naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 5.1.2019
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2019
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

naše weby » poznávací značky silničních vozidel v českých zemích – historie a vývoj » 1945 – 1953

1945 – 1953

V roce 1945 byl zaveden opět systém nový. Provedení tabulek bylo obdobné jako protektorátní. Kódování bylo dle zemí a okresů. První písmeno znamenalo:

písmeno oblast
Č Čechy
M Morava
S Slovensko

Pak následovala pomlčka a dvoupísmenný kód okresu a za ním jedno- až čtyřmístné číslo. Např.: Č-VT 206, M-BM 2345, S-KŽ 1 a podobně. Pro motocykly byl formát obrácený, např.: 125 Č-ST.

Přestože došlo k 1. 1. 1949 ke změně správního uspořádání – změnily se hranice okresů a zvýšil jejich počet a zemské uspořádání bylo nahrazeno krajským – systém zůstal zachován, jen přibyly kódy pro nové okresy.

Obrázek je již v plné velikosti.

Dále existovaly SPZ jen s jedním písmenem a jedno- až pětimístným číslem (např.: P-7548, A-45789 apod.) V tomto případě první písmeno znamenalo:

písmeno oblast
A vozidla ČSD, od roku 1949 ČSAD
B vozidla bezpečnostních orgánů1
C vozidla pošty
P vozidla registrovaná na území Hl. m. Prahy
1) Platilo v dalších systémech až do konce Československa.

V roce 1952 byly ještě zavedeny poznávací značky s písmenem D a pořadovým číslem pro vozidla Ministerstva vnitra – ústředního odboru civilní ochrany.

Autobusy některých městských dopravních podniků měly poslední číslice poznávací značky shodné s evidenčním číslem. Pražské městské autobusy měly opět P-12xxx, s tím, že poslední trojčíslí odpovídalo evidenčnímu číslu. V Bratislavě se s evidenčním číslem shodovalo poslední dvojčíslí poznávací značky.

Dále existovaly poznávací značky pro zkušební jízdy a převoz vozidel (tzv. obchodní značky). Ty měly stejný formát jako normální, pořadové číslo ale začínalo vždy nulou a písmena a číslice byla červená na bílém podkladě. Např.: Č-MB 039, P-0890.

Vojenská vozidla měla vlastní poznávací značky zcela mimo tento systém. Tabulky byly černé a bylo na nich bíle napsané až šestimístné číslo.

Náměstí v Turnově na přelomu čtyřicátých a padesátých let. Obrázek dobře dokumentuje vzhled dvouřádkových (Č-TU 529) i jednořádkových (Č-TU 78) tabulek.

Dnem 12. března 1953 převzala HS-VB (Hlavní správa Veřejné bezpečnosti) evidenci silničních vozidel od Ministerstva dopravy. K tomuto datu byly v Československé Republice evidovány následující počty vozidel podle druhů:

typ počet
Osobní automobily 138134
Nákladní automobily 58484
Motocykly 395362
Dodávkové automobily 23062
Autobusy 7108
Traktory 40002
Speciální vozy 8923
Vleční vozy 35738
Celkem 706813