny odklony, ale jak říkám je to jen v řádu několika málo dní v roce. Jestli už nějaké odklony byli tento rok bohužel nevím, ale možná již některé proběhly a jestli nějaké ještě budou, tak to se opravdu z žádného jízdního řádu ani grafikonu vyčíst nedá.
V nákresném GVD je sice zakresleno, které vlaky by po něm měli teoreticky jet a v kolik hodin, ale skutečnost je úplně jiná, protože nákladní doprava podle nakresleného GVD nejezdí, takže přesně platí to co v předešlém příspěvku píše Bram.
Pondělí, 05. září 2016 - 15:43:05  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 11
Registrován: 12-2015
Bram, djst: díky moc, zkusím tam něco natočit [fotic]
Pondělí, 05. září 2016 - 16:04:30  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 111
Registrován: 6-2016
shaun24: sleduj "informace z provozu" a když něco zdechne mezí Smíchovem a Radotínem, tak je velká šance, že to bude jezdit po mostě inteligence alespoň v jednom směru. Nejčastější problémy byly padlé stromy (ale s tím se SŽDC viditelně popasovalo), dalším "hráčem" jsou závady na TV.
Úterý, 06. září 2016 - 11:40:05  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1158
Registrován: 12-2007
včera jsem se prošel zelenou Hostivaří... ale jen s mobilem a jen kousek...Fotek je moc, nejsou popsány, tříděny... Komu to vadí, ať se nekouká...
[fotic] Hostivař, RoPL * stavební diskuse na ttnz.cz
Úterý, 06. září 2016 - 11:40:55  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 582
Registrován: 7-2007
A patecni trojsloni Sv z Berouna jezdi kudy?
Loxodonta urbana
Středa, 07. září 2016 - 15:00:26  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2959
Registrován: 5-2002
Nový vývoj kvůli zrušení zakázky na modernizaci úseku Hostivař - Vršovice. odkaz
Luboš_3.21
Středa, 07. září 2016 - 15:26:48  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 840
Registrován: 4-2014
Brr - pokud se v SŽDC jednalo způsobem, zakázku vyhrála stavební firma Pepy z Koťěhulek, ale nám se to nelíbí a potřebujeme aby vyhrála firma Franty z Dolní Lhoty, ta to výběrové řízení zrušíme a uděláme nové by tu zakázku na 99% získal Franta, tak je ta kontrola, kterou tam poslal ministr Ťok na místě a by se to buď potvrdilo nebo vyvrátilo, pokud kontrola najde pochybení, a předá věc policii k prošetření a ta prokáže že se tak skutečně jednalo, tak by z toho měli být vyvozeny důsledky a tresty.
Za další když SŽDC vybere levnou firmu, a ta to odflákne je průser a když vybere drahou firmu, která to postaví kvalitně je taky průser, protože byla vybrána drahá firma.

Bohužel u takových to zakázek je toto začarovaný kruh., nevím, ale u takovýchto zakázek by si měl stát celou výstavbu realizovat sám, jenže na to aby si to SŽDC celé postavilo samo ve spolupráci s železničním vojskem jako tomu bylo v minulosti bohužel dnes SŽDC nemá lidi ani patřičné vybavení neboť po roce 1990 se celý národní podnik stavby silnic a železnic z privatizoval na soukromé firmy. Možná, že by to bylo jednodušší a odpadla by výběrová řízení, kde asi také hlavní roli hrají kamarádčofty a korupce.
djst
Středa, 07. září 2016 - 16:16:03  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 512
Registrován: 8-2014
Za další když SŽDC vybere levnou firmu, a ta to odflákne je průser a když vybere drahou firmu, která to postaví kvalitně je taky průser, protože byla vybrána drahá firma.
To by znělo příliš jednoduše. [happy] I levné firmy, co to udělají pořádně, stejně jako firmy drahé, co to odfláknou, existují [happy]

SŽDC nemá lidi ani patřičné vybavení neboť po roce 1990 se celý národní podnik stavby silnic a železnic z privatizoval na soukromé firmy.
No to je to, když jsme z komunismu chtěli rychle rychle do kapitalismu aniž bychom vážili důsledky.
pokud mi chcete poslat mail, klikněte zde
Středa, 07. září 2016 - 19:16:08  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 111
Registrován: 1-2009
Tak ono je to postaveno v zákoně o veřejných zakázkách, že :-) Hodnotící kritéria si stanoví vyhlašovatel a všechny státní organizace automaticky uvažují nejnižší nabídkovou cenu (po splnění kvalifikačních předpokladů). Pokud je mi známo - ve Švýcarsku se to dělá tak, že vítězem je vždy druhá nejnižší nabídková cena.

Tím nechci říct, že Chládek a Tintěra by to odflákli, ale spíš se pak stát vyvaruje jak předražených, tak příliš levných nabídek a pochopitelně to osvěží soutěž, neboť podstřelit tu cenu a stát se vítězem pak není tak lehký :-D
Priapos
Středa, 07. září 2016 - 21:58:46  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1050
Registrován: 10-2012
Randy:
"Tím nechci říct, že Chládek a Tintěra by to odflákli, ale spíš se pak stát vyvaruje jak předražených, tak příliš levných nabídek a pochopitelně to osvěží soutěž, neboť podstřelit tu cenu a stát se vítězem pak není tak lehký :-D"

U SŽDC panují velké obavy (s velkou pravděpodobností oprávněné), že je to nad síly této firmy a tedy nelze riskovat průšvih.
Středa, 07. září 2016 - 22:51:10  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 6957
Registrován: 5-2007
Luboš_3.21: Vpravde neverím, že držanie kapcít na také veľké stavby v rukách štátu by bolo efektívnejšie než súčasný systém. Maximum, čo by pre SŽDC mohlo byť rozumné by bolo vydať sa v stopách ŽSR, kde sa (pomerne rozumne) ponechalo interne zopár podbíjačiek a tuším jedna čistička (plus súvisiace mechanizmy ako PUŠL/SSP, vagóny, loko, atď.). K tomu ešte kúpiť brúsiacu súpravu (stačí taká tá malá, v dvojcestnom kamióne), možno aj viac a hotovo.
Luboš_3.21
Čtvrtek, 08. září 2016 - 19:07:39  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 845
Registrován: 4-2014
Zítra by měly být od 9:00 - 12:00 všechny osobní vlaky Praha Hl.n. - Praha Radotín vedeny odklonem přes most inteligence.
viz odkaz:http://www.cd.cz/omezeniprovozu/vyluka.php?id=1313&ido=0&datum=09 .09.2016
Neděle, 11. září 2016 - 19:48:47  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 4426
Registrován: 9-2005
Historie vinohradských tunelů, část I.
Tunel poprvé
Neděle, 11. září 2016 - 20:09:15  
Neregistrovaný host
37.48.9.155
Článek je moc pěkný. Jen jsem nepobral nadpis: Vinohradské tunely poprvé. To zas Simba má básnický střevo na vzletny nadpisy [angry]
P_v
Neděle, 11. září 2016 - 22:59:29  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1556
Registrován: 5-2002
Doteď jsem se domníval, že III. tunel byl od začátku vyražen v použitelné podobě pro tu výtažnou kolej. A ono ne, byly z něj jen krátké nespojité úseky...
A jeden obrázek od K.A.F, který se do článku nedostal. Vysvětluje asi tu větu, že III. tunel měl sloužit pro příjezdy i ze Smíchova, je tam vidět něco jako začátek mimoúrovňového rozpletu.

(Příspěvek byl editován uživatelem P_V.)
Pondělí, 12. září 2016 - 04:41:47  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 4427
Registrován: 9-2005
Materiálu má autor hodně, do jednoho článku se vše nacpat nedá. Brzy budou pokračování a z toho co jsem viděl, zajímavá
Rob
Pondělí, 12. září 2016 - 08:16:46  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1339
Registrován: 1-2005
Plešoun: článek se Simbovi moc povedl. Muselo to dát dost hodin bádání po archivech. Určitě další pokračovaní přinese vyprávění o dostavbě tunelů v 80.letech. Takže to bude asi to "napodruhé"[wink]
Pondělí, 12. září 2016 - 19:27:25  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 284
Registrován: 5-2013
Taky děkuji Simbovi za moc zajímavý článek.
[ok]

Drobnost: ke spojce Hostivař - Malešice mám v plánu z r. 1942 psanou "Güterverbindungsbahn (přeškrutnoto: im Bau) 29.7.41 in Verkehr". Rok 1941 udává i staniční kronika Malešic, naproti tomu v hostivařské je 1943.