provoz.jpg, 11,3 kB železniční koridory ČR
PROVOZ
POPIS VOZIDEL Elektrická lokomotiva řady 319 předchozí Elektrická lokomotiva řady 340 Úvod Histor Součas Provoz Techno Foto Odkazy
další  
zpět na obsah PROVOZ zpět  

Elektrické lokomotivy
 
ŠKODA
361, 362

Řada 361
Pro snížení počtu přepřahů a všeobecnému nedostatku dvousystémových strojů se v 90.letech uvažovalo též o rekonstrukcích nejstarších lokomotiv ř.163 na dvousystémové (361, příp.další) všech možných kombinací napájení. Byla by to asi nejlevnější varianta, jak získat relativně moderní dvousystémová vozidla, značně unifikovaná s řadou 363.

Řada 362
Vraťme se ale do současnosti: již poslední kus řady 363 (182.) byl po změně objednávky vyroben jako 362.001 a výrobní typ 69Er. Odlišnost lokomotivy spočívala v instalaci vylepšených trakčních motorů a změněném převodu pro rychlost 140 km/h. Dodnes je lokomotiva provozována v depu Bratislava. Ze ŠKODY Plzeň následovaly dodávky řad 163 a nově i 162 (60 ks), stavěné s úpravami jako 362.001. ČSD ještě v roce 1989 objednaly 30 ks lokomotiv řady 362. Tato objednávka byla záhy pozměněna na 29 ks + stroj 360.601 s převodem pro 180 km/h a určením pro VÚŽ. Celá objednávka byla ovšem v roce 1991 stornována, což byl mimo jiné první impuls pro vznik řady 151 (o tom se ale píše jinde). Na začátku 90. let tak sužoval ČSD a ČD problém, jak zajistit provoz vlaků vyšších kategorií rychlostí 140 km/h, především na střídavé soustavě. Relativní nevyužitelnost rychlosti 140 km/h u strojů řady 162 posloužil díky unifikaci jako vhodný zdroj pro výměny podvozků. Hned roku 1993 se realizovaly první rekonstrukce některých lokomotiv ř.363 na ř.362, resp. řady 162 na řadu 163.2. V současnosti je již k dispozici 14 strojů řady 362, z čehož bylo pět kusů v rozmezí 23. až 27.1. 2001 přesunuto z tradičního útočiště v Praze do Přerova, kde se podílí na vozbě vlaků po dokončených úsecích koridorů rychlostí 140 km/h. Prvních 9 strojů bylo v roce 1999 dovybaveno elektrickým rychloměrem, tlumiči vrtivých pohybů podvozku, VZ LS 90 a novými lyžinami sběračů. Stejně jako ostatní modernizované řady zasáhla i flotily řad 162 a 362 pohroma v podobě ukončení zkušebního provozu zabezpečovače LS 90, kvůli čemuž mohly jezdit maximálně 100 km/h a navíc s dvoumužným obsazením. Níže uvádím tabulky rekonstrukcí a rozmístění strojů řady 362. V roce 1999 započaly obdobné rekonstrukce rovněž na Slovensku, o čemž se lze dočíst zde.

Rekonstrukce

Nová lokomotiva Stará lokomotiva Přečíslování
362.164 163.244 363.164 162.044 11.10.1993*
362.165 163.259 363.165 162.059 19.11.1993*
362.167 163.251 363.167 162.051 26.11.1993*
362.166 163.249 363.166 162.049 3.12.1993*
362.168 163.260 363.168 162.060 21.12.1993*
362.124 163.243 363.124 162.043 20.3.1994*
362.122 163.248 363.122 162.048 4.5.1994
362.123 163.250 363.123 162.050 10.5.1994
362.121 163.245 363.121 162.045 24.9.1994
362.120 163.256 363.120 162.056 15.11.2000
5.1.2001
362.112 163.258 363.112 162.058 5.12.2000
10.11.2000
362.118 163.241 363.118 162.041 13.12.2000
21.10.2000
362.119 163.255 363.119 162.055 22.12.2000
28.12.200
362.060 163.242 363.060 162.042 8.1.2001
8.2.2001
*) U takto označených řádků je uvedeno datum TBZ.

Rozmístění lokomotiv řady 362
DKV Praha: 362.060, 120, 121, 124, 164-168
DKV Ostrava:
PJ Přerov
362.112, 118, 119, 122, 123