index.jpg, 12,4 kB železniční koridory ČR
FOTOGALERIE
  Úvod Histor Součas Provoz Techno Foto Odkazy

zpět
Stříbro - Plzeň > Pňovany - Plešnice 1/1
minulá série další série


Přejezd nedaleko od Pňovan.
4.4.2006, Jan Bonev

  
Oblouk mezi pňovanskou stanicí a zastávkou; patrný je výsek na pravé straně.
4.4.2006, Jan Bonev

  
I v následujícím oblouku už vyřezané křoviny prozrazují trasu nové koleje.
4.4.2006, Jan Bonev

Výjezd ze zářezu nedaleko pňovanské zastávky; zde povede druhá kolej též po pravé straně při pohledu ke Stříbru.
4.4.2006, Jan Bonev

  
Oranžová "armáda" eliminuje křoviny nedaleko zastávky v Pňovanech.
4.4.2006, Jan Bonev

  
Pňovany zastávka a přilehlý přejezd.
4.4.2006, Jan Bonev

Vyřezané plochy u zastávky Pňovany nasvědčují obrovskému rozsahu zemních prací.
4.4.2006, Jan Bonev

  
V lese u Pňovan zastávky je po levé straně vyznačen připravovaný výsek pro druhou kolej.
4.4.2006, Jan Bonev

  
Stařičký obloukový nadjezd už počítá svůj život jen na měsíce.
4.4.2006, Jan Bonev

Nejvyšší násyp ve zdvoukolejňovaném úseku u žst. Plešnice.
4.4.2006, Jan Bonev

  
Trať v blízkosti plešnického nádraží.
4.4.2006, Jan Bonev

  
Těleso nové tratě u Pňovan zastávky.
srpen 2006, Petr Kadleček

Mohutné zemní práce u pňovanské zastávky při pohledu ke Stříbru.
srpen 2006, Petr Kadleček

  
Navážení nového tělesa v oblouku u žst. Plešnice.
srpen 2006, Petr Kadleček

  
Totéž místo při opačném pohledu.
srpen 2006, Petr Kadlečekminulá série další série
zpět vzhůru