Diskuse » Archiv 2017 » Železnice » Předpisy » Archiv diskuse Předpisy do 03. 09. 2017 předcházející | další

Archiv diskuse Předpisy do 03. 09. 2017

dolů
   autor příspěvek
Pátek, 01. září 2017 - 16:38:13  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2630
Registrován: 2-2010
Starý_Vlk:
"Haan: Pokud nelze zjistit volnost koleje ani náhradním způsobem (např. zjištěním, že poslední vlak, po té koleji jedoucí má konce či ohlášením pracovníka řídícího posun, že onu kolej uvolnil-tyto způsoby lze použít i dnes) tak se na takovou kolej nebude vjíždět. "
A nemá-li jinou dopravní kolej k dispozici? A jak a kdo bude zjišťovat volnost VC ve stanici kde není živáčka, když výpravčímu na DOZ bude svítit indikace obsazení zhlaví, nebo záhlaví? Podle zjištění konců posledního vlaku, který projel (vjel, odjel), nebo se indikace obsazení vyhodnotí hned jako porucha a pošle se tam rovnou zabezpečovák? Do té doby se nehne kolo, takže provoz se zpomalí stejně. Anebo si tam SŽDC dodá kamery, nebo tam, kde kamery nejsou, zaměstná pohotovostního výpravčího, nebo výhybkáře-tomu nevěřím.
Dnes to má SŽDC jednoduché-rozsvítí se indikace obsazení KO, sic by měl výpravčí zjistit volnost KO dřív, než obslouží PN. Ale proč by tu volnost KO složitě zjišťoval, když je kryt čl.2919=obslouží PN. Pokud by byl KO (koleje, zhlaví) obsazen vozidlem, výpravčí nic neriskuje, neb PN současně nahrazuje zpravení strojvedoucího o mimořádném vjezdu na obsazenou a strojvedoucí s tím musí vždy počítat. Takže se ani nedivím, že výpravčí DOZ při indikaci obsazení KO koleje (nebo zhlaví) nemá motiv zjišťovat volnost VC (v rámci nezdržování provozu), stav vyhodnotí hned jako poruchu (99% případů) a veškerou odpovědnost hodí SŽDC na strojvedoucího, který je zpraven o mimořádném vjezdu na obsazenou právě tou PN (RPN). Copak by se dělo, kdyby se v D1 škrtnul poslední odstavec čl.2919?
Pátek, 01. září 2017 - 17:05:34  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2183
Registrován: 9-2003
No, tomuhle říkám medvědí služba.
ANNUAL TRANSYLVANIAN CONVENTION
Pátek, 01. září 2017 - 17:14:23  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2631
Registrován: 2-2010
S4991023:
"No, tomuhle říkám medvědí služba."
Komu, čemu a v jakém smyslu?
Pátek, 01. září 2017 - 18:47:11  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 218
Registrován: 4-2017
Mladějov: Vjezd na obsazenou kolej na informaci rádiovým spojením je těžko prosaditelný. A stejně to neřeší to hlavní--postavení návěstidla na volnoznak není u novějších zab.zař. možné, takže stejně PN a jízda podle rozhledu. Neboť pak by se povinnost jízdy podle rozhledu na PN zrušit nemohla. A informace rádiovým spojením o jízdě na PN bez nutnosti jízdy podle rozhledu je nepřijatelná.
Pokud vlak ve Vámi uváděném případě vjíždí PRAVIDELNĚ na obsazenou kolej, tak se nesepisuje a ani nebude sepisovat nic. Na to, aby se jelo podle rozhledu slouží a bude sloužit značka v tabeláru. Mimořádné vjezdy se prostě budou realizovat sepisováním V nebo Pv, v relaci se zrušením omezení na jízdu podle rozhledu ve velké většině případů je to únosné.
Pátek, 01. září 2017 - 22:49:14  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2317
Registrován: 5-2008
Starý_Vlk: "A stejně to neřeší to hlavní--postavení návěstidla na volnoznak není u novějších zab.zař. možné" Právě naopak u "starších " vyjma mech. náv.
Pátek, 01. září 2017 - 23:00:38  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 219
Registrován: 4-2017
Parmezano: Asi jsem to nenapsal srozumitelně, takže takhle jsem to myslel: "Při obsazení koleje není u novějších zab.zař. možné na tuto kolej dovolit vjezd na volnoznak, ale jen na PN".
Něco se za ta léta mohlo změnit, ale když jsem na přelomu století pravidelně vjížděl ve stanici s elektromechanikou na obsazenou, tak mi svítila Výstraha. Ve stanici s reléovkou jsem musel vjet na volnou kolej a pak posunem přejíždět, ovšem tam ani jediný vlak neměl pravidelný vjezd na obsazenou.
Sobota, 02. září 2017 - 06:51:32  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 7571
Registrován: 4-2003
Starý vlk:Při obsazení koleje není u novějších zab.zař. možné na tuto kolej dovolit vjezd na volnoznak, ale jen na PN".

Ale to přeci už není pravda.
363084
Sobota, 02. září 2017 - 07:30:10  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 546
Registrován: 1-2010
Haan 2630: na tohle moudro jste přišla jak? Samozřejmě, že po obsazení KO výpravčí jen tak rozsvítit PN nemůže a nedjdříve musí zjistit volnost a sjízdnost koleje. Už to tu psal výpravčíxy ve svém příspěvku č.3296...
Sobota, 02. září 2017 - 08:44:01  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2632
Registrován: 2-2010
363084:
"Haan 2630: na tohle moudro jste přišla jak? "
Jak? No hledám důvody, proč D1-čl.2919, poslední odstavec nařizuje, že PN (RPN) nahrazuje zpravení o mimořádném vjezdu na obsazenou.
363084:
"Haan 2630: Samozřejmě, že po obsazení KO výpravčí jen tak rozsvítit PN nemůže a nedjdříve musí zjistit volnost a sjízdnost koleje."
Je-li toto dodrženo, netřeba nařizovat jízdu PRP, stačí aby PN (RPN) nařizovala jen snížení rychlosti na úroveň odpovídající stavu nezajištěných výhybek ve VC (např. nějakou obdobu jízdy se zvýšenou opatrností). A o to mně jde.
363084:
"Haan: Už to tu psal výpravčíxy ve svém příspěvku č.3296..."
No právě: ..."A když už by nebylo jiného zbytí, tak se pak teprve jede na PN, ale po písemném zpravení strojvedoucího, že jede zjišťovat volnost koleje."
Vše to spěje to k tomu, že dopravce bude při poruchách SZZ na DOZ zjišťovat volnost VC, když lze využít všejistící nařízenou PRP s povinnostmi a odpovědností jen dopravce.
Sobota, 02. září 2017 - 09:52:32  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 220
Registrován: 4-2017
Bram: Však proto jsem také psal, že od přelomu století, kdy jsem to zažil na vlastní kůži, se mohlo něco změnit. Předpokládám, že proto, aby se mohlo stavět na obsazenou kolej (na kolej, jejíž obsazení je indikováno, i když je volná), vznikly návěsti Výstraha (40 a výstraha) a jízda podle rozhledových poměrů. Ovšem jejich význam pro strojvedoucího je téměř totožný s PN-pořád je tam ta jízda podle rozhledových poměrů.
Sobota, 02. září 2017 - 10:07:08  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 7572
Registrován: 4-2003
Starý vlk:Ovšem jejich význam pro strojvedoucího je téměř totožný s PN-pořád je tam ta jízda podle rozhledových poměrů.

Dovolil bych si tvrdit, že nikoliv - na přivolávací návěst se dá jet na manipulační koleje, na vlečku, do depa a prostě všude tam, kam nejde postavit běžně vlakovou cestu - výpravčí se může splést a postavit to na přivolávací návěst v podstatě kamkoliv - v cestě se může vyskytnout klidně i nesklopená výkolejka. Na návěst výstraha či čtyřicet a výstraha a jízda podle rozhledových poměrů mám jistotu, že vlaková cesta je správně postavena na dopravní kolej a mohu se zaměřit pouze na překážku ve vlakové cestě v podobě vozidla, kdežto na přivolávací návěst je potřeba koukat úplně po všem a mít přehled, kam vlastně vůbec jedu a zastavit raději ihned, jak se mi něco nebude zdát jako správné.
Sobota, 02. září 2017 - 10:27:09  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 221
Registrován: 4-2017
Bram: V podstatě máte pravdu-ale strojvedoucímu, vjíždějícímu podle rozhledových poměrů je taková jistota málo platná. Do důsledků dovedeno, dnes platí, že strojvedoucí je povinen v takovém případě zastavit před vozidly, ostatní je tak říkajíc ve druhém plánu-zjistím, zastavím, nezjistím nezastavím ale pokud nenajedu do vozidla, nemohu nést vinu. Předpis-jakýkoli-je o alibizmu.
Sobota, 02. září 2017 - 10:30:15  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2633
Registrován: 2-2010
Bram:
"... na přivolávací návěst se dá jet na manipulační koleje, na vlečku, do depa a prostě všude tam, kam nejde postavit běžně vlakovou cestu - výpravčí se může splést a postavit to na přivolávací návěst v podstatě kamkoliv - v cestě se může vyskytnout klidně i nesklopená výkolejka."
Na tyto případy by stačila nějaká obdoba jízdy se zvýšenou opatrností, a ne že strojvedoucí musí navíc očekávat vozidla v jeho VC.
Sobota, 02. září 2017 - 11:41:17  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 7573
Registrován: 4-2003
Haan:Na tyto případy by stačila nějaká obdoba jízdy se zvýšenou opatrností, a ne že strojvedoucí musí navíc očekávat vozidla v jeho VC.

Na manipulační koleji, vlečce a v depu naopak ta vozidla ve vlakové cestě je lepší očekávat. Nebo snad ne?

Navíc ta vozidla ve vlakové cestě jsou až na výjimečné případy dobře viditelná. Mám obavy, že hledáte problém tam, kde žádný není.


Starý vlk:V podstatě máte pravdu-ale strojvedoucímu, vjíždějícímu podle rozhledových poměrů je taková jistota málo platná.

Naopak, je platná velmi - výrazně se zužují možnosti, kam se dá jet - na PN jde jet kamkoliv, kdežto na návěst výstraha, čtyřicet a výstraha s jízdou podle rozhledových poměrů mohu jet jen a pouze na dopravní kolej, cesta je zajištěna přímo zabezpečovacím zařízením, což znamená mimo jiné to, že nemohu narazit do ničeho z boku, třeba na zhlaví. To je hodně podstatné - eventuální náraz by byl vždy nárazníky na nárazníky (je li jimi vozidlo vybaveno, samozřejmě [wink]).

Mám tedy jistotu, že při jízdě na návěst výstraha, čtyřicet a výstraha s jízdou podle rozhledových poměrů nikomu nezkřížím cestu (není li nějaká jiná vlaková cesta návěstěna právě pomocí přivolávací návěsti). Kdežto při jízdě na přivolávací návěst k tomu klidně chybou výpravčího či dispečera může dojít - můžu někomu zkřížit cestu a může se klidně stát, že si toho přitom do poslední chvíle nevšimnu.

Nevím jak někdo jiný, ale já jsem velmi spokojen, že odpadly díky tomu třeba každodenní jízdy na Masarykově nádraží na přivolávací návěst. Tam se rozblikávala přivolávací návěst několikrát do hodiny a to jak od Sluncové, tak od žst. Bubny. Snížila se tím možnost chyby výpravčích (dispečerů) na statisticky zanedbatelnou míru a tím se přispělo k větší bezpečnosti železničního provozu.

Prostě přivolávací návěst je něco mimořádného, něco co by se mělo využívat naprosto minimálně. Dnes se naopak přivolávací návěst využívá dosti často a jsem rád za každý případ, kdy se "každodenní běžné" využívání přivolávací návěsti odstraní [wink].(Příspěvek byl editován uživatelem Bram.)
363084
Sobota, 02. září 2017 - 13:22:05  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 547
Registrován: 1-2010
Haan: nemám potřebu a hlavně čas se tu zabývat vašimi předpisovými spekulacemi..Jen jsem musel reagovat na slova Dnes to má SŽDC jednoduché-rozsvítí se indikace obsazení KO, sic by měl výpravčí zjistit volnost KO dřív, než obslouží PN. Ale proč by tu volnost KO složitě zjišťoval, když je kryt čl.2919=obslouží PN. Pokud by byl KO (koleje, zhlaví) obsazen vozidlem, výpravčí nic neriskuje, neb PN současně nahrazuje zpravení strojvedoucího o mimořádném vjezdu na obsazenou a strojvedoucí s tím musí vždy počítat. Takže se ani nedivím, že výpravčí DOZ při indikaci obsazení KO koleje (nebo zhlaví) nemá motiv zjišťovat volnost VC (v rámci nezdržování provozu), stav vyhodnotí hned jako poruchu (99% případů) a veškerou odpovědnost hodí SŽDC na strojvedoucího, který je zpraven o mimořádném vjezdu na obsazenou právě tou PN (RPN)..
Jsou naprosto lživá a zcestná[wink]
Jak píše výpravčíxy, na vícekolejných tratích se obsazený KO objede,není problém. Na jednokolejce buď dopravce zjistí volnost a průjezdnost (což samozřejmě nemůže udělat např.s plně obsazeným R..). Pokud nezjistí, budou se nadále množit případy, kdy kvůli jednomu nasvícenému úseku bude pár hodin stát celá trať. Utrpí tím především dopravce. Že to pro strojvedoucí není zrovna nejideálnější je bez debaty, ale rychlejší řešení patrně neexistuje.
Ikdyž budu mít zjištěnou volnost a průjezdnost, stále se však jedná o KO v poruše, takže bez jízdy PRP pro další vlaky si to neumím představit, protože do doby jejich jízdy se na tom úseku může stát (nekontrolovaně) cokoliv...Laicky to vidím tak, že je pro dopravce lepší projet postiženým úsekem "krokem" než na dobu zastavit provoz, ale pokud má dopravce jiný názor, nikdo mu ho brát nebude a zařídí se podle jeho přání [wink]
Sobota, 02. září 2017 - 15:30:30  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2926
Registrován: 7-2006
Dnes to má SŽDC jednoduché-rozsvítí se indikace obsazení KO, sic by měl výpravčí zjistit volnost KO dřív, než obslouží PN. Ale proč by tu volnost KO složitě zjišťoval, když je kryt čl.2919=obslouží PN. Pokud by byl KO (koleje, zhlaví) obsazen vozidlem, výpravčí nic neriskuje, neb PN současně nahrazuje zpravení strojvedoucího o mimořádném vjezdu na obsazenou a strojvedoucí s tím musí vždy počítat. Takže se ani nedivím, že výpravčí DOZ při indikaci obsazení KO koleje (nebo zhlaví) nemá motiv zjišťovat volnost VC (v rámci nezdržování provozu), stav vyhodnotí hned jako poruchu (99% případů) a veškerou odpovědnost hodí SŽDC na strojvedoucího

Tohle myslíte vážně ..?? [blush]
Zklamání změní člověka k nepoznání ..
Sobota, 02. září 2017 - 16:06:34  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2634
Registrován: 2-2010
363084+Láďa: k mé lži: zřejmě jsem se nepřesně vyjádřila (a vězte, že to ani dodatečně neokecávám), takže dovysvětlím část mého textu, který jste nazval lží: "...stav vyhodnotí hned jako poruchu (99% případů)..." byl myšlen tak, že 99% případů nutnosti obsloužit PN je z důvodu poruchy SZZ. Nikoliv, že v 99% indikace obsazení KO výpravčí nezjišťuje jeho volnost. To ostatní z mé strany jsou spekulace nad stavy, které mohou vést výpravčího k použití nesprávných priorit (vždyť i snaha o obhajobu případu uvedeného v ZS to potvrzuje).
"Laicky to vidím tak, že je pro dopravce lepší projet postiženým úsekem "krokem" než na dobu zastavit provoz, ale pokud má dopravce jiný názor, nikdo mu ho brát nebude a zařídí se podle jeho přání"
Vždyť ano. Ale odpovědnost za případný malér dopravce, který vše někdy není schopen uhlídat, by si měla SŽDC ponechat na svém triku, neb starost o volnou, správně postavenou a zajištěnou VC je její a (nejen) za to jí dopravci platí. Proč dopravci trpí, že se díky definici jízdy PRP a významu návěsti PN, RPN přenáší na dopravce odpovědnost za případné škody, je mně záhadou.

Bram: "Na manipulační koleji, vlečce a v depu naopak ta vozidla ve vlakové cestě je lepší očekávat. Nebo snad ne?" Předvídat minimálně z pudu sebezáchovy (a dle předpisu taktéž) nutno a proto sledovat, zda jízdní cesta nestojí do šturcu, polí, do zavřených vrat vlečky, či na točnu v depu. A podle toho jet.
"Navíc ta vozidla ve vlakové cestě jsou až na výjimečné případy dobře viditelná." Jak kdy.
"Dnes se naopak přivolávací návěst využívá dosti často a jsem rád za každý případ, kdy se "každodenní běžné" využívání přivolávací návěsti odstraní."
To se samo neodstraní. SŽDC půjde vždy cestou nejmenšího odporu a PN, RPN bude sekat vesele dál v zájmu úspor. Takže to bude boj dopravce, aby tu veselost trochu přibrzdil. K výlukám-vyjadřuje se vůbec dopravce k návrhům výluk a k dopravním opatřením při nich?
Luboš_3.21
Sobota, 02. září 2017 - 16:13:34  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1141
Registrován: 4-2014
A kdyby, byl opět v každé stanici přítomen výpravčí, nebylo by to daleko jednodušší?.
Sobota, 02. září 2017 - 16:29:26  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 7760
Registrován: 5-2007
Haan: Veď už Vám to tu kedysi bolo vysvetlené. Miešate dohromady 2 rôzne situácie - keď sa niekde objaví obsadený KO a keď sa na ten obsadený KO chce poslať vlak.

To se samo neodstraní. SŽDC půjde vždy cestou nejmenšího odporu a PN, RPN bude sekat vesele dál v zájmu úspor.
A preto SŽDC aktuálne investuje MILIÓNY, možno DESIATKY MILIÓNOV do tej žltej s blikajúcou bielou. [crazy]

Luboš_3.21: Nie, pretože výpravca je pomerne drahý zamestnanec, takže by sa zasa špekulovalo s rôznymi VDSkami a podobnými radosťami. Keď už, tak maximálne nejaký staničný dozorca, alebo niečo také (podobne to funguje na Slovensku).

(Příspěvek byl editován uživatelem asdf.)
Sobota, 02. září 2017 - 17:11:27  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2636
Registrován: 2-2010
Asdf:
"Haan: Veď už Vám to tu kedysi bolo vysvetlené."
ano, já si tu diskusi velmi dobře pamatuji. I Vaše argumenty, proč při PN na oddílových návěstidlech hlásek, hradel, Ahr není nařízena jízda PRP, na rozdíl od PN na vjezdových, cestových, odjezdových. Přesto jsem zabejčená.[wink]
Asdf:
"A preto SŽDC aktuálne investuje MILIÓNY, možno DESIATKY MILIÓNOV do tej žltej s blikajúcou bielou. [crazy]"
A jak se tím zmenší potřeba použití PN, RPN, při poruše SZZ a nebo při poruše jen té žluté s blik bílou?
djst
Sobota, 02. září 2017 - 18:32:29  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 666
Registrován: 8-2014
Abych uvedl na pravou míru to o těch starších a novějších ZZ:

1) Zabezpečovací zařízení bez zařízení pro kontrolu volnosti kolejového úseku na staničních kolejích, to jsou:
- všechna mechanická ZZ
- naprostá většina elektromechanických ZZ
- TEST 10, 11, 13, 20, 21, 23, 51, 52, 53
nemají možnost, jak zjistit obsazení koleje, takže dovolují postavit volnoznak i na volnou kolej. V případě, že je vlak o vjezdu na obsazenou kolej zpraven (buď kolečkem v TJŘ, nebo rozkazem), smí výpravčí takovou cestu normálně postavit. Při případném vydávání příkazu k postavení VC výhybkáři musí obsazení koleje explicitně zmínit, čímž ho ujistí, že cesta na obsazenou je stavěna záměrně a je to zároveň příkaz výhybkáři na vjezdovém zhlaví, aby dával vlaku ruční návěst Výstraha. Není-li na zhlaví výhybkář, návěst se dávat nemusí.

2) Zabezpečovací zařízení se zařízením pro kontrolu volnosti kolejového úseku na staničních kolejích bez funkce VCRP, tedy:
- některá elektromechanická zabezpečovací zařízení (Brno hl. n., Zadní Třebaň)
- TEST 12, 14, 22, 24 a další novější varianty
- reléová zabezpečovací zařízení AŽD 71, AŽD 86 a další částečně releová zařízení s KO na staničních kolejích
- hybridní zařízení (AŽD 88, SZZ-ETS, SZZ-ETB)
- většina elektronických ZZ

U těchto ZZ není možné postavit návěstidlo při jízdě na obsazenou kolej (popř. s poruchou KO, PCN) na návěst dovolující jízdu. Jízda na takovou kolej se uskuteční:
- na přivolávací návěst
- na RPN nebo rozkaz, není-li možné použít PN (archaická stanice Praha-Smíchov, např.)
- na návěst Posun dovolen, dovoluje-li to u daného (druhu) vlaku SJŘ (používá se např. ve stanici České Budějovice os. n.)
Výpravčí v případě jízdy na PN musí:
a) na releových ZZ zajistit výměny v JC přeložením řadiče do krajní polohy a postavením takové posunové cesty, aby byly výměny pod jejím závěrem, je-li to možné.
b) na SZZ-ETB
I v těchto stanicích přikazuje předpis umístit do TJŘ vlaku s pravidelným vjezdem na obsazenou kolej příslušnou značku. Ta i v případě vjezdu na volnou kolej (na volnoznak) přikazuje strojvedoucímu jet podle rozhledových poměrů, protože strojvedoucí nemůže tušit, zda ZZ v dané stanici nespadá (např. díky dočasnému vyvázání závislostí ZZ při výluce) do předchozí skupiny.

3) Elektronické zabezpečovací zařízení s funkcí návěstění návěstí pro jízdu na cílový úsek koleje podle rozhledových poměrů (dále jen VCRP). Pokud vím, tak se dnes jedná výhradně o některá stavědla ESA 44. Instalováno např. ve stanicích Janovice n. Úhlavou a Rudná u Prahy.
Výpravčí může navolit vlakovou cestu na obsazenou kolej (povinně dokumentovaný povel). Na návěstidle se rozsvítí návěst pro VCRP. Výpravčí smí tento povel použít i pro vjezd na kolej s poruchou KÚ (VCRP je ovšem zatím výhradně používáno ve stanicích s PCN).
Označení stanice s pravidelným vjezdem na obsazenou kolej se v tomto případě neprovádí.
pokud mi chcete poslat mail, klikněte zde
Sobota, 02. září 2017 - 19:37:08  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 7574
Registrován: 4-2003
Haan:Předvídat minimálně z pudu sebezáchovy (a dle předpisu taktéž) nutno a proto sledovat, zda jízdní cesta nestojí do šturcu, polí, do zavřených vrat vlečky, či na točnu v depu. A podle toho jet.

Samozřejmě. A mohu se tedy zeptat, proč sem tedy píšete tyto nesmysly:Na tyto případy by stačila nějaká obdoba jízdy se zvýšenou opatrností, a ne že strojvedoucí musí navíc očekávat vozidla v jeho VC.

Nějak mne to hlava nebere....
Sobota, 02. září 2017 - 20:05:53  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 7762
Registrován: 5-2007
Haan: No a čo obmedzenie toho, aby sa PN používala aj v okamihu keď široko ďaleko žiadna porucha NIE JE? Ako si predstavujete NEdávanie PN pri PORUCHE zabezpečovacieho zariadenia?

djst:
3) Do overovacej prevádzky sa uvádza táto funkcionalita aj na stavadlách K-2002. Dovolím si ešte poznámku, že obdobnou funkciou sú vybavované aj stavadlá používané na ŽSR (SIMIS-W, ESA 33, ESA 44, ESB-1), rozdiel je v návestení, kde sa na ŽSR používa na tento účel návesť "40 a výstraha" (2 kľudné žlté svetlá), pričom sa na toto konto nemení nič ohľadom spravovania vlakov (na rozdiel od SŽDC).
Sobota, 02. září 2017 - 20:57:36  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 222
Registrován: 4-2017
Bram: Asi si nerozumíme. Já jsem napsal svůj názor, že zabezpečení jízdy vlaku (volná a provozuschopná kolej) je prostě záležitost SŽDC. Dopravce má jezdit a jízdy jeho vlaků má opravdu zajistit někdo jiný-konec konců za to dopravce provozovateli dráhy platí. Tohle se pochopitelně netýká omezení rychlosti, ale jen a pouze jízdy podle rozhledu-ta je de fakto kličkou provozovatele dráhy, jak při jakékoli nemožnosti zjistit volnost vlakové cesty přesune své povinnosti na dopravce. To, že existuje blikavá bílá na návěstech s výstahou je jen ulehčení nezáviděníhodné situace strojvedoucího, který aspoň ví, že pojede na dopravní kolej a nikam jinam. Ale to jádro pudla se tím neodstraní-krutě řečeno co je dopravci (a jeho zaměstnancům) do toho, že provozovatel dráhy není schopen zajistit kontrolu volnosti vlakové cesty? Proto jsem jako námět do naprosto nezávazné diskuze napsal, že pokud dojde k tomu, že volnost koleje nelze zjistit ani náhradním způsobem, bude rozkaz, jako na mimořádnost. Úplnou zvrhlostí z hlediska strojvedoucích je jízda na PN na odjezdové straně vlaku-vlak vjede na nějaký vonoznak a odjet má podle rozhledu, neboť provozovatel dráhy nemůže zajistit volnost a správné postavení vlakové cesty v polovině stanice? Bylo by zajímavé, kolik jízd podle rozhledu se realizuje proto, že opravdu nelze z velmi závažných příčin volnost koleje zjistit a kolik proto, že toto zjištění je možné, koleje jsou opravdu volné, ale nejde rozsvítit volnoznak. Domnívám se, že ta druhá možnost je převažující.
Sobota, 02. září 2017 - 21:16:39  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2637
Registrován: 2-2010
Bram:
"Nějak mne to hlava nebere...."
Zřejmě píšu hodně nesrozumitelně. Na to, že vlak má při poruše (a nejen při ní) postaveno jinam, musí strojvedoucí vždy reagovat. Odpovědnost za to, kde zastaví a za případné škody záleží na tom, jak včas to může zjistit. A na to by při jízdě na PN (RPN, písemný rozkaz, kterým se dovoluje jízda kolem neobsluhovaného návěstidla) mohla stačit obdoba jízdy se zvýšenou opatrností s daným omezením V max. Ovšem za podmínky, že správce infrastruktury zajistí to, co zajistit má především-volnost VC a nekryje se při poruchách čl.2919-posl.odst.
Asdf:
"Haan: No a čo obmedzenie toho, aby sa PN používala aj v okamihu keď široko ďaleko žiadna porucha NIE JE? Ako si predstavujete NEdávanie PN pri PORUCHE zabezpečovacieho zariadenia?"
Používejte si PN kdy chcete a jak kde ji potřebujete tak, jak to dosud čím dál častěji děláte. Ale nenařizujte při ní jízdu PRP v současně platné definici.

djst: díky za osvětu ve Vašem příspěvku.
Sobota, 02. září 2017 - 21:26:24  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2638
Registrován: 2-2010
Starý_Vlk:
"Bram: Asi si nerozumíme. Já jsem napsal svůj názor, že zabezpečení jízdy vlaku (volná a provozuschopná kolej) je prostě záležitost SŽDC. Dopravce má jezdit a jízdy jeho vlaků má opravdu zajistit někdo jiný-konec konců za to dopravce provozovateli dráhy platí. Tohle se pochopitelně netýká omezení rychlosti, ale jen a pouze jízdy podle rozhledu-ta je de fakto kličkou provozovatele dráhy, jak při jakékoli nemožnosti zjistit volnost vlakové cesty přesune své povinnosti na dopravce."
Mluvíte mi přesně z duše. Jsem ráda, že aspoň někdo problematice, na kterou poukazuji, rozumí a chápe ji stejně a umí ji jinými slovy popsat.
Sobota, 02. září 2017 - 23:19:18  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2319
Registrován: 5-2008
djst: V Rousínově byla do r.1996 el.mech , z roku 1973(74) s KO a nepostavils volnoznak na obs.kolej . Prý to byla první el.mech . na , které se to zkoušelo .
DK a st.2
Neděle, 03. září 2017 - 00:06:39  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1791
Registrován: 8-2010
ad djst:
Pokud vím, tak se dnes jedná výhradně o některá stavědla ESA 44.
Nee, jen ESA 44 jako jediné SZZ z řady stavědel ESA v sobě už obsahuje všechny funkcionality SŽDC s.o., ale VCRP je někde dodatečně dodělané i na SZZ ESA 11 - nicméně pokud je mi známo, tak VCRP stejně jako třeba blikající modrá je pořád v režimu ověřovacího provozu, takže není finálně "vypapírováno" (zatím)..[nene]
Neděle, 03. září 2017 - 00:15:05  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 7764
Registrován: 5-2007
Haan: Používejte si PN kdy chcete a jak kde ji potřebujete tak, jak to dosud čím dál častěji děláte.
Výčet situácii v ktorých sa nariaďuje jazda PN sa nezvýšil od zavedenia ruských releoviek.

Stále vychádzate z toho, že ste si na základe onoho článku v ZS vsugerovala do hlavy, že SŽDC by bola schopná len tak nazdarpánboh poslať vlak na obsadený koľajový úsek, čo rozhodne nie je pravda, a bez toho aby ste to z tej hlavy zasa dostala, zjavne nie je možná žiadna ďalšia diskusia.
Neděle, 03. září 2017 - 06:50:24  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 7575
Registrován: 4-2003
Haan:Zřejmě píšu hodně nesrozumitelně. Na to, že vlak má při poruše (a nejen při ní) postaveno jinam, musí strojvedoucí vždy reagovat. Odpovědnost za to, kde zastaví a za případné škody záleží na tom, jak včas to může zjistit. A na to by při jízdě na PN (RPN, písemný rozkaz, kterým se dovoluje jízda kolem neobsluhovaného návěstidla) mohla stačit obdoba jízdy se zvýšenou opatrností s daným omezením V max. Ovšem za podmínky, že správce infrastruktury zajistí to, co zajistit má především-volnost VC a nekryje se při poruchách čl.2919-posl.odst.

Ano, píšete velmi nesrozumitelně a směšujete více věcí dohromady - nemožnost zabránit výskytu překážek v podobě vozidel ve vlakové cestě při jízdě na přivolávací návěst a zároveň odpovědnost za tento stav.

To, že chcete, aby strojvedoucí dle předpisu nepočítal s tím, že ve vlakové cestě bude stát vozidlo, je samo o sobě hodně nebezpečné - pro bezpečnost provozu je obecně lepší, když strojvedoucí bude počítat s tím, že ve vlakové cestě při jízdě na přivolávací návěst vozidlo může být a jeho pozornost bude směřovat i tímto směrem a v předpise to upravit tak, aby tam bylo třeba toto: Strojvedoucí by svojí jízdu měl přizpůsobit tak, aby byl schopen zastavit před překážkou v kolejišti a není li to možné, aby alespoň snížil svým jednáním následky vzniklé kolizí s překážkou ve vlakové cestě.

Tj. aby nebyl automaticky viněn za to, že se mu tu kolizi s překážkou ve vlakové cestě odvrátit nepovede, protože jsou případy, kdy se mu to povést při vší dobré vůli a pozornosti vůbec nemusí.

Ovšem tady by chtělo říci rovnou, že SŽDC nesmí zbavit odpovědnosti za to, že vlaková cesta při jízdě na přivolávací návěst není volná. Pokud by tomu tak bylo, tak by využívání přivolávací návěsti rázem pokleslo na minimum a každý z provozních zaměstnanců SŽDC by si hodně dobře rozmyslel, zda přivolávací návěst vůbec využije.


Starý vlk:Asi si nerozumíme.

Tak teď už si snad rozumíme, ale nemohu souhlasit s tím, že při jízdě na přivolávací návěst by neměl strojvedoucí počítat i s vozidly ve vlakové cestě - viz výše [wink].

(Příspěvek byl editován uživatelem Bram.)
Neděle, 03. září 2017 - 09:29:26  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 223
Registrován: 4-2017
Bram: Při jízdě na přivolávací návěst, která nahrazuje volnoznak při řádně zjištěné volnosti vlakové cesty by s tím právě počítal neměl. Za to, že je vlaková cesta volná někdo zodpovídá a bere za to plat. Problém je jinde-při jízdě na přivolávací návěst strojvedoucí nepozná, proč tam ta PN je. A to, že je tam z jiných důvodů, než je obsazená kolej (či oprávněná nemožnost zjistit, zda obsazená není) je víc, než těch, kdy ta kolej obsazená je. Podle mne je to přenášení odpovědnosti na zaměstnance jiné firmy.
Proto ten návrh o vydání rozkazu pro vjezd na obsazenou jako způsob nařízení jízdy podle rozhledu, PN pak budiž náhradou za volnoznak, který nelze rozsvítit.
Neděle, 03. září 2017 - 10:11:33  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2639
Registrován: 2-2010
Starý_Vlk:
"Problém je jinde-při jízdě na přivolávací návěst strojvedoucí nepozná, proč tam ta PN je. A to, že je tam z jiných důvodů, než je obsazená kolej (či oprávněná nemožnost zjistit, zda obsazená není) je víc, než těch, kdy ta kolej obsazená je. Podle mne je to přenášení odpovědnosti na zaměstnance jiné firmy."
Souhlas. Však právě proto jsem poukazovala na alibismus ve čl.2919-posl.odst. a současně se ptala, co by se dělo, kdyby tam ten odstavec nebyl. Musel by být o této skutečnosti strojvedoucí výslovně vyrozuměn a ne, že pojede na každou PN (RPN) jako na obsazenou-jak je tomu dosud.
Starý_Vlk:
"Při jízdě na přivolávací návěst, která nahrazuje volnoznak při řádně zjištěné volnosti vlakové cesty by s tím právě počítal neměl."
A souhlas i s tímto.
Starý_Vlk:
"Proto ten návrh o vydání rozkazu pro vjezd na obsazenou jako způsob nařízení jízdy podle rozhledu, PN pak budiž náhradou za volnoznak, který nelze rozsvítit."
Na zpravení o tom, že vlak jede opravdu na obsazenou by stačil i dokumentovaný hovor (viz připomínka p. Mladějova).
A na argument p.Brama, (nastala-li při poruše SZZ ztráta dohledu), že VC může stát i do kopřiv, stačí nařídit strojvedoucímu zvýšení opatrnosti a omezení Vmax.
Neděle, 03. září 2017 - 10:27:47  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 7577
Registrován: 4-2003
Starý vlk:Při jízdě na přivolávací návěst, která nahrazuje volnoznak při řádně zjištěné volnosti vlakové cesty by s tím právě počítal neměl.

A teď by mne zajímalo, jak se zjistí řádně volnost vlakové cesty, když nejde postavit volnoznak. Neznamená to náhodou, že nějaké podmínky pro jeho postavení nejsou splněny, třeba volnost vlakové cesty?
Neděle, 03. září 2017 - 10:53:45  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 3311
Registrován: 11-2008
ad Bram: Záleží na tom, proč ten "volnoznak" nelze rozsvítit. Ne vždy to je z důvodu "červeného" kolejového obvodu. Někdy to je třeba proto, že není kontrola odvratné výhybky, jindy nepřijatý souhlas, porucha PZZ, prasklá žárovka na návěstidle a mnoho dalších. Takže tu volnost vlakové cesty zjistím například pohledem na příslušné indikace na ovládacím pultu ZZ, nebo na monitoru JOPky.
Neděle, 03. září 2017 - 10:58:24  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2320
Registrován: 5-2008
Bram: nejde postavit "volnoznak " aji když jsou slpněny všechny podmínky pro vjezd vlaku , ale máš spálenou žárovku "červené" na odjezt.náv . u koleje kam máš vjet a máš tam zastavit jakéhokoliv důvodu , nebo když máš vjíždet "odbočkou" a spálí se žárovka jedné řluté
Neděle, 03. září 2017 - 11:02:07  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 3312
Registrován: 11-2008
Jinak zrušit povinnost jízdy podle rozhledu při jízdě na PN, by možná v některých případech vedlo k dost velkému zdržení. Hlavně třeba při tom vjezdu na obsazenou kolej. Dost často se používá při mimořádnostech v provozu, kdy se o takové jízdě rozhoduje na poslední chvíli. A to by případné zpravování strojvedoucího rozkazem ( PV ) znamenalo podstatné zdržení. [andel] Jo, někde na lokálce, tam by to asi nevadilo, ale nedovedu si to představit na větší stanici s velkým provozem.[andel]
Neděle, 03. září 2017 - 11:14:12  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 3313
Registrován: 11-2008
Další "problém" by v případě jízdy na PN na obsazenou kolej ( při nutnosti o tom vlak "prokazatelně" zpravovat ), bylo dost dlouhé časové období, kdy by výpravčí byl "zaneprázdněn" touto činností. Ono to nějakou dobu zabere. Než si fíra připraví svazek rozkazů Pv ( dost často ho má zrovna na opačném stanovišti [wink]), než se rozkaz nadiktuje, zapíše a odsouhlasí, tak to klidně jsou i tři minuty. A po celou tu dobu nemůže výpravčí-dispečer dělat nic jiného a jiné vlaky tak stojí. [andel][vypravci]
Neděle, 03. září 2017 - 11:16:45  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2640
Registrován: 2-2010
Bram:
"A teď by mne zajímalo, jak se zjistí řádně volnost vlakové cesty, když nejde postavit volnoznak."
Jejda, sláva. Už jste blízko pochopení, co zde srozumitelně píše Starý Vlk a i méně srozumitelně já [wink]
Třeba dotazem na celistvost vlaku u strojvedoucího, který tama projel ještě za bezporuchového stavu. Nebo dotazem u strojvedoucího jiného vlaku. Předpis to řeší dost srozumitelně. Nebo ať si SŽDC pořídí třeba dron. [happy]
Bram:
"Neznamená to náhodou, že nějaké podmínky pro jeho postavení nejsou splněny, třeba volnost vlakové cesty?"
Že není volná VC musí provozovatel při indikaci poruch zjišťovat v prvé řadě. A proto taky ví, že ve většině případů je indikace obsazení KO zaviněna nějakou poruchou, nikoliv mimořádným obsazením koleje. Tak proč má dopravce u každé PN jednat jako při vjezdu na obsazenou (čl.2919)?
Výpravčíxy:
"Jinak zrušit povinnost jízdy podle rozhledu při jízdě na PN, by možná v některých případech vedlo k dost velkému zdržení. Hlavně třeba při tom vjezdu na obsazenou kolej. Dost často se používá při mimořádnostech v provozu, kdy se o takové jízdě rozhoduje na poslední chvíli. A to by případné zpravování strojvedoucího rozkazem ( PV ) znamenalo podstatné zdržení. [andel] Jo, někde na lokálce, tam by to asi nevadilo, ale nedovedu si to představit na větší stanici s velkým provozem.[andel]"
Pane Vxy: ono by docela stačilo, kdyby zmizel text posledního odstavce čl.2919. Na koridorech máte vysílačky a dokumentované hovory, takže po Vašem zjištění (než tu PN obsloužíte), že kolej je obsazena, to fírovi jednoduše oznámíte (je-li hovor dokumentován). Ne-li dokumentován, pak diktát Pv.
Neděle, 03. září 2017 - 11:21:51  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 3314
Registrován: 11-2008
Další připomínka: Mám ve svém obvodu řízení stanici, kde všechny vlaky přijíždějící ze dvou vedlejších tratí, mají v TJŘ vyznačený "pravidelný vjezd na obsazenou kolej" ( o ). Ale na tu obsazenou kolej se tam jede v průměru tak jednou za měsíc. Tam taky fíra oficiálně nepozná, když jede na "barvu", jestli jede na volnou, nebo obsazenou kolej. [andel] Jasně, protože to tam "zná", tak ví, že na "barvu" se na obsazenou nedá postavit, ale co když se to někdy z nějakého důvodu změní ?[coze]
Neděle, 03. září 2017 - 11:30:52  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 3315
Registrován: 11-2008
Haan:
"Bram:
"A teď by mne zajímalo, jak se zjistí řádně volnost vlakové cesty, když nejde postavit volnoznak."Jejda, sláva. Už jste blízko pochopení, co zde srozumitelně píše Starý Vlk a i méně srozumitelně já [wink]
Třeba dotazem na celistvost vlaku u strojvedoucího, který tama projel ještě za bezporuchového stavu. Nebo dotazem u strojvedoucího jiného vlaku. Předpis to řeší dost srozumitelně. Nebo ať si SŽDC pořídí třeba dron. [happy]

"
No a jsme zase zpátky na začátku. Mnoho diskutérů tu kritizovalo to, že jako fíra nebudou zjišťovat něco za výpravčí. [happy] ................... Jinak si nedovedu představit, jak třeba fíra 650 metrů dlouhého vlaku, bude zjišťovat, že je celý. [crazy] Teda dovedu si to představit, ale ta doba, kterou by to trvalo, by byla asi hodně dlouhá .....[andel][vypravci]
Neděle, 03. září 2017 - 11:32:20  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 224
Registrován: 4-2017
Haan: Prokazatelně dokumentovaný hovor by pro zpravení o mimořádném vjezdu na obsazenou mohl stačit. Viz D 3, kdy se při správné funkci záznamového zařízení rádiového spojení křižuje, předjíždí, ukončuje a začíná služba aniž by strojvedoucí napsal jediné písmenko.
Výpravčíxy: Pravidelné vjezdy na obsazenou jsou o něčem jiném. Tam je trumfovým esem pro to, aby se VŽDY jelo podle rozhledu, značka v tabeláru. Úvahy strojvedoucích o tom, zda bude či nebude kolej opravdu obsazená jsou nepatřičné.
Neděle, 03. září 2017 - 11:37:58  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 225
Registrován: 4-2017
Výpravčíxy: Však tohle také zjišťovat nebude. Ale u motorové či elektrické jednotky to zjistí za sekundu. A zjistit, zda je u protijedoucího vlaku koncová návěst lze při rádiovém spojení s možností předání informací o místě a následné úpravě rychlosti, jde i bez podstatného zdržení. Na trati Plzeň Cheb to bylo v předpise pro ni dlouhá léta.
Neděle, 03. září 2017 - 11:48:41  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 7835
Registrován: 5-2002
Jinak si nedovedu představit, jak třeba fíra 650 metrů dlouhého vlaku, bude zjišťovat, že je celý.

A co třeba fíra protijedoucího vlaku?

Celá debata je o tom, že PN je zneužívána a přitom je její součástí jízda podle rozhledu, což vysiluje strojvedoucí (rozdíl jízdy na výpravčího a na oči je opravdu výrazný a nefíra si to jen těžko představuje).

Nemám nic proti tomu, když jakákoliv návěst návěst bude pouze bez jízdy podle rozhledových poměrů (s výjimkou návěsti, která speciálně jízdu podle rozhledu nařizuje) a při potřebě jet podle rozhledových poměrů (což je poměrně málo potřebné) budu o této situaci zpraven. To se i děje - pokud fakt o něco jde, tak mi výpravčí dokáže zavolat a říct mi, co se tam děje a na co si mám dát pozor.
A tím vyhubíme nedefinovatelné projíždění strojvedoucích jedoucích na přivolávačku (jeden 5, druhý 40), trestání strojvedoucích za chyby výpravčích (Čerčany, Vyšehrad) a nastane pohoda a klídeček, úplně stejně jako na Slovensku.

Úsměvná příhoda ze Slovenska: Ráno někdy v šest, mlha jako kráva, jedu z Trnavy přes Sereď na Galantu. Předvěst na Výstrahu, na vjezdu PN, jedu cca 5 km/h. Za chvilinku telefon: Pane strojvedoucí, že Vy jste Čech? Ano. My tady na PN jezdíme 40, na odjezdu máte 40 a Volno. Děkuji, sice jsem byl o tom školen, ale zvyk je železná košile :-).
Přidávám na čtyřicet, v půli staniční koleje se mlha rozestoupila, opravdu je na odjezdu 40 a Volno, takže není potřeba k němu brzdit a hledat ho (Zásada číslo 1: nikdy nevěř tomu, co ti kdo říká, pokud si to můžeš sám zkontrolovat) a spokojeně projíždím stanicí.
Neděle, 03. září 2017 - 11:49:21  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 3316
Registrován: 11-2008
Starý_Vlk:
"Haan: Prokazatelně dokumentovaný hovor by pro zpravení o mimořádném vjezdu na obsazenou mohl stačit. Viz D 3, kdy se při správné funkci záznamového zařízení rádiového spojení křižuje, předjíždí, ukončuje a začíná služba aniž by strojvedoucí napsal jediné písmenko.
"
Vidíte, někde to jde a jinde nejde. Plně s vámi souhlasím, ale jak to "vysvětlit" předpisářům, kteří jsou často ( nevím jak to říci, abych je "neurazil" ) tak nějak "mimo mísu", neb od doby, kdy sloužili v provozu, často uběhla dlouhá doba a někdy dokonce ani na tratích, kterých se "problém" týká nesloužili. [andel]
Neděle, 03. září 2017 - 12:24:10  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2641
Registrován: 2-2010
Výpravčíxy:
"Jinak si nedovedu představit, jak třeba fíra 650 metrů dlouhého vlaku, bude zjišťovat, že je celý. [crazy] Teda dovedu si to představit, ale ta doba, kterou by to trvalo, by byla asi hodně dlouhá ...[andel][vypravci]"
To je mi záhadou, že při Vaší službě na CDP a při vyskytujících se poruchách SZZ jste se s potřebou zjištování celistvosti vlaku ještě nesetkal. To máte opravdu štěstí, že Vás dosud žádná indikace obsazení KO nepotkala, kterou byste musel řešit obsluhou PN.
Neděle, 03. září 2017 - 12:24:55  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 7578
Registrován: 4-2003
Haan:Třeba dotazem na celistvost vlaku u strojvedoucího, který tama projel ještě za bezporuchového stavu. Nebo dotazem u strojvedoucího jiného vlaku. Předpis to řeší dost srozumitelně. Nebo ať si SŽDC pořídí třeba dron.

Viz dlouhý nákladní vlak, desetivozový rychlík a podobné záležitosti, kde to jde blbě. Jenže to jsou všechno záležitosti vlaků. Co třeba posun? Stal se mi i případ (asi dvakrát či třikrát), kdy na mne výpravčí při posunu zapomněl a já jsem s posunovým dílem pořád stál a po nějaké době, když se nic stále nedělo, mi to začalo bylo divné, jsem výpravčímu zavolal. A dozvěděl jsem se toto: Jé promiň, já jsem na tebe úplně zapomněl, já jsem tady měl neskutečné množství práce...........

Co kdyby do místa, kde jsem stál, chtěl pak postavit vlakovou cestu a ono by mu to nešlo? Co kdyby si myslel, že je to poruchový stav a vlakovou cestu postavil tak, že by rozsvítil přivolávací návěst a předpisem by dle Vašich návrhů bylo umožněno, že při jízdě na přivolávací návěst není třeba očekávat ve vlakové cestě překážky v podobě vozidel?


Že není volná VC musí provozovatel při indikaci poruch zjišťovat v prvé řadě. A proto taky ví, že ve většině případů je indikace obsazení KO zaviněna nějakou poruchou, nikoliv mimořádným obsazením koleje. Tak proč má dopravce u každé PN jednat jako při vjezdu na obsazenou (čl.2919)?

To je přesně to, na co speciálně Vy a Starý vlk nejste za boha schopni pochopit - to, že budu předpokládat, že se ve vlakové cestě, jedu li na přivolávací návěst i díky tomu, že nefunguje kontrola volnosti vlakové cesty, může vyskytnout nějaké vozidlo, je na straně bezpečnosti!!!

Na nějakém velkém nádraží se ani volnost vlakové cesty nedá z pozice výpravčího vůbec zkontrolovat. Jak to provede? Po postavení vlakové cesty si udělá si třeba půlhodinovou procházku, aby zjistil, že je vše O.K. a nic ve vlakové cestě není? A pak teprve rozbliká přivolávací návěst? Jen při tomhle postupu bych byl ochoten jako strojvedoucí připustit, že je vlaková cesta volná a že v ní není žádné vozidlo.

V podstatě se dá říci, že to, co navrhujete - abych na přivolávací návěst nemusel předpokládat vozidlo ve vlakové cestě, by snad šlo realizovat na stanici, kde skutečně lze pohledem z dopravní kanceláře či stavědel zjistit, zda je vlaková cesta volná. Jenže to by platilo pro malé stanice obsazené pouze výpravčím, který by byl schopen prohlédnout pohledem celou stavěno vlakovou cestu od návěstidla, kde by byla návěstěna přivolávací návěst, nebo by šlo o větší stanice, kde by to byl na zhlavích a záhlavích schopen místo výpravčího učinit výhybkář. Pak ano, pak by se dalo s určitou dávkou jistoty říci: Chyba je v zabezpečovacím zařízení.

Jinak ne a na tratích, kde je DOZ a ve velkých stanicích je lepší raději být na straně bezpečnosti - raději na přivolávací návěst očekávat, že ve vlakové cestě může i něco, co tam nemá být. Byť to tam z 99,99 % případů nebude [wink].
Neděle, 03. září 2017 - 12:33:07  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 7836
Registrován: 5-2002
Jinak ne a na tratích, kde je DOZ a ve velkých stanicích je lepší raději být na straně bezpečnosti - raději na přivolávací návěst očekávat, že ve vlakové cestě může i něco, co tam nemá být. Byť to tam z 99,99 % případů nebude [wink].

Abys tu bezpečnost nepřetáhl přes 100%.
Luboš_3.21
Neděle, 03. září 2017 - 12:36:26  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1142
Registrován: 4-2014
Ta jízda na PN je dost ošemetná věc, viz třeba případ z Berouna, kdy signalista na St.1 nevrátil do ústředního stavědla souhlas k posunu na vlečku cementárna a na osobním nešli do druhé traťové koleje stavět návěstidla, tak výpravčí na odjezdovém návěstidle Lc2 rozsvítil přivolávačku pro odjez rychlíku do Plzně. Rychlík se rozjel a místo toho aby dojel do Plzně, skončil na předávacím kolejišti cementárny Králův Dvůr.
Pro cestující zajímavý a atraktivní zážitek, bohužel pro signalistu na St.1 a výpravčího s ÚS už to tak atraktivní nebylo.
Neděle, 03. září 2017 - 12:40:41  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 7579
Registrován: 4-2003
Petr Šimral:Abys tu bezpečnost nepřetáhl přes 100%

Jasný, trochu jsem to přehnal, chtělo by to ubrat, ale raději nebudu spekulovat o správné hodnotě [proud].
Neděle, 03. září 2017 - 12:57:41  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 7765
Registrován: 5-2007
Haan: No zrovna na CDP na koridore (kde sú skoro všade KO) má zisťovanie voľnosti jediný zmysel v odstránení reziduálneho rizika, že sa ony zabudnuté vagóny v medzičase uvedú do pohybu samé od seba. ZZ 3. kategórie informáciu o celistvosti pre ďalšiu jazdu vlaku nijak nepotrebuje a na onen obsadený úsek bez vyjadrenia zabezpečováka beztak jazdiť v podstate nemožno, lebo sa musí predpokladať nezjazdnosť koľaje z dôvodu lomu koľajnice.
Neděle, 03. září 2017 - 13:03:32  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 3318
Registrován: 11-2008
Haan:
"Výpravčíxy:
"Jinak si nedovedu představit, jak třeba fíra 650 metrů dlouhého vlaku, bude zjišťovat, že je celý. [crazy] Teda dovedu si to představit, ale ta doba, kterou by to trvalo, by byla asi hodně dlouhá ...[andel][vypravci]"To je mi záhadou, že při Vaší službě na CDP a při vyskytujících se poruchách SZZ jste se s potřebou zjištování celistvosti vlaku ještě nesetkal. To máte opravdu štěstí, že Vás dosud žádná indikace obsazení KO nepotkala, kterou byste musel řešit obsluhou PN."
Tak taková indikace obsazení KO mne potkává skoro každou směnu. Ale skoro vždy je možnost to "objet" po jiné koleji. Nejméně do doby, než někdo ( většinou zabezpečováci ) ohlásí volnost a hlavně "celistvost" červeného kolejového obvodu.[andel][vypravci] ....... Jinak osobně jsem zjišťoval, že vlak je "celý", například v případě, že bylo potřeba "ojezdit" šunt na dopravní koleji, po dlouhodobém obsazení koleje železničními vozidly v neobsazené stanici.[vypravci]
Ťuhýk
Neděle, 03. září 2017 - 16:03:50  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 631
Registrován: 4-2003
Výpravčíxy:
"Jinak zrušit povinnost jízdy podle rozhledu při jízdě na PN, by možná v některých případech vedlo k dost velkému zdržení. Hlavně třeba při tom vjezdu na obsazenou kolej. Dost často se používá při mimořádnostech v provozu, kdy se o takové jízdě rozhoduje na poslední chvíli. A to by případné zpravování strojvedoucího rozkazem ( PV ) znamenalo podstatné zdržení. [andel] Jo, někde na lokálce, tam by to asi nevadilo, ale nedovedu si to představit na větší stanici s velkým provozem.[andel]"

Výpravčíxy:
"Další "problém" by v případě jízdy na PN na obsazenou kolej ( při nutnosti o tom vlak "prokazatelně" zpravovat ), bylo dost dlouhé časové období, kdy by výpravčí byl "zaneprázdněn" touto činností. Ono to nějakou dobu zabere. Než si fíra připraví svazek rozkazů Pv ( dost často ho má zrovna na opačném stanovišti [wink]), než se rozkaz nadiktuje, zapíše a odsouhlasí, tak to klidně jsou i tři minuty. A po celou tu dobu nemůže výpravčí-dispečer dělat nic jiného a jiné vlaky tak stojí. [andel][vypravci]"

Ale ona ta povinnost prokazatelně zpravovat tam je, viz čl. 2920:
Přivolávací návěstí (ruční přivolávací návěstí) je možno nahradit zpravení o mimořádném vjezdu na obsazenou kolej pouze při splnění všech těchto podmínek:
a) jízdu kolem hlavního návěstidla není možné dovolit jeho normální obsluhou;
b) k nutnosti vjezdu na obsazenou kolej dojde až po odjezdu vlaku ze sousední stanice;
c) strojvedoucího není možné zpravit rádiovým zařízením.
Neděle, 03. září 2017 - 16:34:51  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 226
Registrován: 4-2017
Bram: Výpravčí (dispečer) musí vědět, zda se v jeho stanici koná posun či ne. Nikdo jiný než on ho tam totiž nemůže dovolit. A když se mu ""obsadí" úsek, tak musí zjistit, kde je posunový díl. Na to má prostředky.
A pokud nelze zjistit volnost koleje tak by podle našich návrhů byly dvě možnosti-nechat vlak jet po jiné koleji, není-li k dispozici, tak strojvedoucího, který tam má jet o tom zpravit (prokazatelně). Pak je jedno, co svítí na návěstidle, pochopitelně, není-li tam na Stůj.
Neděle, 03. září 2017 - 16:42:05  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 227
Registrován: 4-2017
Ťuhýk: To je sice pravda, ale tohle strojvedoucí nemůže vědět-pro něj je PN či RPN rozkazem k jízdě podle rozhledu VŽDY. No a zde se diskutuje o tom, jak to tak říkajíc otočit-o obsazení koleje strojvedoucího vždy informovat jinak, než použitím PN, která by pak nenařizovala jízdu podle rozhledu. Při nemožnosti zjistit volnost koleje obsluhou zab.zař. využít všechny možnosti a teprve pak nařídit jízdu podle rozhledu jinak než použitím PN. O odjezdu jízdou podle rozhledu zde již bylo psáno.
Neděle, 03. září 2017 - 17:02:03  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 3322
Registrován: 11-2008
Koukám, že se zase trochu odkláníme od původního "problému" ( já možná taky [wink]). Řeší se tu jestli není zbytečné, aby fíra při jízdě na PN musel předpokládat, že jede na obsazenou kolej.[andel] Něco jiného je pravidelný a něco jiného je mimořádný vjezd na obsazenou kolej. [andel]A úplně jiný problém je, jestli se na tu obsazenou kolej jede úmyslně, nebo nějakým "omylem". [andel][andel] Nás za mlada ve škole ( na průmyslovce ) i na pravidelné měsíční "škole", často upozorňovali, že v každém průseru je vždy namočeno více lidí. A předpis že je tak dělaný proto, že kdyby někdo na něco zapomněl, tak aby tu ještě byl někdo jiný, který by to mohl zachránit. [andel] Bohužel se ale stávalo ( a stává ), že se našel "lempl", který na svou povinnost kašlal a spoléhal na toho druhého. A když ten druhý byl taky "lempl", tak z toho byl často průser. [smrt][andel] .............. V těch Čerčanech tuším jel ten rychlík z "nesprávné" koleje, takže jinak, než na PN nemohl. Kdyby jel po správné, tak jel na "barvu" a jízdu podle rozhledu neměl a prásknul by do toho možná ještě větší rychlostí. Protože výpravčí ( a signalisté )porušil zásadním způsobem dopravní předpis. Nezjišťoval volnost vlakové cesty !!![andel][vypravci] ...... A proto asi má stále fíra tu povinnost na PN jet podle rozhledu, aby to případně zachránil. A to že to zachrání v dost případech, to je bez debat. [andel][andel]
Bobo
Neděle, 03. září 2017 - 17:36:10  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 13677
Registrován: 5-2002
něco jinýho je jezdit dle rozhledu s 810 a s 30wapama. a eště jiný je to se 742
kolisti = piráti chodníků
<font color="ffff00">neosvětlený cyklista = žádný cyklista</font>
jsem nucen používat automobil. na chodníku díky kolistům není bezpečno
http://www.stopkoureni.cz/
Neděle, 03. září 2017 - 18:01:47  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2642
Registrován: 2-2010
Ťuhýk:
"Ale ona ta povinnost prokazatelně zpravovat tam je, viz čl. 2920:
Přivolávací návěstí (ruční přivolávací návěstí) je možno nahradit zpravení o mimořádném vjezdu na obsazenou kolej pouze při splnění všech těchto podmínek:
a) jízdu kolem hlavního návěstidla není možné dovolit jeho normální obsluhou;
b) k nutnosti vjezdu na obsazenou kolej dojde až po odjezdu vlaku ze sousední stanice;
c) strojvedoucího není možné zpravit rádiovým zařízením."
No vidíte, zrovna tenhle článek 2920 nemá podle D1 dopravce v předepsaném rozsahu znalostí. Takže ani neví, že když není zpraven o mimořádném vjezdu na obsazenou, tak vždy jedná podle 2919-posl. odstavec-tj, jakože je zpraven o mimořádném vjezdu na obsazenou právě tou PN, RPN a podle toho jede.
Neděle, 03. září 2017 - 19:23:56  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 7767
Registrován: 5-2007
Haan: Veď to je v poriadku. To je práve tá dvojitá poistka. Dopravca ide podľa článku 2919 tzn. pri PN ide vždy podľa rozhľadu ("nevie" že výpravca má ešte kopu ďalších podmienok, ktoré musí splniť kým ho tam pošle) a zároveň výpravca má tie podmienky presne stanovené. Takže sa minimalizuje stav, že by sa v tomto jeden na druhého spoliehali a dopadlo to nakoniec tragicky.
Neděle, 03. září 2017 - 20:44:08  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 228
Registrován: 4-2017
Asdf: Tak úplně v pořádku to tedy není. Někdo (zaměstnanec státní organizace SŽDC) má za povinnost zajistit volnost a správné postavení vlakové cesty. Zaměstnanec dopravce by neměl mít zodpovědnost za to, že někdo jiný něco neudělá nebo to udělá špatně. A o tom to celé je-pokud dojde k poruše, je v zájmu obou umožnit jízdu vlaků, byť sníženou rychlostí. Ale paušálně prohlásit, že když to nejde normálně (včetně stavů, kdy není porucha) tak za to, že vlaková cesta není volná zodpovídá strojvedoucí a nařídit mu to návěstí hl.návěstidla je špatně. Dvojitá pojistka je v tomto případ špatná-buď to lze udělat tak, jak se má, nebo nejde. A pokud to nejde, tak žádné paušalizování a přehazování odpovědnosti, ale postup jako byl dřív-rozkaz, dnes možná nahraditelný dokumentovaným rádiovým spojením.
A kombinace PN+stahovačka je také výživná, zvláště při odjezdu proti kopci.
Neděle, 03. září 2017 - 21:16:01  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 3323
Registrován: 11-2008
A co takhle obráceně. Při jízdě na PN tu povinnost jízdy podle rozhledu zrušit slovnim pokynem pomoci dokumentováno ( nahrávaneho ) spojení.