Diskuse » Železnice » Historie železnic « předcházející | další »

Historie železnic

dolů
hledání | obrázky (odtud | na mapě) | strom | 3 hod. | 1 den | týden | vzhled | nápověda
odhlášení | přihlášení | úprava profilu | registrace | seznam uživatelů | moderátoři
   diskuse  posl. autor příspěvků  stran  posl. příspěvek
Archivy starších příspěvků  zobrazit všechny (12)   
 
Předchozí roky: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
Archiv diskuse Historie železnic do 11. 1. 2017 hank 60 11. 1. 2017 17:26
Archiv diskuse Historie železnic do 20. 2. 2017 60 20. 2. 2017 17:53
Archiv diskuse Historie železnic do 28. 2. 2017 Joska 60 28. 2. 2017 08:09
Archiv diskuse Historie železnic do 06. 4. 2017 Dj_cargo 60 06. 4. 2017 07:44
Archiv diskuse Historie železnic do 17. 5. 2017 Cogwheel 60 17. 5. 2017 12:58
Archiv diskuse Historie železnic do 03. 7. 2017 Zdepa 60 03. 7. 2017 11:54
Archiv diskuse Historie železnic do 28. 7. 2017 dědek_hank 60 28. 7. 2017 07:13
Archiv diskuse Historie železnic do 13. 8. 2017 McBain 60 13. 8. 2017 12:15
Archiv diskuse Historie železnic do 17. 8. 2017 Johny11 60 17. 8. 2017 08:57
Archiv diskuse Historie železnic do 20. 8. 2017 dědek_hank 60 20. 8. 2017 23:14
Archiv diskuse Historie železnic do 27. 10. 2017 Bobik 60 27. 10. 2017 06:51
Archiv diskuse Historie železnic do 25. 11. 2017 Johny11 60 25. 11. 2017 22:19
   autor příspěvek
Sobota, 25. listopadu 2017 - 22:19:46  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 220
Registrován: 7-2017
T_._H_.:
"Dá se tedy usoudit, že jako právní subjekt žádné "Československé (státní) dráhy" za první republiky vůbec nevznikly...? "

De iure asi nevznikly; ten odkazovaný Kubáčkův text se zmiňuje o tom, že organizační řád ČSD sice byl předložen vládě ke schválení už v roce 1925, ale vláda ho až do r. 1939 nestihla projednat...[crazy] Nicméně za ustavení podniku de facto by snad bylo možno považovat oddělení samostatného účetnictví drah v r. 1924.

Ani po r. 1945 nebyla situace zdaleka jasná a např. v l. 1968 - 71 panoval podobně nemóresní bordel jako po r. 1918, když obě národní ministerstva dopravy řídila na území svých republik samostatné právnické osoby - jednotlivé dráhy (v tehdejší ČSR Severozápadní, Jihozápadní a Střední dráhu a na Slovensku Východnou dráhu). ČSD jako národní podnik podle příslušných zákonů byly výslovně ustaveny vlastně až v r. 1948, v r. 1952 zase jako podnik zrušeny a opět převedeny pod přímou správu ministerstva železnic (později dopravy), a podruhé v l. 1988 - 89, jenže než se stihly doladit všechny náležitosti, tak se rozpadla federace...

Celou tou historií se vlastně táhl nezájem o jasné oddělení státní a podnikové správy železnice; a když už ten zájem byl aspoň deklarován, státní správa stejně dlouho nebyla schopna (a možná ani příliš ochotna) potřebné kroky provést.
Němec_z_ova
Sobota, 25. listopadu 2017 - 22:46:15  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 3699
Registrován: 4-2009
T. H.: Skoro to tak vypadá, tohle na mne vypadlo z hloubi internetu:

DIPLOMOVÁ PRÁCE
Bc. Jaroslav Lexa
Vývoj správy Československých státních
drah v letech 1918 – 1938

odkaz ke stažení

Na straně 71 autor uvádí:

application/pdfstrana 71 diplomove prace
DPTX_2010_2__0_311745_0_105081.pdf (115.5 k)


Občas tam sice použije zkratku ČSD, ale o jejich vzniku se zmíní až na straně 99 a uvádí leden 1949:

Nejprve byl k 1. 1. 1949 zřízen národní podnik Československé dráhy (zkratka ČSD
zůstává), který byl řízen ústředním ředitelstvím v Praze a oblastním ředitelstvím v Bratislavě.
Tato forma organizace vydržela jeden rok. Roku 1950 mají ČSD znovu svůj starý název a
opětovně jsou přičleněny přímo pod ministerstvo dopravy. O dva roky později je
znovuzřízeno ministerstvo železnic a ČSD rozděleny podle sovětského vzoru na samostatné
hospodářské celky – tzv. dráhy.Ještě sem se díval do knihovny Národního shromáždění republiky Československé 1920 - 1925 a tam nic o ČSD není. Začíná to touhle stránkou a pokračuje následujícími dvěma. Ještě musím vypátrat, jak se s tím rejstříkem pracuje. Jsou tam občas k vidění zajímavé zápisy.
Policie má na práci důležitější úkoly, než kompletaci osob Praha - České Budějovice.

Už nikdy nezapomenu na Boblicka!!!
Sobota, 25. listopadu 2017 - 22:56:11  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2451
Registrován: 7-2005
Byť vím, že tento problém není jednoduchý, tak si myslím, že to chce začít již rokem 1884 a vznikem c.k. státních drah, protože "ČSD" je nástupce uvedené organizace.

Dne 30. října vydal Národní výbor prohlášení o převzetí výkonné moci nad železnicemi. Zákonem č.2 Sb. z 2.11.1918, jímž se zřizovaly nejvyšší správní úřady, byl ustanoven úřad pro správu dopravy, který byl v prosinci téhož roku přejmenovaný na ministerstvo železnic.

Dle usnesení ministerské rady ze dne 18. listopadu 1918 veškeré nejvyšší správní úřady v Československém státě, jež byly zřízeny zákonem ze dne 2. listopadu 1918 č.2 Sb., nařízením ze dne 5. listopadu 1918 č.20 Sb. a zákonem ze dne 13. listopadu 1918 č.40 Sb., začaly užívat místo dosavadního názvu „nejvyšší správní úřad“ názvu „ministerstvo“.

Ministerstvo železnic začalo oficiálně působit 23. prosince 1918 (věstník MŽ č.1/1918). První rozčlenění a vymezení působnosti bylo stanoveno dle výnosu ministerstva železnic č.j. 79/pres.-1918 a vyhlášeno úředním věstníkem MŽ č.2 ze dne 8. ledna 1919. Drobná úprava z 22. lednu 1919 (č.j.286/pres.) tuto organizaci upřesnila.

Protože zákon č.11 Sb. z 28. října 1918 ponechal veškeré dosavadní zákony až na další dobu v platnosti, převzalo ministerstvo železnic organizační statut pro státní železniční správu.
Sobota, 25. listopadu 2017 - 23:20:13  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2452
Registrován: 7-2005
Dovolím si odlehčit tuto jistě náročnou diskuzi drobným doplňkem článku z časopisu Dráha č.5/2017. Zde autor na str.4-11 rozebírá, když to řeknu hodně zjednodušeně, historii používání výpravky (česky "plácačky"). Dovolím si jen několik vsuvek z dobových dokumentů.
Nejprve zajímavost, že dřív než v listopadu 1931 vyšel ministerský výnos o zavedení výpravky, už nějakou chvilku musely pohraniční stanice, zajišťující společnou službu s rakouskými drahami (ÖBB), k odjezdu vlaku používat "žezla".

A že to se zrušením a opětovným zavedením výpravky během válečných let nebylo tak jednoduché, uvádí další dokumenty

Bw_Ig
Neděle, 26. listopadu 2017 - 07:30:47  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 346
Registrován: 7-2012
Kolega Zdepa má pravdu předsedo!, už jsme to probírali, neboť ne vždy všechno může jeden badatel najít v jednom archivu (viž uvedený článek v Dráze). Právě předchůdce "klasické výpravky (modré)" byl právě podle vzoru rakouských drah, což ale byl zase vzor německých drah.
Všechno toto se ale dá najít v archivech. Já opět se zaměřím jen na svůj obvod a to ŘSD Brno, kde je k tomu celý karton zahrnující léta 1925 až 1944.
Zde několik ukázek z "raného" údobí zavedení výpravy vlaků v pohraničních stykových stanicích.


BmbČ
Neděle, 26. listopadu 2017 - 15:23:27  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 7646
Registrován: 1-2007
Zajímavé. [ok] Při této příležitosti mám prosím dotaz. Byla výprava vlaků výpravkou na našich tratích zavedena 10. května 1932? Díky.
Skutkové předkův buďtež chloubou i výstrahou potomkům!
Neděle, 26. listopadu 2017 - 17:06:41  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 6285
Registrován: 8-2012
Zdepa: že to chce začít již rokem 1884 a vznikem c.k. státních drah, protože "ČSD" je nástupce uvedené organizace
Jenže recepce rakouskouherského zákonodárství (zákonem 11/1918 Sb.z. a n.) do československého právního řádu sice potvrzovala platnost vzniklých smluv a závazků, ale nikoli organizací (z recepčního zákona by vyplynulo zachování struktury řízení železnice, ale sotva by ČSR chtěla pokračovat v existenci k.k. österreichische Staatsbahnen). Čili bylo tak stanoveno, že úřady jednají podle dosavadních zákonů, ale ČSD tím určitě nevznikly.
30. října vydal Národní výbor prohlášení o převzetí výkonné moci nad železnicemi
OK, to byla nějaká proklamace (v té době řešil podstatnější věc, totiž připojení Slovenska). Já bych viděl jako lepší datum 2.11.1918 a zákon 2/1918, kdy bylo zřízeno "úřad pro správu dopravy" (ministerstvo dopravy), ale to se pořád nerovná vznik organizace Československé (státní) dráhy. Přerod na Ministerstvo železnic, i tam je nějaký deklaratorní akt. Jen ty stoleté Č(S)D nějak ne a ne vzniknout...
Forever trusting who we are, and nothing else matters.
Neděle, 26. listopadu 2017 - 22:36:41  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2453
Registrován: 7-2005
Aby termín Československé státní dráhy nebyl jen nějaký "terminus-technikus", který nahradil pojem c.k. státní dráhy.....
...byť 1.8.1939 byly československé státní dráhy zrušeny a nově označeny jako Protektorátní dráhy Čech a Moravy...
...od roku 1931 se začalo intenzivně pracovat na změně organizace Československých státních drah. Dosavadní organizace byla stále ještě „rakouská“, podle organizačního železničního statusu z roku 1897, doplněného vládním nařízením č.404 Sb. z 18. prosince 1922 (zákon podnikový), vládním nařízením č.206 Sb. z 25. září 1924 a vládním nařízením č.15 Sb. z roku 1927. S platností od 1. října 1931 byla provedena změna kompetencí a kompetenční přesuny ve smyslu decentralizace
Pondělí, 27. listopadu 2017 - 00:26:19  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 82
Registrován: 7-2017
T.H.: (z recepčního zákona by vyplynulo zachování struktury řízení železnice, ...

Vžydť ano, ta struktura také zachována byla, jenom jméno se změnilo. Jméno, které neznamenalo jméno firmy, ale fakt, že se jedná o dráhy ovládané státem, v tomto případě Československem. U kkStB to bylo od roku 1876 stejné, stejné to bylo i jinde. Např. KPEV také neexistovaly, dokonce spadaly pod ministerstvo veřejných prací, byl to faktticky jen shluk provozních ředitelství.
Bw_Ig
Pondělí, 27. listopadu 2017 - 06:42:02  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 347
Registrován: 7-2012
Co se na stejný problém podívat z jiného úhlu.
Položím otázku: Kdy vznikla oficiální značka "ČSD"?
Tedy doložte zde někdo, kdy - kde - kým byl vydán výnos - nařízení - příkaz - č.j. o zavedení značky "ČSD". A pak i to kdy byla tato značka registrována u MÚŽ, jako značka pro mezistátní provoz?
Pondělí, 27. listopadu 2017 - 07:33:37  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 6291
Registrován: 8-2012
jenom jméno se změnilo
Právěže ne jméno, ale pouze označení. Taky se ve spoustě prvorepublikových normativních aktů používá malé č jako označení nikoli institucionální, ale popisné, ovšem v třicátých letech se už objevuje i Č velké. Někde tady mohlo dojít k nějakému právnímu úkonu? Jinak to vypadá, že nositelem právní subjektivity je Dráha opravdu až od toho 1.1.1949, takže od čeho ČD odvozují svou stoletost?
Forever trusting who we are, and nothing else matters.
Pondělí, 27. listopadu 2017 - 08:32:02  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 10
Registrován: 8-2017
Už jen stoletost? Během jakési líté konkurenčně-marketingové kampaně v době nástupu Jančury se zaklínaly snad "stosedmdesátiletou tradicí"...
Pondělí, 27. listopadu 2017 - 09:29:30  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 83
Registrován: 7-2017
Bw_Ig: Značka ČSD vznikla prakticky se okamžitě po rozpadu monarchie. Na vozech, kde byla potřeba ihned, je od listopadu 1918. Registrována byla tehdy u VDEV, ale kdy přesně nevím. Vzhledem k proskartovanosti fondu MŽ z tohoto období se to už asi nedozvíme.

T.H.: Dobře, říkejme tomu označení. Jenom chci říct, že státní dráhy nejen v R-U, ale i v Československu nebo i Německu, se v té době bez právní subjektivity docela dobře obešly. Otázka zní, jestli je ta právní subjektivita nutná na to, aby dnešní státní dopravce připomněl 100 let provozování železnice státem u nás.
Pondělí, 27. listopadu 2017 - 10:23:48  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 4945
Registrován: 11-2007
drake: " Otázka zní, jestli je ta právní subjektivita nutná na to, aby dnešní státní dopravce připomněl ..."

Nutno především připomenout, že to, co se svévolně nazývá "národní dopravce" státním dopravcem není. Jde o obchodní firmu ve formě akciové společnosti. A stát s ní vede výhradně obchodní vztahy (viz převod její části do státní organizace SŽDC). Na rozdíl od doby dávno minulé, kdy skutečně vše na železnici patřilo státu, a pracovníci této organizační složky státu jednali na základě pověření státem. Mimochodem ona značka "ČSD" také změnila poněkud význam - z Československých Státních Drah na ČeskoSlovenské Dráhy, aniž by si toho někdo všiml. Takže už jenom čekám, kdy některá automobilka si přivlastní vynález kola a začne oslavovat čtyři tisíce let jeho používání.

(Příspěvek byl editován uživatelem Rudolf 33.)
Pondělí, 27. listopadu 2017 - 10:49:53  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 84
Registrován: 7-2017
Rudolf_33: Chápu vás, ale je (mi) to celkem jedno v jaké formě je státem dopravce ovládán. Pokud se někdo může k nějaké kontinuitě od roku 1918 přihlásit, pak ČD určitě. Když už ničím jiným, tak myšlením a chováním tu kontinuitu drží [wink].
Pondělí, 27. listopadu 2017 - 11:23:05  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 4946
Registrován: 11-2007
drake: " Když už ničím jiným, tak myšlením a chováním tu kontinuitu drží"

Tak tady souhlas. Někteří železničáři si opravdu nevšimli, že už státní znak na služební čepici nenosí. Jenomže ten státní znak (bez ohledu na to, jaký) tam zase nenosili teprve od roku 1918.
McBain
Pondělí, 27. listopadu 2017 - 13:03:22  
Administrátor
Číslo příspěvku: 25574
Registrován: 5-2002
T_._H_.:
"Taky se ve spoustě prvorepublikových normativních aktů používá malé č jako označení nikoli institucionální, ale popisné, ovšem v třicátých letech se už objevuje i Č velké."

Správná poznámka. A proto si taky myslím, že když se dnes používá - a to i v textech renomovaných historiků - překlad kkStB jako Rakouské státní dráhy, tak že je to špatně. Že by se správně mělo psát rakouské Státní dráhy, a nebo ještě možná spíše rakouské státní dráhy.
Pondělí, 27. listopadu 2017 - 14:16:12  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 85
Registrován: 7-2017
McBain: Jenomže bez ohledu na status používaly státní dráhy (ve všech významech a dobách) zkratku K.k.St.B. (příp. K.K.St.B a jiné), v literatuře zkrácené obvykle na kkStB. Kromě toho existovala další spousta zkrácenin oficálního názvu používaná jak v pramenech, tak na vozidlech. Byl by toho hodně dlouhý seznam. Samozřejmě přísně vzato je překlad "Rakouské státní dráhy" platný pouze pro pár let existence, ale v tom bych na rodíl od jiných záseků neviděl takový problém. Zcela určitě nelze K.k.St.B. napsat jako rakouské státní dráhy, protože tento termín (něm. österreichische staatsbahnen) byl vyhrazen skutečně pro všechny rakouské státní dráhy, které byly překvapivě dvě (kkStB a MÁV). S tímto pojem se nejvíce setkáte v písemnostech ohledně dělení majetku monarchie.
Jan_perner
Pondělí, 27. listopadu 2017 - 15:00:29  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 219
Registrován: 10-2002
všechny rakouské státní dráhy, které byly překvapivě dvě (kkStB a MÁV)

Tak to těžko. Jedno byly rakouské státní dráhy a druhé byly uherské státní dráhy. Nicméně oboje byly fakticky jen organizační složky těchto dvou států - "Království a zemí na říšské radě zastoupených" (nazývaných zkráceně mimo jiné i jako "Rakousko") a "Uherského království" (nazývané také i několika jinými způsoby). Od Rakousko-Uherského vyrovnání se totiž jednalo o fakticky dva nezávislé státy, které měly (mimo jiné) každý svoje státní dráhy.

Jinak ČSD se psal běžně se všemi písmeny malými, protože po většinu své "existence" jako právní subjekt neexistovaly a nazývaly se tak jen dráhy ve vlastnictví státu.
Ceterum autem censeo ČD a.s. esse delandam
Pondělí, 27. listopadu 2017 - 15:25:19  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 86
Registrován: 7-2017
Jan_perner: Jedno byly rakouské státní dráhy a druhé byly uherské státní dráhy.

Přesto byl pojem "öserreichische staatsbahnen" používán spojenci pro obě dráhy dohromady. Já za to nemůžu.
Jan_perner
Pondělí, 27. listopadu 2017 - 15:44:45  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 220
Registrován: 10-2002
Přesto byl pojem "öserreichische staatsbahnen" používán spojenci pro obě dráhy dohromady. Já za to nemůžu.
Ale na faktu, že rakouské státní dráhy byly jen ty v Předlitavsku (=Rakousku=království a zemích...) to nic nemění.

O tom, jak to bylo s jejich "existencí" například při vzniku (rakouského) Ministerstva železnic v roce 1896 něco třeba zde . Tj pokud jsou "ředitelstva státních drah....jsouce bezprostředně podřaděna ministeriu železničnímu...", tak je jasné, že Státní dráhy jako takové neexistují. To rušené c.k. generální ředitelství státních drah bylo předtím podřízeno "obchodnímu ministeriu" a zaniklo vlastně tím, že se z něj stalo samostatné ministersvto[happy]
Ceterum autem censeo ČD a.s. esse delandam
Pondělí, 27. listopadu 2017 - 17:01:57  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2323
Registrován: 9-2009
Také často opomíjený název:

Vládní nařízení ze dne 20.1.1939 o úpravě působnosti ministerstva dopravy a o organisaci státního dopravního podnikání
27.1.1939 | Sbírka:  2/1939 Sb.II | Částka:  1/1939

§ 3
(1) Dosavadní podniky Československé státní dráhy a Československá pošta se slučují dnem 1. ledna 1939 pro zemi Českou a zemi Moravskoslezskou v jeden státní podnik s názvem Česko-Slovenské dráhy a pošty v zemích českých.


V jízdních řádech se tou dobou tento název s pomlčkou používal, nebo se mýlím? Domníval jsem se, že název se měnil už po vzniku autonomie Slovenska v listopadu roku 1938.
Pondělí, 27. listopadu 2017 - 18:27:19  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2666
Registrován: 5-2002
DObrý chaos v tom ti naši předkové měli. Těžko ČSD mohly být podnikem, když se na jejich zaměstnance ještě po druhé světové válce vztahovala služební pragmatika zrušená až zákonem č. 66/1950 Sb., o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců,

A v pragmatice stojí:
"S přisvědčením obojí sněmovny rady říšské vidí Mi se naříditi takto:
Článek I.
Hlava první tohoto zákona má platnost pro státní úředníky vřaděné do některé hodnostní třídy.
...
Článek IV.
Druhá hlava tohoto zákona platí pro sluhy.


Podle mého názoru byly československé státní dráhy (v podobě MŽ a jednotlivých ředitelství) za první republiky organizační složkou státu, nikoliv podnikem. Zákon 404/1920 de facto nevstoupil v účinnosst, neboť nebylo vydáno prováděcí nařízení vlády, bez kterého zůstal pouhou deklarací.
Ostatně soudím, že EU musí být rozpuštěna a nahrazena funkčním hospodářským společenstvím. Čím dříve, tím lépe...

Nejchráněnější organismus v Absurdistánu? Kůrovec - kvůli tomu obětovali celou Šumavu...
Pondělí, 27. listopadu 2017 - 20:13:10  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 6296
Registrován: 8-2012
Otázka zní, jestli je ta právní subjektivita nutná na to, aby dnešní státní dopravce připomněl 100 let provozování železnice státem u nás
Ale on nepřipomíná sto let provozování železnice státem. On si připomíná "100 let spolu 1918-2018 | České dráhy Národní dopravce", přičemž to propaguje na obálce Jízdního řádu 2018, který není "státním" vydáním podle zákona a onen "národní dopravce" (nikoli státní) se výrazně a záměrně přičinil o to, aby to státnímu vydání neodpovídalo ani obsahově. Zároveň se tento dopravce, kdykoli se mu to hodí, staví do pozice "já nejsem státní, ale běžná akciovka". Takže s kým tedy "spolu"? S ministerstvem dopravy, kde je kontinuita s "úřadem pro správu dopravy" jasná? S k.k. österr. Staatsbahnen a kontinuitou danou recepčním zákonem? Ještě zbývá přihlásit se ke kontinuitě se "štégem" a ČMD-BMB... přičemž je fakt, že člověk o těch souvislostech začne přemýšlet až v okamžiku, kdy ho taková marketingová hloupost/vychcanost praští do očí, čímž to vlastně působí kontraproduktivně.
Forever trusting who we are, and nothing else matters.
Pondělí, 27. listopadu 2017 - 21:20:18  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2667
Registrován: 5-2002
Hmmmm.... takže až Národní divadlo podle vás také provozuje marketingovou hloupost nebo vychcanost, když uvádí, že existuje kontinuálně od roku 1883? Od té doby sice stojí tzv. historická budova ND, ale do roku 1900 budovu Národního divadla provozovalo Družstvo národního divadla a od roku 1900 pak Společnost Národního divadla, s.r.o. Do podoby příspěvkové organizace státu (v dnešní terminologii) se transformovalo také až po vzniku ČSR.

http://www.170let.cz/clanek/druzstvo-narodniho-divadla-v-praze-25

taková marketingová hloupost/vychcanost praští do očí, čímž to vlastně působí kontraproduktivně.
Opravdu jste přesvědčen o tom, že každý, kdo si koupí Jízdní řád ČD se v tom takto vrtá s cílem "dostat modré"? Se divím, že nerozebíráte i to, že ČSD nebo čsd zanikly 31.12.1992 a tudíž že je špatně i ten druhý letopočet na kritizovaném nápisu.
Ostatně soudím, že EU musí být rozpuštěna a nahrazena funkčním hospodářským společenstvím. Čím dříve, tím lépe...

Nejchráněnější organismus v Absurdistánu? Kůrovec - kvůli tomu obětovali celou Šumavu...
Pondělí, 27. listopadu 2017 - 21:40:19  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 6299
Registrován: 8-2012
Národní divadlo podle vás také provozuje
Podle mě nikoli, podle něčí potřeby mi to podsunout ano.
jste přesvědčen o tom, že každý, kdo si koupí Jízdní řád ČD se v tom takto vrtá
Nevím, z jakého mého příspěvku to dedukujete, ale nejsem. Vrtám se v tom já, protože mě historie železnice zajímá a "100 let spolu" v případě ČD ještě nikdo smysluplně nevysvětlil. Možná to zkuste vy namísto vylepšování výkladů mých myšlenek a přesvědčení.
Forever trusting who we are, and nothing else matters.
Úterý, 28. listopadu 2017 - 00:17:27  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2454
Registrován: 7-2005
..ke správnému označení c.k.státních drah můžou pomoc oficiální hlavičkové papíry...
Úterý, 28. listopadu 2017 - 01:03:57  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1280
Registrován: 10-2007
Omlouvám se že vás přerušuji uprostřed hádky kdy vznikly nebo nevznikly ČSD, ale

Vlastislav Mojžíš vás zve na letošní poslední přednášku v rámci cyklu seminářů Historie dopravy, pořádanou tradičně na Vzdělávacím a informačním pracovišti Dopravní fakulty Jana Pernera, ul. Pod Výtopnou 2 v Praze.
Přednášku na téma „První elektrické lokomotivy pro ČSD" prosloví ve středu 6. prosince 2017 od 15:00 h p. doc. Ing. Jaroslav Opava, CSc. z Ústavu dopravních prostředků Fakulty dopravní ČVUT. Pojednání seznamuje se všemi osmi řadami trolejových lokomotiv v celkovém počtu 19 strojů a třemi řadami lokomotiv akumulátorových“.
Účast na seminářích je bezplatná
Úterý, 28. listopadu 2017 - 09:02:01  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 425
Registrován: 9-2016
Právo na provozování dopravy na dráze železné náleželo v Rakousku státu. Panovník, jako představitel státu, různým jednotlivcům, společnostem a spolkům propůjčoval koncesi ke stavbě a provozování drah. Rakousko mělo také svou státní drážní společnost. Když v roce 1918 došlo k vyhlášení Československé republiky (28.10.) a pozdějšímu jejímu uznání jinými státy, přihlásilo se Československo k právnímu nástupnictví po R-U na území Čech a Moravy. Slovensko a Podkarpatská Rus byly připojeny až později, ale i u nich platily podmínky nástupnictví. Právní nástupnictví zaručuje, že původní právo platí do doby, než je ukončeno jiným právem. A teď zde začíná právnický problém. Československo převzalo všechna práva původního R-U, tedy i právo propůjčovat koncese na drahách. A také převzalo původní rakouské st. dráhy na území ČSR. Tak celkem logicky vznikly Československé státní dráhy.
Ono po 28.10.1918 bylo celkem dost legislativní práce, neboť jednak bylo nutno zajistit mezinárodní uznání, připojit Slovensko, udělat nové zákony (a pokud něco fungovalo, tak se to zatím řešit nemuselo) a jednak řešení vnitropolitické situace zabíralo dost času, takže na nějaké zákony o drahách nebyl čas. Tak ani zákon 404/1922 je implicitně nevyjmenovává, ale vztahuje se na ně.
Všechny další změny a transformace vedoucí až k dnešním ČD byly vedeny v duchu právního nástupnictví. Z těchto předpokladů se tak dá odvodit, že ČSD/ČD jsou tak staré, jak starý je náš stát, tedy příští rok to bude 100 let.
Jan_perner
Úterý, 28. listopadu 2017 - 09:32:13  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 221
Registrován: 10-2002
Tak "100 let spolu" je nesmysl samozřejmě zcela evidentní. V tom roce 1918 se stalo vlastně totéž, co v roce 1993. Dráhy se rozdělily spolu se státem. Kontinuita ČSD->ČD je stejná jako kkStB->ČSD. Proč tedy starší datum je milník a novější ne?

Zdepa (2454):
Písmeno je na začátku velké proto, že se jedná o začátek věty, stejně tak na konci věty je tečka [happy] Tenkrát se prost za větu považoval i nadpis nebo heslo.
Ceterum autem censeo ČD a.s. esse delandam
Úterý, 28. listopadu 2017 - 12:53:44  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 426
Registrován: 9-2016
Ad Jan_Perner: "100 let spolu" znamená někdo s někým. Někdo budou asi ČD, ale kdo je ten "někým" - tedy ta druhá strana. My dva ani ostatní cestující to asi nebudeme. Což takhle stát. Jenže jak je to s tím státem? Ten také 100 let de facto neexistuje. Ale co to vlastně slavíme 28.10. a proč? S tím státem je to v podstatě stejné, jako s těmi dráhami.

Takže 100 let spolu je buď blbost nebo "básnická licence". A ta má evokovat, že v roce 2018 to bude 100 let od vzniku samostatného Česk.... a Česk..... drah.

A tím bych asi toto téma dál nepitval.
Úterý, 28. listopadu 2017 - 21:18:23  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 6311
Registrován: 8-2012
Tak celkem logicky vznikly Československé státní dráhy
Nikoli, tak vznikly československé státní dráhy (dráhy ve vlastnictví státu) z rakouských státních drah. (Že je "celkem logicky" blbost odvozovat z toho "100 let spolu" je právě předmětem této diskuze. Spolu se státem nebo s kým teda?)
Z těchto předpokladů se tak dá odvodit, že ČSD/ČD jsou tak staré, jak starý je náš stát, tedy příští rok to bude 100 let
Tak mi to prosím odvoďte. Nikoli domněnky, šotoanalýzy a přání vydávaná za "logiku", ale křišťálová právnická mluva vyfutrovaná judikaturou.
Forever trusting who we are, and nothing else matters.
Středa, 29. listopadu 2017 - 07:58:37  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 7544
Registrován: 4-2003
Tak "100 let spolu" je nesmysl samozřejmě zcela evidentní.

To je blbost jak stehno, ale právě proto se toho může chytnout nějaký pitomec a ještě se dočkáme nějaký (další, debilní) nálepky na vagónech. [angry][crazy]

Takže bych to nevytahoval, nepival a neřešil.
obrázek - Drážní stupnice tvrdosti modrých gum.
citát - Harry Callahan: "Názory jsou jako díra do zadku. Má ji každý."

Středa, 29. listopadu 2017 - 08:15:41  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 427
Registrován: 9-2016
T.H.: Rakouský říšský zákoník 16/1896 stanovil nejvyšší orgán správy drah ministerstvo železnic. Jemu byly tak podřízeny rakouské státní dráhy. Zákon 2/1918 ustanovil k obstarání nejvyšší státní správy mj. v §1 "úřad pro správu dopravy". Tedy československý úřad. Ten převzal správu drah na území ČSR. Tudíž státní dráhy byly československé. Z tohoto úřadu pak vzniklo ministerstvo železnic. A v roce 1919 vydal 1. a 5. 2. 1919 ministr železnic výnos s názvem "Organizace ředitelstev státních drah republiky Československé".
Ani rakouské státní dráhy nebyly zřízeny žádným zákonem, tak ani československé dráhy nebyly zřízeny žádným zákonem. Byla to složka státu, která ani neměla vlastní účetnictví. Na základě zákona 404/1922 a prováděcí vyhlášky 206/1924 došlo k oddělení státní a podnikové správy, podnik ČSD začal od 1.1.1925 vést vlastní "řádné" účetnictví. Mezitím v roce 1923 byla poprvé užita zkratka Č.S.D.
Jak psáno výše, žádný zákon o vzniku československých státních drah nevznikl. Ale zrovna tak nevznikl žádný zákon o poště, armádě a dalších státních podnicích. Zdálo by se, že tedy nelze najít přesný bod založení. Jenže to je omyl. Jelikož "státní dráhy" působily na území dnešní ČR ještě před vznikem ČSR v roce 1918 a působily také potom, je jejich kontinuita nezpochybnitelná. A jestliže do 28.10.1918 byly rakouské, tak od 2.11.1918 byly řízeny československým úřadem. Byly tedy československé. Tedy československé státní dráhy.
Naopak, kdyby se připustilo, že vznikly až někdy později, tak co bylo mezi 2.11.1918 a tímto datem. Kdo v té době provozoval dopravu a podléhal ČS úřadům a ministerstvům?
Středa, 29. listopadu 2017 - 13:31:05  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 5567
Registrován: 11-2009

Vindobona před 51 lety u Veselí nad Lužnicí ....
Středa, 29. listopadu 2017 - 14:44:51  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2010
Registrován: 6-2004
Ad Makus: Vlastnická značka ČSD se vyskytuje mnohem dřív než v roce 1923, např. na továrních snímcích firmy Ringhoffer už na přelomu let 1918 a 1919. Mimo jiné existuje s vlastnickou značkou ČSD fotografie prvního osobního vozu pro československý stát, ABa 7-171, která je datována 30. 11. 1918.
Středa, 29. listopadu 2017 - 17:16:55  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2456
Registrován: 7-2005
konečně se diskuze dostává k "jádru pudla" - nikdo to oficiálně neschválil, je to kontinuita c.k. státních drah převedená na nově vznikly samostatný stát. Díky radosti nad nově vzniklým samostatným státem je jisté období, kdy hromada věcí stojí "na vodě", než se je časem podařilo zapilovat. A hlavně nikdo časem nechtěl koukat zpět, což je krásně vidět v materiálech, které začal sbírat šéf někdejšího železničního archivu nejprve v roce 1924 a následně k 10.výročí vzniku ČSR. Měla z toho tehdy vzniknout vzpomínková kniha, ale mnoho účastníků se odmítlo o vzpomínky podělit. Něco málo se sebralo, ale nakonec zůstal materiál v rukopisu, protože už tehdy těch děr bylo hodně. O tom jaký tu byl zmatek ukazuje těch několik málo textů, co vyšlo. Nebo v nevydaých pamětech tehdejšího "nejvyššího železničáře" pana Bašty, které jsou ve sbírce rukopisů NTM. Jen kapitola "Po převratu - Gen.ředitelství" má 40 strojopisných stran....

Středa, 29. listopadu 2017 - 17:37:53  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2324
Registrován: 9-2009
Zkratka ČSD se objevuje i v dokumentech krátce po vzniku ČSR. Tehdy se zkratky psaly s tečkami.
Středa, 29. listopadu 2017 - 18:13:02  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 6320
Registrován: 8-2012
je jejich kontinuita nezpochybnitelná
Kontinuitu rakouských státních drah taky nikdo nezpochybňuje. Otázka zní, s kým je to "100 let spolu"?
(Ale děkuju za historický exkurz, je to zajímavá diskuze. Bez ohledu na to, že logická odpověď na výše položenou otázku asi neexistuje, prostě se nějaká modrá guma akorát potřebuje přiživit na výročí republiky.)
Forever trusting who we are, and nothing else matters.
Radar007
Středa, 29. listopadu 2017 - 22:12:17  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 366
Registrován: 7-2010
T.H. : Zeptejte se tiskového mluvčího Českých Drah, ten Vám velice rád odpoví......
Simba
Čtvrtek, 30. listopadu 2017 - 00:10:21  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2554
Registrován: 7-2008
Když už jste tu nakousli to klausovsko-mečiarovské královské dělení v 93:


Ale určitě to byl jenom tiskařský šotek [wink]

(Příspěvek byl editován uživatelem simba.)
Statistik
Čtvrtek, 30. listopadu 2017 - 00:23:25  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 5736
Registrován: 6-2004
Tak pokud to pro místní badatelské obecenstvo je dostatečným argumentem, tak v digitalizovaném obchodním rejstříku nejsou žádné České státní dráhy dohledatelné, takže velmi pravděpodobně tam ani nikdy fakticky zapsány nebyly. A nevyskytuje se to ani v historii ČD (ve smyslu změn obchodního jména a právní formy).
Čtvrtek, 30. listopadu 2017 - 00:44:11  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 87
Registrován: 7-2017
Mahel: ČSD fotografie prvního osobního vozu pro československý stát, ABa 7-171, která je datována 30. 11. 1918.

Jedná se o první čtyřosý vůz pro stát, nikoli osobní vůz obecně. Samotné datum 30.11. uvedené na fotografii je podivné ze dvou důvodů. Jednak byl vůz předán ve skutečnosti až 27.12. a i samotná fotografie byla podle pořadí továrních snímků zřejmě pořízena později. Ale i kdyby tomu tak bylo, již několik dní běžely přejímky vozů Ce. Nákladní vozy pro ČSD (tedy i se značkou ČSD) se poprvé přejímali již 7.11., takže vzhledem k tomu, že zákon č. 2/1918 byl přijat teprve 2.11., tak to byl fofr ...
Čtvrtek, 30. listopadu 2017 - 00:48:22  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 7122
Registrován: 9-2003
V mírném chaosu po lednu 1993 jsem též nový význam ČSD registroval(ad.Simba),ale prostě se to z vícero důvodů neprosadilo..Raději se všude postupně zamalovávalo "s" Přišlo mi to ubohé..No,je to pryč..[sad]
..pořádná mašina má kotel a komín..
Simba
Čtvrtek, 30. listopadu 2017 - 01:08:38  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2556
Registrován: 7-2008
Alf:
zřejmě tak nějak to bylo. Podobný zmatek, jak v osmnáctém [happy]

V obchodním rejstříku nic být nemusí, proč by taky mělo (není to nic k chlubení, o ohýbání pravdy v každém systému dle jeho potřeb ani nemluvě - dělo se to, děje a dít bude, napíše se a řekne, co se zrovna "hodí do krámu"). A stále je tu ta možnost se šotkem, mno ... každopádně je to raritka [wink]
Statistik
Čtvrtek, 30. listopadu 2017 - 07:59:21  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 5737
Registrován: 6-2004
Raritka to je. Proč to musí být v rejstříku? Protože pokud to tam není, tak je to jen prázdný, neplatný a právně nezávazný canc z říše snů.
Čtvrtek, 30. listopadu 2017 - 08:10:20  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1262
Registrován: 6-2016
Statistik: Přesně tak! Jakákoliv změna údajů, která není zapsána v OR de iure NEEXISTUJE. Ověřeno mnohokrát v oblasti bytového družstevnictví/společného vlastnictví jednotek.
Čtvrtek, 30. listopadu 2017 - 08:31:22  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2457
Registrován: 7-2005
Já mám jedno někde sken "č.s.d." už asi z roku 1908 !! [happy] Je to dopis stanice Okna na BNB, která měla razítko ve forma B.N.B. Woken / Č.S.D. Okny [proud] jen to najít..
Statistik
Čtvrtek, 30. listopadu 2017 - 08:40:39  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 5738
Registrován: 6-2004
Jen jestli to Č.S.D. nebude spíš Česká severní dráha... Ale jistě jste to psal jako vtip - omlouvám se za nepochopení.
Vagonet
Čtvrtek, 30. listopadu 2017 - 11:59:05  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 70
Registrován: 7-2017
Netechnický, neprávnický pohled: 100 let spolu jsou železná dráha a cestující obecenstvo v českém prostředí, bez obrazu císařpána a ouřední germánštiny.
Pátek, 01. prosince 2017 - 07:17:50  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 15150
Registrován: 5-2002
Simba: V obchodním rejstříku nic být nemusí, proč by taky mělo
Tak zrovna od archivního badatele mi tenhle "argument" přijde jako úlet...

A stále je tu ta možnost se šotkem
...anebo s přespříliš iniciativním jedincem.
Asi jako když byl Nečas v Litvě a někdo vida na jmenovce koncovku jeho příjmení se domníval, že ho nějaký národovec iniciativně politevštil, a tak tu domnělou horlivost napravil tím, že mu to litevsky znějící -as amputoval. K jeho velkému divení ale Peťule na oslovení "mistr Neč" vůbec nereagovala...

Vagonet: 100 let spolu jsou železná dráha a cestující obecenstvo v českém prostředí, bez obrazu císařpána a ouřední germánštiny
To by šlo, akorát by se muselo abstrahovat od těch cca 6 let BMB-ČMD za protektorátu (ale co, vojna se taky někdy počítá do praxe).
Pátek, 01. prosince 2017 - 07:36:46  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1264
Registrován: 6-2016
"ale co, vojna se taky někdy počítá do praxe"
Nejen do praxe, ale i do důchodu[proud]
Pátek, 01. prosince 2017 - 18:34:33  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 15157
Registrován: 5-2002
HK: Nejen do praxe, ale i do důchodu
A to se vyplatí, Horste...!
Simba
Pátek, 01. prosince 2017 - 20:08:35  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2558
Registrován: 7-2008
V obchodním rejstříku to ani být nemůže, zákonem nakonec vznikly ČD, pokud si vybavuji, to ale neznamená, že se o tom neuvažovalo (a zřejmě byly i některé služební materiály s předstihem takto vytištěny a následně nepoužity, určitě si je tiskárna nevydala sama bez souhlasu, příp.zaplacení) - a to je to, oč tu šlo. Koneckonců, to že jsou ČD a.s. vůbec nic neznamená, vyhovělo se jen liteře zákona, akcie stále drží stát, tím jsou v podstatě dráhy stále státní a je k nim přistupováno podle toho, co se zrovna "hodí do krámu" (aneb vlk se nažral a koza zůstala celá). Dráhy jsou formálně rozdělené, skutečnost je však jiná a bratříčkování železničních firem mezi sebou, zejména těch, které byly kdysi součástí unitárních drah je jen důkazem, byť právně neprokázaným.

Co se návaznosti tradic ČD na ČSD týče, přijde mi zvláštní, že se k nim dráhy hlásí až letos a ne v době modroptáčnických gum, kdy ČSD a ČSFR končily ... i když, až tak zvláštní to zas není, že, však pro některé z nich byla v té době "železnice jen přežitek 19.století".

(Příspěvek byl editován uživatelem simba.)
Simba
Pátek, 01. prosince 2017 - 20:40:43  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2559
Registrován: 7-2008
Stále aktuální a současně nadčasová píseň, spějeme k danému stavu stále rychleji:
Wabi Daněk - Stromy
Statistik
Pátek, 01. prosince 2017 - 22:54:53  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 5739
Registrován: 6-2004
V obchodním rejstříku to ani být nemůže, zákonem nakonec vznikly ČD...
...Koneckonců, to že jsou ČD a.s. vůbec nic neznamená, vyhovělo se jen liteře zákona, akcie stále drží stát, tím jsou v podstatě dráhy stále státní a je k nim přistupováno podle toho, co se zrovna "hodí do krámu..."

Já bych se v tom být Vámi radši dál nebabral, nebo se v tom zamotáte ještě víc, ale když už jste to vytáhnul, tak bacha, mícháte dvě věci, které spolu ne úplně do puntíku musejí souviset. Na vysvětlenou: zákon byl podepsán tuším v prosinci 92 (přesně to můžu dohledat) s účinností od 1. 1. 93. Předmětem zákona bylo mj., že se státní podnik ČSD rozdělí na státní podniky České dráhy a Železnice SR.
Nicméně v obchodním rejstříku byly České dráhy zapsány až 25. 3. 1993, a dosavadní "ČSD, s.p." zaniknul v České republice výmazem k témuž datu. Takže když to vezmu čistě z obchodně-právního hlediska, tak ČD,s.p. vznikly až 25. 3. 1993. Po třech měsících navíc byla právní forma Českých drah změněna ze státního podniku na státní organizaci, abych to vzal fakt do detailu. Mimochodem, ta akciovka (lhostejno, že balík akcií je vlastněn 100 % státem) byla založena obdobným mechanismem až k 1. 1. 2003, a souviselo s tím hlavně vyčlenění (vznik) SŽDC jakožto samostatné organizace.

PS pro rejpaly: necituji z Wikipedie.
Sobota, 02. prosince 2017 - 18:40:58  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2669
Registrován: 5-2002
Nicméně v obchodním rejstříku byly České dráhy zapsány až 25. 3. 1993, a dosavadní "ČSD, s.p." zaniknul v České republice výmazem k témuž datu. Takže když to vezmu čistě z obchodně-právního hlediska, tak ČD,s.p. vznikly až 25. 3. 1993.

Nikoliv. Žádný podnik nevzniká dnem zápisu, ale dnem stanoveným zakládacím aktem, v tomto případě zákonem čili "§ 5 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993."

Už proto, že č. 625/1992 Sb. říká v "§ 1 Uplynutím dne 31. prosince 1992 zaniká státní organizace Československé státní dráhy (dále jen "Československé státní dráhy")."
Ostatně soudím, že EU musí být rozpuštěna a nahrazena funkčním hospodářským společenstvím. Čím dříve, tím lépe...

Nejchráněnější organismus v Absurdistánu? Kůrovec - kvůli tomu obětovali celou Šumavu...
Sobota, 02. prosince 2017 - 20:25:02  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2539
Registrován: 1-2006
Právo pojmově rozlišuje založení a vznik, čemuž odpovídá i rozdíl časový.
Sobota, 02. prosince 2017 - 20:48:33  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2672
Registrován: 5-2002
H_B: Jistě. Zákon nebyl přijat dne 1.1.1993. Den účinnosti zákona - viz onen § 5 - byl v tomto případě dnem založení i dnem vzniku. S ohledem na hektičnost té doby se sbírka tiskla a distribuovala v tehdejších podmínkách "on-line".
Naproti tomu rejstřík ještě koncem devadesátých let běžně potřeboval na zapsání společnosti či změn v ní až půl roku. V tomto případě to šlo docela rychle, tři měsíce. Ale nelze říci, že ČD de iure neexistovaly, to by bylo hodně odvážné.
Ostatně soudím, že EU musí být rozpuštěna a nahrazena funkčním hospodářským společenstvím. Čím dříve, tím lépe...

Nejchráněnější organismus v Absurdistánu? Kůrovec - kvůli tomu obětovali celou Šumavu...
Sobota, 02. prosince 2017 - 21:51:23  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2540
Registrován: 1-2006
Narážel jsem také na to, že u různých zakladatelských aktů se úloha zápisu v obchodním rejstříku lišila - u klasicky zakládaných společností/družstev byl zápis konstitutivní (teprve jím společnost/družstvo vzniklo), u společností založených zákonem ovšem byl zápis do OR jen deklaratorní (vznikly vyhlášením/vytištěním ve sbírce zákonů nebo dnem určeným v zákoně - při kolizi platilo pozdější z obou dat).
Konkrétně zákon č. 625/1992 Sb. byl vyhlášen v částce 129 Sbírky zákonů, datované dnem 28.12.1992, tedy ČSD skutečně zanikly o půlnoci z 31.12.1992 na 1.1.1993 jak určil text zákona.


Naproti tomu rejstřík ještě koncem devadesátých let běžně potřeboval na zapsání společnosti či změn v ní až půl roku.
Pokud žadatel nechápal, co si po něm systém žádá [wink]
Můj rekord v té době byl zápis v OR provedený už o den dříve, než jsem stihl formální založení té firmy [biggrin]
Úterý, 05. prosince 2017 - 22:25:18  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2460
Registrován: 7-2005
a zase je tu jedno "kulatý"
Úterý, 05. prosince 2017 - 22:28:20  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2461
Registrován: 7-2005
a pro Tomáše jedno se zpožděním... [wink]
Nový příspěvek
     
  Text příspěvku:

  Uživatelské jméno:  
Pouze registrovaní
  Heslo:
  Přílohy:
  Volby: V příspěvku používám HTML kód
Odkazy (URL) v příspěvku automaticky aktivovat
  Akce: