provoz.jpg, 11,3 kB železniční koridory ČR
PROVOZ
POPIS VOZIDEL Elektrická jednotka řady 675 předchozí Elektrická lokomotiva řady 151 Úvod Histor Součas Provoz Techno Foto Odkazy
další  
zpět na obsah PROVOZ zpět  

Elektrická lokomotiva
 
ŠKODA
350

Od GVD 2000/01 se na ČD začalo poprvé jezdit vyššími rychlostmi, než je 140 km/h. Zpočátku bylo a ještě je mnoho problémů, například nedostatek vhodných lokomotiv nebo autoblok, který si někde při rychlosti 150 až 160 km/h vlaky samy "shazují". Nově také stroje bez LS 90 (nebo jiného vlakového zabezpečovače - zde MIREL) mohou jezdit maximálně 120 km/h. Pomalu je ale vlakům povolováno 150, 155 i 160 km/h v některých úsecích. Zrovna tak i některé rychlíky už nyní jezdí 140 km/h. Pro "stošedesátku" je to ale o poznání horší. ČD mají totiž k dispozici pouze stroje řad 371 a 151, nikoliv však lokomotivy pro systém 25 kV, 50 Hz! Tento zásadní nedostatek zatím omezují výhradně slovenské stroje 350 ŽS, v současném GVD 2003/2004 jsou nasazeny i na všech EC vlacích na relaci Břeclav - Petrovice u Karviné. I když jsou tyto stroje už z výroby připraveny pro rychlost 160 km/h, tak po 25 letech provozu max. 120, výjimečně 140 km/h si zasluhují větší pozornost. Proto na lokomotivy jsou nově dosazovány tlumiče primárního vypružení a tlumiče vrtivého pohybu podvozků. Montuje se i nový zabezpečovač a rychloměr firmy MIREL a nakonec se vlepí nová bezpečnostní čelní skla, poslední viditelnou změnou, provedenou při rekonstrukci je otočení pantografu "čelem vzad". Z dalších úprav je to změna zapojení EDB tak, aby mohla být započítána do brzdících procent, instalace kabelu UIC s vlakovým rozhlasovým zařízením na stanovišti, montáž další stěny za stanoviště strojvedoucího a množství dalších technických změn. Jako první prošla těmito úpravami 350.001. Rekonstrukce jsou prováděny v průběhu běžných oprav ve Vrútkách a podle rozsahu oprav se liší i rozsah jednotlivých rekonstrukcí. Bohužel, ze strany ŽSR nedošlo ke splnění dohody zabezpečit dostatečný počet "goril" výše popisovaným způsobem do začátku GVD 2000/2001. Plnou rychlost nepovolil Drážní úřad ani u rekonstruovaných strojů řady 350, pročež měly na ČD povoleno nejprve 140 km/h s dvěma muži na palubě, pak dokonce 120 km/h a až na přelomu let 2000 a 2001 (20.12.2000 - nejprve pro stroje 350.007 a 011) jim úřad povolil plnou rychlost, resp. pouze 155 km/h (kvůli brzdícím procentům). V současnosti jsou již po potřebných úpravách všechny stroje, pouze pro lokomotivu 350.002 nebyla vyvinuta snaha o získání povolení pro rychlost 160 km/h u ČD. Rekonstrukce není pro tyto lokomotivy tím pravým výrazem, protože jejich modernizace probíhal většinou po částech a takřka za provozu. Navíc se v průběhu provozu rychlostí 160 km/h ukázaly různé nové problémy - především poruchy trakčních motorů (přeskoky na komutátorech). Postupně tedy byly u všech strojů provedeny četné úpravy na motorech. Tak trochu problémem je i otočení sběračů, provedené z bezpečnostních důvodu (při poškození nepoškodí zadní sběrač trolej) a pro snížení přítlaku na trolej ve vyšších rychlostech. Problémem se však ukázalo posunutí samotné lišty nad kabinu strojvedoucího, kde aerodynamicky proudící vzduch vytváří nežádoucí tlaky a může dojít k rozkmitání trakčního vedení i sběrače. U ČD je proto zakázáno pro vysoké rychlosti používat předního pantografu. V roce 2002 se lokomotivy řady 350 staly na našem území účastníky hned několika nehod (ostatně jejich kilometrický proběh není z nejmenších). Předně 350.001 se kdesi střetla s Avii a proto si nějaký čas pobyla ve Vrútkách, kde si vyměnila podvozky s 350.011, která byla tamtéž z důvodu vykolejení v Praze na Smíchově. Ani na Slovensku se bez nehod neobešli, například 350.019 vzala do soupravy nedobrovolného cestujícího - Škodu Favorit, jenžto svůj nesouhlas dal najevo výbuchem. Tato lokomotiva tak od půlky července 2002 pobývala rovněž ve Vrútkách. Vůbec stroje řady 350 postihuje poměrně často nepřízeň osudu. Například stroje 350.009 a 010 byly po svých osudových střetnutích (v Nových Kopistech a v Bratislavě hl.st.) zrušeny zcela a číslo 008 k tomu nemělo také daleko. Na závěr uvádím oběhy strojů, zajíždějících na české území.


Technické údaje


350
Maximální rychlost 160 km/h
Převod 80:37 (2,162)
Výkon 4000 kW
Trvalá rychlost 107,7 km/h
Trvalá tažná síla 132 kN
Maximální tažná síla 241 kN
Hmotnost 87,4 t
Délka přes nárazníky 16 740 mm
Trvalý výkon EDB 3600 kW
Rozsah působení EDB 108 - 68 km/h
Napájecí soustavy 3 kV ss
25 kV, 50 Hz
Evidenční stav ZSSK 18 ks
001-008,011-020


Fotografie

350.017 s vlakem EC na provizorní odbočce Opočinek
28.8.2000
foto Radek Čupr
800*564
63,8 kB
jpeg

350.012 v původním úseku Dlouhá Třebová - odb.Parník
23.6.2002
foto Jan Bonev
800*553
76,5 kB
jpeg

350.001 ve Chvaleticích
22.4.2002
foto Jan Bonev
800*566
53,0 kB
jpeg

350.011 projíždí Přeloučí
24.1.2004
foto Jan Bonev
800*554
61,1 kB
jpeg