index.jpg, 12,4 kB železniční koridory ČR
SOUČASNOST
POPIS II.KORIDORU Popis I.koridoru předchozí Popis II.koridoru Úvod Histor Součas Provoz Techno Foto Odkazy
další  
zpět na obsah SOUČASNOST zpět  

Obecně

Charakteristika
II.koridor má délku 315 km a je jediným, který neprochází hlavním městem. Základní větev vede po I.koridoru z Rakouska do Břeclavi a dále Přes Hodonín, Přerov a Ostravu do Petrovic u Karviné a Polska. Odbočná nebo spojovací větev pokračuje z Přerova na Olomouc a Českou Třebovou, kde se připojuje na I.koridor (tento úsek je zároveň základní větví III.koridoru). Stejně jako všichni další "bratříčci" má i II.koridor oba české napájecí systémy. Hraniční stanicí jsou Nedakonice. Trať je dvoukolejná, s výjimkou krátké třetí koleje v ostravské aglomeraci. Neobvyklý je levostranný provoz z Rakouska až do Bohumína, zachovaný už od zprovoznění tratě.

Termíny a náklady
Oproti I.koridoru měly dráhy k modernizaci druhého větší motivaci v podobě velmi silné nákladní dopravy. Budovat se zde začalo v roce 1997 a vše směřovalo k paradoxu, když byl nakonec v červnu 2004 II.koridor dokončen dříve než první. To se ovšem týkalo jen základní větve. Odbočná se začala realizovat v roce 2002 a hotova bude v roce 2008. Původní schválené náklady na II.koridor ve výši 36,5 miliard korun byly dodrženy na hlavní větvi, na níž připadalo 25,4 mld.Kč. Odbočka do České Třebové se ale z plánovaných 11,2 miliard prodraží patrně až těsně pod 20 mld.Kč. Celkové náklady by tak mohly dosáhnout 45,2 miliard Kč.

Projekt
Rozsah a charakter úprav byl dán geomorfologickými poměry - z jihu až po Přerov stačila modernizace prakticky ve stávající stopě na skoro nepřetržitou rychlost 160 km/h, podobná situace je mezi Přerovem a Zábřehem na Moravě. V mírně zvlněné krajině Poodří byla zvolena optimalizace s nejnižší rychlostí 100 km/h. Nejhorší podmínky v údolí Moravské Sázavy mezi Zábřehem na Moravě a sedlem u Třebovic v Čechách vedly k realizaci téměř nové tratě pro rychlost 120/160 km/h.

Aktuálně
V listopadu 2005 byly dokončeny stavby Krasíkov - Česká Třebová a uzel Bohumín. V roce 2006 budou dokončeny práce mezi Zábřehem a Krasíkovem. Do dalších let pokračuje stavební činnost na Přerov - Grygov a Červenka - Zábřeh na Moravě. Z dalších akcí to v roce 2006 bude zejména realizace dílkového ovládání v úsek Břeclav - Přerov za zhruba 65 mil. Kč. Realizace je předpokládána mezi únorem a listopadem 2006.