1. Názvy lokomotiv

Tyto slangové prostředky jsou velmi početné a zajímavé, vždyť po dobu trvání našich drah se vystřídalo na kolejích mnoho typů těchto strojů. Na lokomotivy byly kladeny různé provozní nároky podmíněné i specifikou traťových poměrů, výroba českých lokomotiv má značnou tradici a dobře plnila nejrůznější požadavky četných odběratelů i v zahraničí. Lokomotivy jsou mohutné a složité stroje vyžadující zasvěcenou péči těch, kteří je obsluhují a řídí. To vedlo zejména u starších generací k vytváření téměř citových vztahů lokomotivních čet k jejich strojům, což se přirozeně odrazilo v tom, že lokomotivy byly a jsou různě pojmenovávány nejen na základě motivace věcné (třistaosmdesátsedmička), ale často i citové (mikádo). Mnohé z níže uvedených názvů lokomotiv však dnes zanikají (nebo už zanikly), což souvisí s jejich rušením a nahrazováním stroji novými; to se týká zejména lokomotiv parních, které byly z provozu na našich železnicích vyřazeny.

a) názvy lokomotiv (dále zkratka L) obecné povahy

akumulátor

L. akumulátorová (řady 407, E 416, E 417),

benziňák

motorová L. nebo motorový vůz na benzín,

blafoun

L. s baňatým komínem (např. řada 534.0),

bobina

L. s podvozkem mezinárodního typovéhooznačení Bo+Bo, nejčastěji řady E 469, E499, 464,

bufan

L. se zvukově výrazným výfukem kouře,

cecila, cecilka

L. s podvozkem typu Co+Co, nejčastěji řada E 669,

ceďák

parní L. vyžadující časté opravy, též lejta,

čtyřkolák, čtyřkuplovka

L. se čtyřmi spřaženými nápravami,

dvojka

označení, které se přidává k názvu L. tehdy, je-li nutno u jedné řady rozlišit jednotlivé výrobní série nebo pozměněné či upravené typy; užívá se tam, kde tyto typy jezdí vedle sebe, např. traktor čtyřistasedumdesátosum dvojka na rozdíl od jedničky, trojky nebo čtyřky,

dvojkolák, dvojkuplovka

dvojspřežná L., L. se dvěma hnacími nápravami, např. řady (zkratka ř.) 271, 275,

dýzl, dýzlák

dieselová L.,

elektrika

elektrická L.,

engertka

L. tzv. polotendrové konstrukce (B 2, C 2, C 3, podle konstruktéra prof. Engertha),

garatka

kloubová L. (podle konstruktéra Garrata),

kotel

pejorativní označení pro parní L.,

koza

malá posunovací L.,

krempl

obecné označení pro cizí L., kterou personál obsluhoval na příkaz místo L. turnusově přidělené,

laminátka

elektrická L. se skříní vyrobenou ze skelných laminátů,

lejta

viz ced'ák,

lokomotor, lokotraktor, lokoš

kolejový traktor, dieselová L.,

maletka

L. řady 622, 623, 636, která se lišila výrazně od jiných L. stavbou a uspořádáním válců za sebou (podle francouzského inženýra Malleta),

mašina

L. obecně, motor, motorák motorová L.,

nafťák

naftová L.,

pětikolák, pětikuplák, pětikuplovka

L. s pěti spřaženými nápravami, např. 524, 534,

pukl, puklík

tendrová L. s parním dómem v podobě hrbu (např. ř. 524.1, 464.0),

sazomet

hanlivý název pro parní L.,

střídavka

elektrická L. na střídavý proud, např. ř. S 489.0, S 499.1,

škodovka

obecně L. vyrobená ve Škodových závodech,

štokr

L. vybavená mechanickým přikládačem uhlí (nejčastěji typu Stocker), např. ř. 556.0, 475.1,

tendrovka

tendrová L.,

triplexka

trojčitý parní stroj, L. se třemi parními válci,

vanovka

parní L. s postranními nádržemi na vodu, např. ř. 524.1

b) parní lokomotivy

ba) lokomotivy se třemi hnacími nápravami

buštěhradka

L. bývalé Buštěhradské dráhy (ř. 354.4),

cigáro

L. ř. 354.6 (se štíhlým dlouhým kotlem dopředu vysunutým),

fricek

L. ř. 386.0 (podle strojvedoucího Fritze, kterému byla v roce 1938 přidělena po opláštování; šlo o jedinou L. toho druhu),

gépoň

L. ř. 399.0 (podle označení GP), též litevka,

husa

L. ř. 344.1 (podle kolébavé jízdy a dlouhého komína), též lasice, žíznivá čára,

kafemlejnek

malá hranatá L., nejčastěji ř. 310.0, též nazdárek, šupinka,

kompotka

L. s kompaudním parním strojem, ř. 354.0, též torpédo,

kubo

L. s krátkým kotlem, ř. 375.0,

lasice

viz husa,

litevka

viz gépoň, původně určená pro vývoz do Litvy,

liduška

L. ř. 324.3,

maďarka

L. ř. 375.1 (podle původu konstrukce MÁV),

mikádo

rychlíková L. ř. 387.0 (s krátkým komínem), též třistaosumdesátsedmička,

nazdárek

viz kafemlejnek (první L. toho druhu vyjela s nápisem NAZDAR),

olina L. ř. 344.0, též singrovka,

 

prachárna

L. ř. 334.0 nebo ř. 414.4 (podle toho, že se v nich spalovalo trutnovské nebo rosické prachové uhlí,

sedmička

oblíbená L. ř. 354.7,

singrovka

L. ř. 344.0 (podle jednoduché konstrukce a zvuku připomínajícího šicí stroj),

šupinka

viz kafemlejnek,

vanovka

L. ř. 354.1,

všudybylka

L. ř. 354.1 (měla téměř všude přechodnost),

žíznivá čára

viz husa

bb) parní lokomotivy se čtyřmi hnacími nápravami

albatros

rychlíková L. ř. 498.0, 498.1, též váleček, vorvaň,

baba s nůší

L. ř. 475.0 (podle vzhledu uhelné skříně),

bejček

L. ř. 422.0, 423.0 (z obdivu nad výkonem),

bugina, bukibuki

L. ř. 456.0, též klepáč, malá unra,

bulík

L. ř. 464.0,

cvilink

L. ř. 434.2,

černý štokr

L. ř. 475.1 na rozlišení od ř. 498.0, která měla bílý rám a bílou budku, též malý štokr,

dakota

L. ř. 455.2,

horačka

L. ř. 486.0 (použitelná na horských tratích),

ida

L. ř. 459.0 (podle označení náprav ID), též velká unra,

klepáč

viz bugina (podle klepání při jízdě na volnoběh),

kometa

L. ř. 476.0,

krasin

L. ř. 456.0 (účinná, značných rozměrů, brzy po uvedení do provozu se velmi osvědčila, zejména v tuhé zimě roku 1929 na trati České Budějovice Praha; název podle ruského ledoborce),

malá unra

viz bugina (na rozlišení od L. ř. 459.0, nebot' obě pocházely z akce UNRRA),

malý štokr

L. ř. 475.1 (na rozlišení od ř. 556.0),

meloun

L. ř. 464.2, též rosnička, žába,

papoušek

L. ř. 477.0 (podle pestrého nátěru),

prajzák

L. ř. 415.0 (převzatá od pruských drah),

rosnička

viz meloun,

šlechtična

L. ř. 475.1,

štég, štégovka

L. ř. 414.0 (podle STEG, tj. Staats Eisenbahn Gesellschaft),

unra

L. dodaná z akce UNRRA (ř. 456.0, 459.0),

ušatá, ušák

L. ř. 464.0 (podle náběrových kouřových plechů),

váleček

viz albatros,

velká unra

viz ida,

ventilovka

L. ř. 431.0 (podle rozvodu typu Lentz),

vitézka

L. ř. 465.0,

vorvaň

viz albatros,

zeměplaz

L. ř. 411.0 (podle nízko položeného kotle),

žába

viz meloun,

železňák

L. ř. 464.1 (s ocelovým topeništěm)

bc) lokomotivy s pěti hnacími nápravami

atlet

L. ř. 534.0 (podle velkého výkonu), též heligón, kremák, omega, velký pětikolák,

aurora

L. ř. 555.0, trofejní L. zapůjčená po druhé světové válce sovětskými dráhami (dávala dvojhlasé zvukové signály podobné signálům lodním), též dvaapadesátka, gagarin,

bombardón

L. ř. 534.0 (podle baňatého komínu),

dvaapadesátka

trofejní L. ř. 555.0 (podle původního německého označení 52), též němka, němkyně, prajzák, aurora, gagarin, šedivka,

gagarin

viz aurora,

heligón

viz atlet,

kremák, kremlák

L. ř. 534.03, 534.04 (pro značné rozměry topeniště),

malý pětikolák

L. ř. 524.0,

mazutka

L. ř. 555.3 upravená na spalování mazutu,

němka, němkyně

viz dvaapadesátka (byla vyrobena v Německu),

omega

viz atlet (používáno jen pro ty L., které byly vyrobeny v roce 1937 a 1938 a měly přesný chod a výkon),

šedivka

viz dvaapadesátka (podle původního nátěru),

velký pětikolák

viz atlet na rozlišení od L. ř. 524.0)

c) motorové a dieselové lokomotivy

ca) motorové vozy a soupravy

arpád

motorový (zkratka m.) vůz ř. M 283 (mad'arského původu),

dvaašedesátka

m. vůz ř. M 262 (velmi rozšiřený),

ganc, ganz

m. vozy ř. M 275.0, M 295, M 298 (podle firmy Ganz),

gébus

m. vůz ř. M 122 (podle regulačního systému elektrického přenosu výkonu značky Gebus, užívalo se i pro jiné m. vozy s tímto přenosem výkonu),

hamburák

m. vůz ř. M 297 (bylo to trofejní vozidlo německého původu z konstrukční třídy Hamburg, na německých drahách jezdil vůz jako motorový rychlík s názvem Létající Hamburčan),

hektor

vůz ř. M 273 (podle jména strojvedoucího, bylo to parní hnací vozidlo se zavazadlovým oddílem),

hurvínek

malý m. vůz ř. M 120.4, později i m. vůz M 131.1,

kolíňan

trofejní motorová souprava od německých drah konstrukční třídy Köln, u nás ř. M 494,

králikárna

m. vůz ř. M 131, též hurvínek, sardinka, stojednatřicítka,

králopolka

m. vůz ř. M 273 (z Královopolských strojíren),

liduška

m. vůz ř. M 296,

manka

m. vůz ř. M 140.3 (podle iniciálové zkratky výrobního závodu Maschinenbau Augsburg Nürnberg),

partyzán

m, vůz ř. M 140.3 (podle názvu prvního přímého motorového rychlíku na trati Plzeň Brno),

prajzka

m. vůz ř. M 144, sardinka,

stojednatřicítka

viz králikárna,

turek

m. jednotka ř. M 485 (původně určená k vývozu do Turecka),

věžák

m. vůz s kabinou pro strojvedoucího umístěnou nad úrovní střechy vozu

cb) dieselové a dieselelektrické lokomotivy

bardotka, berta

L. ř. T 478.1, T 478.2, též honda, lolobridžida, šedá eminence, zamračená,

brýlatá, brejlovec

L. ř. 478.3, T 478.4 (podle nápadné úpravy čelního výhledového okna),

buchar

L. ř, T 458,

čmelák

L. ř. T 669),

čochtan

malá L. ř. T 211, též mandelinka,

hastrman

L. ř. T 333 (podle zeleného nátěru),

honda

viz bardotka,

karkula, karkulka

L. ř. T 444 (podle červeného nátěru),

kokakola

L. ř. 678 (původně určená k vývozu do západních zemí, podle módního nápoje, k němuž vedlo mezinárodní označení podvozku CO+CO nesprávně čtené "ko ko", též oranžák, pomeranč,

mandelinka

viz čochtan,

oranžák, pomeranč

viz kokakola,

ragulin

L. ř. T 679.2 (podle jména ruského hokejisty, byla dodávána z bývalého SSSR),

rosnička

L. ř. T 324,

sergej

L. ř. T 679.1 (dodávaná z bývalého SSSR),

zamračená

viz bardotka (podle úpravy čelní stěny L.),

zubačka

ozubnicová L. ř.T 426

d) elektrické lokomotivy

adamovka

L. ř. E 423 (vyrobená v Adamovských strojírnách),

bobina

L. ř. E 469, E 499,

boverka

L. ř. E 465 (podle elektrické výzbroje typu Brown Boveri, též křižíkovka,

cecila, cecilka

L. ř. E 669 (na přepravu těžkých nákladních vlaků, podle označení podvozku Co+Co),

cepelínka

jedna ze čtyř malých elektrických l., které jezdily v letech 1909 až 1967 na brněnských vlečkách,

pantograf, paníák

elektrická článková souprava ř. E 475, S 488,

posunovačka

L. ř. E 458 (určená k posunu),

símenska

L. ř. E 424.1 (podle elektrické výzbroje typu Siemens),

těžká

L. ř. E 469 (na rozdíl od ř. E 499 má větší nápravový tlak)

e) názvy lokomotiv podle jejich pracovního využití

dispečerka

L., jíž disponuje dispečer,

káča

malá posunovací L., též posunka, posunovačka,

šupina, šupinka, traktor,

 

Létající jelen

parní L. Výzkumného ústavu dopravního bývalých německých drah (DR) používaná dříve na zkušebním okruhu u Velimi,

lokálka, logálka

L. pro dopravu vlaků na lokálních tratích, nejčastěji ř. 422, 423, 433,

mandelinka

původně motorový vůz M 144, užívaný výhradně jako montážní vůz pro opravy trakčního vedení,

nášup

postrková L.,

obsluha

obslužná L.,

posunovačka, posunka

viz káča,

raketa

L. vozící lehké sběrné nákladní vlaky,

rezerva

záložní L., též záloha,

šupina, šupinka, traktor

viz káča,

záloha

viz rezerva.

 

2. Názvy vozů, vlaků a ostatních vozidel

a) názvy obecné povahy

dvouosák

vůz se dvěma nápravami,

cafrník, ceferák

vůz rumunských železnic (podle vlastnické značky CFR),

čtyrosák, čtyřosák

vůz o čtyřech nápravách,

feribotka vůz, který je možno přepravovat lodí (je označen kotvou),

 

frajtr

vůz s jednou průběžnou brzdou,

hajslaufr

vůz s horkým ložiskem,

ježek, ježišek

vůz jugoslávských železnic (podle vlastnické značky JŽ),

klasa

osobní vůz,

klika

vůz s ruční brzdou,

kaprál

vůz s dvěma průběžnými brzdami,

kočár

expresivně vůz,

mafák vůz mad'arských železnic (podle vlastnické značky MÁV),

 

měřičák

vůz na grafické vyhodnocování stavu kolejí (jejich směru, rozchodu, převýšení, zborcení, poklesu styků aj.),

pantograf

vůz pro měření klikatosti troleje, obecně montážní vůz pracovníků elektroúseku,

pudl

vůz zaběhlý při posunu na nesprávnou kolej,

sedák

přetížený vůz (při jízdě po kolejových stycích péra dosedají na podložku),

správkový

vůz určený do opravy,

tříosák

vůz se třemi nápravami,

vlečák, vlečňák

vlečný vůz, zpravidla přívěsný vůz k motorovým vlakům

b) názvy osobních vozů

bajka

čtyřnápravový vůz 2. vozové třídy s uličkou uprostřed (ř. Bai),

balasťák

služební vůz, též hytlák,

balm, balmák

čtyřnápravový přívěsný vůz k motorovým vlakům (ř. Balm),

bombard'ák

osobní vůz ř. Ce z roku 1938 (byl robustnější než vozy starší),

bráčko

čtyřnápravový bufetový vůz ř. BRa, též bufeták, malá hospoda,

calm, calmák

čtyřnápravový přívěsný vůz bývalé 3. třídy (ř. Calm),

grégrák

čtyřnápravový těžký osobní vůz, první s polštářovanými sedadly v tehdejší 3. vozové třídě (jeho interiéry navrhoval architekt Grégr),

hospoda

jídelní vůz, též velká hospoda (na rozdíl od malé hospody, bufetáku, bráčka), jídelňák, špajzák,

hytlák

viz balasťák,

hytlák s bidýlkem

služební vůz s vyhlídkou na střeše,

jídelňák

viz hospoda,

kulturák

kulturní vůz,

kušet

lehátkový vůz,

laufbreťák

vyřazený osobní vůz s podélně umístěnými stupačkami po celé délce vozu, též prajzák, vodmřák,

malá hospoda

viz hospoda,

patrák

patrový, poschod'ový osobní vůz, též poschoďák,

plošiňák

starý osobní vůz s plošinami na obou čelech vozu,

poschod'ák

viz patrák,

prajzák

viz laufbreták (převzatý od pruských drah),

rybák

dvounápravový osobní vůz s rybinovými uzávěry pružnic ř. Be (podle konstruktéra jednonápravových podvozků ing. Rybáka),

salon

čtyřnápravový salonní vůz nebo vůz vyšší vozové třídy,

spacák

spací vůz,

špajzák, velká hospoda

viz hospoda,

vodvírák

viz laufbreták, starý vůz s postranními vchody do každého vozového oddílu z podélně umístěné stupačky (laufbretu)

c) názvy nákladních vozů

bunkr

velkoprostorový vůz na přepravu sypkého materiálu (ř. Wa), též sypák,

cisterňák

cisternový vůz, též džbán, erka, kotel, kotlák,

drban, drbák

nákladní (zkratka n.) vůz německých drah (DR),

džbán

viz cisterňák,

enka

nízkostěnný n. vůz ř. N, též nanynka,

erka

viz cisterňák,

fajrák

vůz k přepravě hořlavého zboží nebo vůz hořlavým nákladem ložený, též hořák, hořlák,

gitr, gitrák

n. vůz na konci osobního vlaku,

gondola

vysokostěnný vůz na přepravu uhlí, rud apod.,

hořák, hořlák

viz fajrák,

chlad'ák

chladicí, chladírenský vůz, též medvěd,

kanárek

vůz na přepravu cementu (ř. Pa žlutě natřený),

kasňák, kastlák

krytý n. vůz, k

laničák

n. vůz ř. Vtd s klanicemi, též rohál,

klokan

speciální plošinový vůz na přepravu osobních automobilů,

kotel, kotlák

viz cisterňák,

kurzák

traťový vůz k přepravě kurzovního zboží nebo vůz rychlonákladního vlaku,

kyvadlo,

vůz kyvadlové přepravy, též pendlák

lóra

nízkostěnný vůz n. vůz používaný ve stanicích nebo v depech k odvozu popela, sněhu apod., též popelák, popelňák,

mařena, mařenka

n. vůz ř. M na přepravu dobytka,

masňák

vůz na přepravu masa,

medvěd

viz chlaďák,

nanynka

viz enka,

oplen, opleňák

oplenový vůz ř. Otd, též šemlák,

pakeťák, paklák

n. vůz na přepravu kusového zboží nebo vůz kusovým zbožím ložený,

pavel, pavlík

čtyřnápravový plošinový vůz ř. Pa, též plošiňák,

peixák

n. vůz ř. Px (šestinápravový),

pendlák

viz kyvadlo,

pivák

vůz na přepravu piva,

platón, platoňák

plochý n. vůz,

plošiňák

viz pavlík,

popelák, popelňák

viz lóra,

pošta, pošťák

poštovní vůz,

pracák

pracovní vůz ř. Np, též pracovní vlak,

rajka

n. vůz ř. Raj (na volně ložený cement),

rak

oplenový vůz na přepravu dlouhého dříví apod. s otočným nosníkem a klanicemi,

rakev

n. vůz ř. Paoj (boční stěny jsou nahoře zalomeny směrem dovnitř vozu),

samlák

sběrný vůz,

samosklad

čtyřnápravový n. vůz s výsypným zařízením (ř. Vsa), též savka, sypák, véesák,

sloňák

vůz ZZ (dva skříňové vozy spřažené),

sypák

viz samosklad,

šubrák, šutrák

vůz na přepravu štěrku,

unra

n, vůz ř. Nap (z akce UNNRA),

utka

vůz ř. Ut,

uhlák, uzenka

vůz ř. Utz,

uzetka

vůz ř. Uz na přepravu vápna, též vápňák,

véčko

vůz se špatně loženým nákladem (má nálepku V),

véesák

viz samosklad,

veterák, veterán

vůz ř. Vtr,

vutka

vůz ř. Vut,

zetka

vůz ř. Z

 

 

d) názvy vlaků

Balkán

Balt Orient expres,

baucuk

stavební vlak (souprava vozů pro ubytování a potřeby montážních pracovníků),

buml, bumlák

smíšený vlak,

cepelín

vlak pro personální jízdy (na velkých nádražích rozváží zaměstnance na jejich pracoviště),

cigán

noční rychlík Praha Košice,

courák

vlak s dlouhou jízdní dobou,

dany

dálkové nákladní vlaky,

déčko

vlak přepravovaný podle předpisu D 6 (dopravující hlavu státu nebo významné vládní činitele),

dolar

mezinárodní nákladní expres, za jehož provezení naším územím se platilo v dolarech,

dřevák

vlak dopravující dlouhé dříví,

flamendrák

pozdní, obyčejně noční osobní vlak,

fofrák

rychlonákladní vlak, vlak vezoucí spěšné vozové zásilky, též rychloběžka,

hilfcuk

pomocný vlak, též porodní bába,

kompleťák

nákladní vlak Pn (průbežný, ucelený),

lazaret

lazaretní vlak,

manipulák

místní nákladní vlak,

nex, nexák

nákladní expres,

novinář

zvláštní vlakový kurz pro dopravu novin, též papírák (často totožný s kurzem poštovním),

nulák, nulkař

vlak 0/0, tj. vlak bez doprovodné vlakové čety,

osobák

osobní vlak,

papírák

viz novinář,

pára

vlak tažený parní lokomotivou, parní trakce,

porodní bába

viz hilfcuk,

pracák

pracovní vlak,

průběžák

průběžný nákladní vlak,

raketa

sběrný nákladní vlak, též samlák,

rekreant

rekreační vlak,

richard

rychlík,

rychloběžka

viz fofrák,

samlák

viz raketa,

separát

zvláštní vlak (nepravidelně vypravovaný),

štafeta

dálkový vlak se stále stejnou lokomotivou, na níž se střídají strojvedoucí (střídání na ose),

těžkotonáž

vlak s překročenou zátěží, těžkotonážní vlak,

tuberák

dělnický vlak jedoucí v časných ranních hodinách,

věrtuška

vlak s vojenským doprovodem.

 

 

3. Názvy pracovních činností, úkonů a dějů

a) názvy obecné povahy

 

 

bumlovat

jezdit, pracovat s bumlákem,

být na hranici

stát na hranici při čekání na povolení výjezdu z prostoru depa do prostoru nádraží,

být naokolo

nejčastěji v podobě "je tam okolo" nebo "je tam naokolo", tj. stát tak, aby byl námezník volný, stát v předepsané vzdálenosti od výhybky,

deblokovat

uvolnit dosud obsazenou kolej,

dělat brzdu

provádět zkoušku průběžné tlakové brzdy u vlakové soupravy a odstraňovat závady,

dobrá

všeobecně užívaný pokyn k zastavení činnosti, používaný zejména lokomotivními a vlakovými četami; má význam Stůj, ale ne ve smyslu hrozícího nebezpečí (např. pokyn strojvedoucímu "dobrá voda" znamená "zastavit napájení, zásobník je už plný vody" nebo "dobrá" při najíždění lokomotivy na vlakovou soupravu značí "stačí, zastavit"),

etapa

etapové obsazení lokomotivy,

jet jedna nula

vézt vlak pouze s vlakvedoucím,

jet na kliku

jet pouze s ruční brzdou, bez zapojení brzdy tlakové,

jet na teplou vodu

jet s parní lokomotivou při nízkém tlaku páry,

jet nula nula

vézt vlak bez vlakové čety,

jet po saních

po smyku, smykem, jet se zabržděnými koly, která se neotáčejí, ale smýkají po kolejnicích,

jet skrz

projíždět stanicí,

jet strojově

konat jízdu jako strojový vlak, tj. jet s hnacím vozidlem bez zátěže,

jet tendrem

jet s parní lokomotivou na zpětný chod (týká se hlavně jízdy mimo nádraží,

jezdit na ruku

jezdit podle návěstí dávaných ručně nebo ručně obsluhovaných,

jezdit odklony

vozit vlaky po jiné trati, než bylo původně plánováno,

krátit

zkracovat jízdní dobu,

markýrovat

označovat přenosnou návěstí, kde má vlak zastavit nebo kde má jet sníženou rychlostí,

mít hranici

mít možnost volného průjezdu výhybkou (vozidlo na sousední koleji stojí za námezníkem, v bezpečné vzdáleností od výhybky),

opentlit

opatřit vlak koncovými obrazci,

otočit vlak

vykonat jízdu vlakem tam a zpět,

protahovat

získávat zpoždění, též šustrovat,

protivka

bezpečný způsob zastavení dvou protijedoucích vlaků ve stanici, kde cestující musejí přecházet koleje,

sekera

zpoždění,

stahovačka,

projíždění místa (úseku) se staženým sběračem elektrické lokomotivy, setrvačností

stát na zákaz

stát podle dopravních dispozic,

šustrovat

viz protahovat,

tárovat

vážit vozy na železniční váze,

udělat hranice

uvolnit průjezd výhybkou

b) názvy užívané při posunu

bourat

rozposunovávat (vlakové soupravy),

došel

konstatování, že odražený, posunovaný vůz již narazil na vozy stojící (obyčejně v posměšném významu při prudkém nárazu),

došponovat

dotáhnout táhlo šroubovkou,

engliš

anglický posun; je to způsob posunu, kdy lokomotiva vůz (vozy) táhne: při dostatečné rychlosti strojvedoucí krátce přibrzdí a posunovač v téže chvíli vůz odvěsí; strojvedoucí pak prudce zrychlí jízdu lokomotivy, čímž se vozu posunovanému stejným směrem vzdaluje; jiný zaměstnanec stojí u výhybky a přestaví ji hned, jakmile jí lokomotiva projede; vůz se tak dostane na žádanou kolej (takový posun je nebezpečný, vyžaduje náležitou souhru a zručnost zúčastněných zaměstnanců, v současnosti není povolen), též rajsák, trhák,

chytat

zastavovat vozy při posunu,

koulet, kutálet

posunovat (zejména na spádovišti),

margírovat

rozvěšovat vlakovou soupravu (tj. rozpojují se brzdové hadice a zavěšují se na jalová hrdla, povolují se šroubovky, z válců tlakové brzdy se vypouští vzduch),

rajsák

viz engliš,

rozkuplovat

odpojit, odvěsit,

štos

rychlé nebo neopatrné najetí na stojící vozy,

štrajfšus

boční střetnutí,

trhák

viz engliš,

udělat pudla

připustit nebo zavinit jízdu posunovaného vozu na nesprávnou kolej,

volno ven

hlášení lokomotivní nebo jízdní čety při zpozorování návěsti Volno na odjezdovém návěstidle

c) názvy vztahující se k vozidlům, k jejich údržbě a opravě

brousit

prokluzovat (o spřažených nápravách lokomotivy při náhlém otevření regulátoru),

céčko

pravidelná prohlídka parní lokomotivy,

cykl

plánovaná cyklická prohlídka lokomotivy,

dláždit pec

přikládat do topeniště, pod kotel, též solit,

éčko

pravidelná prohlídka elektrických lokomotiv,

erka

pravidelná prohlídka motorových lokomotiv,

foukat trubky

čistit, vymetat kotelní trubky silným proudem vzduchu,

jít na posilu

být určen jako strojvedoucí přidané elektrické nebo motorové soupravy,

myčka

vymývání kotle spojené s periodickou prohlídkou, též vymejvačka,

nabít

napumpovat vzduch z kompresoru do brzdového potrubí,

padnout

selhat, vypovědět službu (o stroji nebo přístroji),

parovat

(o lokomotivě) dobře vyrábět páru,

policajtka

zkušební jízda lokomotivy,

poš

provozní ošetření,

solit

viz dláždit pec,

šábrovat

škrábat kompozici ložiska,

šarovat

prohrabávat oheň,

štokrovat

přikládat samočinným přikládačem,

trousit

ztrácet vodu,

vermovat

foukat páru přes napaječe do tendru,

vymejvačka

viz myčka,

zašarovat

rozhrábnout oheň,

zašlakovat

zanést, spéci struskou,

zašplintovat

pojistit, opatřit závlačkou

zavařit

(o ložisku) vytavit, (o motoru) zadřít

d) názvy vztahující se k tratovému hospodářství

boulit se

vyvyšovat se (o železničním svršku),

houpat tondu,

podbíjet pražce (ručně),

kramplovat

pracovat s krumpáčem

laníčkovat

připevňovat laníčka, tj. věšáky na zavěšení troleje,

prohazovačka

pročišt'ovaní kolejového lože,

ramovat

odstraňovat štěrk z kolejového lože,

švajsovat

svařovat, přivařovat (o kolejnici),

zatrolejovat

zavést trakční vedení,

zažehlit

ježděním sbrousit, ohladit (drobnou nerovnost na povrchu kolejnice)

e) názvy v kancelářské a zabezpečovací službě

brát

propouštět, přijímat vlaky,

dát ke hradbě

nechat vlak vjet na vedlejší kolej a zdržet jej dlouho ve stanici,

dát na rovnou

postavit návěst pro vjezd vlaku na přímou kolej,

dělat pinku

dělat účetní uzávěrku pokladny,

hrát

posílat telegrafickou zprávu, telegraficky se dohodnout (nejčastěji o křižování vlaků),

maršrutizace

tvorba ucelených dálkových nákladních vlaků,

mrká

o návěsti Očekávej omezení rychlosti,

postavit výjezd

postavit odjezdové návěstidlo do polohy Volno,

pustit

dát povolení k vjezdu nebo odjezdu vlaku,

rešerc

pátrání po zásilce,

stavět vlakovou cestu

sledovat cestu vlaku a připravovat mu průjezd,

šlápnout

najet na určité místo na koleji propojené s hradlem (na hradle se ozve cvaknutí, po němž se uvolní některá bezpečnostní opatření, která dosud přijíždějící vlak chránila),

ukazovat dvakrát

dávat návěst v poloze Volno do odbočky

f) názvy vztahující se k zaměstnancům

dát si tabák

odpočinout si, udělat přestávku (při posunu), též ucho,

dělat dopravu

být ve funkci dopravního úředníka,

jezdit letmo

jezdit nepravidelně, mimo turnus,

smrťák

smrtelný úraz,

sundat z mašiny, ze stroje

dočasně zbavit strojvedoucího funkce, dát zákaz řízení lokomotivy,

tahat žebro

jezdit jako strojvedoucí parní lokomotivy,

túra

služební výkon jízdní čety,

ucho

viz dát si tabák,

vložák

vložená přesčasová jízda.