Diskuse » Archiv 2017 » Železnice » Předpisy » Archiv diskuse Předpisy do 14. 01. 2017 předcházející | další

Archiv diskuse Předpisy do 14. 01. 2017

dolů
   autor příspěvek
Pátek, 13. ledna 2017 - 11:55:52  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1313
Registrován: 10-2009
Přátelé,
stala se mi nedávno tato příhoda. Stanicí Brandýs n. Orl. obvykle projíždím. Tak mě to trochu dostalo.
Kdo stanici zná, ví, že vlaky os. dopravy tam zastavují excetricky. Na záhlaví nebo na zhlaví, nebo tak nějak kombinovaně. Ve SŘ se dozvídáme jen to, že vlaky jsou vypravovány návěstí hl. návěstidla.
Zajímavý je hlavně směr od Třebové k Chocni. Vlak Os, který má ve stanici pobyt k výstupu a nástupu cestujících, zastaví vozy u koleje 2a, čelem vlaku pak mezi kolejemi 2a a některou ze staničních kolejí, nejčastěji kol.2, tedy na vjezdovém zhlaví. Teď mohou nastat dvě varianty. a) Vlak vjížděl na návěst předvěstící dovolující návěst. Byl by tedy vypraven odjezdovým návěstidlem, na které sice nevidí, ale jehož návěst mu byla předvěštěna. Pokud by ovšem stál čelem vlaku na koleji, pro které platí toto odjezdové návěstidlo. Nebo b) Vlak vjížděl na návěst předvěstící návěst Stůj na odjezdovém návěstidle. Ostatní je stejné, část vlaku stojí na staniční koleji 2a, což je záhlaví, čelo vlaku na koleji bez čísla. Pro úplnost dodávám, že mezi čelem vlaku a odjezdovými návěstidly u hlavních kolejí je opakovací předvěst, která ovšem není vidět z místa, kde vlak os. dopravy zastaví. Předpisová je i možnost využít kódu VZ. Ale ten je přenášen i na koleje, pro které neplatí příslušné hlavní návěstidlo.
Pak je ovšem možná i jiná situace. Vlak, který stanicí projíždí, nemá tuto vůbec uvedenu v SJŘ. Tu mají uvedenu jen vlaky os. dopravy, které mají ve stanici pravidelný pobyt pro nástup a výstup cestujících. Není tedy možné ze SJŘ vyčíst, zda je ve stanici dovolena výprava vlaků návěstí hl. návěstidla, nebo není.
Takže situace je následující. Vlak kategorie R je zastaven (radiostanicí) v prostoru pro výstup a nástup cestujících právě pro tento důvod. Zastaví tedy stejně jako zmiňované Os vlaky. Vozy na záhlaví, na staniční koleji 2a, čelo vlaku na zhlaví mezi staničními kolejemi 2a a 2. Vjezdové návěstidlo bylo a) na volno, b) na výstrahu. Vlak má ve svém tabeláru uvedeno pouze Brandýs n.Orl, kol. 1 - 4. Tedy "nákladní" část nádraží. Stanici Brandýs n. Orl. tak, jako os. vlaky, vůbec uvedenu nemá. Přesto zastavil mimořádně ve stanici v prostoru pro výstup a nástup cestujících. Jak a čím bude vlak v obou případech vypraven? Tedy tak, aby to neodporovalo žádnému z platných článků v SŽDC D1!
Mně napadá ještě využití faktu, že nemáme (ČD - DKV Brno) dopravcem nařízenu ani podepsánu znalost SŘ uvedené stanice. Nemusíme tedy vědět nic ze SŘ, ani čísla kolejí a označení (a platnost) hlavních návěstidel. Jen se mi zdá, že odjíždět jen z titulu jakési "zaručené" neznalosti, je dost málo.
Tož špekulujte. Závěrem podotýkám, že je to další důkaz toho, jak moc jsou odtrženi tvůrci předpisů od praxe. Stanice vypadají mnohdy jinak, než si kdokoli z nich umí představit. Děkuji a přeji příjemnou zábavu. P.
Pátek, 13. ledna 2017 - 14:45:44  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2372
Registrován: 2-2010
Podroužek: mně by se líbil následující děj:
a) Vlak vjížděl na návěst předvěstící dovolující návěst-strojvedoucí uvede vlak do pohybu po provedení dopravcem nařízených úkonů,
b) Vlak vjížděl na návěst předvěstící návěst Stůj na odjezdovém návěstidle-strojvedoucí uvede vlak do pohybu po rozsvícení zelené světla, nebo žl.mezikruží na NO a po provedení dopravcem nařízených úkonů.
Rozkaz k odjezdu bude proveden v případě a) i b) návěstí toho hl. návěstidla, které má přímo vpravo u té koleje, po které se k němu blíží, neb kód je přenášen směrem k HV od toho návěstidla, ke kterému je postavena VC.

Jedete-li jako R a mimořádně zastavíte u nástupiště (v obvodu os.n.), platí váš TJŘ, ve kterém nemáte symbol výpravky-a tedy ji tam nemůže mít (byť v jiném obvodu) ani ten Os. Mj. dle čl.2983:..."Takto se označí dotčené stanice v TJŘ všech vlaků s přepravou cestujících včetně vlaků, které v této stanici pravidelně projíždějí, zastavují jen z dopravních důvodů nebo jedou v době výluky dopravní služby výpravčího."
Řekla bych, že platí čl.2977a). V ostatních případech pak 2979b) - jiný způsob výpravy, než návěstí hl. návěstidla.
Ale je možné, že mi mozek zase přimrznul, tak mě neberte vážně [wink]. Vidím to blbě?
Pátek, 13. ledna 2017 - 15:21:29  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1315
Registrován: 10-2009
Myslím, že vidíte dobře, i s případně přimrzlým mozkem. [talker]
Je celkem standardem, že vlaky jsou vypravovány návěstí jiného návěstidla, než toho příslušného k dopravní koleji, na které se nachází čelo vlaku. Je to sice špatně, ale ani gestoři předpisu neberou své výplody vážně. To je potěšitelné, že ani humor jim není cizí. Zde se to liší ještě jinak. Dosud všechny vlaky, které stanicí projížděli (kteroukoli), měli ji vyznačenu v SJŘ. Zde je jisté novum, a sice v tom, že vlaky zastavují mimořádně ve stanici, kterou nemají ani uvedenu v SJŘ. Jak se odjíždí ze stanice, která neexistuje? Představme si to tak, že vlaky mezi Prahou - Libní a Kolínem budou mít mezilehlé stanice v SJŘ jen ty, které mají ve stanicích pobyt. Vlaky, které pravidelně mezi uvedenými stanicemi projíždí, budou mít v SJŘ jen Libeň a Kolín. Nic mezi tím.
Jinak to chápu stejně. Symbol výpravky není - výprava návěstí hl. návěstidla. Zde je ještě ten paradox, že mohu být ze stejného místa, kde zastaví čelo vlaku, vypraven kterýmkoli ze čtyř odjezdových návěstidel. To podle toho, po které staniční koleji pojedu. Mám však takový dojem, že tak to D1 nepopisuje.
Jen by mě zajímalo, jak docílí výpravčí v Brandejse toho, abych dojel až k odjezdovému návěstidlu. Já vidím jako jedinou možnost posun, ale po zkušenostech z českých tratí pochybuju, že to výpravčí vnímají stejně. Navíc bych o ten posun musel požádat, jako osoba řídící posun, já výpravčího, nikoli on mě. Je to sranda, že?
Bobo
Pátek, 13. ledna 2017 - 15:56:31  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 13398
Registrován: 5-2002
dle mého je to zst v obvodu žst.
vjezdová cesta ti končí v "nákladním" tak tam doject a pak se uvidí.
prostě: dokud nebudeš v nákladních, neukončil si vjezd do stanice.
kolisti = piráti chodníků
<font color="ffff00">neosvětlený cyklista = žádný cyklista</font>
jsem nucen používat automobil. na chodníku díky kolistům není bezpečno
http://www.stopkoureni.cz/
Pátek, 13. ledna 2017 - 16:11:40  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 4117
Registrován: 8-2012
Přesto zastavil mimořádně ve stanici v prostoru pro výstup a nástup cestujících
Jak to děláte, když zastavíte u návěstidla Lc2 ve stanici Kolín seř.n., tj. (mimořádně...) v obvodu pro výstup a nástup cestujících na zastávce Kolín-dílny? Jaké se dožadujete "výpravy" a po kom?
Co kdybyste si prostě jen otevřel okno pro zajištění opatření k provedení čumění, jestli se vám někdo necourá z vlaku? Nebo vocogou? Zelená svítí, návěstidlo je "přímo vpravo", naučnou stezku nemá, kde je problém?
Se divím, že ty vlaky ještě furt jezdí a nepostávají s "doslovnými vykladači předpisů" (které kvůli nim mají 4000 článků) různě po štacích...
Forever trusting who we are, and nothing else matters.
Pátek, 13. ledna 2017 - 16:13:15  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2373
Registrován: 2-2010
Podroužek: "Zde je jisté novum, a sice v tom, že vlaky zastavují mimořádně ve stanici, kterou nemají ani uvedenu v SJŘ. Jak se odjíždí ze stanice, která neexistuje?
Jak neexistuje? Stanice je vymezena vjezdovými návěstidly z obou stran. A jestli je stanice rozdělena na nějaké další obvody, je jedno. Jakmile si šlápnu za vjezd na vjezdové straně, jsem pořád v obvodu jedné a téže stanice do doby, dokud neopustím úroveň vjezdového návěstidlo z opačné strany. Např. Blansko je přece v TJŘ totéž, co Brandejs. V čem vidíte rozdíl? V tom, že jsou v Blansku mezi obvody hlavní návěstidla?
Pátek, 13. ledna 2017 - 16:35:05  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2374
Registrován: 2-2010
T_._H_.:"Nebo vocogou? Zelená svítí, návěstidlo je "přímo vpravo",..."
Bavme se o Brandýse-na ten byl dotaz. Když na to návěstidlo teda uvidíte a nebudete mít barvu na NO, tak máte v tom Brandejsu před sebou 4 odjezdová návěstidla bez naučné stezky a které to volno je Vaše, když na té příslušné koleji nestojíte, neb jste byl zastaven u peronu, za ním jsou výhybky a Vy se můžete dostat na kteroukoliv ze 4 kolejí? A votogou.
Navíc p.Podroužek píše, že na ta návěstidla, ani na Opř neviděl. Ještě zajímavější by bylo, co by dělal, kdyby vjížděl na Výstrahu, u peronu (před výhybkou nekrytou hl. návěstidlem) byl zastaven, na NO barvu nemaje, a na jednom ze 4 odjezdových návěstidel viděl volno. Jediná možnost podle čl.2979b)-výprava jiným způsobem, než návěstí hl. návěstidla. Nebo cestou posunu (k návěstidlu), pokud si dopravce posun vyžádal.
Pátek, 13. ledna 2017 - 17:21:44  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 3014
Registrován: 11-2008
ad Podroužek: Směrujte dotaz na místně příslušného dopravního kontrolora. (ing. T.J.J.) Schválně co vám odpoví. Jestli by vůbec odpověděl. Jóóó, zkoušet v Brandýse n/O. výpravčího z tvaru štítků výměnových klíčů, nebo staničního dozorce z návěsti "posun za námezník", to by mu šlo. Schválně jestli vám odpoví .....[lol][lol] [andel][vypravci] .. kontakt v meilu.

(Příspěvek byl editován uživatelem výpravčíxy.)
Pátek, 13. ledna 2017 - 18:54:42  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2213
Registrován: 5-2008
Haan2374: "(před výhybkou nekrytou hl. návěstidlem)", pozor ten "klacek" nemusí stát přímo u té výhybky, v danym případě "kryje" ten veksl, vjezd. náv. a na něm je příslušná " barva " podle její polohy.
Pátek, 13. ledna 2017 - 20:48:27  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 4121
Registrován: 8-2012
které to volno je Vaše, když na té příslušné koleji nestojíte
Já tomu pořád nerozumím. Zastavení v perónu je z jakého důvodu, převzetí rozkazu? Ten přinesl poštovní holub nebo výpravčí? Co se ho jednoduše zeptat (když už nepoznáte postavenou vlakovou cestu podle polohy výměn *) ) místo utloukání ho "čl.2979b)-výprava jiným způsobem"?

*) když zastavíte směrem z ČeTru před dopravou v Brandýse n.O., je výhybka spojky lichá-sudá někde pod lokomotivou, výhybka 3 (na 4. kolej) těsně před vámi a výhybka 4 (spojka sudá-lichá) hned za ní. Ale samozřejmě hustá mlha, prudká sněhová přeháňka nebo silný déšť vám jako vždy zabrání vidět nějakých 70 metrů před mašinu, aby bylo jasné, na kterou kolej vlak jede, a proto se musí vymýšlet předpisová pruda, že?

vjížděl na Výstrahu, u peronu (před výhybkou nekrytou hl. návěstidlem) byl zastaven, na NO barvu nemaje, a na jednom ze 4 odjezdových návěstidel viděl volno
Tak pojede jako k vohni, anebo prostě tak, že bude schopen zastavit před návěstidlem, dokud nepochybně nezjistí, že ta "barva" je pro něj? Jak to dělá v jiných stanicích? Jak to dělá na tratích bez přenosu kódu, když vjíždí na výstrahu na vjezdu a cestou mezi vj.n. a stanicí se mezitím na odjezdu rozsvítí volnoznak? Nepíše se v tom neustále rozpruzovaném předpise taky něco o tom, že "nepochybně zjistí"?

(Příspěvek byl editován uživatelem T_._H_..)
Forever trusting who we are, and nothing else matters.
Pátek, 13. ledna 2017 - 21:02:44  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2375
Registrován: 2-2010
Parmezano:
"Haan2374: "(před výhybkou nekrytou hl. návěstidlem)", pozor ten "klacek" nemusí stát přímo u té výhybky, v danym případě "kryje" ten veksl, vjezd. náv. a na něm je příslušná " barva " podle její polohy."
No a protože RNS není "polohová" (správně řečeno směrová), ale rychlostní, tak z toho plyne i při dvousvětlové návěsti s horním žlutým klidným světlem jen to, že pokud za ní vlak zastaví u peronu před výhybkou, může strojvedoucí za ní uvést vlak do pohybu jen pokud dostane rozkaz k odjezdu návěstí hl. návěstidla před čelem vlaku. Na kterou SK má při vjezdu postavenou VC v okamžiku, kdy stojí před výhybkou č.2 (či na/za výhybkou 2,3,4) za níž může být postavena VC na 1.-4. SK to strojvedoucí neví. A tedy ani neví (nemá-li barvu na NO), kterým z těch 4 odjezdových návěstidel má dostat rozkaz k odjezdu a to ani v případě, že na odjezdové návěstidlo, či příslušnou Opř vidí. Takže rozkaz k odjezdu může vždy dostat jen jiným způsobem, než návěstí hl. návěstidla. Přála bych si, aby mně někdo tuto mou úvahu rozmetal-což by bylo jen dobře.

T_._H._: je přece úplně jedno, z jakých důvodů tam vlak zastaví-důležité je, že je to to vlak s přepravou cestujících a zastavil u peronu. Vlak uvede do pohybu až po té, co dostane rozkaz k odjezdu návěstí hl. návěstidla a provedení dopravcem předepsaných úkonů. Moje otázka zní-KTERÉHO NÁVĚSTIDLA?-viz popis situace p.Podroužka ve stanici Brandýs n/O. A má odpověď zní: ŽÁDNÉHO!
Pátek, 13. ledna 2017 - 21:15:27  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2214
Registrován: 5-2008
Haan: ale ví, ta návěst toho předcházejícího náv, platí až k dalšímu hl. náv.
Pátek, 13. ledna 2017 - 21:29:50  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 4122
Registrován: 8-2012
je přece úplně jedno, z jakých důvodů tam vlak zastaví
Když tam zastaví pro rozkaz (o tom je diskuze), přinese mu ho poštovní holub nebo výpravčí? (Zastaví-li tam z jiných důvodů - jakých?, tak výpravčí provádí panáčkování-zevlování čtyři metry od něj.)
důležité je, že je to to vlak s přepravou cestujících a zastavil u peronu
To se může úplně stejně stát v Krasíkově - jaktože se tam nehromadí vlaky, které nebyly vypraveny (tam ten výpravčí přímo vpravo [happy] není)? (Asi tam nejezdí DKV Brno.) Obecně se to přece může stát kdekoli, kde vlak zastaví mimořádně u perónu tak, že strojvedoucí nevidí na odjezdové návěstidlo. Jako pokud z takové fakt neřešitelné situace není strojvedoucí schopen odjet s vlakem, tak by to povolání asi neměl dělat.
Já chápu tu potřebu se neustále rejpat v předpise, aby se dokázala jeho pomýlenost (a mohlo se tam přidat dalších 100 článků) a nadřazenost rejpala, ale nepřeháníte to už trochu?
Forever trusting who we are, and nothing else matters.
Pátek, 13. ledna 2017 - 22:27:31  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2376
Registrován: 2-2010
Parmezano:
"Haan: ale ví, ta návěst toho předcházejícího náv, platí až k dalšímu hl. náv."
Jak a co ten fíra ví? Vjíždí-li na dvousvětlovou návěst s horní žlutou, ví jen to, že na konci jeho VC je na odjezdu "Stůj". Ale neví, ke kterému odjezdovému návěstidlu-zda k L3,L1,L2,L4. To pozná, až když na tu konkrétní kolej čelo vlaku vjede.
T_._H_.:
"Obecně se to přece může stát kdekoli, kde vlak zastaví mimořádně u perónu tak, že strojvedoucí nevidí na odjezdové návěstidlo."
To se může stát kdekoliv a situaci řeší 2979a),b) - pokud hlavní návěstidlo platí pro dopravní kolej, na které stojí čelo vlaku. Jenže v tom Brandejsu stojí čelo vlaku na SK 2a u peronu před/za výhybkou, která není kryta hl. návěstidlem.
A ptám se Vás, pane TH-vjel jste do Brandejsa na návěst předvěstící návěst Stůj na odjezdovém návěstidle, byl jste mimořádně zastaven na SK 2a u peronu před výhybkou č.2 směrem k Chocni. Důvod zastavení pominul. Na některém z odjezdových návěstidel L1, L2,L3,L4 se rozsvítí návěst dovolující jízdu vlaku. Co udělá Váš strojvedoucí, vidí-li na návěstidla? Vezme za to, když nebude mít v činnosti NO? Anebo barvu na NO má a současně má Vámi předepsanou znalost Staničního řádu Brandýs n/O a tedy ví, že čelo vlaku stojí na koleji 2a, která nemá hl. návěstidlo?
Pátek, 13. ledna 2017 - 22:52:36  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2215
Registrován: 5-2008
Haan : jistě máte pravdu, ale v 2375 říkáte , že máme RNS a podstatě pro něj není důležite na , kterou kolej jede , vím o stanici ve , které se projíždí po "vedlejší" koleji na jednosvětlovou návěst
Pátek, 13. ledna 2017 - 23:24:30  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 4125
Registrován: 8-2012
Co udělá Váš strojvedoucí
To se musíte zeptat jich. Já udělám jako strojvedoucí normálně to, že se kouknu, jestli se mi substrát nemotá kolem vlaku (popř. si nechám dát požehnání, mám-li historický ČD vlak s neblokovanými dveřmi), pak se rozjedu dál a bude mi úplně jedno, jestli to je kolej 2a nebo C6, protože vlakovou cestu mám postavenou a řádně vynávěštěnou nikoli na kolej 2a, ale až k odjezdovému návěstidlu Lněco (já jsem v tom Brandejse na zhlaví jako vlak nevzniknul, jenom zastavil). Samozřejmě do doby, než nepochybně zjistím, že je ta barva "pro mě" (na návěstidle přímo vpravo), tak pojedu takovým způsobem, abych před tím návěstidlem zastavil (vjížděl-li jsem na výstrahu, chovám se prostě jako ke stůj).
Co je na tom špatně, že musím ještě výpravčího vypruzovat nějakou "výpravou jinak"? Proč bych měl krom stavu potřeby předpisového rypákování řešit, že nejsem vypraven návěstidlem u koleje 2a? Moje (původní) vlaková cesta končí nejdříve u odjezdového (cestového) návěstidla (nebo návěstidla s návěstí Konec vlakové cesty blablabla, absurdity doufám řešit nebudeme) - takže pokud a dokud někde návěstidlo není, tak jednoduše nekončí, i když povede přes patnáct spojek s indexama, je moje a nepotřebuju se o ní ještě s někým dohadovat kvůli alibismu.
Nebo mám v Krasíkově řešit, že nejsem na koleji X (ve stanici) s návěstidlem, ale (v perónu) na 2b bez něj? To by z toho Krasíkova denně neodjelo deset vlaků...

(Příspěvek byl editován uživatelem T_._H_..)
Forever trusting who we are, and nothing else matters.
Sobota, 14. ledna 2017 - 08:31:31  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 6775
Registrován: 4-2003
Popisované případy alá Brandýs nad Orlicí, kdy vlak zastaví pro nástup cestujících na koleji 2a, kde není cestové návěstidlo, ale vlaková cesta je postavena až na jednu ze staničních kolejí 1 až 4, kde je ukončena návěstidly L1 až L4, podle toho, kam vede, je akorát případ hodný nesmyslného přístupu tvůrců předpisu SŽDC D1 obecně. Vlaková cesta je natvrdo postavená minimálně až k jednomu z odjezdových návěstidel (jinak bych vůbec na kolej 2a nemohl od ÚnO vjet), tudíž za normálních okolností (například osobní vlak zastaví pro nástup a výstup a jede ihned dále) by nebylo co řešit. Vyjma případu, kdy by vlak zastavil a nebyl z nějakých případů schopen jet dál. Nebo snad někdo očekává, že by vlaku, který zastavil u nástupiště v Brandýse, někdo mezitím zrušil vlakovou cestu? Tyhle případy ať si SŽDC předpisově ošetří jinak - zarazí jakoukoliv manipulaci s postavenou vlakovou cestou v těchto případech a strojvedoucí ať má stoprocentní jistotu, že nedělá nic špatně, pokud se rozjede dál. A pokud by v těchto případech mělo dojít ke zrušení vlakové cesty díky provozním potřebám SŽDC, tak by s tím strojvedoucí musel být seznámen vysílačkou, telefonicky či osobně výpravčím/dispečerem. Naopak v situaci, kdy strojvedoucí s vlakem nemůže/nechce jet v takových situacích dále, tak by pro umožnění zrušení vlakové cesty toto byl povinen ihned ohlásit dispečerovi/výpravčímu, aby mohla být vlaková cesta zrušena a v obou případech by již s vlakem nesměl hýbat.

Na školení jsme na tyto případy byli upozorňováni, jejich správné řešení je bohužel jiné, než výše uvedené - odjezd z koleje 2a bez cestového návěstidla ve směru Choceň se má řešit jako odjezd z koleje bez odjezdového/cestového návěstidla. Takže podle toho tedy v Brandýse nad Orlicí je denně několikrát porušován předpis SŽDC D1 (pokud se strojvedoucí osobních vlaků ČD nenechají vypravit jinak, než návěstí na návěstidlech L1 až L4), respektive spíše jeho oficiální, ale velmi podivný (dle mého názoru ten provozně nejnesmyslnější) výklad.

A stejně stupidní je pitvat, na jakou kolej v Brandýse nad Orlicí z koleje 2a pojedu - pokud tam byla na vjezdu výstraha, je nějaké z návěstidel L1 až L4, které platí pro mne, zcela jistě na stůj a podle toho tak jednám - pojedu tak, abych před ním byl schopen zastavit. A zde se zase projevuje předpis SŽDC D1 článek 2979 b - vjel li jsem do Brandýsa na výstrahu, tak při výkladu předpisu dle myslitelů ze SŽDC (a nejen odtamtud), se rozjet z koleje 2a nesmím i díky tomu, že v některých případech nevidím na návěstidlo (L3 a L4) a nezjistím to z opakovací předvěsti, neb na koleji 3 a 4 žádná není.

Osobně to v takových případech řeším tak, že zavolám výpravčímu/dispečerovi, ale toto fakt není vhodný způsob pro každodenní řešení takové situace, která nastává třeba v Brandýse nad Orlicí asi dvacetkrát denně [crazy].

Nemohu si pomoci, ale předpis SŽDC D1 řeší mnoho situací zbytečně podrobně, ale naopak mnoho běžných situací neřeší, nebo je řeší zcela nesmyslně [crazy].(Příspěvek byl editován uživatelem Bram.)
Sobota, 14. ledna 2017 - 09:41:20  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1316
Registrován: 10-2009
Kolego Brame,
děkuju moc za Tvůj příspěvek. Jsou to slova znalce. P.
Sobota, 14. ledna 2017 - 10:04:50  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1317
Registrován: 10-2009
Paní Haan, najděte si v SJŘ 501 tabelár nějakého Os (Třebová - Pardubice apod) a pak R týmž směrem. Hned Vám bude jasné, jak jsem to myslel, že Brandýs n. O. neexistuje. Jen Brandýs n.O. kol. 1 - 4.
Pan T.H. by vše řešil ignorováním předpisových ustanovení. Inu, taky názor, a ne ojedinělý. Nebrat předpisy vážně, řídit se vlastní úvahou. Nic proti tomu nemám, neb každý jezdí na svůj účet. Když kolega odjede dnes bez výpravy, mně se nic nestane, jel-li jsem tam tudy bez průseru o den dřív nebo později. Jen cvičnýmu seberou pár tisícovek z platu.
Pane T.H., zastavím-li v zast. Kolín - dílny, směrem ku Praze, protože je na stůj, pokračuji po výpravě návěstí hlavního (cestového) návěstidla, které je přímo u koleje, na které se nachází čelo vlaku. Kein Problem. Výprava vlaku nemá žádnou souvislost s tím, zda vlak má nebo nemá dveře centrálně zavírané a zajištěné strojvedoucím. Patrně Vám uniklo v mém příspěvku, že jsem v Brandejse zastavil mimořádně pro výstup a nástup cestujících. Dodávám, že žádný výpravčí ven nevystrčil hlavu. Prosím, nezlobte se na mě, že zvlášť u Vás mám pocit z Vašich reakcí, že jste nějak příliš podrážděn vším, co není podle Vás. Chápu, já taky nejsem jednoduchá persóna, ale pokud Vás to opravdu rozčiluje, tak nemusíte reagovat. Nebylo mým úmyslem nasírat nikoho z diskutérů Káčka, ani Vás ne. Děkuji. P.
Bobo
Sobota, 14. ledna 2017 - 10:13:44  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 13400
Registrován: 5-2002
já to vidim tak: kol 2a je záhlaví žst. o zastavení na záhlaví D1 nepíše. je to součást vjezdové vl. cesty, ktará končí někde u odjezdu. takže mi nic nebrání k tomu odjezdu doject. jaká výprava vlaku? kam? ze záhlaví na dopr. kolej????????
gdyž mi v jakékoliv žst práskne na vjezdovém záhlaví vztka tak taky neodjedu?


(Příspěvek byl editován uživatelem bobo.)
kolisti = piráti chodníků
<font color="ffff00">neosvětlený cyklista = žádný cyklista</font>
jsem nucen používat automobil. na chodníku díky kolistům není bezpečno
http://www.stopkoureni.cz/
Jeden letmo
Sobota, 14. ledna 2017 - 10:20:23  
Neregistrovaný host
194.228.32.31
Bobo, TH: Vjíždíte na výstrahu, zastavíte ve stanici (práskne vám VZ)a pak si to zase klidně dojedete ke stůj?

Haan: ano, ve stanici není vidět za vjezdu ani na to Opř (to je ještě trpaslík) a ani na odjezdové návěstidlo (to je až za levotočivým obloukem).
Sobota, 14. ledna 2017 - 10:42:39  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 6779
Registrován: 4-2003
Bobo:já to vidim tak: kol 2a je záhlaví žst.

Tak to jsi se tedy koukal hodně špatně.

Naprav to třeba tak, že si plánek Brandýsa nad Orlicí stáhneš tady: http://www.gvd.cz/cz/data/planky/planky.html

Pokud bys tápal, tak záhlaví na straně k Ústí nad Orlicí je vymezeno odjezdovým návěstidlem S1a a vjezdovým 1L (respektive S2a a 2L) [wink].

Viz článek 394 předpisu SŽDC D1, podstatná je v tomto případě zejména ta druhá věta:Záhlaví je kolej mezi vjezdovým návěstidlem (jeho úrovní) nebo lichoběžníkovou tabulkou a krajní výhybkou. Nenavazuje-li na záhlaví žádné zhlaví, končí záhlaví v úrovni odjezdového návěstidla pro opačný směr jízdy, platného pro příslušnou kolej.


Podroužek:Kolego Brame, děkuju moc za Tvůj příspěvek. Jsou to slova znalce. P.

Označení znalec fakt patří jiným a ne mne. Jen mám někdy chuť nad některými předpisovými záležitostmi zamyslet, vždyť jde také i o to, abych zbytečně nepokoušel hranici bezpečnosti, která je v případě provozu na síti SŽDC v mnohdy velmi nezřetelná a navíc hodně široká. Prostě držet se od ní co nejdále v bezpečných vodách [wink].
Bobo
Sobota, 14. ledna 2017 - 10:56:32  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 13403
Registrován: 5-2002
plánek sem študoval. na záhlaví ale zhlaví navazuje.
tohle je zastavení ve vjezdové vl. cestě, která mi dovoluje ject až ke klacku se stuj. ZABEZPEČENÝ TO JE! na rozdíl od popotahování od peronu ke klasku na stuj na klasické doprkoleji.
tak jaká výprava, když jsem do tý žst jestě nevjel? kgdyž budu mít 20 klasik, tak nebudu ani celej za vjezdem.
letmo- a proč ne?
kolisti = piráti chodníků
<font color="ffff00">neosvětlený cyklista = žádný cyklista</font>
jsem nucen používat automobil. na chodníku díky kolistům není bezpečno
http://www.stopkoureni.cz/
Sobota, 14. ledna 2017 - 11:04:58  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 6780
Registrován: 4-2003
Bobo:plánek sem študoval.

Ale blbě - podívej se ještě jednou potom, co si přečteš to, co píšu níže [wink].

na záhlaví ale zhlaví navazuje.

Záhlaví navazuje na staniční koleje 1a a 2a. Vidíš mezi záhlavím a odjezdovými návěstidly (což je úsek mezi vjezdovými návěstidly 1L,2L a odjezdovými návěstidly S1a, S2a) nějaké výhybky? Ať dělám, co dělám, tak já tam fakt žádnou nevidím [nene].(Příspěvek byl editován uživatelem Bram.)
Sobota, 14. ledna 2017 - 12:09:35  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 4129
Registrován: 8-2012
správné řešení je bohužel jiné, než výše uvedené - odjezd z koleje 2a bez cestového návěstidla ve směru Choceň se má řešit jako odjezd z koleje bez odjezdového/cestového návěstidla
Proč? Že "co kdyby" někdo začal hejbat vexlema pod vlakem? Vždyť v tom Brandejse stáním u dopravy obsazuju výhybkový obvod, tak jak necháte "rozpadnout" vlakovou cestu pode mnou? Podle tohoto stupidního výkladu bych přece měl být "vypraven" pokaždé, když mi např. práskne VZ mezi vjezdem a první výhybkou, protože co kdyby mezitím někdo nechal rozpadnout vlakovou cestu... vždyť je to nesmysl. Mám být informován o případném "zrušení vlakové cesty" (odebrání souhlasu k jízdě), ne o jejím nezrušení.

jsem v Brandejse zastavil mimořádně pro výstup a nástup cestujících
(Dovolil jsem si, soudruhu Podroužku, vybrat z vašeho příspěvku jen věcnou část, na vaši kádrovou práci nejsem zvědavý.)
Zastavil jste pro nástup a výstup (a bude se vám to stávat častěji, protože při výlukách Ústí-Brandýs není prostor pro Os vlaky a zastavovat budou brněnské plívy). Substrát se vyměnil, vy jste dostal požehnání a zavřel dveře. A teď v čem máte problém? Víte, na jakou návěst jste vjížděl (pokud nemáte pokročilou sklerózu), no tak podle té návěsti jednejte dál, vlakovou cestu máte postavenou a vynávěštěnou až k odjezdu. Jak byste jednal, kdybyste v té stanici nezastavoval?
Zastavoval jste někdy v životě na zastávce v obvodu stanice? Zastavoval jste někdy v Krasíkově? Jak to uděláte tam? Prostě požadavek výpravy z nějaké spojkové koleje je zas jen zbytečné vyrypování kvůli alibismu.
Forever trusting who we are, and nothing else matters.
Sobota, 14. ledna 2017 - 13:05:33  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 6781
Registrován: 4-2003
T. H.:Proč? Že "co kdyby" někdo začal hejbat vexlema pod vlakem?


Tak mne by mohlo být celkem u [zadnice], proč tomu tak je, ale není. A o tom co kdyby někdo začal hejbat s vexlema pod vlakem se zmiňuji v jednom z předchozích příspěvků, nejspíš je to další alibismus z předpisové dílny SŽDC a vlastně tedy rovnák na vohejbák.

Tomu, kdo údajně školí strojvedoucí u Metransu, bych ale rozhodně doporučil větší zdrženlivost [wink].

Mimochodem, na portálu provozování dráhy, to jest zde: http://provoz.szdc.cz/Portal/ViewDirective.aspx?oid=870001

.....je gestorský výklad článku 2963 předpisu SŽDC D1 - Brandýsa nad Orlicí, respektive zastavení v něm na koleji 1a a 2a při jízdě ve směru Choceň se týká příklad 2. Vůbec nevadí, že v gestorském výkladu je nakresleno cestové návěstidlo, které v Brandýse nad Orlicí není.

Sice mám pochybnosti, co by nastalo, kdyby došlo k nějakému průseru díky odjezdu z koleje 1a a 2a bez jiného způsobu výpravy než návěstidlem a jak moc tyto gestorské výklady jsou právně závazné (právní rozbor této záležitosti jsem nikomu nezadával, tak nevím), tak přesto je dobré o těchto záležitostech vědět [wink].

Mimochodem, v gestorském výkladu je v obrázcích c) a d) patřících k příkladu 2 pěkná chyba - to cestové návěstidlo, za kterým vlak stojí, nejspíš nebude návěstit volno, vyjma případu nějakých nezávislých návěstidel a případu, kdy jsem už čelem za návěstidlem, ale náprava ještě není za izolovaným stykem či počítačem náprav [crazy].(Příspěvek byl editován uživatelem Bram.)
Sobota, 14. ledna 2017 - 13:23:00  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2377
Registrován: 2-2010
T_._H_.:
"Co je na tom špatně, že musím ještě výpravčího vypruzovat nějakou "výpravou jinak"?"
Jestliže předpis nařizuje, že po zastavení vlaku ve stanici (kdekoliv), smíte s vlakem hnout jen po rozkazu k odjezdu, nebo na základě svolení k posunu, tak se holt hnout smíte až po splnění jedné z těchto podmínek a to bez ohledu, zda a kam je postavena vaše VC, do jejího konce jste nedojel. Nakonec totéž Vám tady vysvětluje p.Bram-díky. Takže to není případ jen brněnských šťouralů-do kterých jste se tady zcela neoprávněně obul, ale všech strojvedoucích-tedy i těch vašich. A ti jsou školeni zřejmě nikoliv podle předpisu D1, ale podle toho, co jim řeknete Vy-nesprávně. To je tedy lituji. A koukala jsem do Krasíkova i do jeho okolí. Mimo jiné např. v tom Krasíkově a vedle v Hoštejně je situace stejná, jako v Brandýse n/O.

Bobo:
"gdyž mi v jakékoliv žst práskne na vjezdovém záhlaví vztka tak taky neodjedu?"
Zastavíte, ohlásíte mimořádnost výpravčímu. A pokud jste vjížděl na vjezdu na návěst, která předvěstila stůj na návěstidle na konci ZV, tak si musíte vyžádat svolení k posunu-k popotažení k tomuto návěstidlu. Že je to blbé a tak to neděláte? Je to jen vaše věc a vaše riziko. Ono totiž stačí, aby ve vaší postavené VC byl někde přejezd ve výstraze a řidič ji nebude respektovat a prásknete do něj. To se pak budete všichni divit, až se na Vás právníci poškozených budou točit a hojit, že kdybyste dodržel ustanovení předpisu, tak by ten neukázněný řidič nemusel být mrtev. Že?
T_._H_.:
"správné řešení je bohužel jiné, než výše uvedené - odjezd z koleje 2a bez cestového návěstidla ve směru Choceň se má řešit jako odjezd z koleje bez odjezdového/cestového návěstidla
Proč? Že "co kdyby" někdo začal hejbat vexlema pod vlakem? Vždyť v tom Brandejse stáním u dopravy obsazuju výhybkový obvod, tak jak necháte "rozpadnout" vlakovou cestu pode mnou?"
Proč se staráte (jako strojvedoucí) o to, kdy se může rozpadnout (zrušit) ještě neprojetá VC?
Starejte se o své povinnosti - za jakých podmínek smíte uvést vlak do pohybu - a neodvozujte, co se může, či nemůže stát s již postavenou VC.
T_._H_.:
"Mám být informován o případném "zrušení vlakové cesty" (odebrání souhlasu k jízdě), ne o jejím nezrušení."
Jo? kde to máte v D1 napsané? pokud máte na mysli čl.2960, tak ten řeší úplně jinou situaci.
T_._H_.:
"(Dovolil jsem si, soudruhu Podroužku, vybrat z vašeho příspěvku jen věcnou část, na vaši kádrovou práci nejsem zvědavý.)
Zastavil jste pro nástup a výstup (a bude se vám to stávat častěji, protože při výlukách Ústí-Brandýs není prostor pro Os vlaky a zastavovat budou brněnské plívy). Substrát se vyměnil, vy jste dostal požehnání a zavřel dveře. A teď v čem máte problém? Víte, na jakou návěst jste vjížděl (pokud nemáte pokročilou sklerózu), no tak podle té návěsti jednejte dál, vlakovou cestu máte postavenou a vynávěštěnou až k odjezdu. Jak byste jednal, kdybyste v té stanici nezastavoval? Zastavoval jste někdy v životě na zastávce v obvodu stanice? Zastavoval jste někdy v Krasíkově? Jak to uděláte tam? Prostě požadavek výpravy z nějaké spojkové koleje je zas jen zbytečné vyrypování kvůli alibismu."
Doporučuji Vám přečíst si řádně čl. 2977a, 2979 a zvláště pak čl.3974-3977 a gestorský výklad, který se týká podmínek pro možné popotažení.
Pokud se Vám tento způsob daný předpisem nelíbí, tak s tím něco dělejte-minimálně připomínkujte. Ale do doby, než se nezmění, ho dodržujte-pokud ovšem víte, co máte dodržovat. Díky. [wink]
Sobota, 14. ledna 2017 - 13:25:17  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2378
Registrován: 2-2010
Bram: díky-naše příspěvky se minuly.
Sobota, 14. ledna 2017 - 13:30:58  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 3015
Registrován: 11-2008
Tentokrát souhlasím, celkem bez výhrad s T.H.. Až na ty poznámky na osobu Podroužka v závorkách. [happy][andel][vypravci][vypravci][vypravci]
Sobota, 14. ledna 2017 - 13:49:21  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1318
Registrován: 10-2009
Bobo, pokud jste strojvedoucí, měl byste si asi prostudovat předpisy. Prosím, neuražte se, ale když zastavíte mimořádně, třeba z důvodu zaúčinkování VZ, pak skutečně nesmíte pokračovat v jízdě "je tak". Viz čl. 2961, čtvrtý odst.
Brame, dík ještě jednou. Tento gestorský výklad byl vypracován ke 2. změně D1. Těžko říct, zda ještě platí a jak správně poznamenáváš, těžko říct, měl-li někdy nějakou závaznou platnost vůbec. Ale podle něj musí být samozřejmě každý vlak z prostoru pro výstup a nástup (směr Choceň) vypraven jiným způsobem, nestojí ještě čelem vlaku na dopravní koleji, pro kterou platí příslušné odjezdové návěstidlo. A taky mně nedošlo, až po Tvém upozornění, že vlak stojící na koleji 1a nebo 2a, nestojí na záhlaví. (Je to ještě zhlaví? Nebo se jedná o SK mezi zhlavím a záhlavím? Každopádně železniční zajímavost). Takových stanic, kde vlaky stojí v prostoru pro výstup a nástup cestujících na koleji bez hlavního návěstidla, je mnoho. Je tomu pár měsíců, kdy jsem požádal o výpravu dle čl. 2964 stojíc s R směr Praha v Letovicích na 4.SK. Výpravčí mně oznámil, dost nerudně, že v této stanici se vypravuje návěstí odjezdového návěstidla. Jelikož však 4.SK v Letovicích odjezdové ani žádné jiné hlavní návěstidlo nemá, zůstal jsem stát. R musel počkat, až se vystřídají výpravčí, ten nový mě vypravil aspoň návěstí Odjezd. Navíc, v případě Brandejsa i jiných stanic, kde nelze vlak vypravit návěstí hl. návěstidla, přestože v SJŘ není symbol výpravky, je zde ještě jeden bonbónek. Je jím čl. 2981. SŽDC tím v mnoha stanicích porušuje vlastní předpis, a to zcela plánovaně.
Závěrem ještě k panu T.H. Píšu k k PANU. Soudruh je u mě oslovení příliš sounáležně blízké. Tudíž ani já nejsem Vaším soudruhem. Nevím, proč mě napadáte. Ani mě nenapadlo Vás nikterak kádrovat, to opravdu nemám zapotřebí. Neuráží mě vůbec, že se mnou nesouhlasíte. Ctím Váš názor i tak. Ale prosím Vás, když už slušně se s Vámi asi mluvit nebo psát nedá, vyližte si prdel. Snad tomu budete, při Vašeem vychování řeznického psa, rozumět lépe. Děkuji. P.
Sobota, 14. ledna 2017 - 16:26:21  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2216
Registrován: 5-2008
Podroužek: stojíte ve všech případech na dopravní koleji(1a a2a) , neb Vám byl vjezd na tu kolej dovolen hl. náv. Když stojíte na 1a , tak se řídíte návěstí vjezd.náv. 2L. V SJŘ 501 v řádku žst. Brandýs n. O, není "plácačka" ( pomimuli mimořádné zastavení z "vozebních důvodů") , klidně odjete sám (ovšem s procedůrou ČD, pokud jste byl zpraven rozkazem " V" o mimořádném zastavení z důvodu výstupu nebo nástupu cestujících ).
Já bych do tohoto problému netahal Hoštejn a Krasíkov , tam není nikdo kdo by ten vlak vypravil
Sobota, 14. ledna 2017 - 16:52:31  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2380
Registrován: 2-2010
Parmezano:
"Podroužek: stojíte ve všech případech na dopravní koleji(1a a2a) , neb Vám byl vjezd na tu kolej dovolen hl. náv. Když stojíte na 1a , tak se řídíte návěstí vjezd.náv. 2L. V SJŘ 501 v řádku žst. Brandýs n. O, není "plácačka" ( pomimuli mimořádné zastavení z "vozebních důvodů") , klidně odjete sám (ovšem s procedůrou ČD, pokud jste byl zpraven rozkazem " V" o mimořádném zastavení z důvodu výstupu nebo nástupu cestujících ).
Já bych do tohoto problému netahal Hoštejn a Krasíkov, tam není nikdo kdo by ten vlak vypravil"
Na ta vjezdová návěstidla do stanice vjede, ale není jimi vypravován. Aby se po zastavení ve stanici pohnul z místa, potřebuje buď rozkaz k odjezdu-2955, nebo svolení k posunu. Krasíkov a Hoštejn je totéž, co Brandýs n/O. Výpravčí, který stanici řídí a staví VC (ať v je fyzicky přítomen, či sedí jinde, např. CDP), může dát také rozkaz k odjezdu jiným způsobem, než návěstí hl. návěstidla-třeba radiostanicí. Zrovna tak může dát svolení k posunu na dopravních kolejích-pokud o něj strojvedoucí požádá.
Sobota, 14. ledna 2017 - 17:19:31  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 3016
Registrován: 11-2008
A když bude vyjíždět na navest "Volno" ?
Sobota, 14. ledna 2017 - 17:26:46  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 5984
Registrován: 5-2002
Teda já to asi nechápu - jak mohla fungovat celou dobu trať Plzeň - Cheb ? Bylo tam "něco jinak" krom předpisů?
Sobota, 14. ledna 2017 - 17:28:51  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2381
Registrován: 2-2010
Výpravčíxy:
"A když bude vyjíždět na navest "Volno" ?"
Ne, když bude vjíždět na návěst, která předvěstí návěst dovolující jízdu, tak se po zastavení pohne, protože ví, že jeho hlavní návěstidlo před čelem vlaku je v poloze dovolující jízdu-a tím je vypraven. A platí čl. 2979a).
To, v čem je problém o kterém je tady řeč je případ podle 2979b).
Sobota, 14. ledna 2017 - 17:33:19  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2382
Registrován: 2-2010
H_k:
"Teda já to asi nechápu - jak mohla fungovat celou dobu trať Plzeň - Cheb ? Bylo tam "něco jinak" krom předpisů?"
Jo pane, to ovšem platily ještě zcela jiné dopravní předpisy. A taky předpis D190/T112, později D46. A tam, kde nebylo vidět na odjezdová návěstidla, byly OPř. A cestová na Plchu nebyla. To byly časy, panečku. [happy]
Luboš_3.21
Sobota, 14. ledna 2017 - 17:41:21  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 938
Registrován: 4-2014
Haan - cesťáky na staré trati Plzeň - Cheb byli. V žst. Kynžvart návěstidla Sc2, Sc1 a v Žst. Planá u Mar. Lázní návěstidlo Sc4, Sc2 a Sc1 a vjezdové Lc

(Příspěvek byl editován uživatelem Luboš_3.21.)
Sobota, 14. ledna 2017 - 17:49:49  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2383
Registrován: 2-2010
Luoš_321: ano, je možné, že se mi po těch letech, kdy jsem ji opustila (konec roku1972), cesťáky vykouřily z hlavy. Fakt si je tam nepamatuju. Ale pamatuji, že v každé stanici (výhybně) byl pohotovostní výpravčí. Dnes je asi na pracáku.
Sobota, 14. ledna 2017 - 17:52:44  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 3170
Registrován: 3-2006
Jenže v tom Brandejsu stojí čelo vlaku na SK 2a u peronu před/za výhybkou, která není kryta hl. návěstidlem.

V Brandýse je zabzař 1. kategorie a u výhybky rychlostník 40? Nějak jsem si toho nevšiml.

Ono totiž stačí, aby ve vaší postavené VC byl někde přejezd ve výstraze a řidič ji nebude respektovat a prásknete do něj. To se pak budete všichni divit, až se na Vás právníci poškozených budou točit a hojit, že kdybyste dodržel ustanovení předpisu, tak by ten neukázněný řidič nemusel být mrtev. Že?

Kdyby dodržel ustanovení předpisu, tak by ten přejezd byl v nějaké ještě větší výstraze?

Pane T.H., zastavím-li v zast. Kolín - dílny, směrem ku Praze, protože je na stůj, pokračuji po výpravě návěstí hlavního (cestového) návěstidla, které je přímo u koleje, na které se nachází čelo vlaku.

Proč, když je to zastávka v obvodu stanice?
Upozornění: Příspěvek může obsahovat stopy ironie, cynismu a černého humoru.
Vyrobeno v závodě, který zpracovává vzdálené vize, bláznivé sny a šílené nápady.
Luboš_3.21
Sobota, 14. ledna 2017 - 18:03:26  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 939
Registrován: 4-2014
Haan - někteří výpravčí odešli v roce 2011 do Plzně, někteří odešli do důchodu hned po ukončení služby v roce 2011, někteří šli do Tachova a Boru, ale teď jsou již také v důchodu, nebo do něj v dohledné době nastoupí. Jediné kde se nic nezměnilo jsou Pňovany, Planá u Mar.Lázní a Mariánské Lázně tam se slouží pořád.
A dispečeři v Plzni tak tam už se to také celé vyměnilo, ti co tam byli mezi roky 1990 - 97 a méně, již také někteří neslouží.

(Příspěvek byl editován uživatelem Luboš_3.21.)
Sobota, 14. ledna 2017 - 18:03:37  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2384
Registrován: 2-2010
Mikulda:
"Kdyby dodržel ustanovení předpisu, tak by ten přejezd byl v nějaké ještě větší výstraze?"
Nebyl by přejezd ve větší výstraze [happy]. Jen byste do něj nepráskl, protože nedostal-li byste rozkaz k odjezdu, nebo svolení k posunu, stál byste na místě a tedy by byl neukázněný řidič živ.
Sobota, 14. ledna 2017 - 18:28:16  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 3171
Registrován: 3-2006
A co kdybych ho dostal a přesto do něj práskl? No nic, kdyby byly ryby ...

Co ta výhybka v Brandýse, je kryta hl. návěstidlem, nebo není?
Upozornění: Příspěvek může obsahovat stopy ironie, cynismu a černého humoru.
Vyrobeno v závodě, který zpracovává vzdálené vize, bláznivé sny a šílené nápady.
Sobota, 14. ledna 2017 - 18:30:33  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 5985
Registrován: 5-2002
A tam, kde nebylo vidět na odjezdová návěstidla, byly OPř.


Ale ne úplně všude - v takovém Milíkově třeba ne, nebo se pletu? Podle mě tam tedy výše diskutovaná situace mohla nastat stejně, vlak přijel od Chebu, zastavil u perónu a na odjezd neviděl...

Nebo ve Vranově...
Sobota, 14. ledna 2017 - 18:32:42  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2217
Registrován: 5-2008
Haan :ad Hoštejn a Krasíkov : někde jsem zahlídl , že se tam strojvedoucí chová jako na zastávce ( asi v PNDOZ).
V tom Brandýse přejezd je, v půli stanice , pokud je PZZ v normální činnosti tak tak tam nikdo nemá co dělat, pokud není je věc tamního výpravčího , neb jedině on je zodpovědné za zpravení vlaku rozkazem OP . I kdyby v té stanici přistáli v kolejišti Marťani tak je to problém tamního výpravčího a ne strojvedoucího , že do nich ťuknul.
Sobota, 14. ledna 2017 - 18:36:33  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2218
Registrován: 5-2008
Mikulda: je ,ze strany od UO vjezdovým, jako všechny výhybky na vjezd. zhlaví
Luboš_3.21
Sobota, 14. ledna 2017 - 18:46:08  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 940
Registrován: 4-2014
H_K - opakovací předvěsti byli pouze ve směru na Cheb a to ve stanicích Plzeň jižní předměstí do roku 1996 byli umístěny u kolejí č. 3 a 5 - z mostu přes Klatovskou třídu byli krásně vidět - při optimalizaci Plzně jižní předměstí v roce 1996 zrušeny, pak byli v Žst. Křimice, Stříbro, Svojšín a Planá u Mar.Lázní, v ostatních stanicích nebyli.
Sobota, 14. ledna 2017 - 18:46:20  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2385
Registrován: 2-2010
H_k:
"A tam, kde nebylo vidět na odjezdová návěstidla, byly OPř.
Ale ne úplně všude - v takovém Milíkově třeba ne, nebo se pletu? Podle mě tam tedy výše diskutovaná situace mohla nastat stejně, vlak přijel od Chebu, zastavil u perónu a na odjezd neviděl...
Nebo ve Vranově..."
Ale asi pravdu díte. Jenže u vlaků s přepravou cestujících seděl ve voze za mašinou vlakvedoucí-šéf vlaku po dopravní stránce a ten dal trumpetou buď "Odjezd", nebo ruční návěst "Popotáhnout". Jak se to dělo po té, kdy neměl možnost sledovat návěstidla za jízdy vlaku, už si nepamatuji, to už jsem jezdila na nákladech a tam nebyl problém vůbec žádný-když jsme byli zastaveni u dopravy kvůli zpravení písemným rozkazem, dal nám pohotovostní výpravčí pokyn k popotažení k návěstidlu-čili hnuli jsme se zase jen na pokyn. Když nám na vjezdu bouchla VZ, tak jsme ji nahodili, oznámili dispečerovi a pokračovalo se dál k návěstidlu do konce vlakové cesty. Jenže to byly předpisy jiné.

Parmezano: v PNDOZ že by to bylo jinak, než v D1? Mohl byste to najít, prosím?
Sobota, 14. ledna 2017 - 18:57:05  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2386
Registrován: 2-2010
Mikulda:
"A co kdybych ho dostal a přesto do něj práskl? No nic, kdyby byly ryby ...
Co ta výhybka v Brandýse, je kryta hl. návěstidlem, nebo není?"
Kdybyste ten rozkaz k odjezdu dostal a následně do něj prásknul, neměl byste nepříjemnosti ani možnou spoluvinu.
Vjezdové výhybky jsou kryty vjezdovým návěstidlem (dá-li se to říct takto). Jenže vjezdovým návěstidlem nelze dát rozkaz k odjezdu ze stanice.
Luboš_3.21
Sobota, 14. ledna 2017 - 18:59:09  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 941
Registrován: 4-2014
Na Chebské se to dělalo přesně jak píše p. Haan, pokud vlakvedoucí na návěstidlo neviděl, postupovalo se stejně, vlakvedoucí počkal až všichni nastoupí a vystoupí a pak dal pokyn fírovy aby popotáhnul, no a když na odjezdu bylo volno tak vlak normálně pokračoval v jízdě do další stanice, pokud svítilo na odjezdu stůj, tak fíra zastavil před návěstidlem a čekal až se mu tam rozsvítí volnoznak. Pokud se stalo, že se muselo jet na přivolávačku a stanice Plešnice, Vranov, Milíkov, Ošelín, Brod nad Tichou, Valy u Mar. Lázní, a Salajna nebyla obsazena pohotovostním výpravčím, který by tu přivolávačku na návěstidle rozsvítil, protože dispečer v Plzni nemohl obsluhovat přivolávačky, neboť na to neměl zřízeny ovládací prvky, tak dispečer nadiktoval strojvedoucímu příkaz vlaku (PV), strojvedoucí vyplnil předtištěný blok, podle pokynů dispečera a po té odjezdové návěstidlo projel v poloze stůj.
Jenže jak píše p Haan, tehdy cca před 20ti lety platili jiné předpisy, takže v tom nebyl žádný problém. Dnes už by s tímto postupem, který se na Chebské dlouhá léta používal byl asi problém.

(Příspěvek byl editován uživatelem Luboš_3.21.)
Starý Vlk
Sobota, 14. ledna 2017 - 19:03:58  
Neregistrovaný host
90.178.49.205
H_k: Ale to bylo v době, kdy ještě platila stará D 46 (někdy do r.1989, možná i trochu déle-bez záruky). Tam to bylo jasně napsané-v čase odjezdu vlaku s přepravou cestujících dal vlakvedoucí popotáhnout, strojvedoucí to očekával, ale nedával žádné návěsti. Uvedl vlak do pohybu a jel k nejbližšímu návěstidlu, i když bylo na Stůj a viděl na něj nebo na něj neviděl. Pokud by měl zůstat u peronu, musel by ho dispečer DOZ, nebo výpravčí ve stanici na to upozornit. Bylo to-trochu podivně-považováno za posun. Dokonce se to dělalo kvůli křižování-vlak odjel od peronu jako posun proti Stůj, aby se uvolnil jednostranný peron. A ten "D 46 posun" přešel v jízdu vlaku plynule, jakmile návěstidlo dovolilo jízdu. Nebo ji nedovolilo a vlak, jedoucí jako posun, před ním zastavil. Jak to bylo do r.1993 nevím.
Luboš_3.21
Sobota, 14. ledna 2017 - 19:09:34  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 942
Registrován: 4-2014
Starý Vlk - tento váš popsaný postup se užíval ve stanicích na Chebské trati až do začátku optimalizace každé konkrétní stanice, takže tento postup postupně končil v rozmezí let 2006 - 2010.
Jenže také na Chebské byl úplně jiný provoz než dnes, kdy trať po většinu dne zeje prázdnotou, ale to už je jiná kapitola patřící do jiného vlákna.

(Příspěvek byl editován uživatelem Luboš_3.21.)

(Příspěvek byl editován uživatelem Luboš_3.21.)
Sobota, 14. ledna 2017 - 19:31:39  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 5986
Registrován: 5-2002
Jj, o tom žádná že to bylo jiné předpisově... Jenom mě zajímalo jestli kdesi výše diskutovaná situace s požadavkem na extra vypravení - mohla tenkrát na PlChu nastat. (A extra výpravu nevyžadovala a přesto šlo o bezpečné provozování drážní dopravy)


Je škoda že to tak dneska nefunguje na dálkovinách všude, v těchto principech. (Nebo se pletu a v tehdejším režimu traťe Plzeň - Cheb byla nějaká bezpečnostní díra, z pohledu řízení provozu? )
Sobota, 14. ledna 2017 - 20:06:04  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 3173
Registrován: 3-2006
Haan:
"Kdybyste ten rozkaz k odjezdu dostal a následně do něj prásknul, neměl byste nepříjemnosti ani možnou spoluvinu.
Vjezdové výhybky jsou kryty vjezdovým návěstidlem (dá-li se to říct takto). Jenže vjezdovým návěstidlem nelze dát rozkaz k odjezdu ze stanice."
To je mi jasné, spíš by mě zajímal ten opačný případ.
Však my taky ze stanice nejedeme, jenom popotahujeme k odjezdu.
Upozornění: Příspěvek může obsahovat stopy ironie, cynismu a černého humoru.
Vyrobeno v závodě, který zpracovává vzdálené vize, bláznivé sny a šílené nápady.
Sobota, 14. ledna 2017 - 20:12:34  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 4134
Registrován: 8-2012
Vůbec nevadí, že v gestorském výkladu je nakresleno cestové návěstidlo, které v Brandýse nad Orlicí není
To právě vadí, to je úplně jiná situace. Gestorský výklad se vůbec netýká situace v Brandýse nad Orlicí, tam žádná cestová ani vložená návěstidla nejsou a vlak nestojí ani čelem za odjezdovým návěstidlem. Navíc za obludnou prasečinu tvůrce předpisu považuji už samotné "Stojí-li ve stanici vlak čelem za odjezdovým návěstidlem, musí couvnout". Co to kurva je za termín, "couvnout"? Jak se to dělá, jak je to zabezpečené? Je to posun, není to posun (o tisíc článků jinde se dozvím, že na to dostanu svolení, ale dostanu taky souhlas)? Na to taky máte gestorský výklad, protože to jako pitomost nejste schopni posoudit sami? Strojvůdci MTR mají třeba tento postup zakázaný, protože je to sice v předpisu a podle bigotních výkladů zdejších rypáků v něm se to tedy musí dodržet, ale především je to nebezpečná operace a můžete na to mít sto gestorských výkladů a jebat mě tu za nedodržování předpisů a ne/zdrženlivost jak dlouho chcete (já stejně obvykle na tyhle stránky lezu jen jako na panoptikální záležitost, v jakém hovně se dá jak dlouho rejpat, ale tohle mě už fakt namíchlo).

předpis nařizuje, že po zastavení vlaku ve stanici (kdekoliv), smíte s vlakem hnout jen po rozkazu k odjezdu, nebo na základě svolení k posunu
Znovu se ptám - jak se řeší zastavení na zastávce v obvodu stanice (což je dneska spousta zastávek ve "vytažených" stanicích, třeba Domažlice město, kde směrem do Domažlic není vidět na hlavní návěstidlo Sc-něco (bývalé vjezdové návěstidlo), ale jen na opakovací předvěst)? Nebo Praha-Horní Měcholupy (už za vjezdama od Hostivaře), tam je Sc102/Sc101/Sc103 taky kilometr za obloukem a nějaký tamní podroužek neví, jestli pojede na 101. nebo 103. (z 1. TK na 102.SK to naštěstí fyzicky nejde) - fakt se najde blbec, který se odtud nechá vypravovat "jiným způsobem"? To se schválně v Uhříněvsi zeptám, jestli tam co 15 minut vypravují podroužky jiným způsobem.
Očividně je rozdíl znát články předpisů nazpaměť a pochopit jejich smysl pro bezpečnost a plynulost provozu.
Ono totiž stačí, aby ve vaší postavené VC byl někde přejezd ve výstraze a řidič ji nebude respektovat a prásknete do něj
Tak to mi teda ukažte, kde se mi přikládá vina za prásknutí do řidiče, který nedodržel výstrahu a vjel na přejezd:
"Zastavil-li vlak z jiných důvodů, než podle předchozích odstavců, smí pokračovat v další jízdě teprve po odstranění příčiny zastavení a pouze tehdy, byl-li již v této dopravně s kolejovým rozvětvením vypraven."
(Hlavní smysl předpisových rypáků je totiž alibismus.)
Tak znova: co konkrétně je v Brandýse nad Orlicí/Krasíkově/Hoštejně proti bezpečnosti provozu, když Podroužek odjede po požehnání z nástupiště po zbývající části pro něj řádně zabezpečené a vynávěštěné vlakové cesty (a navíc má kód)? To, že by na přejezdu ve stanici mohl do někoho "prásknout"? To je teda dost chabý, řekl bych nulový argument... nebo jste si to "točení a hojení právníků" nevymysleli, ale opravdu se to stalo (tj. ne že to právníci zkoušeli, ale strojvedoucí ČD za to byl opravdu postižen)? Dost pochybuju.
Co když spadne meteorit a já přes něj vykolejím, protože jsem podle vašeho výkladu "odjel bez výpravy", dostanu mašinu k úhradě? Nebo se s výpravou vlaku aktivuje i protimeteorický štít?

4.SK v Letovicích odjezdové ani žádné jiné hlavní návěstidlo nemá
Vy musíte být ukrutnej magor - před váma svítí Lc4a (a máte jeho kód), ale vy budete zpožďovat rychlík, jen abyste si udělal dobře pózou a buzerací okolí, že nejste administrativně na 4a, ale na 4.SK? (Já bych vás teda vypravil a souběžně zkonstatoval něco ve smyslu "ať je ten kokot co nejdřív pryč"...) Ještěže podobně pitomé klony nejezdí na S9 v Praze, to by se v Uhříněvsi hromadily na druhé koleji ešusy do Prahy (tam je to stejné s kolejemi 2. a 2a).

Na závěr: v předpise je krom tisíce debilních článků, které se tam dostaly právě kvůli takovému rozebírání píčovin a které se mnohdy popírají nebo spolu nekorespondují, taky jeden, který autoři schovali do článku 264., ačkoli by to měl být článek číslo jedna, vytištěný velkým tučným písmem na samostatné stránce: Ve smyslu předpisů pro provozování dráhy a organizování drážní dopravy je nutné jednat i v těch případech, které v nich nejsou výslovně uvedeny, a to podle nejlepšího vědomí a svědomí tak, aby byla zaručena bezpečnost, pravidelnost a plynulost provozování dráhy a drážní dopravy. Proto jsem chtěl udělat analýzu rizik, čili kde je ta "nebezpečnost" odjezdu po výměně substrátu v Brandýse po zbylé části vlakové cesty. Nikdo mi to nevysvětlil, závěr že to nebezpečné není nevyvrátil, žádné další riziko existující nebo tímto postupem vzniknuvší nepopsal, jediná reakce je "předpis nařizuje" a bombardování článkama předpisů. Jenže předpis to nenařizuje a i gestorský výklad (který dopravce nemá ve smlouvě o provozování drážní dopravy jako závazný, čímž je právní stránka vyřešena) se týká úplně jiné situace.
(Přitom je zajímavé, že celý předpis ve svých diskuzích zde považujete za špatný, ale jakmile si někdo "zvenku" dovolí kritiku, tak se sešikujete na jeho obranu. Ano, předpis SŽDC D1 je špatný, chaotický, ostudný, plný balastu a krávovin - chutě do mě.)

P.S. Soudruhu Podroužku, vy jste mi soudruhy svým nevyprovokovaným kádrováním mé osoby v příspěvku 1317 dost výrazně připomněl (ne že by se Haan žinýroval/a, holt jsem si dovolil nesouhlasit s největšími zdejšími "rejpači v předpisech" a to se musí potrestat výserem ad personam). Takže až se začnete chovat slušně, budu vás oslovovat pane.
Forever trusting who we are, and nothing else matters.
Sobota, 14. ledna 2017 - 20:13:08  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2387
Registrován: 2-2010
H_k: bezpečnostní ďourku vidím na PlChu od okamžiku, kdy se vlakvedoucímu vzala trumpeta, byl zbaven odpovědnosti za sledování návěstidel za pohybu vlaku (takže nevěděl a nemohl odvodit podle návěsti vjezdového návěstidla), zda odjezd (cesťák) je v poloze dovolující jízdu. Od té doby dával jen návěst "popotáhněte". A po této návěsti se vyrojily projeté odjezdy. Tak, jako dnes. Na jedné straně jistíme přivolávací návěst na vjezdech, cesťácích, odjezdech ještě jízdou podle rozhledových poměrů-tedy spoluzodpovědností dalšího človíčka, na straně druhé necháme toho jediného človíčka na mašině složitě rozhodovat, kdy smí ve stanici uvést vlak do pohybu. Nuž, ať se pokroku daří. Ale bezpečným směrem, dodala bych.

Mikulda: no jen popotahujte, když jste k tomu dostali pokyn. Cestou posunu a to se vší parádou-podle rozhledových poměrů a s odpovědností pracovníka řídícího posun. U vlaků s přepravou cestujících je to předpisově zvláště výživné. Předpisově-podotýkám.
Sobota, 14. ledna 2017 - 20:27:24  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 586
Registrován: 11-2012
Zde RZZ ve stanici Brandýs nad Orlicí.(Příspěvek byl editován uživatelem Persink163054.)
Luboš_3.21
Sobota, 14. ledna 2017 - 20:32:25  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 943
Registrován: 4-2014
Persing163054 - skvělá fotka.[ok]
Sobota, 14. ledna 2017 - 21:03:38  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 6782
Registrován: 4-2003
T.H.:Proto jsem chtěl udělat analýzu rizik, čili kde je ta "nebezpečnost" odjezdu po výměně substrátu v Brandýse po zbylé části vlakové cesty. Nikdo mi to nevysvětlil, závěr že to nebezpečné není nevyvrátil, žádné další riziko existující nebo tímto postupem vzniknuvší nepopsal, jediná reakce je "předpis nařizuje" a bombardování článkama předpisů.

Bylo by dobré se uklidnit a v případě nesouhlasu se zněním předpisu SŽDC D1, má zástupce firmy Metrans rail možnost (třeba spolu dalšími společnostmi v ŽESNADu, ať v tom nejste sami) to jednáním se SŽDC změnit.

A do té doby je lepší to, co předpis SŽDC D1 vyžaduje, prostě dodržovat s tím, že se z toho vyloučí různé ptákoviny, které jsou zjevně nebezpečné, například zmíněné couvání. Víc s tím asi nelze dělat [wink].

(Příspěvek byl editován uživatelem Bram.)
Sobota, 14. ledna 2017 - 21:23:40  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 4139
Registrován: 8-2012
je lepší to, co předpis SŽDC D1 vyžaduje, prostě dodržovat
Tuhle předpisovou ptákovinu s "výpravou jinak" nedodrží 99 - 100% strojvedoucích zejména v osobní dopravě, na všech těch jmenovaných zastávkách Krasíkov, Hoštejn, Praha-Horní Měcholupy, Domažlice město (a jistě bychom dali do půl hodiny dohromady deset dalších). Vidíte tu někde hromadu mimořádných událostí z tohoto důvodu? (Třeba v těch Měcholupech jezdí ve špičce zastávkový panťák co patnáct minut.)
"Couvnutí" si teda analýzou rizik zhodnotit jako životu nebezpečnou hovadinu můžu, i když to předpis SŽDC vyžaduje, nějaký neschopný pitomec (ovšem nepochybně s perfektní znalostí textu jednotlivých článků) to tam musel prosadit a já to mám "prostě dodržovat"?! Ale odjezd ze 2.SK na návěst Lc2a (situace každých patnáct minut v Uhříněvsi) ne, zatímco podroužci se cítí být za hrdiny, když na truc "nerudnému" výpravčímu neodjeli z Letovic? Zvláštní.

(Vysírky o uklidnění se apod. nekomentuju, očividně tu nervy tečou někomu jinému.)
Forever trusting who we are, and nothing else matters.
Sobota, 14. ledna 2017 - 21:32:24  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 3017
Registrován: 11-2008
ad Haan: Je smůla, že "předpisové podmínky, za jakých se provádí posun" nerozlišují k čemu je ten posun určen. Jestli k přestavování vlaku, odstavování/vyřazovaní vozu z vlaku a podobně a nebo k tomu, aby vlak "popotáhl" za účelem toho, aby se vešel na kolej, nebo dojel na konec vjezdové koleje, nebo aby dojel tam, odkud už vidí na odjezdové ( nebo jiné ) návěstidlo. ..................Jistě, například při vyřazování správkového vozu z vlaku, se musí informovat cestující ( aby nezmatkovali ...[lol]), pozavírat dveře a jinak zajistit bezpečnost cestujících. Ale při "popotažení k odjezdu" jsou všechny tyto opatření zbytečná. Ani průvodčího to nemusí zajímat. .......[andel] Já bych název návěsti "souhlas s odjezdem" změnil na název "Souhlas s pohybem vlaku".........[vypravci] .............Ono by to, jak říká Podroužek, mělo být asi takto: Výpravčí řekne fíroj ať popotáhne cestou posunu k odjezdovému návěstidlu. Vzápětí fíra požádá výpravčího o provedení posunu, řekne mu, co chce dělat ( Budu posunovat po x-té koleji k odjezdovému návěstidlu. Výpravčí mu udělí souhlas a fíra popotáhne. Po dojetí k odjezdu ohlásí výpravčímu ukončení posunu a potom snad odjede .......[andel]... Není to postavené na hlavu ???[andel]