provoz.jpg, 11,3 kB železniční koridory ČR
PROVOZ
POPIS VOZIDEL Elektrická lokomotiva řady 350 předchozí Elektrická lokomotiva řady 371 Úvod Histor Součas Provoz Techno Foto Odkazy
další  
zpět na obsah PROVOZ zpět  

Elektrická lokomotiva
 
ŠKODA, ČMŽO
151

Jedná se rychlíkové lokomotivy z roku 1978, které byly v poslední době rekonstruovány především pro zvýšení rychlosti na 160 km/h (paradoxem je, že při jejich výrobě byla maximální rychlost oproti řadě 350 snížena ze 160 na 140 km/h s odůvodněním, že takovou rychlost nikdy nebudou využívat). Modernizace těchto lokomotiv začala vlastně zcela "nekoridorově". Již v roce 1992 totiž požádal VÚŽ o změnu převodu u stroje 151.020, tak aby mohl dosahovat rychlosti 160 km/h. Požádal o to z důvodu odřeknutí objednávky na zvláštní lokomotivu 360.601(ŠKODA 101 Er, 180 km/h). Lokomotivě 150.020 byl vyměněn převod v lednu 1992 v ŽOS Vrútky, dále byly dosazeny tlumiče vrtivých pohybů podvozku. Stroj byl na řadu 151 přeznačen až 1.9.1994. Do té doby však uzrály požadavky ČD na modernizaci těchto lokomotiv, které nyní byly mnohem zásadnější. Z tohoto pohledu se tedy lokomotiva 151.020 spíše blížila řadě 150. První lokomotivy přijaté do skutečné modernizace byly 150.027 a 150.008. Mezitím lokomotivě 151.020 bylo "líto", že bude narozdíl od svých kolegyň zastaralejší a tak se ráčila "posadit do svahu" v Úvalech (18.6.1996), aby své kamarádky dohnala. To se jí skutečně podařilo a v roce 1996 byla po odstavení v depu odvezena na rekonstrukci. Sériové rekonstrukce by se nechaly charakterizovat následovně: lokomotivy mají změněný převodový poměr, čímž se mění i trvalá rychlost. Účinek EDB je nově ve větším rozsahu rychlostí. Je vyrobena nová nádrž na vodu, rozšířeno topení kabiny. Dále je zesílena bočnice pod rozjezdovým odporníkem, dosazeny jsou nové akumulátorové baterie, drobnými změnami prošly i stykače. Původní čelní okna jsou nahrazeny novými, s 16 mm tlustými bezpečnostními vyhřívanými skly. V lokomotivě je nainstalováno protismykové zařízení, nová rychloměrná souprava LT a nový zobrazovač, mírně je tedy pozměněno i stanoviště strojvedoucího. Místo dvou starých je vsazen jeden nový kompresor (motor 2. kompresoru je použit pro lokomotivy ř.371). Později se ukázalo, že kompresor se ve strojovně přehřívá a musel tudíž být přemístěn. Vytápění se dostalo elektricky řízenému brzdiči DAKO BSE. Dosazeny jsou tlumiče vrtivého pohybu podvozku, k brždění slouží kovokeramické špalíky německé výroby (později vyměněny za české) a v neposlední řadě je lokomotiva nově nalakována. Změn doznal i unašeč sekundárního vypružení a též byla přemístěna radiostanice. Původní sběrače získaly nové lyžiny. Rekonstrukce prvních tří lokomotiv (čísel 020, 027 a 008) prováděla plzeňská ŠKODA, další lokomotivy opravila ČMŽO Přerov, a to podle škodovácké dokumentace. Ta se ovšem občas změní a tak například od lokomotivy 151.012 jsou vylepšené sběrače a stroj 151.016 byl dokonce osazen monoblokovými koly, namísto klasických hvězdicových. Nová dvojkolí pocházejí z ŽDB Bohumín a podobná měly dostat i všechny další rekonstruované lokomotivy. Z původního záměru rekonstruovat všechny stroje již sešlo a ČD se spokojí s provozem 14 rekonstruovaných kusů. Dnes mají ale obě řady hojné zastoupení, jenž je v rychlíkové (a nejen té) dopravě řádně využito. Jak, to se můžete přesvědčit v obězích. V GVD 2001/2002 byl provoz i této řady zpestřen díky nepříznivému vývoji vztahů mezi zabezpečovačem LS 90 a Drážním úřadem, protože 8.2.2002 ukončil Drážní úřad zkušební provoz nového vlakového zabezpečovače LS 90, přičemž neodsouhlasil další provoz s provedenými změnami. Situace u řad 151, 371, 162, 362, 843, 854 a 471 se proto značně vyhrotila. Mohly totiž jezdit maximálně do rychlosti 100 km/h, navíc při obsazení dvěma strojvedoucími! Nasazení těchto řad se kvůli tomu výrazně minimalizovalo, či přesunulo na méně prestižní výkony, tedy například do nákladní dopravy. Naštěstí se již provedly jisté úpravy na LS 90, po kterých Drážní úřad schvaluje jednotlivé lokomotivy pro 160 km/h. Celá peripetie se týkala například i 151.001, na které byl dne 10.6.2002 představen reklamní nátěr pro společnost ČEZ - Duhová energie. Reklamní nátěr s sebou ale nese povinnost vůči zadavateli v nasazení na prestižní výkony, proto se měla lokomotiva 151.001 objevovat především na SC Manažer, o víkendech na R 640/641. Záhy ale byla "převelena" na nový jednodenní oběh pro vozbu IC 504 a 501. Stalo se tak na žádost ČEZu, neboť u vlaků IC ji spatří mnohem více cestujících. Jediná reklama - a jak zamíchá s oběhy celé řady.

Rekonstrukce

Lokomotiva Podnik Zahájení TBZ*
151.001 ČMŽO 17.3.1997 29.6.1999
151.004 ČMŽO 24.4.2001 5.3.2002
151.005 ČMŽO ??? ???
151.006 ČMŽO ??? 30.6.1999
151.007 ČMŽO 16.11.2001

???

151.008 ŠKODA 29.8.1994 6.11.1996
151.011 ČMŽO 18.2.1997 2.7.1996
151.012 ŠKODA 28.8.2000 9.10.2001
151.014 ŠKODA 20.9.1999 18.7.2000
151.016 ŠKODA 18.10.2000 5.2.2002
151.018 ČMŽO ??? 27.7.1999
151.019 ŠKODA 20.9.1999 20.4.2000
151.020 ŠKODA 9.2.1992 23.4.1992
ČMŽO 27.11.1996 14.3.1997
151.027 ŠKODA 2.6.1994 6.11.1996
* Lokomotivám poté byly prováděny některé změny, měly proto i další TBZ (kromě čísel 004-007, 012, 014, 016, 018 a 019).

Technické údaje

150/151 150 151
Maximální rychlost 140 km/h 160 km/h
Převod 83:34 (2,441) 80:37 (2,162)
Výkon 4000 kW
Trvalá rychlost 101,2 km/h 113,9 km/h
Trvalá tažná síla 138 kN 123,3 kN
Maximální tažná síla 247 kN
Hmotnost 82 t
Délka přes nárazníky 16 740 mm
Trvalý výkon EDB 3600 kW
Rozsah působení EDB 108 - 68 km/h 108 - 48 km/h
Napájecí soustavy 3 kV ss
Evidenční stav ČD 15*
12**
*) 002,003,005,007,009,010,013,015,021-026.
**) 001,004,006,008,011,012,014,016,018-020,027.

Fotografie


150.009 v provizorní odbočce Chvaletice
16.3.2003
foto Jan Bonev
800*551
64,2 kB
jpeg

Duhová 151.001 přijíždí do České Třebové
23.6.2002
foto Jan Bonev
800*584
67,6 kB
jpeg

"Netunelová trasa" u Třebovic v Čechách nezapře svou romantiku
6.4.2003
foto Jan Bonev
800*544
58,4 kB
jpeg

150.025 projíždí novou zastávkou Tatenice směrem k Hoštejnu.
28.8.2004
foto Martin Stiebitz
800*600
91,4 kB
jpeg