history.jpg, 12,9 kB železniční koridory ČR
HISTORIE
TABULKY Charakteristika koridorů předchozí Historické plány Úvod Histor Součas Provoz Techno Foto Odkazy
první  
zpět na obsah HISTORIE zpět  

  Cestovní časy
Vývoj cestovních časů
Délky koridorů
Rychlosti na I.koridoru
Harmonogramy
Postup výstavby koridorů (plán 1996)- 
Postup výstavby I. a II.koridoru (plán 2000)- 
Postup výstavby koridorů (plán 2001)- 
Investice do koridorů (2000 - 2002)
Investice do koridorů (2003 - 2007)
Co vzniklo v roce 2000
 
 
 
 

Protože hlavním důvodem pro modernizaci je rychlost, ukazuji následující tabulkou, jak dlouho bude trvat cesta oproti nynějšímu stavu (současnost zastupují vlaky EC, IC, Ex a SC a modernizaci samozřejmě bájné naklápěcí jednotky ř. 680).

Cestovní časy

Úsek GVD 1992/1993 GVD 2002/2003 Po dokončení koridoru Poměr po dokončení / 1992 [%] Vysokorychlostní trať (VRT)
Schöna st.hr. - Břeclav st.hr. 06:10 05:53 04:23 71,08 02:13
Berlin - Wien 09:44 09:49 06:45 69,35 04:17
Praha - Berlin 04:53 05:21 03:10 64,85 cca 02:10
Praha - Wien 04:44 04:41 03:35 75,70 cca 02:05
Ostrava - Wien 03:55 03:26 02:36 66,38 ?
Praha - Brno 02:56 02:50 02:06 71,59 01:15
Praha - Děčín 01:40 01:38 01:15 75,00 ?
Praha - Ostrava 04:02 03:52 03:13 79,75 cca 01:55
Praha - Plzeň 01:34 01:29 00:37 39,36 ?
Praha - České Budějovice 02:29 02:13 01:23 52,20 -

Pro představu o vývoji již minulém by se ještě mohla hodit tabulka jízdních časů na několika úsecích koridorů. Červeně jsou vyznačena políčka s nejkratší cestovní dobou a kurzívou, pokud vlak jede z/do stanice Praha hl.n. místo do Holešovic.

Vývoj cestovních časů

Úsek 72/73 80/81 86/87 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05
Děčín - Praha-Holešovice 01:50 02:07 01:50 01:44 01:42 01:44 01:37 01:39 01:32 01:36 01:38 01:38 01:38 01:36 01:41 01:39 01:22 01:20
Praha-Holešovice - Brno hl.n. (přes Havl.Brod) 03:34 03:20 03:21 03:10 03:14 03:04 02:56 03:01 03:05 03:08 03:12 03:11 03:01 03:21 03:10 03:16 03:19 03:12
Praha-Holešovice - Brno hl.n. (přes Č.Třeb.) 03:23 04:17 04:20 04:21 04:01 04:11 04:03 04:04 03:27 04:01 04:07 03:34 02:57 02:42 02:51 02:49 02:46 02:37
Brno hl.n. - Břeclav 00:47 00:41 00:43 00:38 00:38 00:38 00:37 00:36 00:36 00:36 00:41 00:42 00:38 00:32 00:34 00:33 00:32 00:31
Břeclav - Přerov 01:29 ? 01:17 01:10 01:09 01:13 01:08 01:06 01:11 01:10 01:10 01:11 01:24 01:33 01:03 00:55 00:50 00:56

Nyní něco k délce koridorů. Celková délka koridorových tratí u nás je 1442 km. Do tabulky ještě přikládám potřebnou délku rekonstrukcí pro koridory (ty se totiž na mnoha úsecích prolínají s těmi dříve postavenými).

Délky koridorů

Koridor Délka
(s odbočkami)
[km]
Souběh s předchozími
koridory [km]
V rámci koridoru
bude realizováno [km]
I. 458 0 379
II. 215 (313) 7 198
III. 665 (773) 370 280
IV. 365 (421) 145 210
Celkem* 1286 (1442) 1164
Délky tratí jsou pouze přibližné.
*Do součtu je třeba připočíst i plánovanou modernizací tratě Břeclav - Lanžhot - st.hr. Slovenska, která nepatří do žádného z koridorů (.

A jakou rychlostí se tedy bude jezdit? Pro upřesnění, rychlosti jsou dvojí. Jedny pro obyčejné soupravy a druhé pro vlaky s naklápěcí skříní. "Naklápěcí" rychlosti jsou většinou o 10 až 25 km/h vyšší. Níže se nachází tabulka, ukazující, na kolika kilometrech se bude jezdit jakou rychlostí. Tabulka se týká jen naklápěcích rychlostí na I.koridoru.

Rychlosti na I.koridoru (plán 1997)

Rychlost [km/h] Délka [km] Délka [%]
40 1,0 0,2
60 2,4 0,5
70 6,8 1,5
80 3,7 0,8
85 4,2 0,9
90 11,8 2,6
95 16,4 3,6
100 29,5 6,5
110 17,5 3,8
115 7,1 1,6
120 56,4 12,3
130 20,2 4,4
140 64,3 14,1
150 17,3 3,8
160 198,9 43,5
Vše je pouze orientační.

Pokud sháníte něco konkrétnějšího, nezklamu vás. Pod následujícími odkazy naleznete popis aktuálních rychlostí na I.K i na II. koridoru, včetně kilometráže. Navíc tu najdete tabulku zamýšlených rychlostí pro I.koridor a další zajímavosti.


Harmonogramy

Původní návrhy předpokládaly dokončení celé sítě 4 koridorů do roku 2000. To se však už v prvním roce stavby začalo ukazovat jako absolutní utopie. Časem byly požadavky sníženy na rok 2000 pro I.koridor a 2007 pro celou síť. V roce 1995 bylo dokončení ještě oddáleno. Do 15.12.2000 měl být dokončen pouze úsek Praha - Česká Třebová. I tento termín je z dnešního hlediska utopický (stavět do minulosti totiž nelze). Následující tabulka ukazuje plánovaný vývoj z roku 1996.

Postup výstavby koridorů (plán 1996)

Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Postaveno [km] 36 3 248 150 165 80 100 75 160 123 140 162
Celkem [km] 36 39 287 437 602 682 782 857 1017 1140 1280 1442

Jak jste si jistě všimli, tak i tato tabulka je dosti utopická. Proto nabízíme další, s datem vzniku 2000. Ta popisuje průběh výstavby I. a II. koridoru.

Postup výstavby I. a II. koridoru (plán 2000)

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
I. koridor [km] Dokončeno 33,3 45,6 113,4 31,1 52,9 96,3 Hotovo
Celkem 33,3 78,9 192,3 223,4 276,3 372,6
II. koridor* [km] Dokončeno 0 3** 20,5 0 49,7 23,8 89,2 50,2 63,3
Celkem 0 3** 23,5 23,5 73,2 97,0 186,2 236,4 299,7
* Počítáno i s odbočkou do České Třebové.
** Součást I.koridoru, úsek Břeclav - st.hr. Rakouska.

A abyste nevyšli ze cviku - tohle se také nestihne! Od roku 2001 tvrdí oficiální termíny pro I.koridor září 2003, je to ale datum bez různých doplňujících optimalizací, jako stanice Děčín, či úsek Choceň - Ústí nad Orlicí.

Postup výstavby koridorů (plán 2001)

Koridor Zahájení Dokončení Počet let Rychlost
stavby [km/rok]
I. koridor 1993 2003 10 45,7
II. koridor 1997 2005 8 40,0
III. koridor 2004** 2010** 6 56,0
IV. koridor 2003*** 2010* 7 24,1
Celkem 1993 2010 17 84,8
* Starší zdroje uvádějí již rok 2008.
** Starší zdrje hovoří o letech 2006 - 2013
*** Údaje o IV.koridoru se netýkají dříve elektrizované a optimalizované trati Č. Budějovice - Horní Dvořiště - Summerau.

Myslíte, že budou tyto termíny dodrženy? Hádejte! Samozřejmě, že ne. Současný harmonogram je k vidění zde

Investice do koridorů (2000 - 2002)

Rok I.koridor
[mld.Kč]
II.koridor
[mld.Kč]
celkem
[mld.Kč]
2000 5,05 5,91 10,96
2001 6,37 7,54 13,91
2002 4,5 7,0 11,5

Další tabulka ukazuje plán investic do všech koridorů v rozmezí let 2003 až 2007. Jelikož čísla pocházejí z roku 2003, už nyní je jasné, že se nikdy nestanou skutečností. Například na II.koridoru předpokládá dokončení už v roce 2005 (stane se tak až na přelomu let 2006/2007).

Investice do koridorů (2003 - 2007; plán SFDI)

Rok I.koridor
[mld.Kč]
II.koridor
[mld.Kč]
III.koridor
[mld.Kč]
IV.koridor
[mld.Kč]
celkem
[mld.Kč]
do 2002 34,161 23,067 0,011 0,031 57,27
2003 1,915 6,061 0,170 0,231 8,377
2004 0,462 4,521 1,113 0,600 6,696
2005 0 2,860 4,259 3,642 10,761
2006 0 0 5,180 4,879 10,059
2007 0 0 8,681 9,088 17,769
celkem
[mld.Kč]
36,538 36,509 19,414 18,471 110,932

Co vzniklo v roce 2000

Položka I.koridor II.koridor celkem
Investice v roce 2000 [mld.Kč] 5,05 5,91 10,96
Investice v roce 2001 (předpokládané) [mld.Kč] 6,37 7,54 13,91
Modernizace tratí do 100 km/h [km] 24,6 14,8 39,4
Modernizace tratí do 120 km/h [km] 10,8 3,1 13,9
Modernizace tratí do 140 km/h [km] 9,9 0,0 9,9
Modernizace tratí do 160 km/h [km] 37,7 57,2 94,8
Trakční vedení [km] 66,5 62,9 129,4
Mosty [ks] 54 48 102
Ostrovní nástupiště [ks] 9 6 15
Úrovňová nástupiště [ks] 27 18 45
Přístřešky [ks] 32 8 40
Protihlukové stěny [km] 8,5 5,1 13,6
Staniční zabezpečovací zařízení [ks] 3 5 8
Traťové zabezpečovací zařízení [km] 38,4 14,4 52,8
Zabezpečené výhybky [ks] 118 130 248
Přejezdy [ks] 17 8 25
Nové staniční budovy [ks] 0 7 7
Úpravy staničních budov [ks] 2 7 9