Jen tak .... | poslal 353
928 zobrazenÝ | zav°Ýt okno
Jen tak ....