index.jpg, 12,4 kB železniční koridory ČR
AKTUALITA
GVD 2005/2006, NASAZENÍ "PENDOLIN" Úvod Histor Součas Provoz Techno Foto Odkazy
zpět na hlavní stránku zpět  

Prohlídku nového grafikonu začněme u dlouho očekávaného vydatného nasazení vlajkové řady 680 na vlaky ČD. Patrně se ho dva a půl roku po příjezdu první jednotky konečně dočkáme a třeba mezi Prahou a Pardubicemi denně prosviští "pendolino" až dvacetkrát! V dalším textu se vrátíme do běžných "kolejí" a podíváme se, jak se změní jízdní doby, intenzita a struktura dopravy na koridorech.

Nasazení "pendolin" v GVD 2005/2006
Nová kategorie vlaků SC Pendolino ovládne v následujícím grafikonu rychlou dopravu na trati Praha - Ostrava. Jak název napovídá, na vlaky budou nasazeny výhradně vlaky řady 680. Kromě toho "pendolina" budou bzučet v rolích IC a EC vlaků i na celé jižní větvi I. koridoru, tedy z Prahy do Břeclavi (1 pár), Bratislavy (1 pár) a Vídně (2 páry).

Trať Praha - Ostrava
SCP 511 SCP 513 SCP 515 SCP 517 SCP 519 SCP 521
mimo 6
Vlak SCP 510
mimo 7
SCP 512 SCP 514 SCP 516 SCP 518 SCP 520
05:56 07:56 09:56 13:56 15:56 18:26 Praha-Holešovice 07:31 09:18 13:18 15:18 17:18 21:18
06:51 08:51 10:51 14:51 16:51 19:21 Pardubice hl.n. 06:35 08:22 12:22 14:22 16:22 20:22
06:52 08:52 10:52 14:52 16:52 19:22 Pardubice hl.n. 06:34 08:21 12:21 14:21 16:21 20:21
08:19 10:19 12:19 16:19 18:19 20:49 Olomouc hl.n. 05:02 06:49 10:49 12:49 14:49 18:49
08:21 10:21 12:21 16:21 18:21 20:51 Olomouc hl.n. 05:00 06:47 10:47 12:47 14:47 18:47
09:18 11:18 13:18 17:18 19:18 21:48 Ostrava-Svinov 04:07 05:52 09:52 11:52 13:52 17:52
09:19 11:19 13:19 17:19 19:19 21:49 Ostrava-Svinov 04:06 05:51 09:51 11:51 13:51 17:51
09:25 11:25 13:25 17:25 19:25 21:55 Ostrava hl.n. 04:00 05:45 09:45 11:45 13:45 17:45

Trať Praha - Brno - Bratislava /Wien
EC 71 IC 571 EC 75 IC 135 Vlak IC 134 IC 570 EC 70 EC 74
09:40 10:26 17:40 Praha-Holešovice 09:27 16:27 19:32  
06:23       Praha hl.n.       22:35
07:21 10:36 11:21 18:36 Pardubice hl.n. 08:31 15:31 18:36 21:36
07:22 10:37 11:22 18:37 Pardubice hl.n. 08:30 15:30 18:35 21:35
07:54 11:54 | Česká Třebová | | 18:02 21:02
07:55 | 11:55 | Česká Třebová | | 18:01 21:01
08:49 12:03 12:49 20:03 Brno hl.n. 07:04 14:04 17:07 20:07
08:51 12:05 12:51 20:05 Brno hl.n. 07:02 14:02 17:05 20:05
09:21 12:35 13:21 20:35 Břeclav 06:32 13:32 16:35 19:35
09:23   13:23 20:37 Břeclav 06:30   16:33 19:33
      20:54 Kúty 06:13      
      ??:?? Kúty ??:??      
      ??:?? Bratislava hl.st. ??:??      
??:??   ??:??   Hohenau     ??:?? ??:??
??:??   ??:??   Hohenau     ??:?? ??:??
??:??   ??:??   Wien     ??:?? ??:??

Podívejme se nyní na podrobnosti nové kategorie SC Pendolino. Z podstaty věci se jedná o vlaky nekuřácké a klimatizované. Bistrovůz doplní pojízdný bar a umožněná bude i přeprava vozíčkářů, kol a kočárků. V oddílech 1. třídy jsou zásuvky na 220 V. ČD počítají s množstvím doplňkových služeb, jako jsou na palubě zdarma občerstvení a tisk (1. třída), asistence při nástupu (1. třída), informace ve čtyřech světových jazycích, prodej jízdenek MHD pro dotčená města. Vně vlaku pak nákup jízdenek přes internet, existenci tzv. rychlých pokladen v ČD centrech, návaznou dopravu na ruzyňské letiště, zvláštní čekárny (1. třída), parkovací místa, finanční kompenzace při zpoždění.

Jízdní doba byla pro úsek Praha - Ostrava-Svinov stanovena na 3:22, což je oproti letošku skutečně velký nástup. Původ takového času ale nelze hledat v trakčních motorech či naklápěcím systému pendolina, ale v postupu stavby koridoru. "Naklápěcí rychlosti" totiž zatím existují jen mezi Prahou a Německem, kam se řada 680 v GVD 2005/2006 ani nepodívá. Osazeny jsou sice také u Dlouhé Třebové, ale schváleny nikoliv. Jejich další rozvoj na Ostravu v průběhu GVD umožní dále zkrátit jízdu. Ale například klasický SC Manažer měl pro nový GVD navržen čas 3:27, což je o pouhých pět minut delší - pravda, bez zastavení v Pardubicích a Olomouci.

Za to vše bude samozřejmě účtována patřičná globální cena. Konkrétně v druhé třídě jedním směrem 500 Kč, s kartou Z 460 Kč (dnes IC vlakem na kartu Z 320 Kč, na KMB 260 Kč) a do 26 let (studenti, děti) 250 Kč (dnes IC vlakem na JP 242 Kč). V 1. třídě bude jízdenka stát 600 Kč. Dráhy však slibují i další slevy.

Z provozního hlediska by mělo být turnusováno šest jednotek ze sedmi, a to při obratových časech v Ostravě 20 minut!!! Při delších obratech by pak musely 3 jednotky (jinak 2) nocovat v Ostravě a turnusová potřeba by činila 100%. Při šestidenním oběhu činí průměrný denní proběh 1223 km. Návaznými změnami v provozu pak bude samozřejmě opuštění vlaků R 772/777 do Děčína a zrušení klasického SC Manažer. Ten si ale patrně na svou obnovu nepočká dlouho, neboť po dokončení všech schvalovacích procesů, zejména u DB, budou naklápěcí jednotky patrně v souladu s prvotním záměrem soustředěny na I. koridor.

Jinou otázkou je, zda se podaří získat osvědčení pro řadu 680 od Drážního úřadu, dovézt do ČR zbylé jednotky, doplnit je do potřebného stavu, vykonat pro všechny TBZ, zajistit schválení pro provoz v SR a Rakousku. Tabulky pro jízdní řády se již tisknou, ale obdobně tomu bylo předloni...

Další novinky v GVD 2005/2006
V následujícím textu uvádím změny jízdních dob na zajímavých úsecích koridorů mezi GVD 2004/2005 a 2005/2006. + znamená prodloužení a naopak. Lomítko odděluje vlaky směrem tam a směrem zpět.

Trať 090
Rozsah dopravy není výrazně změněn, 6 párů IC/EC vlaků a R Kopernikus doplňují spěšné a osobní vlaky v taktu.
Jízdní doby:
Praha - Ústí n/L: +1 / +1
Ústí n/L - Děčín: +1 / +1
pozn.: přestavba uzlu Ústí nad Labem

Trať 010
Rozsah dopravy je ozvláštněn nasazením "pendolin" na 6 párů vlaků SCP do Ostravy a 4 páry IC/EC na Brno (opět všechny přes Pardubice). To způsobuje roztaktování jak IC na Ostravu, tak IC/EC na Slovensko a Vídeň. V další dopravě není výrazných změn.
Jízdní doby:
Praha - Kolín: -4 / -1
Praha - Pardubice: -3 (ř.680 -4) / 0
Kolín - Pardubice: -2 / 0
Pardubice - Česká Třebová: -1 / -1
Os Praha Mas.n. - Praha-Libeň: +3
pozn.: výstavba Nového spojení

Trať 260
Rozsah dopravy v obdobný s GVD 2004/2005.
Jízdní doby:
EC Česká Třebová - Brno: 0 (ř.680 -7) / 0 (ř.680 -7)

Trať 250
Rozsah obdobný, EC vlaky přesunuty zpět přes Pardubice a nahrazeny rychlíky. V úseku Břeclav - Kúty ubývá EC Sobieski, které je přesměrované na Vídeň.
Jízdní doby:
Brno - Břeclav: +1 (ř.680 -1) / 0 (ř.680 -1)
Břeclav - Kúty: 0 / +1

Trať 270
Některé IC vlaky nahrazeny kategorií SCP, stále přes den nejede žádný rychlík z Prahy do Ostravy.
Jízdní doby:
Česká Třebová - Zábřeh na Moravě: -17 / -17
Zábřeh na Moravě - Olomouc: +7 / +2 (běžně okolo +10)
Olomouc - Přerov: 0 / 0
Olomouc - Hranice: -1 / +1
Hranice - Ostrava-Svinov: +1 / 0
Přerov - Ostrava-Svinov: +2 / 0
pozn.: přesun prací z úseku Česká Třebová - Zábřeh na další úseky.

Trať 330
Rozsah dopravy zůstává obdobný.
Jízdní doby:
Přerov - Otrokovice: -1 / 0
Otrokovice - Břeclav: -3 / 0

Trať 170
Rozsah dopravy takřka shodný.
Jízdní doby:
Plzeň - Stříbro: +1 / 0

Trať 220
Rozsah velmi podobný, R Šumava nahrazuje Ex 100/101 Jóže Plečnik do Ljubljany s případnými vozy na Volary.
Jízdní doby shodné.

A jaký vlak tedy bude nejrychlejší příští rok? Průměrů nad 110 km/h dosahuje "pendolino" v úsecích Praha - Pardubice (113,45 km/h), Brno - Břeclav (118 km/h), Olomouc - Ostrava-Svinov (114,34 km/h). Klasické vlaky se ale nenechají předběhnout: v úseku Otrokovice - Břeclav má EC úsekovou rychlost 116,76 km/h, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov 115,39 km/h a Přerov - Ostrava-Svinov 115,61 km/h. Nepřekonatelnou rychlost zatím vykazují klasické vlaky mezi Pardubicemi a Kolínem, kde několik spojů dosahuje průměru 126,00 km/h.