index.jpg, 12,4 kB železniční koridory ČR
SOUČASNOST
POPIS I.KORIDORU Současný stav na koridorech předchozí Popis I.koridoru Úvod Histor Součas Provoz Techno Foto Odkazy
další  
zpět na obsah SOUČASNOST zpět  

Obecně

Charakteristika
I.koridor je průkopníkem modernizace českých železnic. Vede po trase st.hr. Německa - Děčín - Praha - Česká Třebová - Brno - Břeclav - st.hr. Rakouska. Jeho délka je 458 km, přičemž k modernizaci či optimalizaci pod hlavičkou koridoru bylo vyčleněno 379 km. Trať je v celé délce dvoukolejná, v úseku Praha-Běchovice - Poříčany dokonce trojkolejná. Elektrizace je rovněž v celé délce, přičemž úsek (Česká Třebová-) Opatov - Brno-Maloměřice byl elektrizován až v rámci koridoru. Napájecí soustavy mají styk u žst.Svitavy, přičemž přes stanici na sever pokračuje napájení 3 kVss a na jih 25kV, 50 Hz. Na obou hraničních bodech je styk s německou napájecí soustavou.

Termíny a náklady
Stavba začala 2.8.1993 a konec měl být ještě v minulém tisíciletí. Výsledný termín se ale posouval na rok 2000, pak 2002, 2003 a nakonec 2004. 12. října 2004 byla předána poslední stavba a koridor opravdu dokončen. Původní schválené náklady činily 30,7 mld.Kč, z toho ovšem jen 24,3 mld.Kč na tratě a 6,4 miliard na vozidla. Výsledné náklady jsou na úrovni 36,5 mld.Kč pouze na tratě.

Projekt
První koridor byl poznamenán počáteční zdrženlivostí ve schvalování přeložek a proto je kromě malých posunů oblouků prakticky celý v původní trase. Výjimku tvoří přeložky Dlouhá Třebová - odb.Parník a Mlčechvosty - Nové Ouholice (dokonce s tunelem). Rychlostní profil je proto solidní "horskou dráhou", ačkoliv rychlosti 160 km/h dává běžným vlakům k dispozici téměř 170 km. Ve směrově náročných oblastech pak rychlost klesá až na 70 km/h. Mimo koridor zůstalo závratných 79 km tratí, jejichž modernizace se připravuje (dokončena je již rekonstrukce uzlu Děčín).

Aktuálně
Na trase I. koridoru se v roce 2006 realizuje přestavba uzlu Ústí nad Labem. V září začala rekonstrukce úseku Praha-Libeň - Praha-Běchovice. Poněkud nekonvenční akcí je pokračování stavby GSM-R, tedy prvního krůčku k jednotnému evropskému zabezpečovacímu zařízení. V létě by měla začít realizace tohoto záměru v úseku Kolín - Břeclav st.hr., dokončení se předpokládá do konce roku 2008.