provoz.jpg, 11,3 kB železniční koridory ČR
PROVOZ
POPIS VOZIDEL Elektrická jednotka řady 680 Alstom předchozí Elektrická jednotka řady 675 Úvod Histor Součas Provoz Techno Foto Odkazy
další  
zpět na obsah PROVOZ zpět  

Elektrická jednotka
 
MSV, ŠKODA
471

Popis:
Jedná se o dvou a třídílné dvouposchoďové příměstské jednotky. Jejich vývoj se datuje už z konce 80. let, kdy začala projekce podobných jednotek, dnes řady 470. Ty byly taktéž dvoupatrové, jen čelní vozy měli kvůli prostorově náročnému zařízení jedno podlaží. Jejich vývoj skončil výrobou pouhých dvou prototypů, které dnes jezdí na trase Praha - Kolín. Vývoj pokračoval od roku 1995, kdy ČD zadaly výrobu jednotek podnikům MSV Studénka a ŠKODA Plzeň. Objednávka původně zněla na 6 třívozových a 4 dvouvozové jednotky. Poté byly ubrány 2 třívozové jednotky, načež byly opět doobjednány. Čas na dodání jednotek byl skutečně šibeniční. První měla být hotova do konce roku 1996, celá dodávka uskutečněna do roku 1997! Takový termín byl v případě stavby zcela nového vozidla s množstvím nových prvků naprosto nesmyslný a ČD proto na konci roku 1997 od smlouvy odstoupily (v případě vlaků ř.680 se tak vůbec nestalo). V té době bylo však již postaveno 10 vozových skříní. ČD následně uzavřely novou smlouvu na 1 pětivozovou jednotku (spřažená dvou a třívozová) s předáním k ČD v roce 1999. Konstrukce těchto vozidel je velmi pokroková i ve světovém hledisku. Jak již bylo řečeno, vozy mají hliníkovou skříň, dále mají IGBT měniče, napájené přímo z troleje, z čehož vyplývá velká celková účinnost. Jednotky mají asynchronní pohon, jsou řízeny počítačem a naleznete v nich i rekuperační brždění. Vlak je plně klimatizován a v elektrickém čelním voze najdete dokonce i 1.třídu (objevují se spekulace o budoucím využití i na vlacích vyšší kategorie). Na jednom konci každé jednotky nalezneme i řídící vůz. V průběhu výroby došlo i k několika změnám, například od čísla 003 včetně byl na střechu přidán šedý pruh, přecházející do čela až přes čelní okno. Současně byla vynechána žlutá linka, značící první třídu. V té byly u novějších jednotek osazeny i nové, rozměrné sedačky. Z posledních změn dlužno jmenovat sloučení koncových a pozičních světel (od čísla 015). Výrobu značně ovlivnil i přesun do nových prostor v Ostravě-Vítkovicích, který přišel firmu na 100 milionů korun. V první fázi od roku 2001 (23.3.) nebyla v novém místě výroby k dispozici lakovna a vozy tak putovaly pro lak až do Krnova. Funkčně bezvýznamnou avšak viditelnou změnou bude nový vzhled jednotek od inventárního čísla 020. Změní se zejména nátěr, další změny budou minimální (a některé možná až od dalších jednotek). Do budoucna plánují ČD nákup cca 6 jednotek každý rok, dodávky jsou ale závislé na momentálním přísunu financí. Navíc se zvažuje nákup jednotek pro okolí Brna a jednotek pro dálkovou dopravu řady 675, o kterých se rovněž dočtete na těchto stránkách. Smluvně jsou zatím zajištěny dodávky po 471.030 (do čísla 024 nebo až 026 v roce 2006, zbytek 2007), avšak potřeby hlavního města oscilují mezi 50 a 60 kusy a provoz na Ostravsku by spolykal okolo 15 jednotek (zde ovšem není náhrada tak akutní). Od doby členství v EUROFIMě je do financování nákupu řady 471 zapojena i tato společnost.

Nasazení:
První pětivozová jednotka byla do zkušebního provozu s cestujícími nasazena v červenci 2000 na relaci Praha - Pardubice. V té době už z výroby přibývaly další kusy a mezi prosincem 2000 a lednem 2001 bylo oficiálně převzato celkem prvních 5 jednotek (všechny třívozové, vyjma 471.001+971.001 - zde však byl zbývající vůz 071.008 doplněn z výroby v dubnu 2002). Příliš velkým optimismem bylo vytvoření oběhů pro 5 jednotek od ledna 2001 a po prvních zkušenostech s téměř nulovou spolehlivostí řady 471 byl vypracován oběh pro 4 jednotky na trase Praha - Pardubice, kde mají postupně nahradit jiná vozidla. S 2. změnou JŘ 2000/2001 přibyla jednotkám možnost využít maximální rychlosti 140 km/h, což díky častým výpadkům a malému počtu jednotek nemohlo snížit jízdní doby. Do roku 2002 se postupně "léčily" dětské nemoci jednotek, tyto si prožily i peripetie kolem zabezpečovače LS 90, včetně úplného přerušení provozu v létě 2002. Tehdy jim paradoxně pomohly povodně a následná extrémní potřeba elektrických jednotek, kdy Drážní úřad povolil jejich provoz jako v případě vozidel bez vlakového zabezpečovače (dvoumužné řízení, max. rychlost 100 km/h), ovšem pouze na území Prahy. Záhy přišly na řadu problémy s rušením přenosu návěstního signálu a ani po úpravách nebyly prvním pěti jednotkám prodlouženy průkazy způsobilosti. Dne 31.10.2002 tak jejich "bzučení" utichlo opět. Teprve až po úpravách (posunutí a odstínění snímacích cívek - byly rušeny asynchronním pohonem) začaly v lednu 2003 opět zasahovat do provozu. Zároveň byly předány další kusy (006 - 008; dokončené už v dubnu 2002), jenž 29.12.2002 absolvovaly TBZ a 10. ledna 2003 byly předány ČD. V lednu stihly vykonat TBZ ještě další 3 jednotky (čísel 009 až 011) a brzy poté byly předány do provozu. Problémy s VZ se již těchto vozidel netýkají, neboť nutnými úpravami byly vybaveny už z výroby. Již v únoru 2002 byla na zkušebně Vagónky 471.012 a dokončovala se 471.013, přičemž rozpracovány byly ještě další jednotky. 26.6.2004 byla předána jednotka s číslem 014. Do konce roku 2005 následovaly jednotky 015 - 018, v lednu 2006 číslo 019. Některé z následujících souprav již budou deponovány kromě Prahy i v Ostravě, kde zabezpečí patrně vozbu na nově elektrizovaném úseku do Opavy. S GVD 2002/2003 byly vypracovány (i když ne hned z počátku obsazeny) tři turnusové skupiny pro 4, 2 a 2 soupravy. Nasazení v GVD 2003/2004 již zahrnulo 6 turnusů po 2 soupravách a v GVD 2004/2005 jednu TS s jedenácti a druhou se dvěma soupravami. Oběhy (GVD 2004/5) naleznete zde.

Řazení jednotek
Dvouvozová
471-971

Třívozová
471-071-971

Pětivozová
471-071-971+471-971

Barvy

  služební nebo provozní prostory
  1. třída
  2. třída
  sociální zařízení
  nástupní prostory

471.jpg, 16,9 kB

Technické údaje

471
Maximální rychlost 140 km/h
(120 - 160 km/h)
Výkon hnacího vozu 2000 kW
Míst k sezení
(z toho 23
v 1.třídě)
2 voz.jednotka 176
3 voz.jednotka 310
4 voz.jednotka 352
5 voz.jednotka 486
Napájecí soustavy 3 kV ss
Výkon EDB 1700 kW
Maximální tažná síla 180 kN
Délka jednoho vozidla 26 400 mm
Hmotnost
(3 vozová souprava)
158 t
Evidenční stav ČD 19 ks
001-019


Fotografie

471.001+471.002
 
foto ŠKODA
400*272
23,0 kB
jpeg

podvozek řady 471
 
foto ŠKODA
553*395
101,6 kB
jpeg

971.005 u sypaného nástupiště ve Chvaleticích
16.3.2003
foto Jan Bonev
800*557
64,5 kB
jpeg

Zkouška vícečlenného řízení se čtyřmi 471
10.4.2002
 
550*320
61,9 kB
jpeg