provoz.jpg, 11,3 kB železniční koridory ČR
PROVOZ
POPIS VOZIDEL Elektrická lokomotiva řady 151 předchozí Elektrická lokomotiva řady 355/380 Úvod Histor Součas Provoz Techno Foto Odkazy
další  
zpět na obsah PROVOZ zpět  

Elektrická lokomotiva
 
ŠKODA, ČMŽO
371

Původní lokomotivy řady 372 (u DR/DB ř.230/180) byly určeny pro provoz na relaci Praha - Berlin (jezdily i ve směru Berlin - Rzepin PKP), kde také z obou stran pokojně slouží do dnešních dnů. Přišel ale problém, jak dopravovat IC a EC vlaky hluboko do Německa rychlostí 160 km/h a bez přepřahů (již v roce 1992 byle v úseku Dresden - Berlin zavedena rychlost 160 km/h a lokomotivy 372 zajížděly pouze do Drážďan, výjimečně až do Lipska). U ČD i DB se tak přistoupilo k rekonstrukcím, i když rozdílným. ČD lokomotivám samozřejmě změnily převod, dále byl dosazen nový šroubový kompresor, poháněný motorem "transplantovaným" z rekonstruovaných lokomotiv ř.150. Mírně byly upraveny trakční motory, podvozky doznaly přestavby na jednostranné obrzdění, vložena byla také nová čelní okna (16 mm), dosazeno bylo zabezpečovací zařízení PZ 80 a nakonec byly zvětšeny stupačky na čelech. Stroj samozřejmě také dostal nový lak a nové vršky pantografů. Podobně jako u lokomotiv ř.151 byly kvůli vyšší rychlosti dosazeny nové kovokeramické brzdové špalíky a protismykové zařízení. ČD a DB si slibovaly, že po dokončení rekonstrukcí u patřičného počtu lokomotiv budou tyto opět jezdit v celé trase až do Berlína. Mezitím ale na německé straně přešly stroje pod DB Cargo a jejich elitní výkony byly v záplavě nových lokomotiv pohlceny výkonnějšími stroji (pro 160 km/h byl rekonstruován pouze stroj 180.001). Doposud je hotovo šest rekonstrukcí a další osud přestaveb bude pravděpodobně shodný s řadou 151 - budou zastaveny. Přitom ještě v roce 2001 bylo naplánováno zahájení další modernizace (1ks). Upřímně řečeno, rychlost 160 km/h se při výkonu okolo 3 MW dosahuje jen velmi těžko a navíc trať pro tyto lokomotivy připomíná rychlostní houpačku. Rekonstrukce tak nemohou jízdní doby nijak výrazně zkrátit. Co se týče barevného řešení, první tři lokomotivy měly široký slonovinový pruh obohacený o malý žlutý proužek kolem celé skříně, který byl u dalších dvou strojů (003, 004) vynechán a celý slonovinový pruh byl zúžen nad světla (na 60 cm). Základní barvu tvoří samozřejmě vínově červená. Od pořadového čísla 005 se opět nevrátily ČD k původnímu barevnému řešení s úzkou žlutou páskou. Na začátku roku 2002 se vyskytl problém v podobě propadlých zabezpečovačů LS 90, pročež byly tyto stroje nasazeny jen na rychlíky, zatímco jejich výkony přebrala řada 163, resp. 372. Podobnými problémy byla postižena i vozidla řad 151, 162, 362, 843, 854 a 471. Na začátku června 2002 se ale situace začala měnit k lepšímu. Po udělení výjimky se postupně jednotlivé stroje vrátily do provozu, avšak do konce platnosti výjimky, tj. 30.11.2002, nebyly ukončeny všechny (především legislativní) procesy a tak následujícího dne přestaly lokomotivy této řady jezdit úplně. Brzy se ale dostavila další výjimka ze strany Drážního úřadu, tentokrát platná po září 2003, a tak se stroje opět mohly vrátit den před štědrým dnem do čela vlaků na sever od Prahy. Ráznou novinku do ustáleného provozu řad 371 a 372 vnesla nehoda stroje 372.006 v Drážďanech 9.7.2001. Stroj byl velmi vážně poškozen a ačkoliv by měl být opraven v domovské Škodě (jako 371.006?), DB se rozhodly celou záležitost vyřešit předáním jedné ze svých lokomotiv řady 180 do ČR. vybrána byla první 180.001, která v zásadě odpovídá řadě 371. Pohnutky pro předání tohoto stroje ovšem nebyly předat modernizovaný stroj, ale spíše se zbavit pro nákladní dopravu méně vhodné lokomotivy s nižší tažnou silou. V září 2003 byl stroj převezen do Ústí nad Labem a po provedení zdlouhavých celních procedur byl oficiálně předán. V roce 2003 byla provedena úprava strojů 371.002 a 015, spočívající ve změně uchycení tlumičů vrtivých pohybů podvozků. Nová TBZ obou strojů se protáhla až do roku 2004. Aktuální nasazení řady 371 naleznete v obězích.

Rekonstrukce

Lokomotiva Zahájení Převzetí
371.001 1993 1996
371.002 ??? ???
371.003 17.12.1999 30.4.2000
371.004 17.12.1999 30.4.2000
371.005 18.7.2000 4.7.2001
371.015 ??? ???
180.001 1994 1994

Technické údaje


372/371 372 371
Maximální rychlost 120 km/h 160 km/h
Převod 81:23 (3,52) 76:29 (2,62)
Výkon 3080 kW
Trvalá rychlost 77 km/h 103 km/h
Trvalá tažná síla 140 kN 104 kN
Maximální tažná síla 275 kN
Hmotnost 84 t
Délka přes nárazníky 16 800 mm
Trvalý výkon EDB 2200 kW
Napájecí soustavy 3 kV ss
15 kV, 16,7 Hz
Evidenční stav ČD 9
006-014
7
001-005,015,001DB

Fotografie


371.015 nedaleko zastávky Dolní Zálezly
1.4.2001
foto Jan Bonev
457*330
21,6 kB
jpeg

EC s lokomotivou 371.002 na přelozce u Hrobců
11.8.2001
foto Jan Bonev
800*600
67,5 kB
jpeg

371.001 na původním mostě v Bohušovicích nad Ohří
24.7.2002
foto Jan Bonev
800*556
56,8 kB
jpeg

371.001 se vyhřívá na výsluní v Praze-Sedlci
23.12.2003
foto Jan Bonev
800*550
53,9 kB
jpeg