index.jpg, 12,4 kB železniční koridory ČR
FOTOGALERIE
  Úvod Histor Součas Provoz Techno Foto Odkazy

zpět
Elektrizace trati Letohrad - Lichkov st.hr. 1/1
minulá série další série

--- FOTOPROCHÁZKA PO TRATI ---
"Žehlička" 111.032 právě dovezla osobní vlak z Ústí nad Orlicí do Letohradu.
10.7.2005, Richard Poul

  
"Žehlička" objíždí soupravu.
10.7.2005, Richard Poul

  
DKV Česká Třebová, PJ Letohrad
10.7.2005, Richard Poul

Pohled od depa zpět do stanice Letohrad.
10.7.2005, Richard Poul

  
Lichkovské zhlaví je kompletně zatrolejované od roku 1982.
10.7.2005, Richard Poul

  
Trolejové vedení dnes končí u vjezdového návěstidla od Verměřovic.
10.7.2005, Richard Poul

Dvojice "bardotek" ve dvoučlenném řízení přiváží do Letohradu ucelený nákladní vlak od Lichkova; v čele 751.038.
10.7.2005, Richard Poul

  
Pohled směr Verměřovice u předvěsti do Letohradu: trať se téměř ztrácí ve vegetaci.
10.7.2005, Richard Poul

  
A pohled k Letohradu; blesk na upozorňovadlech předvěsti značí, že ve stanici je trolejové vedení.
10.7.2005, Richard Poul

Skloník v témže místě ukazuje, že trať k Verměřovicím pozvolna stoupá.
10.7.2005, Richard Poul

  
Od osady Machovice trať směrem k Letohradu vytrvale klesá.
10.7.2005, Richard Poul

  
Zatímco k Verměřovicím stoupá v protisměrných obloucích.
10.7.2005, Richard Poul

Zářez těsně před Verměřovicemi ze silničního nadjezdu; v pozadí mechanická předvěst od Letohradu.
10.7.2005, Richard Poul

  
Verměřovice: hláska dělí téměř 10km dlouhý mezistaniční úsek mezi Letohradem a Jablonným na dva oddíly.
10.7.2005, Richard Poul

  
Traťový svršek zde modernizaci skutečně potřebuje (propojka je kvůli ovládání nedalekého přejezdu).
10.7.2005, Richard Poul

Pohled zpět k Verměřovicím asi z půlky cesty do Jablonného.
10.7.2005, Richard Poul

  
A k Jablonnému: nedaleký přejezd na lesní cestě je zabezpečen výstražníky.
10.7.2005, Richard Poul

  
Přejezd u bývalého lomu před Jablonným.
10.7.2005, Richard Poul

"Dvojče" 753.187+229 opouští s nákladním vlakem do Letohradu Jablonné nad Orlicí.
1.12.2003, Jan Bonev

  
Motorový vůz 810.085 vede vlak od Letohradu kolem vjezdového návěstidla žst. Jablonné nad Orlicí.
10.7.2005, Richard Poul

  
Na postrku téhož vlaku je 810.515.
10.7.2005, Richard Poul

Křižování v žst. Jablonné nad Orlicí, vlak od Lichkova vede 810.228.
10.7.2005, Richard Poul

  
749.011 přijíždí s rychlíkem do Jablonného.
1.12.2003, Jan Bonev

  
Trať z Jablonného do Jamného je nejprve vedena souběžně se silnicí; v pozadí vjezdové návěstidlo od Lichkova.
10.7.2005, Richard Poul

Přilehlý přejezd je osazen výstražníky.
10.7.2005, Richard Poul

  
Zastávka Jamné nad Orlicí je od roku 1998 neobsazená.
10.7.2005, Richard Poul

  
Klesající trať zpět k Jablonnému, v pozadí předvěst vjezdového návěstidla.
10.7.2005, Richard Poul

Pohled k Těchonínu; modernizovaný přejezd a hned za ním most.
10.7.2005, Richard Poul

  
Železniční most v Těchoníně na modernizaci teprve čeká.
10.7.2005, Richard Poul

  
Těchonín má význam především jako výhybna ve sklonově náročném úseku Jablonné - Lichkov.
10.7.2005, Richard Poul

Lichkovské zhlaví je umístěno v oblouku, stejně jako celá dopravna.
10.7.2005, Richard Poul

  
Odjezdová návěstidla směr Lichkov na krakorci v Těchoníně.
10.7.2005, Richard Poul

  
Tohle připravovanou modernizaci asi nepřežije (detail ručně stahovaných závor přímo v žst. Těchonín).
10.7.2005, Richard Poul

Zastávka Mladkov byla rekonstruována v devadesátých letech.
10.7.2005, Richard Poul

  
Nástupiště směrem k Těchonínu. Koleje mizející v trávě kopírují osud každé tratě s připravovanou rekonstrukcí - nulové investice.
10.7.2005, Richard Poul

  
Pohled k Lichkovu; drátovod ovládá přejezd za mostem přes Orlici (viz dále).
10.7.2005, Richard Poul

Závory v prostoru mladkovské zastávky jsou ručně stahované.
10.7.2005, Richard Poul

  
Most přes Tichou Orlici kousek za mladkovskou zastávkou. Je největším mostem na trati a v rámci předelektrizačních prací byl v roce 2002 rekonstruován.
10.7.2005, Richard Poul

  
Detail závor ovládaných drátovodem z mladkovské zastávky.
10.7.2005, Richard Poul

Ve směru zpátky k Mladkovu je viditelná tabule před zastávkou.
10.7.2005, Richard Poul

  
751.361+236 projíždí kolem těchto závor k Mladkovu. Konec vlaku je asi někde u předvěsti do Lichkova.
1.12.2003, Jan Bonev

  
Celkový pohled na zmíněný přejezd. Nedaleko za ním už následují dva přejezdy, ovládané pro změnu z Lichkova.
10.7.2005, Richard Poul

Do Lichkova přijíždí 810.576 od Dolní Lipky.
10.7.2005, Richard Poul

  
Odjezdové návěstidlo na těchonínském zhlaví v pozadí je mechanické.
10.7.2005, Richard Poul

  
Budova žst. Lichkov je velmi pěkně opravena, podobně jako většina pohraničních stanic.
10.7.2005, Richard Poul

Lokomotiva 749.008 čeká na další výkon v Lichkově.
10.7.2005, Richard Poul

  
Dvojče 751.354+379 vyráží kolem vjezdových návěstidel na Polsko.
25.9.2004, Jan Bonev

  
Příjezd od Dolní Lipky/Miedzylesie do Lichkova.
10.7.2005, Richard Poul

Falešná dvoukolejka ve směru od Lichkova.
10.7.2005, Richard Poul

  
Vlevo do Polska, vpravo do Dolní Lipky; pro trať do Miedzylesie je toto místo zároveň kulminačním bodem.
10.7.2005, Richard Poul

  
A pohled zpět k Lichkovu; do roku 1939 tady vedla pouze jedna kolej a stávala zde odbočka.
10.7.2005, Richard Poul


  
V roce 1939 Němci vybudovali spojku od Miedzylesie (Mittwalde) směrem na Dolní Lipku; Budova odbočky Orlice přežila dodnes (vlevo). Nejzachovalejším pozůstatkem spojky jsou opěry mostu přes potok.
10.7.2005, Richard Poul

  
Pohled na mohutný násep trati z místní komunikace Smereczyna - Kamienczyk.
10.7.2005, Richard Poul

Stanice Medzylesie je poměrně rozlehlá.
10.7.2005, Richard Poul

  
Nadchod na lichkovském zhlaví stanice Miedzylesie.
10.7.2005, Richard Poul

  
Polský "panťák" řady EN57 čeká na odjezd směr Klodzko.
10.7.2005, Richard Poul

Lichkovské zhlaví stanice Miedzylesie. V pozadí trosky bývalé výtopny.
10.7.2005, Richard Poul

  
Velmi pěkně opravená vodárna v Miedzylesie.
10.7.2005, Richard Poul

  
Detail jednotky EN57-920 PKP.
10.7.2005, Richard Poul

Do stanice přijel z vnitrozemí pro zátěž polský lokotraktor.
10.7.2005, Richard Poul

  
Stav části kolejiště není ideální, i když na polské poměry je velmi dobrý.
10.7.2005, Richard Poul

  
Opravená budova pohraniční policie; tabulka vedle dveří hlásá, že oprava byla hrazena z prostředků EU.
10.7.2005, Richard Poulminulá série další série
zpět vzhůru