z Babitronu. | poslal Václavs
1041 zobrazení | zavøít okno
z Babitronu.