provoz.jpg, 11,3 kB železniční koridory ČR
PROVOZ
ÚVOD Ostatní osobní vozy poslední Elektrická jednotka řady 680 Úvod Histor Součas Provoz Techno Foto Odkazy
další  
zpět na obsah PROVOZ zpět  

Eurofima
Nákup nových vozidel je samozřejmě hezká věc, ale otázkou je: kde na to vzít? Při řešení tohoto problému se ČD rozhodly zapojit do mezinárodní organizace EUROFIMA, která se zabývá pomocí při financování nákupů nových železničních vozidel. Po odkupu části akcií od DB a SNCF byly ČD oficiálně přijaty 13.9.2002. Již v roce 2003 byla provedena první objednávka za pomoci peněz z EUROFIMy - konkrétně nákup nových vozů 1. a 2. třídy za 15 milionů EUR (je to ovšem velmi nepravděpodobné). Dále se už rýsuje nákup nových třísystémových lokomotiv a dalších a dalších vozidel.

GVD 2004/2005
Nový GVD je ve znamení rozšíření taktu. Jízdní doby se mění jen minimálně (kromě úseku Kolín - Pardubice),z toho se často prodlužují (více viz zde). Kvůli tomu se například zpomalil nejrychlejší vlak v síti mezi Břeclaví a Otrokovicemi na průměrnou rychlost 116,76 km/h (ze 127 km/h). Primát tím uvolnil vlakům EC 70 a 74 mezi Pardubicemi a Kolínem, kde dosahují úsekové rychlosti 126,00 km/h. Velká pozornost je věnována prevenci problémů při výlukách: upozornění na výluky na trati č.170, prodloužení jízdních dob na III. a IV. koridoru, náhradní jízdní řád pro dlouhodobé výluky při elektrizaci tratě Ostrava - Opava.

Cestovní časy a průměrné rychlosti ve srovnání GVD 2003 a 2004

úsek čas průměr [km/h] ušetřeno [běžný/naklápěcí; min]
2003 2004 2004
nakláp.
2003 2004 2004
nakláp.
Děčín - Ústí nad Labem 0:21 0:17 0:16 65,7 81,7 86,2 5/6
Ústí nad Labem - Praha-Holešovice 1:19 1:04 0:56 78,2 96,5 110,3 15/23
Praha - Brno 2:49 2:46 2:27 90,5 92,1 104,1 3/22
Česká Třebová - Brno 1:03 1:01 0:56 86,6 89,5 97,5 2/7
Otrokovice - Břeclav 0:38 0:34 - 113,7 127,0 - 4/-
Ostrava-Svinov - Hranice na Moravě 0:39 0:26 - 77,0 115,4 - 13/-
Ostrava-Svinov - Břeclav 1:56 1:36 - 92,6 111,9 - 20/-

Cestovní časy a průměrné rychlosti ve srovnání GVD 1999/2000 a 2000/2001

úsek čas průměr [km/h] ušetřeno [min]
99/00 00/01 99/00 00/01
Berlin - Wien 9:52 9:18 94,5 100,3 34
Bad Schandau - Hohenau 6:10 5:41 78,8 85,5 29
Děčín - Břeclav 5:29 5:02 81,1 88,4 27
Děčín - Praha 1:38 1:36 77,1 78,7 2
Praha - Brno 2:57 2:42 85,2 94,4 19
Brno - Břeclav 0:38 0:32 93,2 110,6 6

Protože hlavním důvodem pro modernizaci je rychlost, ukazuji následující tabulkou, jak dlouho bude trvat cesta oproti nynějšímu stavu (současnost zastupují vlaky EC, IC, Ex a SC a modernizaci samozřejmě bájné naklápěcí jednotky ř. 680).

Cestovní časy

Úsek GVD 2002/03 Modernizace Změna ze 100% [%] Vysokorychlostní trať (VRT)
Schöna st.hr. - Břeclav st.hr. 05:53 04:23 75,14 02:13
Berlin - Wien 09:49 06:45 68,07 04:17
Praha - Berlin 05:21 03:10 60,13 cca 02:10
Praha - Wien 04:41 03:35 77,34 cca 02:05
Ostrava - Wien 03:26 02:36 72,22 ?
Praha - Brno 02:50 02:06 73,68 01:15
Praha - Děčín 01:38 01:15 69,44 ?
Praha - Ostrava 03:52 03:13 79,75 cca 02:15
Praha - České Budějovice 02:13 01:23 60,58 -

A nyní trochu konkrétnější tabulka s rozepsanou jízdní dobou Děčín - Bčeclav pro jednotku řady 680.

Cestovní časy jednotky řady 680

Úsek EC v GVD 2002/2003 Řada 680 (po hotovém koridoru) Průměrná rychlost řady 680 [km/h]
Děčín - Ústí nad Labem 00:21 00:12:30 110,4
Ústí nad Labem - Praha 01:19 00:51:30 120,0
Praha - Poříčany cca 00:26 00:20:30 117,1
Poříčany - Kolín cca 00:11 00:09:30 138,9
Kolín - Pardubice cca 00:28 00:18 140,0
Pardubice - Choceň 00:15 00:14:30 144,8
Choceň - Ústí nad Orlicí 00:12 00:08 112,5
Ústí nad Orlicí - Česká Třebová 00:11 00:05:30 109,1
Česká Třebová - Brno 01:02 00:49:30 110,3
Brno - Břeclav 00:33 00:29 117,9
Břeclav - Wien 00:51 00:41 133,2


Napájecí soustavy
Největším provozním problémem pro vozbu vlaků na koridorech je více napájecích soustav, je tedy nutno vlastnit vícesystémová vozidla. Pro kompletní projetí každého ze čtyř koridorů je potřeba hned třísystémové vozidlo! Pro provoz na trati Praha - Děčín - Německo se používají lokomotivy ř. 372/371. Přechod Břeclav - Hohenau naštěstí provozují ÖBB svými náležitostmi. Na druhou stranu je mnohem výhodnější a rychlejší, když celou trasu (I. koridor) projede jedno trakční vozidlo. V podmínkách České republiky dokonce neexistuje jediná lokomotiva pro 160 km/h na střídavý systém - mohou ji zde tedy využívat jen zahraniční lokomotivy (ř.350 ŽSR). Další problémový přechod je na úsek Horní Dvořiště - Summerau, zde dokonce dopravu zajišťují podle smluv ČD (v GVD 2002/2003 jsou na páru R 272/273 nasazeny stroje 1116 ÖBB)! Proto plánují nákup nových lehkých lokomotiv pro obě frekvence řady 319, díky finanční stránce však zvítězila zatím jen myšlenka na rekonstrukci tří "laminátek". Podobné problémy se týkají dalších, dnes ještě neelektrizovaných přechodů. Podrobnější informace o jednotlivých strojích, dnes i v budoucnu provozovaných na koridorech se dočtete v následujících textech.

Barvy
  3 kV ss
  25 kV, 50 Hz
  15 kV, 16,7 Hz

Styky trakčních soustav na koridorech

elektro.jpg, 20,5 kB