poslal mrcheef
584 zobrazenÝ | zav°Ýt okno

2018:10:06 07:40:28 | motorola Moto C Plus, ISO 130, 1/100s, f/2.2, 3.5mm