index.jpg, 12,4 kB železniční koridory ČR
SOUČASNOST
POPIS IV.KORIDORU Popis IV.koridoru předchozí Popis IV.koridoru Úvod Histor Součas Provoz Techno Foto Odkazy
další  
zpět na obsah SOUČASNOST zpět  

Veselí nad Lužnicí - České Budějovice
mapka

Veselí nad Lužnicí (včetně) - Ševětín (včetně)
mapy: žst.Veselí nad Lužnicí (2011) | žst.Dynín (starý návrh) | žst.Dynín (2011) | vysvětlivky
délka 16,6 km | max.rychlost 130-160/160 km/h | výstavba 2009 - 2011
Nejrovinatější úsek IV.koridoru se ani přes tento přívlastek nevyhnul přeložkám. Dnes se zde nacházejí stanice Horusice, Dynín a Ševětín, společně se zastávkami Veselí nad Lužnicí zastávka a Neplachov. V roce 2011 (původně už 2005) by už měl být poměr změněn na 1:4 v neprospěch stanic. Vezměme si ale celou trasu hezky popořádku. Stanice ve Veselí nad Lužnicí (stavba začíná před stanicí v km 56,000) získá dvě ostrovní nástupiště (plná peronizace, délka až 450 m) a jednu hranu u budovy, předjízdné koleje budou způsobilé pro 60 km/h. První přeložka začíná hned na horusickém zhlaví jmenované stanice, nově objede současnou trasu (50 km/h) s přejezdem táhlým obloukem pro 130/160 km/h (jinak celá trať 160 km/h). Zároveň kvůli mostům přes Nežárku a Lužnici bude zvýšena nivelita kolejí (délka přeložky okolo 2,5 km). Posunutím zhlaví na jih se zároveň prodlouží délka kolejí ve stanici. Do původní trasy se koleje vrátí těsně před zastávkou Veselí nad Lužnicí a pokračují až za stanici Horusice, nově přezastávkovanou, kde se uvažuje s výstavbou podchodu (42 lidí/den - je podchodu zapotřebí?). Následuje v délce 900 m posunutý oblouk (dnes poloměr 530 m, nově 2000 m), kde bude umístěna nízká mostní estakáda pro umožnění snadné migrace živočichů z nedaleké přírodní rezervace (okolo vede rovněž silnice:-)). Na řadě je stanice Dynín, která jako jediná bude na tomto úseku zachována. Zároveň tu vznikne ostrovní nástupiště s podchodem, dokonce prodlouženým na druhou stranu - k obci. A to vše ve stanici, kde se průměrně vystřídá 97 lidí denně! Dále následuje zastávka Neplachov, dva rektifikované oblouky (u prvního posun osy o 8,5 metrů a u druhého ještě více, zároveň zrušení přejezdu) a zastávka (s podchodem) Ševětín na místě původní stanice (hranice stavby v km 22,100). Přitom úsek Dynín - Ševětín je dvoukolejný už nyní. Ještě dodám, že první předpoklady hovořily o nákladech 1,5 mld.Kč a realizaci v letech 2003 až 2005. Pozdější prognózy hovořily již o investici 2,652 mld.Kč (částku přibližně potvrzuje i návrh spolufinancovaných staveb pro kohezní fond EU pro období let 2004 - 2006). Navržený termín realizace odskočil na míle daleko k rozmezí I/09 - III/11.

Ševětín (mimo) - Nemanice (včetně)
mapy: žst.Vitín (2014) | výh.Nemanice (2014) | vysvětlivky
délka 15,0 km | max.rychlost 160/160 km/h | výstavba 2011 ? - 2014 ?
A komu již scházely mraky přeložek a tunelů, tak toho potěším. Pár by jich ještě na skladě bylo. Na této stavbě (s kilometrickým ohraničením 22,100 - 3,129) najdeme v současnosti 2 stanice (Chotýčany, Hluboká nad Vltavou-Zámostí), 2 výhybny (Dobřejovice a Nemanice) a zastávky Hosín a Hrdějovice. V budoucnu tu bude 1 stanice, 1 výhybna a 3 zastávky. Projděme se tedy opět po nové i staré trati. Modernizace nám začíná bezprostředně za zastávkou Ševětín, kde nové koleje okamžitě mírným obloučkem vyrovnávají přimknutí staré trasy k obci Vitín a začíná se tak další pořádná nová trať. Vitínští obyvatelé si mohou gratulovat, neboť dráha v místě dostane protihlukové stěny a především zcela novou stanici. Stanice bude mít 4 koleje (650 m) a dvě ostrovní nástupiště (210 m) s podchodem! K původní stanici Chotýčany to dosud mají okolo 1,5 kilometru, stejně jako obyvatelé stejnojmenné obce. Ti ale o nic nepřijdou, neboť dostanou zcela novou zastávku asi 500 m od své vesnice. To ale nejprve budou vlaky muset po nové trati projet Chotýčanským tunelem o délce 2,028 km. To už se dostáváme do míst, jejichž popis bude lépe provést více systematicky (informace dle stránek Davida Fuksy). Jen ještě dodám, že u všech variant je největší sklon okolo 12 promile, oba dlouhé tunely mají sklon cca 10 promile a například stanice Vitín je navržena v podélném sklonu 3 promile.

Varianty přeložek v úseku Chotýčany - Nemanice
mapka (Z,A,B) | mapka (C,D,E)

 
1.Varianta Z

Tato varianta byla donedávna patrně nejpravděpodobnější k realizaci, počítaly s ní mimo jiné i mnohé dokumenty. Za novou stanicí Vitín se pozvolna stáčí vpravo a noří do Chotýčanského tunelu o délce 2028 m. Tunel končí přibližně v místě křížení se stávající tratí u výh.Dobřejovice (ovšem o 16 m níže; úsek Chotýčany - výh.Dobřejovice je dvoukolejný). Následuje téměř přímé vedení po stráni pod stávající tratí s několika mosty a tunelem Pod bory (102 m; starší dokumenty s ním nepočítaly). Záhy následuje další křížení s původní tratí a opět zde začíná tunel, tentokrát pod Hosínem. Je dlouhý 1445 m a obloukem vyvádí trať do nové zastávky Hosín, přesunuté z nedaleké původní tratě (ta bude zachována z Českých Budějovic po Hlubokou nad Vltavou-Zámostí). Ihned za zastávkou se trať napojuje do původní stopy a poslední změnou je přeložený oblouk se zastávkou Hrdějovice. Tato varianta je oproti ostatním celkem "umírněná", nevyžaduje žádné dlouhé estakády a snaží se udržet trochu i na pozemcích dráhy. Její délka je 12,5 km a minimální poloměr oblouku je cca 1300 m. Po dohodě byla trochu posunuta trasa Chotýčanského tunelu na SZ, aby nevedl přímo pod dotyčnou obcí.

 
2.Varianta A

Částečně vychází ze základní varianty Z. Je však poněkud přímější a proto hned zpočátku vedena hlouběji. Délka Chotýčanského tunelu se tak prodlužuje na rovných 2400 m, tunelu Pod bory na 140 a jinak trasovaného tunelu pod Hosínem na 1470 m. Navíc vzniká potřeba zbudovat na úrovni výhybny Dobřejovice tunel Holubčí o délce 220 m. Nutností je i stavba dlouhého náspu a estakády na jih od Hosínského tunelu, včetně náhrady za výhybnu Nemanice a odbočky na trať č.190. Nejmenší poloměr na trati je zhruba 1100 metrů.

 
3.Varianta B

Varianta B je jakýsi kompromis mezi "Áčkem" a "Zetkem". Všechny tunely jsou podle základní varianty Z a teprve ze zastávky Hosín pokračuje trať po 500 m dlouhé estakádě do Nemanic. Odstranění průchodu obcí Hrdějovice však zahrnuje opět potřebu zbudovat novou výhybnu a odbočku na zmiňovanou trať na Plzeň. Nejmenší poloměr oblouku je zde 1300 metrů.

 
4.Varianta C

Složité dohadování trasy s místními občany a institucemi vedlo v roce 2003 k porovnání čtyř variant trasy. Vyvolaly to mimo jiné stížnosti občanů Hrdějovic na navržené zdvoukolejnění tratě, dělící jejich obec napůl. Jak je vidět, chiméra rychlodráhy na letiště zasáhla i zde - možná se tedy budou investovat stovky milionů navíc jen kvůli neopodstatněnému strachu neinformovaných lidí, kteří patrně nechtějí slyšet o protihlukových stěnách, podchodech, nadchodech atd. Varianta C je v první části podobná možnosti B, tedy včetně tunelu Holubčí. Až před portálem Hosínského tunelu koleje odbočují vlevo, aby Hosín i Hrdějovice obešly pod zemí a vynořily se přímo v Nemanicích. Varianta je to jistě zajímavá, ale tunel pod Hosínem se tak prodlužuje na 2616 m. Právě tato nákladná verze vyšla ze zmíněné srovnávací studie nejlépe, ačkoliv například prochází území s nezmapovanou těžbou v minulosti (předběžný průzkum problémy neukázal). Minimální poloměr zde dosahuje 1400 metrů (oblouk před Vitínem).

 
5.Varianta D

Jedná se o starší návrh, původem již z osmdesátých let. Již delší dobu je zcela zamítnut, mimo jiné pro své vedení na dlouhých estakádách, v těsné blízkosti Vltavy a skrz chráněnou oboru. Směrově je to ovšem jednoznačně nejlepší varianta a díky své délce jistě i sklonově.

 
6.Varianta E

Je jen jedna z jistě mnoha dalších zavržených tras...


Nové tunely v úseku Chotýčany - Nemanice
Název Délka dle varianty [m]
Z A B C
Chotýčanský 2028 2400 2028 2363
Holubčí --- 220 --- 265
Pod bory 102 140 102 166
Hosínský 1445 1470 1445 2616
Celkem 3575 4230 3575 5410

Nové mosty v úseku Chotýčany - Nemanice
Název Délka dle varianty [m]
Z A B C
přes Dobřejovický potok 175 175 175 175
přes přítok Dobřej. potoka 72 72 72 72
estakáda za Hosínským tunelem --- 1150 500 ---
přes vodní nádrž --- 120 --- ---
Celkem 247 1517 747 247

Nové zářezy v úseku Chotýčany - Nemanice
Název Délka dle varianty [m]
Z A B C
Chotýčanský před 475 780 475 780
za 175 150 175 100
Holubčí před --- 200 --- 160
za --- 180 --- 140
Pod bory před 550 550
za 80 70 80 60
Hosínský před 65 350 65 90
za 70 40 70 400
Celkem 1415 1770 1415 1730

Nové náspy v úseku Chotýčany - Nemanice
Název Délka dle varianty [m]
Z A B C
za Chotýčany 540 490 540 460
za Chotýčanským tunelem 250 100 250 140
před Hosínským tunelem 810 660 810 370
za Hosínským tunelem --- 1150 1270 1060
Celkem 1600 2400 2870 2030

Ve výhybně Nemanice (bez obsluhy cestujících; délka kolejí 700 m) má být přidána jedna kolej. Původně patřila výhybna do následující stavby, ale kvůli protahování přípravy (Ševětín - Nemanice; návaznost na přeložku) byla přesunuta, aby se tak umožnila snadná realizace další stavby. Celková délka stavby Ševětín - Nemanice je 14,971 km a předpokládané náklady jsou stanoveny přibližně na 7 mld.Kč. Termín realizace je kvůli problémům se schválením trasy zatím ve hvězdách, snad se vše stihne do roku 2014.

Nemanice (mimo) - České Budějovice (včetně)
mapy: žst.České Budějovice (2007) | vysvětlivky
délka 3,6 km | max.rychlost 60-100/60-100 km/h | výstavba 2007 - 2008
Naprosto kuriózní stavba na českých koridorech má délku 3,572 km (km 3,572 - km 119,307; km 0,000=119,750). Její vznik je zapříčiněn vyřazením z navazující stavby Nemanice - Ševětín z důvodu nutnosti urychlit rekonstrukci budějovické stanice. Její náplní je především rekonstrukce severního zhlaví budějovické stanice včetně nástupišť a přilehlých kolejí, dále zdvoukolejnění a narovnání odjezdu na Prahu a přestavba návazného úseku až před Nemanice včetně odbočení na Plzeň. Na úseku zůstane zachována a bude rekonstruována severní zastávka. Přejezdy ulic Pekárenská a Skuherského projdou rekonstrukcí a zbylý přejezd (km 215,003 plzeňské trati) bude zrušen. Přeloží se Dobrovodského stoka a za pomoci dvou mostů prodlouží Klaricova ulice. V rámci výstavby nového TV budou využity některé stávající stožáry. Samozřejmostí budou rozsáhlá protihluková opatření. Severní zhlaví žst. České Budějovice umožní rychlost 60 km/h, následující úsek o délce 900 metrů 100 km/h a dále 120/140 km/h. Navržený termín zapadá do strategie výstavby IV. koridoru (VI.2007 - XII.2008) a financí bude zapotřebí zhruba v objemu 960 milionů Kč.