history.jpg, 12,9 kB železniční koridory ČR
HISTORIE
  Koridory v SR: úvod | historie Úvod Histor Součas Provoz Techno Foto Odkazy

  Historické plány
Třetí říše | Výstavba třetí koleje | Modernizace | Výstavba VRT
Poprvé rychlostí 140 km/h
Počátky zavedení | Tabulka
Charakteristika koridorů
SÚDOP | Trasování tranzitních koridorů | Charakteristika
Tabulky
Cestovní časy | Vývoj cest.časů | Délky koridorů | Stručné rychlosti | Harmonogramy | Investice 2000-2002 | Co vzniklo v roce 2000