index.jpg, 12,4 kB železniční koridory ČR
Rychlé vlaky
  Úvod Histor Součas Provoz Techno Foto Odkazy

Jedním z hlavních cílů výstavby koridorů je samozřejmě zvýšení rychlosti vlaků. Jak ukazuje následující tabulka, i přes rozpačité začátky zvyšování rychlostí máme už množství vlaků, schopných dosáhnout rychlosti 140 nebo 160 km/h. V tabulce samozřejmě nejsou uváděny konkrétní úseky, kde vlaky jmenovaných rychlostí dosahují, ale ucelené úseky, kde je jim povolena. Vše je pak samozřejmě podřízeno rychlosti traťové. Ještě dodám, že v tabulce chybí několik vlaků (převážně R a Os, ale i Lv pro zkušební účely) s rychlostí 140 km/h, které však v pravidelném provozu nemají hnací vozidla pro tuto rychlost.


Vlaky ČD s max.rychlostí přes 120 km/h v GVD 2003/2004

Číslo vlaku Max.rychlost
[km/h]
Hnací vozidlo Úsek
EC 70 Antonín Dvořák 140 ř.362 Břeclav - Brno hl.n.
Česká Třebová - Praha-Libeň
EC 71 Antonín Dvořák 140 ř.362 Praha-Libeň - Česká Třebová
Brno hl.n. - Břeclav
EC 72 Smetana 140 ř.362 Břeclav - Brno hl.n.
Česká Třebová - Praha-Libeň
EC 74 Johann G. Mendel 160 ř.350 Břeclav - Brno hl.n. 160 km/h
Česká Třebová - Zámrsk 140 km/h
Zámrsk - Praha-Libeň 160 km/h
EC 75 Johann G. Mendel 160 ř.350 Praha-Libeň - Poříčany 140 km/h
Poříčany - Česká Třebová 160 km/h
Brno hl.n. - Břeclav 160 km/h
EC 78 Csárdás 160 ř.350 Kúty ŽSR - Brno hl.n.
Česká Třebová - Praha-Libeň
EC 79 Csárdás 160 ř.350 Praha-Libeň - Česká Třebová
Brno hl.n. - Kúty ŽSR
EC 104 Sobieski 160 ř.350 Břeclav - Ostrava hl.n.
Bohumín - Petrovice u Karviné
EC 105 Sobieski 160 ř.350
Petrovice u Karviné - Bohumín
Ostrava hl.n. - Břeclav
EC 106 Praha 140 ř.151 Petrovice u Karviné - Bohumín
Ostrava hl.n. - Praha-Libeň
EC 107 Praha 140 ř.151 Praha-Libeň - Ostrava hl.n.
Bohumín - Petrovice u Karviné
IC 120 Košičan 140 ř.151 Ostrava hl.n. - Praha-Libeň
IC 121 Košičan 140 ř.151
ř.162
Praha-Libeň - Ostrava hl.n.
Bohumín - Dětmarovice
EC 130 Polonia 160 ř.350 Kúty ŽSR - Ostrava hl.n.
Bohumín - Petrovice u Karviné
EC 131 Polonia 160 ř.350 Petrovice u Karviné - Bohumín
Ostrava hl.n. - Kúty ŽSR
EC 132 Slovenská strela 160 ř.350 Kúty ŽSR - Břeclav 140 km/h
Břeclav - Brno hl.n. 160 km/h
Česká Třebová - Zámrsk 140 km/h
Zámrsk - Praha-Libeň 160 km/h (do 20 náprav)
EC 133 Slovenská strela 160 ř.350 Praha-Libeň - Poříčany 140 km/h
Poříčany - Česká Třebová 160 km/h (do 20 náprav)
Brno hl.n. - Kúty ŽSR 160 km/h (do 20 náprav)
Ex 140 Detvan 140 ř.162
ř.151
Dětmarovice - Bohumín
Ostrava hl.n. - Praha-Běchovice nákl.n.
Ex 141 Detvan 140 ř.151 Praha-Libeň - Ostrava-Svinov
Ex 142 Odra 140 ř.151 Ostrava hl.n. - Praha-Libeň
Ex 143 Odra 140 ř.151 Praha-Libeň - Ostrava hl.n.
Bohumín - Dětmarovice
EC 170 160 ř.350

ř.371
Kúty ŽSR - Brno hl.n.
Česká Třebová - Praha-Libeň
Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.
EC 171 160 ř.371

ř.350
Děčín hl.n. - Praha-Bubeneč
Praha-Libeň - Česká Třebová
Brno hl.n. - Kúty ŽSR
EC 172 160 ř.350

ř.371
Břeclav - Brno hl.n.
Česká Třebová - Praha-Libeň
Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.
EC 173 160 ř.371

ř.350
Děčín hl.n. - Praha-Bubeneč
Praha-Libeň - Česká Třebová
Brno hl.n. - Břeclav
EC 174 160 ř.371 Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.
EC 175 160 ř.371 Děčín hl.n. - Praha-Bubeneč
EC 176 160 ř.371 Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.
EC 177 160 ř.371 Děčín hl.n. - Praha-Bubeneč
EC 178 160 ř.371 Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.
EC 179 160 ř.371 Děčín hl.n. - Praha-Bubeneč
R 200 Silesia 140 ř.151 Petrovice u Karviné - Bohumín
Ostrava hl.n. - Praha-Libeň
R 201 Silesia 140 ř.162 Praha-Libeň - Ostrava hl.n.
Bohumín - Petrovice u Karviné
R 202 Chopin 140 ř.362 Břeclav - Ostrava hl.n.
Bohumín - Petrovice u Karviné
R 203 Chopin 140 ř.362 Přerov - Břeclav
R 208 Vltava 140 ř.151 Petrovice u Karviné - Bohumín
Ostrava hl.n. - Praha-Libeň
R 209 Vltava 140 ř.151 Praha-Libeň - Ostrava hl.n.
Bohumín - Petrovice u Karviné
R 222 Vihorlat 140 ř.151 Hranice na Moravě - Praha-Libeň
R 223 Vihorlat 140 ř.151 Praha-Libeň - Přerov
EC 278 160 ř.350


ř.371
Břeclav - Brno hl.n. 160 km/h
Česká Třebová - Zámrsk 140 km/h
Zámrsk - Praha-Libeň 160 km/h
Praha-Bubeneč - Děčín hl.n. 160 km/h
EC 279 160 ř.371
ř.350
Děčín hl.n. - Praha-Bubeneč 160 km/h
Praha-Libeň - Poříčany 140 km/h
Poříčany - Česká Třebová 160 km/h
Brno hl.n. - Břeclav 160 km/h
R 374 Pannonia 140 ř.350 Kúty ŽSR - Brno hl.n.
Kutná Hora hl.n. - Praha-Libeň
R 375 Pannonia 140 ř.350+ř.362 Praha-Libeň - Kutná Hora hl.n.
Brno hl.n. - Kúty ŽSR
R 390 Bem 140 ř.362 Břeclav - Brno hl.n.
R 391 Bem 140 ř.362 Brno hl.n. - Břeclav
R 420 Excelsior 140 ř.162

ř.150
ř.162
Dětmarovice - Bohumín
Ostrava hl.n. - Přerov
Přerov - Praha-Libeň
Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n.
R 421 Excelsior 140 ř.162
ř.150
ř.162
Ústí nad Labem hl.n. - Praha-Bubeneč
Praha-Libeň - Přerov
Přerov - Ostrava hl.n.
Bohumín - Dětmarovice
R 422 Cassovia 140 ř.162

ř.151
Dětmarovice - Bohumín
Ostrava hl.n. - Přerov
Přerov - Praha-Libeň
R 423 Cassovia 140 ř.151
ř.162
Praha-Libeň - Přerov
Přerov - Ostrava hl.n.
Bohumín - Dětmarovice
R 436 Kysuca 140 ř.162 Dětmarovice - Bohumín
R 440 Vsacan 140 ř.162
ř.150
ř.162
Hranice na Moravě - Přerov
Přerov - Praha-Libeň
Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n.
R 441 Vsacan140 ř.162
ř.150
Ústí nad Labem hl.n. - Praha-Bubeneč
Praha-Libeň - Přerov
IC 500 Ostravan 140 ř.151 Ostrava hl.n. - Praha-Běchovice nákl.n.
IC 501 Ostravan 140 ř.151 Praha-Libeň - Ostrava hl.n.
SC 502 Manažer 160 ř.151 Ostrava hl.n. - Praha-Libeň
SC 503 Manažer 160 ř.151 Praha-Libeň - Česká Třebová 160 km/h
Česká Třebová - Rudoltice v Čechách 140 km/h
Rudoltice v Čechách - Ostrava hl.n. 160 km/h
IC 504 Jan Perner 140 ř.151 Ostrava hl.n. - Praha-Libeň
IC 505 Jan Perner 140 ř.151 Praha-Libeň - Ostrava hl.n.
Ex 506 Hutník 140 ř.162 Ostrava hl.n. - Praha-Libeň
Ex 507 Hutník 140 ř.151 Praha-Libeň - Ostrava hl.n.
Ex 530 Moravan 140 ř.362 Ostrava hl.n. - Přerov
Ex 531 Moravan 140 ř.362 Přerov - Ostrava hl.n.
Ex 570 Brněnský drak 140 ř.362 Břeclav - Brno hl.n.
Česká Třebová - Praha-Libeň
Ex 570 Brněnský drak 160 ř.680 Břeclav - Brno hl.n. 160 km/h
Brno-Židenice - Česká Třebová 140 km/h
Česká Třebová - Praha-Libeň 160 km/h
Ex 571 Brněnský drak 140 ř.362 Praha-Libeň - Česká Třebová
Brno hl.n. - Břeclav
Ex 571 Brněnský drak 160 ř.680 Praha-Libeň - Česká Třebová 160 km/h
Česká Třebová - Brno-Židenice 140 km/h
Brno hl.n. - Břeclav 160 km/h
R 600 140 ř.151 Polanka nad Odrou - Praha-Libeň
R 601 140 ř.151 Praha-Libeň - Polanka nad odrou
R 602 140 ř.151 Ostrava hl.n. - Praha-Libeň
R 603 140 ř.151 Praha-Libeň - Ostrava hl.n.
R 610 140 ř.362 Kutná Hora hl.n. - Praha-Libeň
R 611 140 ř.362 Praha-Libeň - Kutná Hora hl.n.
R 621 140 ř.150
ř.162
Praha-Libeň - Přerov
Přerov - Hranice na Moravě
R 622 Bečva 140 ř.150 Přerov - Praha-Libeň
R 623 Bečva 140 ř.150 Praha-Libeň - Přerov
R 624 140 ř.162
ř.150
Hranice na Moravě - Přerov
Přerov - Praha-Libeň
R 670 Vysočina 140 ř.350
ř.162
Kutná Hora hl.n. - Praha-Libeň
Praha-Bubeneč - Ústí nad Labem hl.n.
R 671 Vysočina 140 ř.162
ř.350
Ústí nad Labem hl.n. - Praha-Bubeneč
Praha-Libeň - Kutná Hora hl.n.
R 673 140 ř.362 Praha-Libeň - Kutná Hora hl.n.
R 674 140 (ř.362) Kolín - Praha hl.n.
R 675 140 ř.362 Praha-Libeň - Kutná Hora hl.n.
R 676 140 ř.362 Kutná Hora hl.n. - Praha-Libeň
R 678 140 ř.362 Kutná Hora hl.n. - Praha-Libeň
R 700 140 ř.150 Přerov - Praha-Libeň
R 701 140 ř.150 Praha-Libeň - Přerov
R 702 Šohaj 140 ř.162 Přerov - Praha-Libeň
R 703 Šohaj 140 ř.162
ř.362
Praha-Libeň - Přerov
Přerov - Břeclav
R 704 140/120 ř.362
ř.150/ř.163
Břeclav - Přerov
Přerov - Praha-Libeň
R 705 140/120 ř.150/ř.163
ř.362
Praha-Libeň - Přerov
Přerov - Břeclav
R 706 140 ř.362
ř.150
Břeclav - Přerov
Přerov - Praha-Libeň
R 707 140 ř.150
ř.362
Praha-Libeň - Přerov
Přerov - Břeclav
R 708 Galán 140 ř.362
ř.150
Břeclav - Přerov
Přerov - Praha-Libeň
R 709 Galán 140 ř.150
ř.362
Praha-Libeň - Přerov
Přerov - Břeclav
R 770 140 ř.162 Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.
R 771 140 ř.162 Děčín hl.n. - Praha-Bubeneč
R 772 140 ř.162 Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.
R 773 140 ř.162 Děčín hl.n. - Praha-Bubeneč
R 774 140 ř.162 Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.
R 775 140 ř.162 Děčín hl.n. - Praha-Bubeneč
R 776 140 ř.162 Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.
R 777 140 ř.162 Děčín hl.n. - Praha-Bubeneč
R 778 140 ř.162 nebo ř.371 Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.
R 779 140 ř.371 Děčín hl.n. - Praha-Bubeneč
R 781 140 ř.162 Děčín hl.n. - Praha-Bubeneč
R 783 140 ř.162 Děčín hl.n. - Praha-Bubeneč
R 800 140 ř.362 Olomouc hl.n. - Břeclav
R 801 140 ř.362 Břeclav - Olomouc hl.n.
R 802 140 ř.362 Přerov - Břeclav
R 803 140 ř.362 Břeclav - Přerov
R 804 140 ř.362 Přerov - Břeclav
R 805 140 ř.362 Břeclav - Přerov
R 872 140 ř.162 Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.
R 873 140 ř.162 Děčín hl.n. - Praha-Bubeneč
R 920 140/120 ř.150/ř.163 Ostrava hl.n. - Staré Město u Uherského Hradiště
R 922 140 ř.150 Přerov - Staré Město u Uherského Hradiště
R 923 140 (ř.163) Staré Město u Uherského Hradiště - Ostrava hl.n.
EC 1274 160 ř.680 Břeclav - Brno hl.n. 160 km/h
Brno-Židenice - Česká Třebová 140 km/h
Česká Třebová - Praha-Libeň 160 km/h
EC 1275 160 ř.680 Praha-Libeň - Česká Třebová 160 km/h
Česká Třebová - Brno-Židenice 140 km/h
Brno hl.n. - Břeclav 160 km/h
EC 1278 160 ř.680 Břeclav - Brno hl.n. 160 km/h
Brno-Židenice - Česká Třebová 140 km/h
Česká Třebová - Praha-Libeň 160 km/h
Praha-Bubeneč - Děčín hl.n. 160 km/h
EC 1279 160 ř.680 Děčín hl.n. - Praha-Bubeneč 160 km/h
Praha-Libeň - Česká Třebová 160 km/h
Česká Třebová - Brno-Židenice 140 km/h
Brno hl.n. - Břeclav 160 km/h
Ex 1570 160 ř.680 Břeclav - Brno hl.n. 160 km/h
Brno-Židenice - Česká Třebová 140 km/h
Česká Třebová - Praha-Libeň 160 km/h
Ex 1571 160 ř.680 Praha-Libeň - Česká Třebová 160 km/h
Česká Třebová - Brno-Židenice 140 km/h
Brno hl.n. - Břeclav 160 km/h
Ex 1572 160 ř.680 Břeclav - Brno hl.n. 160 km/h
Brno-Židenice - Česká Třebová 140 km/h
Česká Třebová - Praha-Libeň 160 km/h
Ex 1573 160 ř.680 Praha-Libeň - Česká Třebová 160 km/h
Česká Třebová - Brno-Židenice 140 km/h
Brno hl.n. - Břeclav 160 km/h
Sp 1770 140 ř.162 Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.
Sp 1772 140 ř.162 Děčín hl.n. - Ústí nad Labem hl.n.
Sp 1774 140 ř.371 Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.
Sp 1801 140 ř.151 Bohumín - Petrovice u Karviné
Sp 1902 140 ř.471 Pardubice hl.n. - Praha-Libeň
Sp 1903 140 ř.471 Praha-Libeň - Pardubice hl.n.
Sv 2986 140 ř.151 Petrovice u Karviné - Bohumín
Sv 2987 140 ř.151 Bohumín - Dětmarovice
Sv 2994 140 ř.151 Dětmarovice - Bohumín
Os 9300 140 ř.471 Kolín - Praha-Libeň
Os 9301 140 ř.471 Praha-Libeň - Kolín
Os 9303 140 ř.471 Praha-Libeň - Kolín
Os 9304 140 ř.471 Kolín - Praha-Libeň
Os 9305 140 ř.471 Praha-Libeň - Kolín
Os 9306 140/115-120 ř.471/ř.470 Kolín - Praha-Libeň
Os 9307 140 ř.471 Praha-Libeň - Kolín
Os 9308 140 ř.471 Kolín - Praha-Libeň
Os 9309 140 ř.471 Praha-Libeň - Kolín
Os 9312 140 ř.471 Kolín - Praha-Libeň
Os 9313 140 ř.471 Praha-Libeň - Kolín
Os 9314 140 ř.471 Kolín - Praha-Libeň
Os 9315 140 ř.471 Praha-Libeň - Kolín
Os 9316 140 ř.471 Kolín - Praha-Libeň
Os 9317 140 ř.471 Praha-Libeň - Kolín
Os 9318 140 ř.471 Kolín - Praha-Libeň
Os 9319 140 ř.471 Praha-Libeň - Kolín
Os 9320 140 ř.471 Kolín - Praha-Libeň
Os 9321 140 ř.471 Praha-Libeň - Kolín
Os 9322 140 ř.471 Kolín - Praha-Libeň
Os 9323 140 ř.471 Praha-Libeň - Kolín
Os 9324 140 ř.471 Kolín - Praha-Libeň
Os 9325 140 ř.471 Praha-Libeň - Kolín
Os 9326 140 ř.471 Kolín - Praha-Libeň
Os 9327 140 ř.471 Praha-Libeň - Kolín
Os 9328 140 ř.471 Kolín - Praha-Libeň
Os 9329 140 ř.471 Praha-Libeň - Kolín
Os 9330 140 ř.471 Kolín - Praha-Libeň
Os 9331 140 ř.471 Praha-Libeň - Kolín
Os 9332 140 ř.471 Kolín - Praha-Libeň
Os 9333 140 ř.471 Praha-Libeň - Kolín
Os 9334 140 ř.471 Kolín - Praha-Libeň
Os 9335 140 ř.471 Praha-Libeň - Kolín
Os 9336 140 ř.471 Kolín - Praha-Libeň
Os 9337 140 ř.471 Praha-Libeň - Kolín
Os 9338 140 ř.471 Kolín - Praha-Libeň
Os 9340 140 ř.471 Kolín - Praha-Libeň
Os 9341 140 ř.471 Praha-Libeň - Kolín
Os 9342 140 ř.471 Kolín - Praha-Libeň
Os 9343 140 ř.471 Praha-Libeň - Kolín
Os 9344 140 ř.471 Kolín - Praha-Libeň
Os 9345 140 ř.471 Praha-Libeň - Kolín
Os 9346 140 ř.471 Kolín - Praha-Libeň
Os 9347 140 ř.471 Praha-Libeň - Kolín
Os 9348 140 ř.471 Kolín - Praha-Libeň
Os 9349 140 ř.471 Praha-Libeň - Kolín
Os 9361 140/100-115 ř.471/ř.451-470 Praha-Libeň - Český Brod
Os 9363 140/100-115 ř.471/ř.451-470 Praha-Libeň - Český Brod
Os 9364 140/100-115 ř.471/ř.451-470 Český Brod - Praha-Libeň
Os 9365 140/100-115 ř.471/ř.451-470 Praha-Libeň - Český Brod
Os 9368 140/100-115 ř.471/ř.451-470 Český Brod - Praha-Libeň
Os 9369 140/100-115 ř.471/ř.451-470 Praha-Libeň - Český Brod
Sv 9390 140 ř.471 Kolín - Praha-Běchovice nákl.n.
Os 9391 140 ř.471 Praha-Běchovice nákl.n. - Kolín
Sv 9392 140 ř.471 Kolín - Praha-Libeň
Os 9393 140 ř.471 Praha-Běchovice nákl.n. - Kolín
Sv 9394 140 ř.471 Kolín - Praha-Běchovice nákl.n.
Os 9395 140 ř.471 Praha-Běchovice nákl.n. - Kolín
Sv 9396 140 ř.471 Kolín - Praha-Běchovice nákl.n.
Sv 9398 140 ř.471 Český Brod - Praha-Libeň
Os 9600 140 ř.471 Praha-Bubeneč - Roudnice n.Lab.
Os 9601 140 ř.471 Roudnice n.Lab. - Praha-Bubeneč
Os 9602 140 ř.471 Praha-Bubeneč - Roudnice n.Lab.
Os 9603 140 ř.471 Roudnice n.Lab. - Kralupy nad Vltavou
Os 9606 140 ř.471 Praha-Bubeneč - Roudnice n.Lab.
Os 9607 140 ř.471 Roudnice n.Lab. - Praha-Bubeneč
Os 9611 140 ř.471 Roudnice n.Lab. - Praha-Bubeneč
Os 9614 140 ř.471 Praha-Bubeneč - Roudnice n.Lab.
Os 9618 140 ř.471 Praha-Bubeneč - Roudnice n.Lab.
Os 9619 140 ř.471 Roudnice n.Lab. - Praha-Bubeneč